<

ေရေလွာင္တမံေတြရဲ႕ စိတ္ခ်ရမႈအေပၚ ဘယ္လိုတာ၀န္ယူၾကမလဲ

ဆြာေခ်ာင္းေရေလွာင္တမံမွ ေရေျမာင္းလက္တံၿပိဳက်ၿပီးေနာက္ ဆည္မွစီးဆင္းေနေသာ ေရအေျခအေနကုိ ေဒသခံအခ်ဳိ႕ ၾကည့္႐ႈေနစဥ္

အစိုးရတစ္ရပ္၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိမႈ၊ တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္းဟု ေမးခြန္းထုတ္ရေသာ အေလ့အထသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မည္သည့္အစိုးရတက္တက္ ေပ်ာက္ရွေနေသာ အရာဟု ေမးခြန္းထုတ္ရမည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မၾကာခဏ ျဖစ္ပြားေလ့ရွိသည္။

ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္မႈျဖစ္စဥ္မ်ား၊ သဘာ၀ေဘးမ်ားႏွင့္ အစိုးရႏွင့္ တုိက္႐ိုက္သက္ဆိုင္သည့္ လွ်ပ္စစ္မီးႀကိဳးျပတ္က်၍ လူေသဆံုးမႈမ်ားတြင္ တာ၀န္ယူတတ္၊ တာ၀န္ခံ တတ္ေသာအစိုးရတစ္ရပ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အျမဲတေစ ေပ်ာက္ရွေနတတ္သကဲ့သို႔ ျပည္သူ႔အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္မ်ားစြာ ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးခဲ့ရသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္လည္း ျပည္သူသို႔ အသိေပးတာ၀န္ခံေျပာၾကားမႈမ်ဳိးကိုေသာ္မွ် ျပည္သူေတြ မျမင္ခဲ့ရ။

အစိုးရတစ္ရပ္၏ တာ၀န္ယူ၊ တာ၀န္ခံမႈ ေပ်ာက္ရွေနျခင္းကို ဥပမာျပဳရမည္ဆိုပါက ေလာေလာလတ္လတ္ပင္ ေျမာင္းျမတံတား က်ဳိးက်မႈျဖစ္စဥ္မ်ား၊ ဆြာေခ်ာင္းတမံက်ဳိးက်မႈျဖစ္စဥ္မ်ား ရွိခဲ့သည္။ တိုက္တုိက္ဆုိင္ဆုိင္ပင္ အဆိုပါ ျဖစ္စဥ္ႏွစ္ခုစလံုးသည္ NLD အစိုးရ၏ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားက စစ္ေဆးအၿပီး ၾကံ့ခိုင္သည္၊ ေကာင္းမြန္သည္ဆိုကာ ထုတ္ျပန္အၿပီး ရက္အနည္းငယ္အတြင္း က်ဳိးက်ကာ ျပည္သူ႔ဘ၀ မ်ားစြာ၊ မိသားစုမ်ားစြာ ေသေက်ပ်က္စီးခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္ႏွစ္ခုျဖစ္သည္။

