<

NCA ေရးထုိးထားသည့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား အစည္းအေ၀း ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕တြင္ စတင္

NCA ေရးထုိးထားသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား အစည္းအေ၀း ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္စဥ္ (Photo: NCA-SEAO Office)

တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္း ၁၀ ဖြဲ႕မွ ထိပ္သီးေခါင္း ေဆာင္မ်ား၏ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္အစည္း အေ၀းကို စက္တင္ဘာ ၈ ရက္တြင္ ထုိင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕၌ စတင္ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

စက္တင္ဘာ ၈ ရက္မွ ၁၁ ရက္အထိ ျပဳလုပ္မည့္ ယခုေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ NCA တြင္ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထုိးထားျခင္း မရွိေသး ေသာ “၀” အဖြဲ႕ (UWSA) ဦးေဆာင္သည့္ ေျမာက္ပုိင္း မဟာမိတ္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ ခုနစ္ဖြဲ႕ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းေရးေကာ္မတီ  (FPNCC) မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ကရင္နီအမ်ဳိးသားတုိးတက္ေရးပါတီ (KNPP) ကိုလည္း ဖိတ္ၾကားထားေၾကာင္း သိရသည္။

တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသားျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံး၏ ဘုံရည္မွန္းခ်က္သည္ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိ အေျခခံေသာ ျပည္ ေထာင္စုကုိတည္ေဆာက္ေရးပင္ျဖစ္ၿပီး ယင္း ရည္မွန္းခ်က္ေအာင္ျမင္ရန္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္သာလွ်င္ တစ္ခုတည္းေသာ လမ္းစျဖစ္သည္ဟု ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး (KNU) ဥကၠ႒ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာမူတူးေစးဖုိး က အစည္းအေ၀း အဖြင့္အမွာစကားတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

“ဦးစြာေျပာၾကားလုိတာကေတာ့ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနဲ႔ တုိင္းရင္းသားျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံး ဘုံေမွ်ာ္မွန္းခ်က္က ဒီမုိကေရစီနဲ႔ ဖက္ဒရယ္ကုိ အေျခခံတဲ့ ျပည္ေထာင္စုကို တည္ေဆာက္ဖုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီရည္မွန္းခ်က္ ေအာင္ျမင္ဖုိ႔ကလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္သာလွ်င္ တစ္ခုတည္းေသာလမ္းစျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလမ္းစဟာ တုိင္းျပည္ရဲ႕ လက္ရွိၾကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ စိန္ေခၚမႈေပါင္းမ်ားစြာကုိ ရင္ဆုိင္ေက်ာ္လႊားႏုိင္တဲ့ ထြက္ေပါက္လည္း ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာမူတူးေစးဖုိးက ေျပာၾကားသည္။

သုိ႔ရာတြင္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ျဖတ္သန္းခဲ့ရေသာ စနစ္အမ်ဳိးမ်ဳိး၏ ပုံေဖာ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ႐ႈျမင္သည့္ေနရာတြင္ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္အၾကား နက္႐ႈိင္းေသာ ကြာဟမႈမ်ားရွိေနသည္ကုိ ေတြ႕ျမင္ၾကရမည္ျဖစ္ၿပီး အဆုိပါကြာဟမႈကုိ ေျဖရွင္းႏုိင္ေရးအတြက္ သေဘာထားႀကီးမႈ၊ အျမင္က်ယ္မႈႏွင့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကုိ အေျခခံေသာ စိတ္ဓာတ္မ်ား ေမြးျမဴရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာမူတူးေစးဖုိးက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ NCA သည္ ပဏာမသေဘာေဆာင္ၿပီး Bilateral ကုိ အေျခခံေသာ တစ္ႏုိင္ငံလုံးကုိ လႊမ္းျခံဳေသာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္ျဖစ္သည့္အတြက္ Bilateral အ ဆင့္မွ ႏုိင္ငံေရးရပ္၀န္းဆုိင္ရာသေဘာတူ ညီမႈရရွိရန္ လုိအပ္ေနၿပီး ထုိသုိ႔ ႏုိင္ငံေရးရပ္၀န္းဆုိင္ရာသေဘာတူညီမႈ မရွိေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား တုံ႔ဆုိင္းေနကာ အ ခက္အခဲမ်ား ၾကံဳေတြ႕ေနရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာမူတူးေစးဖုိးက ေထာက္ျပေျပာၾကားသည္။

“ဒီၾကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ အခက္အခဲကုိ ရင္ဆုိင္ေက်ာ္လႊားႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ပုိင္ခြင့္ရွိတဲ့ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကားမွာ အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီ ျပည္ေထာင္စုကုိ တည္ေဆာက္ဖုိ႔အတြက္ ဘုံရည္မွန္းခ်က္ နဲ႔ ဘုံစံႏႈန္းေတြ ညႇိႏႈိင္းရယူဖုိ႔ လုိပါတယ္” ဟု ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာမူတူးေစးဖုိးက ေျပာၾကားသည္။

NCA ေရးထုိးထားေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ားအစည္းအေ၀း ျပဳလုပ္ေနစဥ္ (Photo: NCA-SEAO Office)

ထုိသုိ႔ဘုံသေဘာထားမ်ားကုိ တည္ေဆာက္သည့္ေနရာတြင္လည္း NCA စာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္မထုိးရေသး ေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားလည္း မရွိမျဖစ္ ပါ၀င္ရမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ အဆုိပါတုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားအတြက္ အလြတ္သေဘာေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွ စတင္ပါ၀င္ခြင့္ရွိရမည္ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

“ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ ဘယ္သူ႔ကုိမွ ခ်န္ထားလုိ႔မရလုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ အားလုံးအၾကား  ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေနသည့္ေနရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏုိင္မည့္ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္သြား ရမည္ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ျမဲ ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေရးအတြက္ မည္သုိ႔ အတူတကြ အေကာင္အထည္ ေဖာ္သြားၾကမည္ဆုိသည္ကုိ ယခုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေဆြးေႏြးသြားၾကရမည္ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာမူတူး ေစးဖုိးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

September 8, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.