<

စက္သံုးဆီေစ်း သံုးလေက်ာ္အတြင္း ၁၂ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး တစ္ဂါလန္ စံခ်ိန္တင္ေစ်းႏႈန္းမ်ား အေနျဖင့္ 92 Ron ၄၄၉၄ က်ပ္၊ 95 Ron ၄၆၇၆ က်ပ္၊ ဒီဇယ္ ၄၅၈၅ က်ပ္၊ ပရီမီယံဒီဇယ္ က်ပ္ ၄၆၃၀ အထိ ေရာက္ရွိ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ စက္သံုးဆီ အေရာင္းဆုိင္တစ္ဆုိင္ကို ေတြ႕ရစဥ္(ဓာတ္ပံု – ေက်ာ္ဇင္ၿဖိဳး)

စက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္း သံုးလေက်ာ္အတြင္း ၁၂ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး တစ္ဂါလန္ စံခ်ိန္တင္ေစ်းႏႈန္းမ်ား အေနျဖင့္ 92 Ron ၄၄၉၄ က်ပ္၊ 95 Ron ၄၆၇၆ က်ပ္၊ ဒီ ဇယ္ ၄၅၈၅ က်ပ္၊ ပရီမီယံဒီဇယ္ က်ပ္ ၄၆၃၀ အထိ ေရာက္ရွိခဲ့ေၾကာင္း စက္သံုးဆီ အေရာင္းဆုိင္မ်ားမွ သိရသည္။

ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ စက္သံုးဆီ တင္သြင္းေရာင္းခ် ျဖန္႔ျဖဴးေရး အသင္းမွ အျမင့္ဆံုးႏႈန္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာ စက္သံုးဆီ လက္လီေစ်းမ်ားမွာ ဒီဇယ္တစ္လီတာ က်ပ္ ၁၀၁၀ (တစ္ဂါလန္ ၄၅၈၅ က်ပ္) ပရီမီယံဒီဇယ္ တစ္လီတာ က်ပ္ ၁၀၂၀ (တစ္ ဂါလန္ က်ပ္ ၄၆၃၀)၊ ေအာက္တိန္း 92 Ron တစ္လီတာ က်ပ္ ၉၉၀ (တစ္ဂါလန္ ၄၄၉၄ က်ပ္) ေအာက္တိန္း 95 Ron တစ္လီတာ က်ပ္ ၁၀၃၀ (တစ္ဂါလန္ ၄၆၇၆ က်ပ္) ျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္ ၃ ရက္တြင္ ျဖစ္ေပၚေသာ ေစ်းႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက သံုးလေက်ာ္အတြင္း ဒီဇယ္ ၁၀ ဒသမ ၉၈ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ပရီမီယံဒီဇယ္ ၁၀ ဒသမ ၂၇ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ 92 Ron ၁၂ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ 95 Ron ၁၀ ဒသမ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ေစ်းျမင့္တက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ဒုတိယပတ္မွစတင္၍ ကမၻာ့ေရနံေစ်းႏႈန္း သိသိသာသာ စတင္ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လဆန္းပုိင္းက ၄၉ ေဒၚလာ ၀န္းက်င္ရွိေသာ ကမၻာ့ေရနံေစ်းႏႈန္းသည္ ေအာက္တုိဘာလ ဆန္းပုိင္းတြင္ ၅၁ ေဒၚလာ၊ ႏုိ၀င္ဘာလဆန္းတြင္ ၅၅ ေဒၚလာ၊ ဒီဇင္ဘာလဆန္းတြင္ ၅၈ ေဒၚလာ၊ ဇန္န၀ါရီလဆန္းတြင္ ၆၁ ေဒၚလာ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလဆန္းတြင္ ၆၄ ေဒၚလာ၊ ဧၿပီလကုန္ပုိင္းတြင္ ၆၈ ေဒၚလာ၊ ေမ ၂၁ ရက္တြင္ ၇၂ ေဒၚလာ၊ ဇူလုိင္ ၁၀ ရက္တြင္ ၇၄ ေဒၚလာအထိ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ၾသဂုတ္ ၇ ရက္တြင္ ၆၉ ေဒၚလာ၊ ၾသဂုတ္ ၂၀ ရက္တြင္ ၆၅ ေဒၚလာအထိ က်ဆင္းခဲ့ေသာ္လည္း ၾသဂုတ္ ၃၀ ရက္တြင္ ေဒၚလာ ၇၀ ေက်ာ္အထိ ျပန္တက္ခဲ့ၿပီး စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္တြင္ ၆၈ ေဒၚလာ၀န္းက်င္ ရွိေနသည္။

