<

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖဲြ႕က စုစုေပါင္း က်ပ္ ၁၃၄ ဘီလ်ံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားသည့္ အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ YBS လုပ္ငန္း၏ ကုမၸဏီႏွစ္ခုတြင္ က်ပ္သန္းေပါင္းမ်ားစြာ အ႐ံႈးေပၚေနေၾကာင္း စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ အစီရင္ခံစာအရ သိရ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္း သြားလာေနေသာ YBS ယာဥ္လိုင္းမွ ခရီးသည္တင္ယာဥ္တစ္စီးအား ေတြ႕ရစဥ္

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖဲြ႕က စုစုေပါင္း က်ပ္ ၁၃၄ ဘီလ်ံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားသည့္ အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ YBS လုပ္ငန္း၏ ကုမၸဏီႏွစ္ခုတြင္ က်ပ္သန္းေပါင္းမ်ားစြာ အ႐ံႈးေပၚေနေၾကာင္း စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ အစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။

အဆုိပါ အစီရင္ခံစာအား စက္တင္ဘာ ၁၄ ရက္တြင္ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ သတၱမပုံမွန္အစည္းအေ၀း ဒုတိယေန႔တြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး စာရင္းခ်ဳပ္ ေဒၚခင္သန္းလွမွ လႊတ္ေတာ္တြင္ လာေရာက္ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးေငြ က်ပ္ ၁၃၄ ဘီလ်ံအား အိမ္ယာစီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ Yangon Metropolitan Development Public ကုမၸဏီလီမိတက္မွာ ၅၄ ဘီလ်ံ၊ New Yangon Development Operation မွာ က်ပ္ ၁၀ ဘီလ်ံ စုစုေပါင္း ရင္းႏွီး ေငြက်ပ္ ၆၄  ဘီလ်ံထည့္၀င္ထားၿပီး၊ ခရီးသည္ယာဥ္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး အမ်ားပုိင္ ကုမၸဏီမ်ားတြင္ က်ပ္ ၇၀ ဘီလ်ံ ထည့္၀င္ထားပါတယ္။ အဲဒီထဲမွာ ရန္ကုန္ဘတ္စ္ကား အမ်ားႏွင့္ဆုိင္ေသာ ကုမၸဏီ (YBPC) )နဲ႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးအမ်ားနဲ႔ သက္ဆုိင္ေသာ ကုမၸဏီလီမိတက္ (YUPT) တုိ႔မွာ က်ပ္ ၃၅ ဘီ လ်ံစီ ထည့္၀င္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေဒၚခင္သန္းလွက ေျပာၾကားသည္။

Yangon Metropolitan Development Public ကုမၸဏီလီမိတက္အား အမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ကုမၸဏီတစ္ခုအျဖစ္ မဟာရန္ကုန္ၿမဳိ႕ေတာ္သစ္ တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕မွ ၅၁ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ ပုဂၢလိက က႑ကုိယ္စားျပဳ ျမန္မာေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ကုမၸဏီမွ ၄၉ ရာခုိင္ႏႈန္း Yangon Metropolitan Development Public ကုမၸဏီလီမိတက္ကုိ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆုိပါ ကုမၸဏီလီမိတက္မွ ေဆာင္ရြက္မည့္ စီမံကိန္းမ်ားသည္ မရမ္းကုန္းဗီလာ အဆင့္ျမင့္အိမ္ယာ၊ ပါရမိအိမ္ယာစီမံကိန္း၊ ႏုိင္ငံ၀န္ထမ္း အငွားအိမ္ယာစီမံကိန္း၊ ေငြပင္လယ္ Dryport စီမံကိန္း၊ လူထုဘ၀ ျမႇင့္တင္ေရးအိမ္ယာ (တြံေတး ပေရာဂ်က္)၊ ဒဂုံအေရွ႕ေခတ္မွီ စက္မႈဇုန္ႏွင့္ စက္မႈဇုန္ အေထာက္အကူျပဳ စီမံကိန္းေျမာက္ပုိင္းတုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကုမၸဏီရဲ႕ ၂၀၁၇ မတ္ ၈ ရက္ကေန ၂၀၁၇ မတ္ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ စာရင္းမ်ားကုိ စာရင္းစစ္အဖြဲ႕က စစ္ေဆးခဲ့ပါတယ္။ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ မရွိေသးေသာ္လည္း လုပ္ငန္းနဲ႔ စီမံခန္႔ခြဲေရးစရိတ္မ်ားေၾကာင့္ က်ပ္ သန္း ၁၁ ဒသမ ၄၆၀ အ႐ႈံးေပၚေပါက္ခဲ့တာကုိ ေတြ႕ရွိရတယ္။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ လုပ္ငန္းနဲ႔စာရင္းမ်ားကုိ ျပင္ပစာရင္းစစ္အဖြဲ႕နဲ႔ စစ္ေဆးႏုိင္ျခင္းမရွိေသးေပမယ့္ ကုမၸဏီက ေရးဆြဲတဲ့ စာရင္းမွတ္တမ္းအရ ဘဏ္တုိးမ်ားရရွိတဲ့အတြက္ အသားတင္အျမတ္ က်ပ္ ၂၂၁၉ ဒသမ ၀၂၈ သန္း ရရွိခဲ့ပါတယ္” ဟု ေဒၚခင္သန္းလွက ေျပာၾကားသည္။