ဆြာေခ်ာင္းတမံ ဆည္က်ဳိးက်မႈျဖစ္စဥ္တြင္ ပိုမိုဆိုးရြားသည့္ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုမွာ NLD အစိုးရ၏ ႏုိင္ငံပိုင္သတင္းစာက ဆြာေခ်ာင္းတမံ ၾကံ့ခိုင္မႈေကာင္းသည္ဟု ၾသဂုတ္ ၂၈ ရက္တြင္ ေရးသားခဲ့ေသာ္ျငား ၾသဂုတ္ ၂၉ ရက္တြင္ တမံေရေျမာင္း လက္တံၿပိဳက်ခဲ့မႈေၾကာင့္ ျပည္သူ ၇၀၀၀၀ ခန္႔ ေရေဘးသင့္ခဲ့သကဲ့သို႔ တပ္မေတာ္သား ဗိုလ္မွဴးတစ္ဦးအပါအ၀င္ ေလးဦးေသဆံုးကာ ေပ်ာက္ဆံုးေနသည့္ ျပည္သူေတြလည္းမ်ားစြာ ရွိခဲ့သည္။ ျပည္သူ႔အသက္ အိုးအိမ္မ်ားစြာ ပ်က္သုဥ္းခဲ့ရသည့္ ထို ျဖစ္စဥ္ရွိေနေသာ္ျငား မရွိသည္မွာ တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ ဆြာေခ်ာင္းတမံၿပိဳက်ခဲ့မႈေၾကာင့္ အစိုးရႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ၀န္ႀကီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၏ တာ၀န္ယူ၊ တာ၀န္ခံမႈစကားမ်ား၊ ျပည္သူ႔အသက္ အိုးအိမ္စည္းစိမ္ ပ်က္သုဥ္းမႈအတြက္  မည္သို႔ကုစားပါ့မည္ဆိုေသာ စီမံမႈမ်ားကို စက္တင္ဘာ ၂ ရက္ နံနက္အထိ ၾကားသိရမႈမရွိေခ်။

■ ဆြာေခ်ာင္းေရေလွာင္တမံျဖစ္စဥ္

ၾသဂုတ္ ၂၉ရက္ နံနက္ ၄ နာရီ မွ စတင္ကာ ဆြာေခ်ာင္းေရေလွာင္ တမံမွ ေရမ်ား အရွိန္ျဖင့္စီးဆင္း လာမႈေၾကာင့္ ရန္ကုန္-မႏၲေလး အျမန္လမ္းေပၚတြင္ ႏွစ္ေပခန္႔ ေရေက်ာ္မႈျဖစ္ပြားၿပီး ဆြာေခ်ာင္း တံတားတံတားတုိင္ PR1 သည္ တစ္ေပခြဲခန္႕နိမ့္က်ခဲ့သည္။

ထုိကဲ့သို႔ ေရေလွာင္တမံ က်ိဳးၿပီး ေရစီးမႈေၾကာင့္ လူေလးဦး ေသဆုံးခဲ့ၿပီး ေတာင္ငူၿမိဳ႕နယ္၊ ေရတာ ရွည္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ဆြာၿမိဳ႕နယ္အနီးအနားရွိ ေက်းရြာမ်ား ေရေဘးသင့္ခဲ့ကာ လူဦးေရ ၇၀၀၀၀ ခန္႔ ေဘး လြတ္ရာသုိ႕ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ရသည္။

ေတာင္ငူခရုိင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရုံး၏ လူေပ်ာက္ဆုံးမွတ္တမ္းမ်ားအရ ဆြာတမံမွဆည္ေရတုိးျခင္းေၾကာင့္ ေရစီးျဖင့္ေမ်ာပါ ေပ်ာက္ဆုံးသူ ၁၀ ဦးအထိရွိခဲ့ရာ တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ားျဖစ္သည့္ ဆြာၿမိဳ႕ခလရ (၈၄)တပ္မွ ဗုိလ္မွဴးျမတ္စံ၊ ဗုိလ္ႀကီး ၀ဏၰစုိးတုိ႔ႏွစ္ဦးအပါအ၀င္ ဆြာၿမိဳ႕မွ အရပ္သား ရွစ္ဦးအထိပါ၀င္ခဲ့ၿပီး အဆုိပါ ၁၀ ဦးအနက္ ဗုိလ္ႀကီး ၀ဏၰစုိး၊ ေဒၚတင္ေငြ (၄၀ ႏွစ္) (ဘ)ဦးထြန္းရီ၊ ေအးသာယာရြာ၊ ဆြာမင္းလမ္းအုပ္စု၊ ဦးထြန္းျမင့္ (၅၀ ႏွစ္)(ဘ)ဦးခ်စ္ အင္ဒိုင္းရြာ ေရတာရွည္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ၁၂ ဘီးယာဥ္တစ္စီးမွ (စပယ္ယာ) ျဖစ္သူ (အမည္၊ ေနရပ္၊ လိပ္စာ စိစစ္ဆဲ)တုိ႔ ေလးဦးအား အေကာင္းပကတိအတုိင္း ျပန္လည္ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ သုိ႔ျဖစ္ရာ ေပ်ာက္ဆုံးသူ ၁၀ ဦးအနက္ ေလးဦးအား ေကာင္းမြန္စြာျပန္လည္ေတြ႕ရွိကာ ေလးဦးမွာ ေသဆုံးလ်က္ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး ဗုိလ္မွဴး ျမတ္စံအပါအ၀င္ ႏွစ္ဦးမွာ ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္အထိ ေပ်ာက္ဆုံးေနဆဲ ျဖစ္သည္။

