ေတာ္လွန္ေရးတပ္ဦးႏွင့္ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး

ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈသမိုင္းတြင္ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးသည္ ေသာ့ခ်က္က်ေသာ၊ အားေကာင္းေသာ၊ လံုး၀လြတ္လပ္ေရးကို ဦးတည္ေသာ လူထုလႈပ္ရွားမႈႀကီးပင္ ျဖစ္သည္။ ဗမာ့တပ္မေတာ္၊ ဗမာျပည္ကြန္ ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ ျပည္သူ႔အေရးေတာ္ပံု ပါတီတုိ႔က ေတာ္လွန္ေရးကို ဇာတ္စီးဦးေဆာင္ခဲ့ေသာ္လည္း ေတာ္လွန္ေရး၏ အလွည့္အေျပာင္း စစ္စစ္သည္ ျပည္သူလူထု၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္။ ေတာ္လွန္ေရးတပ္ဦးသည္ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးမတိုင္မီ လက္၀ဲညီညြတ္ေရးကို တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ စံနမူနာျပ ေျခလွမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။

တပ္မေတာ္ပံုရိပ္

တပ္မေတာ္ေပၚေပါက္လာပံု

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတ္ ၂၇ ရက္မွာ တပ္မေတာ္ေန႔ ျဖစ္သည္။ ေရွးယခင္ကမူ ေတာ္လွန္ေရးေန႔ဟု ေခၚခဲ့ၾက၏။

မိမိတို႔ႏိုင္ငံသည္ ကိုယ့္မင္းကိုယ္ခ်င္းျဖင့္ လြတ္လပ္စြာေနထိုင္ခဲ့ရာ ၁၈၈၅ ခုႏွစ္တြင္ သီေပါမင္းပါေတာ္မူၿပီး သူ႔ကြၽန္ဘ၀ ေရာက္ခဲ့ရ၏။ ကြၽန္ဘ၀ေရာက္ရေသာ္လည္း နယ္ခ်ဲ႕ၿဗိတိသွ်တို႔အား ႏိုင္ငံေရးနည္း စစ္ေရးနည္းမ်ားျဖင့္ ေတာ္လွန္ခဲ့ၾကေလသည္။

၁၉၃၆ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၌ ဒုတိယအႀကိမ္ ေက်ာင္းသားသပိတ္ႀကီးေပၚလာရာ အစိုးရက ၉၁ ဌာန အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဟု အမည္ေပးကာ ဗမာျပည္ကို အိႏိၵယျပည္မွ ခြဲလိုက္သည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ေသနဂၤဗ်ဴဟာစစ္ပညာ

ေသနဂၤဗ်ဴဟာစစ္ပညာသည္ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ စစ္ပညာစာတမ္း ျဖစ္သည္။ လက္၀ဲသုႏၵရအမတ္ႀကီး ေရးသားသည့္ ေသနဂၤဗ်ဴဟာစစ္သမုိင္းႏွင့္ ဗ်ဴဟစကၠိပ်ဳိ႕တုိ႔ကုိ တည္းျဖတ္သူ ဦးဘေသာင္းက ဗုိလ္ခ်ဳပ္ထံေပးပုိ႔ သည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္သည္ အထပ္ထပ္ဖတ္သည္။ ေက်နပ္အားရသည္။ ဤစစ္စာေပမ်ားသည္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ရွိေနမွန္းကုိ ဗုိလ္ခ်ဳပ္သိေသာ္လည္း ယခင္က မဖတ္ခဲ့ဖူး၍ စာအေလးအေပါ့ကုိ သတိမမူႏုိင္ခဲ့ေပ။ ယခုဖတ္လုိက္ရေတာ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္သည္ ေသခ်ာေပါက္ကုိ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ ျဖစ္သြားရေတာ့သည္။

ဖမ္းဆီးခံထားရေသာ သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္သား၊ ျပည္သူမ်ားကို ျပန္လႊတ္ေပးရန္ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကိုကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈျပဳလုပ္

ျမန္မာပို႔စ္ဂ်ာနယ္ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ႏွင့္ ဒုတိယသတင္းေထာက္ခ်ဳပ္တို႔အား ပုဒ္မ-၅၀၀ ျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့မႈအေပၚ ေက်နပ္မႈမရွိ၍ ခ႐ိုင္တရား႐ံုးသို႔ အယူခံတင္သြင္းရာ အက်ဥ္းနည္းျဖင့္ ပလပ္ခံရ

ျမန္မာပို႔စ္ဂ်ာနယ္၏ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ဦးသန္းထိုက္သူႏွင့္ ဒုတိယသတင္းေထာက္ခ်ဳပ္ ဦးဆန္းမိုးထြန္းတို႔အား မတ္ ၁၈  ရက္က ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ တရားသူႀကီး ဦးသန္းေအာင္က ပုဒ္မ-၅ဝဝ ျဖင့္ အလုပ္မဲ့ ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္လက်ခံေစရန္ အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ အေပၚေက်နပ္မႈမရွိ၍ ေမာ္လၿမိဳင္ခ႐ိုင္ တရား႐ံုးသို႔ ျပစ္မႈဆိုင္ရာအယူခံမႈ ေလွ်ာက္ထား တင္သြင္းရာ အက်ဥ္းနည္းပလပ္ခံရေၾကာင္း အဆိုပါအမႈအား လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေနသူ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးထြန္းေအာင္ထံမွ သိရသည္။

Pages

Subscribe to Eleven Media Group RSS