<

ပုပၸားေဒသတြင္ ျပဳလုပ္မည့္ အစုိးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ NCA ေရးထုိးထားေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ျပဳလုပ္ရန္ PPST ဆုံးျဖတ္

ထုိင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ PPST အစည္းအေ၀းအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ- NCA-SEAO Office)

ပုပၸားေဒသတြင္ ျပဳလုပ္မည့္ အစုိးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲကုိ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔႔ ေျပာင္းေရႊ႕ျပဳလုပ္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း NCA လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ (PPST) အစည္းအေ၀းက ထုတ္ျပန္သည္။

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ PPST အစည္းအေ၀းအား ထိုင္းႏိုင္ငံ ခ်င္းမိုင္တြင္ ေအာက္တုိဘာ ၁၀ ရက္မွ ၁၁ ရက္အထိ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ယင္းအစည္းအေ၀းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထုတ္ျပန္သည့္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ထိုသို႔ဆုံးျဖတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

လက္ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ အဆင့္ဆင့္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ တစ္ဆို႔မႈမ်ားအား ေက်ာ္လႊားႏိုင္ေရးအတြက္ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္မ်ား၏ သက္ဆုိင္ရာ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား အလြတ္သေဘာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမွတစ္ဆင့္ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာသြားႏုိင္ရန္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာ ၁၅ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ပူးတြဲ က်င္းပသြားရန္ သေဘာတူဆံုးျဖတ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာအပ္ပါသည္ဟု PPST အစည္းအေ၀းက ေၾကညာခဲ့သည္။

အစုိးရအေနျဖင့္ အဆုိပါ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ရန္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္ ပုပၸားေဒသတြင္ ျပဳလုပ္ရန္ အဆုိျပဳထားေသာ္လည္း PPST အစည္းအေ၀းက ေနျပည္ေတာ္တြင္သာ ျပဳလုပ္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ အထူးသျဖင့္ကေတာ့ လက္ရွိလိုအပ္ေနတဲ့ လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ အဆင့္ဆင့္ေတြထဲက ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ တစ္ဆို႔မႈေတြကုိ ေက်ာ္လႊားဖို႔အတြက္ အစုိးရ လႊတ္ေတာ္ တပ္မေတာ္နဲ႔ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ အစည္းအေ၀းေတြ လုပ္ခဲ့ၾကတယ္။ အဲ့ဒီႏွစ္ဖက္ညိႇႏႈိင္းတဲ့ ေဆြးေႏြးပြဲေတြထဲမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အခ်ိန္ေတြ ေနရာေတြကုိ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေတြ အေနနဲ႔ အခုေျပာတဲ့ PPST ေဆြးေႏြးပြဲက်ရင္ ျပန္ေဆြးေႏြးမယ္။ ေဆြးေႏြးၿပီးတဲ့အခါက်ေတာ့မွ ႏွစ္ဖက္ပူးတဲြၿပီးေတာ့ ညိႇမယ္ဆုိတဲ့ အေျခခံ ယူဆခ်က္ ရွိပါတယ္။ ဒါဟာ ဒီအေပၚမွာ မူတည္လိမ့္မယ္လို႔ ထင္တယ္။ အစုိးရဘက္ကေတာ့ ျပင္ဆင္မႈကေတာ့ ပုပၸားလို႔ ေျပာတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘက္က စဥ္းစားခ်က္က ဘာလဲဆုိရင္ ပုပၸားထက္စာရင္ က်ယ္က်ယ္၀န္း၀န္းလည္း ရွိမယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အားလုံး ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ အျပန္ျပန္ အလွန္လွန္ ညႇိႏႈိင္းႏိုင္တဲ့ အခင္းအက်င္းမ်ိဳးက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က ပုိၿပီးသင့္ေတာ္တယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘက္က ထပ္ၿပီးအဆုိျပဳတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေနာက္ဆုံး ဆက္လက္ၿပီးေတာ့ ညိႇတဲ့အခါမွာေတာ့ ေနျပည္ေတာ္ဟာ ပုိၿပီးေတာ့ အစုိးရေရာ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ေရာ လက္လွမ္းမီႏိုင္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔အတြက္ကလည္း က်ယ္က်ယ္၀န္း၀န္းနဲ႔ အဆင္ေျပႏိုင္တယ္ဆုိတဲ့အတြက္ ေနရာက ဘာလဲဆုိရင္ ေနျပည္ေတာ္ကုိ ဆုံးျဖတ္ခဲ့တာျဖစ္တယ္။ ေျပာခ်င္တာက ေနရာထက္ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲက ပုိၿပီးအေရးႀကီးတယ္” ဟု PPST အစည္းအေ၀းအၿပီး ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ PPST ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တပ္တပ္ဦး (ABSDF) ဥကၠ႒ ရဲေဘာ္သံခဲက ေျပာၾကားသည္။

ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-၂၁ ရာစုပင္လုံတတိယ အစည္းအေ၀း က်င္းပေနစဥ္ကာလအတြင္း ဇူလိုင္ ၁၃ ရက္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ထိုသို႔ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ တကယ္လိုအပ္ေနေသာ အခ်က္မ်ားအား ထိပ္သီး ေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား ေဆြးေႏြးရန္ အခ်က္ငါးခ်က္ကုိ EAO ဘက္က တင္ျပခဲ့ရာမွ တစ္ဆင့္ ယခုထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရဲေဘာ္သံခဲက ဆုိသည္။

အဆုိပါ အခ်က္မ်ားမွာ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-၂၁ ရာစုပင္လုံ အစည္းအေ၀းမ်ားကုိ ဆက္လက္က်င္းပႏိုင္ေရးကိစၥ၊ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ျပည္ေထာင္စုမွ ခြဲမထြက္ေရး ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အမ်ဳိးသားတန္းတူေရး လူမ်ိဳးစုအခြင့္အေရး ျပည္နယ္ ဖြဲ႕စည္းမႈစေသာ ဖက္ဒရယ္မူမ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ေရးကိစၥ၊ ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္ဆိုင္ရာ ကိစၥ၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ ရွင္းလင္းလြယ္ကူစြာ ခ်မွတ္ႏိုင္မည့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ ပုံစံမ်ားရွာေဖြေရးကိစၥ၊ အလုပ္အဖြဲ႕မ်ား၊ ေကာ္မတီမ်ားျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ရန္ မၿပီးျပတ္သည့္ကိစၥမ်ားကုိ သက္ဆိုင္ရာ ဆုံးျဖတ္ႏိုင္သည့္ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား ဆုံးျဖတ္ႏိုင္ေရးကိစၥႏွင့္ လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ က်န္ရွိေနေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ကိစၥမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ အစုိးရႏွင့္ တပ္မေတာ္က ေတြ႕ဆုံရန္ အခ်ိန္က်ၿပီဟု ယူဆလာသည့္အတြက္ ယခုထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ ျဖစ္ေပၚလာရျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆုိပါ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တစ္ခုတည္းေသာ တပ္မေတာ္ထားရွိေရး ကိစၥအားလည္း အလြတ္သေဘာ စတင္ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

October 11, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.