“ေယာက်္ားေလးအေလာင္း သုံးေလာင္းနဲ႔ အမ်ဳိးသမီးအေလာင္း တစ္ေလာင္းေတြ႕တယ္။ ေပ်ာက္ဆုံး တဲ့ အေျခအေနကုိေတာ့ ေျပာလုိ႕မရဘူး”  ဟု ဆြာနယ္ေျမရဲစခန္းမွဴး ရဲအုပ္သန္းဦးက ေျပာၾကားသည္။

ေရစီးျဖင့္ေမ်ာပါၿပီး ေသဆုံးသြားသူေလးဦးမွာ ဆြာတုိးဂိတ္မွ ပန္းရံလုပ္သားမ်ားျဖစ္ေသာ ေက်ာ္ေလး (၁၇ ႏွစ္)(ဘ)ဦးသိန္းဟန္၊ ၂ ရပ္ကြက္ အင္းတေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ေနသူႏွင့္ တင္မ်ဳိးေအာင္ (၃၈ ႏွစ္) (ဘ)ဦးခင္လွ ႀကိဳ႕တန္းရြာ ညိဳပင္ေက်းရြာအုပ္စု လယ္ေ၀းၿမိဳ႕နယ္၊ မစုိးသန္း (၄၃ ႏွစ္) (ဘ)ဦးစံလင္း၊ ဆြာ မင္းလမ္းအုပ္စု ဆြာၿမိဳ႕ႏွင့္ ဇင္လင္းသူ (၂၈ ႏွစ္) (ဘ)ဦးခ်စ္ခ်စ္ ေရနီၿမိဳ႕ေနသူတုိ႔ ေလးဦးျဖစ္ၿပီး ေရနစ္ေသဆုံးလ်က္ ျပန္လည္ေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဆည္ၾကံ့ခိုင္ပါသည္ဟု အစိုးရတာ၀န္ရွိသူမ်ားက ႏုိင္ငံပိုင္ သတင္းစာမွ တစ္ဆင့္ ထုတ္လႊင့္သည့္ သတင္းမွားကို ယံုစားမိေသာေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားစြာ အိုးအိမ္စည္းစိမ္ထိပါးခဲ့ၿပီး မိသားစုမ်ားစြာ ခိုကိုးရာအိမ္ေထာင္ဦးစီးႏွင့္ မိသားစု၀င္မ်ားစြာ တိမ္းပါးမႈ၌ မည္သူ႔တြင္ တာ၀န္ရွိပါသနည္း။

ဆြာဆည္ေရတုိးျခင္းေၾကာင့္ ေတာင္ငူၿမိဳ႕၏ စစ္ေတာင္းျမစ္ေရမွာ မုိးဇလဦးစီးဌာန၏ ၾသဂုတ္ ၃၀ မြန္းလဲြ ၁ နာရီခြဲအခ်ိန္တုိင္းထြာခ်က္အရ စုိးရိမ္ေရမွတ္ ၆၀၀ စင္တီမီတာအထက္ ၆၆၃ စင္တီမီတာ (ႏွစ္ေပေက်ာ္)ခန္႔ ေက်ာ္လြန္ ေရာက္ရွိကာ ေတာင္ငူၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်းရြာမ်ားမွလူဦးေရ ၁၅၀၀၀ ေက်ာ္မွာ ေရေဘးလြတ္ရာသုိ႔ ေရႊ႕ ေျပာင္းေနရၿပီး အမွတ္ ၁၀ ရပ္ကြက္ မွ အမ်ဳိးသားတစ္ဦးမွာ ေရစီးျဖင့္ ေမ်ာပါေပ်ာက္ဆုံးခဲ့သည္။

