<

လုပ္ခလစာနည္းျခင္း၊ ကုန္ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္ျခင္း၊ တရားဥပေဒ အားနည္းျခင္း စသည့္အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ အလုပ္သမားမ်ားမွာ စား၀တ္ေနေရး ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚေနၿပီး ထြက္ေပါက္ပိတ္ေနဟု အလုပ္သမားအေရး လႈပ္ရွားသူမ်ား ေျပာၾကား

အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြကို စက္တင္ဘာ ၈ ရက္က ျပဳလုပ္စဥ္

လုပ္ခလစာနည္းျခင္း၊ ကုန္ေစ်းႏႈန္း ႀကီးျမင့္ျခင္း စသည့္အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ စား၀တ္ေနေရး ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚေနၿပီး ထြက္ေပါက္ပိတ္ေနေၾကာင္း အလုပ္သမားအေရး လႈပ္ရွားသူမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

စက္တင္ဘာ ၈ ရက္ နံနက္ ၁၁ နာရီက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လမ္း ၅၀ ရွိ ျမန္မာဂ်ာနယ္လစ္ ကြန္ရက္႐ုံးခန္းတြင္  ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အလုပ္သမားေရးရာ၊ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရးဥပေဒ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပင္ဆင္ခ်က္ ဥပေဒၾကမ္း၌ ေထာင္ဒဏ္ထည့္သြင္းေရးႏွင့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္း ႀကီးျမင့္ေနမႈေၾကာင့္ အလုပ္သမားမ်ား ၾကံဳေတြ႕ေနရေသာ အခက္အခဲ လုပ္ခလစာ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အလုပ္သမားအဖြဲ႕မ်ား ပူးေပါင္းထားသည့္ လြတ္လပ္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ အလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႕ ဗဟုိစည္း႐ုံးေရး ေကာ္မတီက သတင္းစာ ရွင္းလင္းခဲ့သည္။

“ကုန္ေစ်းႏႈန္းနဲ႔ အလုပ္သမားထုနဲ႔က အမ်ားႀကီး တုိက္႐ုိက္အခ်ဳိးက်ပါတယ္။ ၀င္ေငြနဲ႔ ထြက္ေငြ မမွ်တလုိ႔ ေျပာေနရတယ္။ တစ္ေန႔တာ စား၀တ္ေနေရးကုိ ေျဖရွင္းတဲ့ အခါ အေဆာင္ခေတြ၊ ထမင္းႏွစ္နပ္ႏႈန္း၊ ခရီး စရိတ္ စသျဖင့္တြက္ၾကည့္တဲ့အခါမွာ ကြၽန္မတုိ႔ တကယ္ကုိ ၅၆၀၀ ထက္မနည္း ရရွိမွသာ အဆင္ေျပမယ္လုိ႔ တြက္ၿပီးသား။ ၄၈၀၀ သတ္မွတ္တယ္။ ကုန္ေစ်းႏႈန္းေတြကလည္း အဆမတန္ ျမင္႔တက္လာတဲ့ အခါက်ေတာ့ စား၀တ္ေနေရး ျပႆနာေတြက ေပၚလာတယ္။ ကြၽန္မတုိ႔က အစုိးရကုိ သြားၿပီးေတာ့ မေလာက္ငတဲ့ ျပႆနာကုိ အတင္းေျဖရွင္းခုိင္းေနတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ကုန္ေစ်းႏႈန္းၿငိမ္ေအာင္ လုပ္ေပးဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္” ဟု အလုပ္သမားေရး လႈပ္ရွားသူ ေဒၚသက္သက္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ အလုပ္သမားျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းရာ၌ ဥပေဒအရ ခုံသမာဓိေကာင္စီသုိ႔ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမား တက္ေရာက္ ေျဖရွင္းရေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔ေျဖရွင္းရာတြင္ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမားမ်ားမွာ ခုံသမာဓိေကာင္စီ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ လုိက္နာရေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ အလုပ္ရွင္မ်ားမွာ ခုံသမာဓိေကာင္စီ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ မလုိက္နာဘဲ ျပင္ပတရား႐ုံးမ်ားတြင္သာ ေျဖရွင္းၾကေၾကာင္း၊ ျပင္ပတရား႐ုံးမ်ားကလည္း ျပစ္မႈအတြက္ ဒဏ္ေငြ က်ပ္ ၁၀ သိန္းသာ ခ်မွတ္ေလ့ရွိေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကလည္း ဒဏ္ေငြ က်ပ္ ၁၀ သိန္းသာ ေဆာင္ေလ႔ရွိၿပီး အလုပ္သမားမ်ားကုိ အလုပ္ထုတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားပါ ပ်က္စီးသြားေၾကာင္း၊ ထုိ႔ျပင္ ျပင္ပတရား႐ုံးမ်ားတြင္ အမႈရင္ဆုိင္ရပါက ၾကာျမင့္သည့္ ႐ုံးခ်ိန္းမ်ားေၾကာင့္ အလုပ္သမားမ်ားမွာ ေရွ႕ေနငွားခ၊ ခရီးစရိတ္မ်ား မတတ္ႏုိင္ေၾကာင္း အလုပ္သမားအေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားက ဆုိသည္။

