<

ခြၽတ္ယြင္းခ်က္ရွိသည့္ ေဒၚလာ ၁၀ သန္းတန္ဖုိးရွိ ေလသေဘၤာ ၀ယ္ယူမႈအတြက္ ထုိင္းစစ္တပ္ ေ၀ဖန္ခံေနရ

Photo : Bangkok Post

ခြၽတ္ယြင္းခ်က္ရွိေသာ ေဒၚလာ ၁၀ သန္းတန္ဖုိးရွိ ေလသေဘၤာသည္ ၀ယ္ယူၿပီး ရွစ္ႏွစ္အၾကာတြင္ တစ္စုံတစ္ရာ အက်ဳိးမရွိဘဲ ပ်က္စီးခဲ့မႈအတြက္ ထုိင္းစစ္တပ္သည္ စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္တြင္ ေ၀ဖန္မႈေအာက္ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ယင္းသည္ စစ္တပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ႏုိင္ငံတြင္ စစ္ေရးအသုံးစရိတ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေနာက္ဆုံးအ႐ႈပ္ေတာ္ပုံ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ထုိင္းတြင္ စစ္ဘက္အာဏာသိမ္းမႈ ႏွစ္ႀကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ၿပီးခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း ကာကြယ္ေရး အသုံးစရိတ္အား သုံးဆနီးပါး တုိးျမႇင့္သုံးစြဲခဲ့သည္။

ေဒၚလာ တစ္ဘီလ်ံတန္ဖုိးရွိ တ႐ုတ္ေရငုပ္သေဘၤာမ်ား ၀ယ္ယူျခင္းကဲ့သုိ႔ ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္သည့္ ၀ယ္ယူမႈမ်ားသည္ ယုိင္နဲ႔ေနေသာ စီးပြားေရးေၾကာင့္ က်ပ္တည္းေနေသာ ျပည္သူမ်ား၏ ေ၀ဖန္မႈမ်ားႏွင့္ အျမဲလုိလုိ ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ယခုေနာက္ဆုံး ေ၀ဖန္ခံရမႈမွာ ထုိင္းေတာင္ဘက္စြန္းတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ေသာင္းက်န္းမႈမ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ Aeros 40D “Sky Dragon” ေလသေဘၤာကုိ ၀ယ္ယူမႈ ျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္ ၄၆ ဒသမ ၆ မီတာ (၁၅၃ ေပ) ရွိေသာ ယင္းေလသေဘၤာသည္ ၿပီးခဲ့ေသာ ရွစ္ႏွစ္အတြင္း အခ်ိန္အမ်ားစုတြင္ ရပ္နားထားခဲ့ရၿပီး ခြၽတ္ယြင္းခ်က္မ်ား၊ ယုိစိမ့္မႈမ်ားႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္ ႀကီးမားေသာ ဟီလီယမ္ဓာတ္ေငြ႕ ျဖည့္တင္းမႈ စသည့္ ျပႆနာမ်ဳိးစုံ ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္မူ ယင္းေလသေဘၤာသည္ ကင္းလွည့္ပ်ံသန္းစဥ္ ေလယာဥ္မွဴးက ထိန္းခ်ဳပ္မႈလြတ္ၿပီး စပါးခင္း တစ္ခုထဲသုိ႔ ပ်က္က်ခဲ့ေၾကာင္း ထုိင္းမီဒီယာမ်ားက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ယင္းေလသေဘၤာအား ၿပီးခဲ့ေသာ သီတင္းပတ္တြင္ အနားေပးလုိက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေပါက္ၾကား ခဲ့ၿပီးေနာက္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ ဆရီဆူ၀မ္ဂ်န္ယာက ယင္းအခြန္ထမ္း ပုိက္ဆံမ်ားအား အဆုိပါ ေလသေဘၤာ အတြက္ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ျဖဳန္းတီးခဲ့မႈကုိ စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္ ထုိင္းစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံး (OAG) ထံ တုိက္တြန္းသည့္ စာတစ္ေစာင္ပုိ႔ခဲ့သည္။ ယင္းအျငင္းပြားဖြယ္ ၀ယ္ယူမႈတြင္ ပါ၀င္ေသာ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ေဟာင္း၊ အစုိးရအဖြဲ႕ႏွင့္ အျခားတာ၀န္ရွိသူမ်ားအား စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္ ေတာင္းဆုိေၾကာင္း ဂ်န္ယာက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

စိတ္ဆုိးေဒါသ ထြက္ေနမႈမ်ားအား ေျပေလ်ာ့ေစရန္ ၾကည္းတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ခ်ာလမ္ခ်ဳိင္းဆစ္တီဆတ္က ယင္းေလသေဘၤာ၏ ေစ်းႀကီးေသာ ကင္မရာမ်ားအား အသုံးျပဳသြားမည္ဟု ကတိျပဳခဲ့သည္။ ယင္းေလသေဘၤာ၏ တာေပၚလင္စ အျပင္လႊာသည္ အပူပုိင္းရာသီဥတုကုိ ရွစ္ႏွစ္ၾကာ ၾကံဳခဲ့ရအၿပီးတြင္ သက္တမ္းကုန္သြားၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အျခားစစ္ေရးအသုံးစရိတ္ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္ခဲ့မႈအား ထုိင္းျပည္သူမ်ားက ေဒါသထြက္ေနခ်ိန္တြင္ ယင္းကဲ့သုိ႔ ၀ယ္ယူမႈမ်ား၊ အလြန္အမင္း ထိေရာက္မႈမရွိေသာ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ ထပ္တုိးသုံးစြဲမႈမ်ားအား ေ၀ဖန္မႈမ်ားသည္ အြန္လုိင္းတြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ထြက္ေပၚခဲ့သည္။

Ref : AFP

September 19, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.