“၁၀ ရပ္ကြက္ထဲမွာေတာ့ လူတစ္ေယာက္ ေရထဲေမ်ာသြားတယ္။ ပစၥည္းျပန္သယ္ရင္းနဲ႔လို႔ ေျပာတယ္။ အခုထက္ထိ မေတြ႕ေသးဘူးေပါ့။ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းအေနနဲ႔ကေတာ့ ၂၆ ခုေပါ့။ အဲဒီထက္လည္း နည္းနည္းပုိလာႏုိင္တယ္ေပါ့၊ ဒါက ေန႔လယ္ ၁၂  နာရီအထိရတဲ့ဟာ ေပါ့ေနာ္။ အိမ္ေထာင္စုအားလုံးေပါင္း ၃၇၃၁ စု၊ အားလုံးေပါင္း လူဦးေရ ၁၅၀၀၀ ေက်ာ္ေပါ့။ ၁၅၀၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းေတြ မွာေရာက္ေနတယ္ေလ။ ေလာေလာဆယ္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ သိထားတဲ့အေနအထားေပါ့”  ဟု ေတာင္ငူၿမိဳ႕နယ္ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ကုိမုိးမခက ၾသဂုတ္ ၃၀ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ဆြာေခ်ာင္းတံတား နိမ့္က်သြားမႈအေျခအေနကို အေပၚစီးမွေတြ႕ရစဥ္

■ ဆြာေရေလွာင္တမံ က်ဳိးေပါက္မႈေၾကာင့္ ခရီးသြားလာမႈမ်ား ရပ္ဆုိင္းခဲ့ရ

ဆြာခ်ာင္း ေရေလွာင္တမံ၏ ေရပိုလႊဲလက္တံေျမာင္းနံရံ ၿပိဳက်မႈေၾကာင့္ ရန္ကုန္-မႏၲေလးအျမန္လမ္းမႀကီးေပၚရွိ ဆြာေခ်ာင္း တံတားနိမ့္က်သြားသျဖင့္ ခရီးသြားလာမႈမ်ား ရပ္ဆိုင္းခဲ့သည္။

ဆြာခ်ာင္းေရေလွာင္တမံ၏ ေရပိုလႊဲလက္တံေျမာင္းနံရံၿပိဳက်မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္-မႏၲေလး အျမန္လမ္းမႀကီး မိုင္တိုင္အမွတ္ ၁၆၅ မိုင္ ၃ ဖာလံုရွိဆြာေခ်ာင္းတံတားႀကီးမွာ ေရအားေၾကာင့္ နိမ့္ဆင္းသြားသျဖင့္ ခရီးသြားလာမႈမ်ား ရပ္ဆိုင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယင္းသို႔ ခရီးသြားလာမႈမ်ား ရပ္ဆိုင္းထားရသည့္အတြက္ ၂၄ နာရီအတြင္း ေဘလီတံတားထိုးကာ ခရီးသည္မ်ား အဆင္ေျပေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း  ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန  ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္းကေျပာသည္။

