<

ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ကိစၥ၌ ပိုမုိေကာင္းမြန္စြာ ကုိင္တြယ္ႏုိင္ခဲ့သင့္သည္ဟု ကမၻာ႔စီးပြား ေရးဖုိရမ္၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကား

Photo : AFP

ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပုိမုိေကာင္းမြန္စြာ ကုိင္တြယ္ႏုိင္ခဲ့သင့္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ကမၻာ့စီးပြားေရးဖုိရမ္၌ စက္တင္ဘာ ၁၃ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“တကယ္ေတာ့ ျပန္ေတြးၾကည့္တဲ့အခါ ကြၽန္မတုိ႔ စဥ္းစားမိႏုိင္တာက ဒီအေနအထားကုိ ပုိၿပီးေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ကုိင္တြယ္ႏုိင္ခဲ့သင့္တယ္ ဆုိတာပါ။ ဒါေပမဲ့ ေရရွည္တည္ၿငိမ္ေရးနဲ႔ လုံျခံဳေရး အက်ဳိးအတြက္ ကြၽန္မတုိ႔ ယုံၾကည္တာက ကြၽန္မတုိ႔အေနနဲ႔ ဘက္အားလုံးအတြက္ မွ်တရပါမယ္” ဟု ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္ ဟႏြိဳင္းတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာဖုိရမ္ တစ္ခုအား ရွားရွားပါးပါး တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း၌ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား၊ မုဒိမ္းက်င့္မႈမ်ားႏွင့္ ရြာမီး႐ႈိ႕မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္အၾကား လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ ၾသဂုတ္လကတည္းက ဘဂၤါလီ (မူရင္း၌ ႐ုိဟင္ဂ်ာဟုေဖာ္ျပ) မြတ္စလင္ ၇၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္သည္ အိမ္နီးခ်င္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ထြက္ေျပးသြားခဲ့ၾကသည္။ ကုလသမဂၢ၏ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္မႈအရ လူေပါင္း ၁၀,၀၀၀ ထက္မနည္း ေသဆုံးခဲ့သည့္ ေသြးထြက္သံယုိမႈမ်ားအား ျမန္မာတပ္မေတာ္က က်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႕မ်ားက အႀကီးအက်ယ္ တင္ျပခဲ့ၾကသည္။

သုိ႔ေသာ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အာဆီယံႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကမၻာ့စီးပြားေရးဖုိရမ္၌ စကားေျပာၾကားရာတြင္ ၎အေနျဖင့္ စစ္ေရးအျမင္ဟု လိမ္မာပါးနပ္စြာ ရည္ညႊန္းေသာ ကိစၥအား ေ၀ဖန္ခဲ့ျခင္း မရွိေပ။ ယင္းအစား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ လက္နက္ကုိင္ ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ အျခားတုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရး အုပ္စုမ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဓိကထား ေျပာဆုိခဲ့မႈ မရွိသည့္အတြက္ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအ၀ုိင္းကုိ  ေ၀ဖန္ျပစ္တင္ခဲ့သည္။

