<

ေျမာက္ကုိရီးယား အဆုိးသံသရာ နိဂုံးခ်ဳပ္ရန္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ႐ုရွားတုိ႔ တုိက္တြန္း

စက္တင္ဘာ ၁၆ ရက္က ျပံဳယမ္းတြင္ ေျမာက္ကုိရီးယား၏ ဒုံးပစ္လႊတ္မႈ သတင္းအား ၾကည့္႐ႈေနၾကသူမ်ား (Photo : AFP)

ကုလသမဂၢ အေထြေထြ ညီလာခံတြင္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ၾကေသာ တ႐ုတ္ႏွင့္ ႐ုရွားႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးမ်ားက ကုိရီးယား ကြၽန္းဆြယ္တြင္ အဆုိးသံသရာ လည္ေနရျခင္းကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အဆုံးသတ္ရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့ေၾကာင္း တ႐ုတ္အစုိးရက စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေျမာက္ကုိရီးယား၏ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ စီမံကိန္းအတြက္ ျပံဳယမ္းႏွင့္ အက်ပ္အတည္းကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ေျဖရွင္းမႈတစ္ခု ရွာေဖြၾကရန္ သက္ဆုိင္သူအားလုံးကုိ တုိက္တြန္းေၾကာင္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ၀မ္ယီႏွင့္ ႐ုရွားႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဆာေဂးလက္ဗေရာ့တုိ႔က တုိက္တြန္းေၾကာင္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ေသာ ေၾကညာခ်က္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ပုိ၍နက္႐ႈိင္းလာေသာ အဆုိးသံသရာကုိ ဖ်က္ပစ္ရမည္ဟု ၀မ္ယီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲ ျပန္လည္စတင္ေရးသည္ လုံျခံဳေရးေကာင္စီ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အေရးႀကီးေသာ ေျခလွမ္းတစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ၀မ္ယီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေျမာက္ကုိရီးယား၏ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ စီမံကိန္းမ်ား ရပ္ဆုိင္းရန္အတြက္ အေမရိကန္က ေဒသတြင္း၌ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ား ရပ္ဆုိင္းေပးရန္ “ႏွစ္လမ္းသြား ခ်ဥ္းကပ္မႈ” ကုိ တ႐ုတ္က ေတာင္းဆုိခဲ့ၿပီး ႐ုရွားက ယင္းေတာင္းဆုိမႈကုိ ေထာက္ခံခဲ့သည္။ လုံျခံဳေရးေကာင္စီသည္ ၿပီးခဲ့သည့္သီတင္းပတ္က ေျမာက္ကုိရီးယားအား ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈမ်ား ထပ္မံခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္ႏွင့္ ႐ုရွားတုိ႔ထံမွ ေထာက္ခံမႈမ်ားရရွိရန္ အၾကံျပဳခ်က္အခ်ဳိ႕ကုိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးခဲ့သည္။

ေျမာက္ကုိရီးယားသည္ ယခုလအတြင္း၌ ေျခာက္ႀကိမ္ေျမာက္ႏွင့္ အင္အားအျပင္းဆုံးေသာ ႏ်ဴကလီးယား စမ္းသပ္မႈကုိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေဒသတြင္း တင္းမာမႈမ်ား ျမင့္တက္ေနသည္။ အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔က ေျမာက္ကုိရီးယားကုိ စစ္ေရးအေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈအား ပယ္ခ်မထားခဲ့ေပ။ စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္တြင္ အေမရိကန္၏ F-35 B တုိက္ေလယာဥ္ ေလးစင္းႏွင့္ B-1 B ဗုံးၾကဲေလယာဥ္ႏွစ္စင္းသည္ ကုိရီးယား ကြၽန္းဆြယ္ေပၚကုိျဖတ္၍ ပ်ံသန္းခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ႏွင့္ ႐ုရွားတုိ႔ကလည္း ကုိရီးယားကြၽန္းဆြယ္ အေရွ႕ဘက္တြင္ ေရတပ္ပူးတြဲ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈကုိ စတင္ေနသည္။

အေမရိကန္သည္ ေျမာက္ကုိရီးယားအား စစ္ေရးျဖင့္ အေရးုယူေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ နည္းလမ္းမ်ားစြာ ေရြးခ်ယ္ရန္ရွိေၾကာင္း အေမရိကန္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဂ်င္မာတစ္က စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျပံဳယမ္းသည္ ႏ်ဴကလီးယားႏွင့္ ဒုံးစီမံကိန္းမ်ားကုိ စြန္႔လႊတ္ရန္ ျငင္းဆန္ေနပါက အဖ်က္ဆီးခံရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထရန္႔အစုိးရ အဖြဲ႕က ဖိအားေပးခဲ့ၿပီးေနာက္ မာတစ္က စစ္ေရးမွတ္ခ်က္ကုိ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ မာတစ္က အေသးစိတ္ကုိ မေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းနည္းလမ္းမ်ားစြာတြင္ ဆုိးလ္အား အႏၲရာယ္ မက်ေရာက္ေစႏုိင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ား ရွိသည္ဟု အခုိင္အမာ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အေမရိကန္ႏွင့္ ေတာင္ကုိရီးယားသည္ အရြယ္အစား အကန္႔အသတ္ရွိ နည္းဗ်ဴဟာက် ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္မ်ားအား ေတာင္ကုိရီးယားသုိ႔ ေပးပုိ႔ေရးကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္းလည္း မာတစ္က အတည္ျပဳ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျပံဳယမ္းက ဂ်ပန္ကုိေက်ာ္၍ ဒုံးစမ္းသပ္မႈကုိ ပစ္ခ်ရန္ အေမရိကန္ႏွင့္ ဂ်ပန္တုိ႔အား ေတာင္းဆုိမႈမ်ား ရွိေနခ်ိန္၌ မာတစ္က ယင္းဒုံးမ်ားသည္ တုိက္႐ုိက္ၿခိမ္းေျခာက္မႈ မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ပစ္ခ်ရန္မလုိအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ref : AFP

September 19, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.