“ေရေအာက္ ဂလိုင္ႀကီးေတြဘယ္လိုရွိလဲဆိုတာကို ေရၿငိမ္သြားတဲ့အခ်ိန္မွာ ေရငုပ္သမားနဲ႔ ဆင္း ငုပ္ၿပီးေတာ့ ေက်ာက္က်င္းႀကီးခ်ၿပီး ေဆာင္ရြက္မယ္။ ဂလိုင္ႀကီးေတြ ၿငိမ္သြားၿပီဆိုရင္ ကားေတြေပးျဖတ္မယ္။ ေလလီတံတားထိုးၿပီး ၂၄ နာရီအတြင္း ဟိုဘက္ဒီဘက္ သြားလို႔ရေအာင္ခ်က္ခ်င္းေဆာင္ရြက္မယ္” ဟု ဒု၀န္ႀကီးဦးေက်ာ္လင္းက ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ရန္ကုန္-မႏၲေလး အျမန္လမ္းလမ္းပိုင္းအခ်ိဳ႕ေနရာမ်ား ေရေက်ာ္ေနျခင္းေၾကာင့္ မႏၲေလးမွ ထြက္ခြာေျပးဆြဲမည့္ ယာဥ္လိုင္းမ်ားအား ကုန္ကန္႔သတ္ေျပးဆြဲရန္ ႏွင့္ မႏၲေလးဘူတာႀကီးမွ ၾသဂုတ္ ၂၉  ရက္တြင္ ထြက္ခြာမည့္ မႏၲေလး – ရန္ကုန္ ရထားခရီးစဥ္မ်ား ယာယီရပ္နားခဲ့ရသည္။

“လမ္းေရေက်ာ္မႈနဲ႔ ပ်က္စီးမႈေတြေၾကာင့္ မနက္က သိသိရခ်င္းမွာ မႏၲေလးကထြက္မယ့္ မႏၲေလး – ရန္ကုန္ကားဂိတ္ေတြကို မထြက္ဖို႔ေျပာထားတယ္။ လက္မွတ္ေရာင္းခ်ၿပီး လက္မွတ္ေတြကိုလည္း ဂိတ္ေတြက သူ႔အစီအစဥ္နဲ႔သူ ေငြျပန္အမ္းေနပါတယ္။  တကယ္လို႔ အခုလို တားထားတဲ့ၾကားက ခိုးထြက္လို႔ တစ္စံုတစ္ရာျဖစ္ခဲ့ရင္ ယာဥ္အသင္းေတြနဲ႔ တာ၀န္ယူဖို႔နဲ႔ မနက္ပိုင္း ထြက္သြားတဲ့ ကားအခ်ဳိ႕ကိုလည္း ျပန္လွည့္ခဲ့ဖို႔ စာထုတ္အသိေပးခဲ့တယ္။ ေန႔လယ္ပိုင္းမွာ လမ္းပိုင္းက တစ္စင္းခ်င္း ျဖတ္သန္းခြင့္ေပးမယ္ ဆိုတာေၾကာင့္ ယာဥ္အသင္းေတြအေနနဲ႔ ကုန္အမ်ားတင္ေဆာင္ခြင့္မျပဳဘဲ ခရီးသည္ေတြ အဓိကတင္ ေဆာင္ၿပီး ဂိတ္ကေန တစ္စင္းခ်င္း ထြက္ခြာခြင့္ျပဳခဲ့ပါတယ္” ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ယာဥ္လုပ္ငန္းႀကီး ၾကပ္ေရးေကာ္မတီ (အေ၀းေျပး) မွ ဥကၠ႒က ေျပာၾကားသည္။

ထို႔အတူ ရထားလမ္းပိုင္းေရေက်ာ္ျခင္းေၾကာင့္ မႏၲေလးဘူတာႀကီးမွ ထြက္ခြာမည့္ မႏၲေလး-ရန္ကုန္ ရထားခရီးစဥ္ အမွတ္ ၆ အစုန္ ရထားႏွင့္ အမွတ္ ၄ အစုန္ရထားမ်ားကိုလည္း ၾသဂုတ္ ၂၉ ရက္ ေျပး ဆြဲမႈဖ်က္သိမ္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