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနမႈအေနျဖင့္ ဒဂုံဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ ႏုိင္ငံ၀န္ထမ္းအိမ္ယာ၊ မရမ္းကုန္းဗီလာ စီမံကိန္းေျမတုိင္းတာျခင္း ႏွင့္ ေငြပင္လယ္စက္မႈဇုန္ေျမႏွင့္ ေရတုိင္းတာျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕မွ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိုးအိမ္ဦးစီးဌာနမွ လႊဲေျပာင္းရယူထားသည့္ ႏုိင္ငံပုိင္ မရမ္းကုန္းဗီလာေျမ ၁၁ ဒသမ ၈၉ ဧကတြင္ရွိသည့္ အေဆာက္အဦး ေျခာက္လုံးအား ကုမၸဏီပုိင္ေျမမ်ားအျဖစ္ ေပးေခ်ထားျခင္းႏွင့္ ဆူးေလဘုရားလမ္းရွိ ႏုိင္ငံပုိင္ အေဆာက္အဦးအား ကုမၸဏီျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ထားသျဖင့္ ေနာင္တြင္ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ား႐ႈပ္ေထြးလာႏိုင္ေၾကာင္း ေဒၚခင္သန္းလွက ေျပာၾကားသည္။

“အထက္ပါ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားက စြန္႔စားၿပီး ေဆာင္ရြက္ရတဲ့ လုပ္ငန္းေတြျဖစ္တဲ့အတြက္ မေမွ်ာ္မွန္းႏုိင္သည့္ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါက ႏုိင္ငံေတာ္ဘ႑ာရန္ ပုံေငြေတြ ဆုံး႐ႈံးႏုိင္တဲ့အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္ဘက္မွ အကာအကြယ္အစီအမံမ်ား ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ထားရန္ လုိအပ္ပါတယ္။ ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ေရရွည္စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲျပဳထားသင့္ပါတယ္။ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားေအာင္ျမင္ဖုိ႔အတြက္ တာ၀န္ရွိသူအဆင့္ဆင့္က ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္သင့္ပါတယ္” ဟု ေဒၚခင္သန္းလွက ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ၾကည့္ျမင္တုိင္တစ္ဖက္ကမ္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ New Yangon Development Operation ကုမၸဏီလီမိတက္အား အစုိးရမွ တစ္ရာ ရာခုိင္ႏႈန္းပုိင္ဆုိင္သည့္ ကုမၸဏီအျဖစ္ဖြဲ႕စည္းၿပီး ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရမွ ရင္းႏွီးေငြ က်ပ္ ၁၀ ဘီလ်ံျဖင့္ စီမံခန္႔ခြဲေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ျပင္ပစာရင္းစစ္အဖြဲ႕မ်ား၏ စစ္ေဆးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္မႈ မရွိေသးေၾကာင္း၊ တင္ျပသည့္ စာရင္းမ်ားအရ ၀င္ေငြရရွိမႈမရွိေသးဘဲ အသုံးစရိတ္သည္ စုစုေပါင္း က်ပ္ ၉၂ ဒသမ ၆၁၁ သန္း သုံးစြဲထားေၾကာင္း၊ လက္က်န္ေငြ က်ပ္ ၉၉၀၆ ဒသမ ၅၃၉ သန္းအား ဧရာ၀တီဘဏ္၊ က်ပ္ ၅၉၈၈ ဒသမ ၅၇၄ သန္းအား ကေမၻာဇဘဏ္တြင္ ထည့္၀င္ထားေၾကာင္း၊ က်ပ္ ၃၃၀၆ ဒသမ ၈၄၄ သန္းတုိ႔အား အပ္ႏွံထားရွိၿပီး လက္၀ယ္ကုိင္ေဆာင္ေငြအျဖစ္ ၁၁ ဒသမ ၁၁ သန္း ကုိင္ဆုိင္ထားေၾကာင္း စာရင္းစစ္အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ရန္ကုန္ဘတ္စ္ကားအမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ကုမၸဏီလီမိတက္ (YBPC) ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ အမ်ားသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီ (YUPT) တုိ႔သည့္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ စာရင္းမ်ားကုိ ျပင္ပစာရင္းမ်ား စစ္ေဆးအတည္ျပဳေၾကာင္းႏွင့္၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အဘ႑ာေရးႏွစ္တြက္ ျပင္ပစာရင္းစစ္အဖဲြ႕ျဖင့္ စစ္ေဆးမႈမရိွေသးေၾကာင္း၊ စစ္ေဆးအတည္ျပဳထားသည့္ ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ ကုမၸဏီမ်ားမွ တင္ျပသည့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဘ႑ာေရးအတြက္ အႏွစ္ခ်ဳပ္စာရင္းမ်ားအရ ရန္ကုန္ဘတ္စ္ကားအမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ကုမၸဏီလီမိတက္ (YBPC) သည္၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ေငြက်ပ္ ၄၉ ဒသမ ၃၄၄ သန္း၊ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၁၀၉၂ ဒသမ ၅၂၀ သန္း၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၂၉၃၈ ဒသမ ၉၃၉ သန္း အ႐ံႈးျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ အမ်ားသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီ (YUPT) တုိ႔သည္ ၂၀၁၆ -၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၂၅ ဒသမ ၅၄၁ သန္း အျမတ္ရရွိေသာ္လည္း ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွာ က်ပ္ ၆၀၃ ဒသမ ၀၇၉ သန္း အ႐ံႈးေပၚေပါက္ခဲ့ေၾကာင္း ေဒၚခင္သန္းလွက ေျပာၾကားသည္။

“ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖဲြ႕ ထည့္၀င္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေငြမ်ားနဲ႔ေဆာင္ရြက္ေနေသာ (YBPC) နဲ႔ (YUPT) ကုမၸဏီႏွစ္ခုတုိ႔၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ အမ်ားျပည္သူသြားလာမႈ အဆင္ေျပေစေရးအတြက္ ပုိမုိေကာင္းမြန္တဲ့၀န္ေဆာင္မေတြ ေပးႏုိင္ေရး ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ ယာဥ္အသစ္မ်ား အရင္းမေက်မီကာလတြင္ ေငြေခ်း အက်ဳိးအျမတ္မ်ား ရရွိမႈေသးသျဖင့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရ အဖဲြ႕ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအေပၚ ေငြေခ်းအက်ဳိး အျမတ္မရရွိေသးပါဘူး” ဟု ေဒၚခင္သန္းလွက ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္း ခရီးသြားျပည္သူမ်ား စိတ္ခ်မ္းေျမ့လံုျခံဳစြာ ခရီးသြားႏုိင္ေရး ၀န္ေဆာင္မႈအရည္အေသြးေကာင္းမ်ား ေပးႏုိင္ရန္အတြက္ ယာဥ္မ်ားကုိပံုမွန္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ကုမၸဏီအသီးသီး၏ ယာဥ္လုိင္းမ်ား ပုိမုိစည္းကမ္းေကာင္းမြန္ေရး၊ ခရီးသြားျပည္သူမ်ား အဆင္ေျပေစေရး၊ လမ္းေၾကာင္းမ်ားတုိးခ်ဲ႕ ေျပးဆဲြႏုိင္ေရး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအေပၚ ဆံုး႐ႈံးနည္းပါး၍ သင့္တင့္တဲ့ အက်ဳိးအျမတ္မ်ား ရရွိေရးအတြက္ကုိ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ေဒၚခင္သန္းလွက ေျပာၾကားသည္။

 

September 15, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.