<

ခ်ားလ္မင္းသား၏ အာရွခရီးစဥ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ခ်န္လွပ္ထားခဲ့

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ ၁၁ ရက္က ကင္ဘာရာရွိ ၾသစေၾတးလ်စစ္အထိမ္းအမွတ္ေနရာတြင္ ေတြ႕ရေသာ ၿဗိတိန္မင္းသားခ်ားလ္ (Photo: AFP)

ၿဗိတိန္ေတာ္၀င္မင္းသား ခ်ားလ္သည္ ယခုလေႏွာင္းပိုင္းတြင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏွင့္ အိႏိၵယသုိ႔ လာေရာက္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ခ်ားလ္မင္းသားသည္ ၿဗိတိန္အစိုးရ၏ကိုယ္စား ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ လာေရာက္ရန္ စီစဥ္ထားခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ သူ၏တရား၀င္ ခရီးစဥ္အစီအစဥ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ခ်န္လွပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ခ်ားလ္မင္းသားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ တရား၀င္ခရီးစဥ္ သြားေရာက္မည္ဟု ၿပီးခဲ့သည့္လတြင္ မီဒီယာမ်ားက ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္ေနာက္ပိုင္းမွစၿပီး ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ားၿပီးေနာက္ ခ်ားလ္မင္းသား၏ ခရီးစဥ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ မပါ၀င္ေတာ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေအာက္တုိဘာ ၄ ရက္တြင္ တရား၀င္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ခ်ားလ္မင္းသား၏ ခရီးအစီအစဥ္၌ ခ်ားလ္ႏွင့္ ဇနီးျဖစ္သူ ကမီလာတုိ႔ သည္ စင္ကာပူ၊ မေလးရွားသို႔ သြားေရာက္မည္ျဖစ္ၿပီး ထို႔ေနာက္ အိႏိၵယသုိ႔ ဆက္လက္ သြားေရာက္ကာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ နရင္ဒရာမုိဒီႏွင့္ ေတြ႕ဆံုမည္ျဖစ္သည္။

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေဒသတြင္းမွာ ေရြးခ်ယ္မႈ စံုလင္ေရးကို ေသခ်ာစဥ္းစားခဲ့ပါတယ္။ ဒီေန႔ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေၾကညာခဲ့သလိုပဲ စင္ကာပူနဲ႔ မေလးရွားကို ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ သြားမွာပါ” ဟု ၿဗိတိန္၏ ႏိုင္ငံျခားေရးႏွင့္ ဓနသဟာယဆုိင္ရာ႐ံုးမွ ဒုတိယဥကၠ႒ ဖိလစ္မာလိုနီက သတင္းေထာက္မ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မာလိုနီႏွင့္ ေတာ္၀င္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ခရီးစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ မွတ္ခ်က္ေပးရန္ ျငင္းဆုိခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူမ်ဳိးစုအလိုက္ သန္႔စင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟု ၿဗိတိန္အာဏာပိုင္မ်ားက စြပ္စြဲထားၿပီး ျမန္မာ ႏိုင္ငံအတြက္ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ ေလ့က်င့္သင္ တန္းေပးေရးအစီအစဥ္ကို ၿပီးခဲ့သည့္လတြင္ ၿဗိတိန္က ရပ္ဆုိင္းခဲ့သည္။

ျမန္မာႏွင့္ ၿဗိတိန္တုိ႔၏ သံတမန္ဆက္ဆံေရး ယိုယြင္းလာခဲ့ၿပီး လူ႔အခြင့္အေရး လံႈ႔ေဆာ္သူမ်ားကလည္း ေတာ္၀င္ခရီးစဥ္ကို ဆန္႔က်င္ခဲ့ၾကသည္။

“ခ်ားလ္မင္းသားလို ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္က အဲဒီႏိုင္ငံကို သြားမယ္ဆုိတာ ဆုလာဘ္တစ္ခုလို႔ ႐ႈျမင္ခံရပါလိမ့္မယ္။ အစိုးရနဲ႔ စစ္တပ္က အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဥပေဒကို ခ်ဳိးေဖာက္ေနတာကို တရား၀င္ အသိအမွတ္ျပဳေပးသလို ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္” ဟု Burma Campaign UK  မွ ဒါ႐ိုက္တာ မက္ဖာမာနာက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ခ်ားလ္မင္းသားႏွင့္ ကမီလာတုိ႔သည္ ေအာက္တုိဘာ ၃၁ ရက္တြင္ စင္ကာပူ၌ ခရီး စဥ္စတင္မည္ျဖစ္ၿပီး ထုိ႔ေနာက္ မေလးရွားသို႔ ဆက္လက္ထြက္ခြာမည္ျဖစ္သည္။

မေလးရွားတြင္ ၿဗိတိန္ႏွင့္ မေလးရွားတုိ႔ ၏ သံတမန္ဆက္ဆံေရး ႏွစ္ ၆၀ ျပည့္အထိမ္း အမွတ္ကို ဆင္ႏႊဲၾကမည္ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ေနာက္ ခ်ားလ္မင္းသားသည္ သူ၏ ၁၁ ရက္ၾကာ အာရွခရီးစဥ္ကို အိႏိၵယတြင္ အဆံုးသတ္မည္ျဖစ္သည္။

October 4, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.