<

အေမရိကန္ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ႐ုရွားကစြက္ဖက္ရန္ ထရန္႔၏အဖဲြ႕ကကူညီခဲ့မႈသည္ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ဟု ကလင္တန္ ေျပာၾကား

စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္က စာအုပ္လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲတစ္ခု၌ စာအုပ္အသစ္
What Happened ႏွင့္အတူေတြ႕ရေသာ ဟီလာရီကလင္တန္

ဟီလာရီကလင္တန္သည္ စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္တြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ သမၼတေရြးေကာက္ပဲြ မဲဆြယ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အလံုးစံုဖြင့္ခ်ထားေသာ ၎၏ ကိုယ္ေတြ႕မွတ္တမ္းကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး အေမရိကန္သမၼတ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ႐ုရွားက ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ႏိုင္ရန္ ယင္းအခ်ိန္က သမၼတကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေဒၚနယ္ထရန္႔၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားက ကူညီေပးခဲ့မႈသည္ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္ဟု ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထရန္႔၏ မဲဆြယ္အဖဲြ႕ တာ၀န္ရွိသူမ်ား သို႔မဟုတ္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္ ႐ုရွားတုိ႔အၾကား နားလည္မႈတခ်ဳိ႕ႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ဆက္သြယ္မႈတို႔ ရွိေနေၾကာင္း ေသခ်ာေနသည္ဟု ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္ သမၼတေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ထရန္႔အား ႐ံႈးနိမ့္ခဲ့သည့္ ဒီမိုကရက္တစ္သမၼတ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ကလင္တန္က USA Today သတင္းစာသို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထရန္႔ႏွင့္ သူ၏အဖဲြ႕ႏွင့္ ႐ုရွား၏ေငြေၾကးတုိ႔အၾကား ေငြေၾကးဆိုင္ရာအ႐ႈပ္ေတာ္ ပံုရွိေနေၾကာင္းကို သံသယမ၀င္မိဟု ကလင္တန္က ၎၏ ကိုယ္ေတြ႕မွတ္တမ္း What Happened ကို မျဖန္႔ခ်ိမီ နာရီပိုင္းအလိုတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ယင္းအင္တာဗ်ဴး၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းစာအုပ္ျဖန္႔ခ်ိမႈႏွင့္အတူ အင္တာဗ်ဴးအမ်ားအျပား၌ ကလင္တန္က ယင္းကဲ့သို႔ အခုိင္အမာ ေျပာၾကားမႈမ်ားသည္ ျပင္ပမွ အင္အားစုမ်ားက ၎အား အေမရိကန္၏ ပထမဆံုး အမ်ဳိးသမီးသမၼတျဖစ္လာမႈမွ ႀကိဳတင္ဟန္႔တားရန္ လွ်ဳိ႕၀ွက္ပူးေပါင္းၾကံစည္ခဲ့ၾကေၾကာင္း ေရြးေကာက္ပဲြမဲဆြယ္မႈဆုိင္ရာ  အဓိကက်ေသာသတင္းစကားကို အားေကာင္းေစရန္ ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ၎အား ခါးသီးေသာ အဆံုးသတ္ဆီသို႔ တြန္းပို႔ခဲ့သည့္ ယင္းျပင္ပအင္အားစု အမ်ားအျပားရွိေၾကာင္း ကလင္တန္က National Public Radio သို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၎တုိ႔ထဲတြင္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးအျဖစ္ ထမ္းေဆာင္စဥ္က သံုးစဲြခဲ့သည့္ ၎၏ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာသံုး အီးေမးလ္မ်ားႏွင့္ ဆာဗာအား စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈကို အက္ဖ္ဘီအိုင္က ျပန္လည္ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းအခ်ိန္က အက္ဖ္ဘီအုိင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဂ်ိမ္းကိုေမက ေရြးေကာက္ပဲြမတိုင္မီ ၁၁ ရက္သာအလို၌ ေၾကညာခဲ့မႈလည္း ပါ၀င္သည္။ ကိုေမ၏ ယင္းေၾကညာမႈအၿပီး ၎၏ မဲဆြယ္မႈအရွိန္သည္ ရပ္သြားခဲ့ေၾကာင္း၊ ေထာက္ခံမႈမ်ားသည္ က်ဆင္းသြားခဲ့ၿပီး အျပင္းအထန္ ႀကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္း အခ်ိန္ေႏွာင္းသြားခဲ့ေၾကာင္း ကလင္တန္က NPR သို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ပါတီတြင္းၿပိဳင္ဘက္ ဘာေနးဆန္ဒါးႏွင့္ ၎အား ေထာက္ခံသူမ်ားထံမွ အျပည့္အ၀ေထာက္ခံမႈ မရခဲ့ေၾကာင္း ကလင္တန္က Pod Save America သို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အသက္ ၆၉ႏွစ္ရွိ ကလင္တန္သည္ ၎၏ စာအုပ္ အေရာင္းျမႇင့္တင္ရန္အတြက္သာမက ၎သည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံေရးေလာကတြင္ အေရးပါသူတစ္ဦးအျဖစ္ ရပ္တည္မႈကို အေရာင္တင္ႏိုင္ရန္အတြက္ပါ ေနရာ ၁၅ ေနရာသို႔ စာအုပ္မိတ္ဆက္ခရီးစဥ္ သြားေရာက္ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

Ref း AFP


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.