“ရထားခရီးစဥ္က မႏၲေလးဘူတာႀကီးကေန ညေန ၃ နာရီထြက္တဲ့ရထားနဲ႔ ညေန ၅ နာရီထြက္တဲ့ ရထားခရီးစဥ္ေတြကို ၫႊန္ၾကားခ်က္နဲ႔ ဒီေန႔တစ္ရက္ ခရီးစဥ္ေျပးဆြဲမႈ ဖ်က္လိုက္တာျဖစ္တယ္။ ဒါ ေၾကာင့္  လက္မွတ္ခေတြကို ျပန္အမ္းေပးေနတယ္။ ေနာက္ရက္ေတြအတြက္ ခရီးစဥ္ေျပးဆြဲမႈက လမ္းပိုင္းအေျခအေနနဲ႔ ၫႊန္ၾကားမႈအတိုင္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ”ဟု မႏၲေလးဘူတာႀကီးရွိ တာ၀န္က် ဒုရံုပိုင္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ထိုသို႔ အစိုးရတာ၀န္ရွိသူမ်ား၏ မွားယြင္းေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ေပးမႈ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ဳိးမ်ား ထိုမွ်ႏွင့္ မရပ္ဆိုင္းဘဲ ဆြာေခ်ာင္းတမံ၏ ေရပုိလႊဲလက္တံ ေျမာင္းနံရံ ၿပဳိက်မႈေၾကာင့္ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး အေရွ႕ျခမ္းမွ အေျခခံပညာေက်ာင္းေပါင္း ၃၁၉ ေက်ာင္း ယာယီပိတ္ခဲ့ရသည္။

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး အေရွ႕ျခမ္းတြင္ ေရႀကီးျခင္းေၾကာင့္ ေရတာရွည္ၿမိဳ႕နယ္ တစ္ၿမိဳ႕နယ္လုံးမွ အေျခခံပညာေက်ာင္းေပါင္း ၂၆၂ ေက်ာင္း၊ ေတာင္ငူၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၄၁ ေက်ာင္း၊ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၁၂   ေက်ာင္း၊ အုတ္တြင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ တစ္ေက်ာင္း၊ ဒုိက္ဦးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ႏွစ္ေက်ာင္း၊ ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္တစ္ေက်ာင္း ရွိခဲ့ရာ စုစုေပါင္း ၃၁၉ ေက်ာင္းအား ယာယီပိတ္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။

ေတာင္ငူၿမိဳ႕နယ္တြင္ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား ယာယီပိတ္ထားရသည့္အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေတာင္ငူၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴး ေဒါက္တာေနာ္ဥမၼာထြန္းက “ဒီေန႔ က ၁၃ ေက်ာင္း ထပ္ပိတ္ေတာ့ အား လုံးေပါင္း ၅၄ ေက်ာင္းရွိသြားၿပီ၊ ေက်ာင္းပိတ္ရတာ။ ကြၽန္မတုိ႔ ေရစ၀င္တဲ့၂၉ ရက္ကေနၿပီးေတာ့ ၁၃ ေက်ာင္းပိတ္တယ္။ အဲဒီတုန္းကေတာ့ ေရမ၀င္ေသးဘူး၊ အဲဒီ ဒုိးအင္းအုပ္စုဘက္ကေလ အရင္ပိတ္ထား လုိက္တယ္။ အဲဒီေန႔က ေရမ၀င္ေသးဘူး။ ဒါေပမဲ့ ႀကိဳတင္ပိတ္ထားတယ္။ မေန႔က ၃၀ ရက္ေန႔မွာ ၇ ေက်ာင္းထပ္ပိတ္တယ္။ အဲဒါေတာ့ ေရ၀င္ၿပီေပါ့ေနာ္၊ အခုဒီေန႔မနက္မွာ ၁၃ ေက်ာင္း ထပ္ပိတ္တယ္။ မုိးေကာင္းအုပ္စုဘက္က ေက်ာင္းေတြကို ၁၃ ေက်ာင္းထပ္ပိတ္ရပါတယ္။ အဲဒီေတာ့အားလုံးေပါင္း ၅၄ ေက်ာင္း  ေပါ့။ အထက္တန္းေက်ာင္းက အခု အ.ထ.က ၄ မုိင္ကို ပိတ္ထားတာေပါ့ေနာ္။ အ.ထ.က ၆ ကို ေတာ့ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္း ဖြင့္ထားတာ။ အထက္တန္းေက်ာင္းက ႏွစ္ေက်ာင္းပဲရွိပါတယ္၊ ေက်ာင္းက ေရက်ၿပီဆုိ တာနဲ႔ စေန၊ တနဂၤေႏြ ျပန္ဖြင့္မယ္လုိ႔ စီစဥ္ထားပါတယ္”ဟု ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္က ေျပာၾကားသည္။