“ဒီျပႆနာေတြက ဘယ္မွာတက္လဲဆုိေတာ့ ဆႏၵျပမႈေတြနဲ႔ အလုပ္သမားေတြက တရားစြဲခံရေရာ။ အလုပ္သမားေတြက ထြက္ေပါက္ပိတ္ေနၿပီ။ ထြက္ေပါက္ပိတ္ေနတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဆီမွာ လာအကူအညီေတာင္းတဲ့ ခုံသမာဓိေကာင္စီတက္တဲ့ အမႈ ၁၂ မႈက ၁၀ မႈမွာ လုပ္ငန္းရွင္ေတြက အမိန္႔ကုိ မလုိက္နာဘူး” ဟု အလုပ္သမားေရး လႈပ္ရွားေနသူ ကုိနႏၵစစ္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိနည္းတူ ခုံသမာဓိေကာင္စီ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ မလုိက္နာပါက ေငြဒဏ္က်ခံရမည့္အစား ေထာင္ဒဏ္က်ခံရမည္ဟု အစားထုိးသင့္ေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၏ တည္ဆဲ အလုပ္သမားေရးရာ ဥပေဒမ်ားတြင္ တားျမစ္ခ်က္မ်ားကုိ ခ်ဳိးေဖာက္ပါက ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေထာင္ဒဏ္ ေငြဒဏ္ ႏွစ္ရပ္စလုံးျဖစ္ေစ ျပ႒ာန္းထားေၾကာင္း၊ ယင္းေၾကာင့္ အလုပ္သမားေရးရာ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရး ဥပေဒကုိ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း၌ တရားဥပေဒ ျပ႒ာန္းသင့္ပါေၾကာင္း၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳခ်က္ ဥပေဒၾကမ္းကုိ ဆက္လက္အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းသင့္ေၾကာင္း၊ ILO က ေထာင္ဒဏ္ပါ၀င္ေနမႈကုိ သေဘာမတူဟု ေျပာၾကားထားေၾကာင္း၊ ILO အေနျဖင့္ အလုပ္သမားထုႏွင့္ အလုပ္သမား သမဂၢမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ အလုပ္သမား အခြင့္အေရး ထိခုိက္ေစမည့္ လုပ္ရပ္မ်ားကုိ မေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း အလုပ္သမားအေရး ေဆာင္ရြက္သူ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးေဌးက ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဒီမွာရွိတဲ့ အလုပ္သမားေတြကုိ အရပ္ဘက္တရား႐ုံး လႊဲတာက ဒီကေန႔ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ တရားစီရင္ေရးက ဘယ္ေလာက္အထိ တရားဥပေဒ စုိးမုိးမႈရွိလဲဆုိတာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေမးခြန္းထုတ္ခ်င္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ILO က သူတုိ႔ျပ႒ာန္းထားတဲ့ ၈၇ ကုိ သူတုိ႔ကုိယ္တုိင္ မထီမဲ့ျမင္ျပဳတာ။ အဲဒီအတြက္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အလုပ္သမား ေျဖရွင္းေရး ဥပေဒမွာ ေထာင္ဒဏ္ထည့္သြင္းေရး ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အၾကံေပးတာ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ ဒီလုိ၀င္ေရာက္ စြက္ဖက္တာကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အလုပ္သမားထုက လက္မခံပါဘူးလုိ႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္” ဟု အလုပ္သမားေရး လႈပ္ရွားသူ ဦးထြန္းထြန္းႏုိင္က ေျပာၾကားသည္။

 

September 8, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.