“ကမၻာရဲ႕ က်န္တဲ့အပုိင္းက စိတ္၀င္စားျခင္း မရွိတဲ့တုိင္ေအာင္ အစုိးရအဖြဲ႕အေနနဲ႔ ကြၽန္မတုိ႔ဟာ သူတုိ႔အားလုံးအေပၚ မွ်တမႈ ရွိရပါမယ္” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အစုိးရအဖြဲ႕က ရခုိင္ျပည္နယ္၌ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္အတြင္း ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ မဟုတ္သူေပါင္း မည္မွ်အသတ္ခံရသည္ကုိ ေျပာၾကားျခင္း မရွိေသာ္လည္း ေဒသဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္မ်ား၏ အရိပ္အျမြက္ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရ ၅၀ ဦးထက္ ပုိႏုိင္သည္ဟုဆုိသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လအတြင္း ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက ရဲစခန္းမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္ အေျခစုိက္စခန္း တစ္ခုတုိ႔အား တုိက္ခုိက္ခဲ့ၿပီး လုံျခံဳေရးအရာရွိ တစ္ဒါဇင္ခန္႔ကုိ ေသဆုံးေစခဲ့ၿပီးေနာက္ တပ္မေတာ္ စစ္ဆင္ေရးတစ္ရပ္ စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယခင္က ႏုိင္ငံေရး အတုိက္အခံ တစ္ဦးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏုိဘယ္ဆုရွင္ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး သူ၏ ပါတီက ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အျပတ္အသတ္ အႏုိင္ရရွိၿပီးေနာက္ အရပ္သား အစုိးရအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္လာသူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈမ်ားအား တားဆီးရန္ သုိ႔မဟုတ္ သတိျပဳမိရန္ပင္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ အျပင္းအထန္ ေ၀ဖန္ခံခဲ့ရသည္။ သူ၏ၾကမ္းမဖက္ေသာ ဒီမုိကေရစီေရးအတြက္ ခုခံမႈေၾကာင့္ ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံတကာ ဆုတံဆိပ္အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္း ခဲ့ၾကသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေမးခြန္းမ်ားကုိ လက္ခံေျဖဆုိ ခဲလွသည္။ သူသည္ ယခုလအတြင္း က်င္းပမည့္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံသုိ႔လည္း တက္ေရာက္မည္ မဟုတ္ေပ။ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ား အစုလုိက္ အျပံဳလုိက္ ထြက္ေျပးခဲ့ရမႈေၾကာင့္ ေဒါသထြက္မႈမ်ား ျမင့္တက္ေနသည့္ ယခင္ႏွစ္ကလည္း သူသည္ အဆုိပါ ညီလာခံသုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့ျခင္း မရွိေပ။

တပ္မေတာ္က အစုိးရအဖြဲ႕ ထိပ္တန္းရာထူးမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေနရာ ေလးပုံတစ္ပုံကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ထားဆဲ ျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျဖစ္ပ်က္သမွ်အတြက္ သူ၏ အရပ္သား အစုိးရအဖြဲ႕ကုိသာ အျပစ္တင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဟႏြိဳင္းတြင္က်င္းပသည့္ ဖုိရမ္၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အသိအမွတ္ျပဳခဲ့သည္။

“ကြၽန္မတုိ႔မွာ အာဏာ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းပဲ ရွိေပမဲ့ တာ၀န္ယူမႈနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ ရာခုိင္ႏႈန္း ၁၀၀ ကုိ ကြၽန္မတုိ႔ လက္ခံရပါမယ္။ ဒါဟာ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံ အစုိးရနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အရာရာပါပဲ” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ရြာတစ္ရြာတြင္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ား အစုလုိက္အျပံဳလုိက္ သတ္ျဖတ္ခံရမႈကုိ ေဖာ္ထုတ္သည့္ ႐ုိက္တာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးကုိ ယခုလအတြင္း ျမန္မာတရား႐ုံး တစ္ခုက ေထာင္ဒဏ္ခုနစ္ ခ်မွတ္ခဲ့မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က စက္တင္ဘာ ၁၃ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သတင္းေထာက္မ်ား၏ ျပစ္မႈသည္ ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ႏွင့္ မဆုိင္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ကုိလုိနီေခတ္က ဥပေဒျဖစ္ေသာ အစုိးရ လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္ အက္ဥပေဒအား ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလ်က္ စီရင္ခ်က္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကုိဖတ္ရန္ အပင္ပန္းမခံခဲ့ဟု သူက ေ၀ဖန္သူမ်ားအား စြပ္စြဲခဲ့သည္။

“တရားစီရင္ေရးမွာ မွားယြင္းေဆာင္ရြက္မႈ ရွိခဲ့တယ္လုိ႔ ခံစားရတဲ့သူရွိရင္ သူတုိ႔ကုိ ကြၽန္မ ဒါကုိ ေထာက္ျပလုိပါတယ္” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ယခုလအတြင္း ႐ုိက္တာသတင္းေထာက္ ႏွစ္ဦးအား ေထာင္ဒဏ္ ခုနစ္ႏွစ္ ခ်မွတ္ခဲ့မႈကုိ ရည္ညႊန္းလ်က္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ref : New York Times

September 13, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.