ႏုိင္ငံျခား ေငြလဲႏႈန္းသည္ ဇြန္လမွစတင္၍ သိသိသာသာ ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ဇြန္ ၁၁ ရက္တြင္ ၁၃၄၆ က်ပ္၀န္းက်င္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေဒၚလာေစ်းသည္ ၾသဂုတ္ ၁၆ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၅၇၀ အထိ စံခ်ိန္တင္ ျမင့္တက္ကာ စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္ မြန္းလဲြပုိင္းတြင္ ၁၅၆၈ က်ပ္၀န္းက်င္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ျပည္တြင္းေစ်းကြက္အတြင္း ေရာင္းခ်လ်က္ရွိေသာ စက္သံုးဆီ ေစ်းႏႈန္းသည္ ကမၻာ့စက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္း၊ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းႏွင့္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး စရိတ္အေပၚ အေျခခံၿပီး ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေပၚျခင္း ျဖစ္သည္ဟု စက္သံုးဆီ တင္သြင္းေနသည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ဆုိသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလုိင္ ၁၀ ရက္ေစ်းႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ကမၻာ့ေရနံေစ်းသည္ ေျခာက္ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ ေလ်ာ့နည္းခဲ့ၿပီး ေဒၚလာေစ်းသည္ ႏွစ္လေက်ာ္အတြင္း ၁၆ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ စက္သံုးဆီတင္သြင္းေရာင္းခ် ျဖန္႔ျဖဴးေရးအသင္းက ထုတ္ျပန္ထားေသာ စက္တင္ဘာ ၁၀ ရက္တြင္ ျပည္ပမွ၀ယ္ယူရသည့္ စက္သံုးေစ်းႏႈန္း (တစ္စည္) MOPS Price မ်ားမွာ 92 Ron ၈၅ ဒသမ ၉၃ ေဒၚလာ၊ 95 Ron ၈၇ ဒသမ ၆၅ ေဒၚလာ၊ ဒီဇယ္ ၉၁ ဒသမ ၈၅ ေဒၚလာ၊ ပရီမီယံဒီဇယ္ ၉၂ ဒသမ ၅၂  ေဒၚလာ တုိ႔ျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္တြင္ ျဖစ္ေပၚေသာ စက္သံုးဆီ လက္လီေစ်းမ်ားမွာ ဒီဇယ္တစ္လီတာ က်ပ္ ၅၀၀ (တစ္ဂါလန္ ၂၂၇၀ က်ပ္) ပရီမီယံဒီဇယ္ တစ္လီတာ က်ပ္ ၅၄၀ (တစ္ဂါလန္ ၂၄၅၁ က်ပ္)၊ ေအာက္တိန္း 92 Ron တစ္လီတာ က်ပ္ ၅၅၀ (တစ္ဂါလန္ ၂၄၉၇ က်ပ္) ေအာက္တိန္း 95 Ron တစ္လီတာ ၆၅၀ က်ပ္ (တစ္ဂါလန္ ၂၉၅၁ က်ပ္) ျဖစ္ရာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္ေစ်းႏႈန္း ႏႈိင္းယွဥ္ပါက လေပါင္း ၃၀ ၀န္းက်င္အတြင္း ဒီဇယ္ ၁၀၂ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ပရီမီယံဒီဇယ္ ၈၉ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ 92 Ron ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ 95 Ron ၅၈ ရာခုိင္ႏႈန္း ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

September 11, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.