ယာယီပိတ္ထားေသာ ေက်ာင္းေပါင္း ၃၁၉ ေက်ာင္းတြင္ အထက္တန္းဆင့္ ၁၃ ေက်ာင္း၊ အလယ္တန္းဆင့္ ၃၇ ေက်ာင္း၊ မူလတန္း အဆင့္ ၂၆၉ ေက်ာင္း ပိတ္ ထားခဲ့ရၿပီး အဆုိပါေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေပါင္း အထက္တန္းဆင့္ေက်ာင္းသား ၅၈၆၆ ဦး၊ အလယ္တန္းအဆင့္ ေက်ာင္းသား ၂၂၃၈၅ ဦးႏွင့္ မူလတန္းအဆင့္ ေက်ာင္းသား ၃၃၂၅၅ ဦးရွိခဲ့ ရာ စုစုေပါင္းေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ ၆၅၅၀၆ ဦးတုိ႔အား ယာယီပိတ္ထားခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေႏွာင့္ေႏွးခဲ့ရေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ အခ်ိန္ျပန္ေပးရဦးမည့္ စာသင္ခန္း၊ အမိမဲ့အဖမဲ့သြားခဲ့ေသာ မိသားစုဘ၀မ်ား၊ ရင္ေသြးငယ္ေပ်ာက္ရွသြားသည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔အသက္ အိုးအိမ္ စည္းစိမ္ပ်က္သုဥ္းမႈမ်ားတြင္ မည္သူ တာ၀န္ယူ၊ တာ၀န္ခံပါ့မည္နည္း။

ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားကို ၾသဂုတ္ ၂၉ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေဇာ္၀င္းခ်စ္)

■ ဆည္ေရႀကီးမႈ ထုတ္ျပန္ခ်က္

ဆြာေခ်ာင္းတမံ ျဖစ္စဥ္အၿပီး ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ရဲႏြယ္ ေရေလွာင္တမံတြင္ ေရပိုလႊဲမွ ၅ ဒသမ ၅၀ ေပအထိလည္းေကာင္း၊ ျဖဴးေခ်ာင္း ေရေလွာင္တမံမွ ၄ ဒသမ ၈၀ ေပအထိ လည္းေကာင္း အသီးသီး ေရေက်ာ္ေနၿပီး ေရပိုလႊဲမ်ားမွ ေရေက်ာ္သည့္ ဆည္ ၅၈ ခု ၏စာရင္းမ်ားကို စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာနမွ ၾသဂုတ္ ၃၀ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ေရပိုလႊဲမွ ေရေက်ာ္ေနသည့္ ဆည္ကန္ ၅၈ ခုအနက္ ရဲႏြယ္ ေရေလွာင္တမံမွာ ငါးေပေက်ာ္သည္အထိ အျမင့္ဆံုးေရေက်ာ္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ျဖဴးေခ်ာင္းေရေလွာင္တမံမွာ ငါးေပနီးပါးအထိ ဒုတိယအျမင့္ဆံုး ေရေက်ာ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ရဲႏြယ္ ေရေလွာင္တမံ၏ေရ အနက္မွာ ေပ ၂၂၃ ဒသမ ၈၀ ရွိၿပီး ကန္ေရျပည့္သည့္ေပမွာ ၂၀၅ ေပျဖစ္သျဖင့္ ေရေက်ာ္ေနသည့္ ပမာဏမွာ ၅ ဒသမ ၅၀ ေပ အထိ ေရေက်ာ္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျဖဴးေခ်ာင္း ေရေလွာင္တမံတြင္မူ ေရအနက္မွာ ၂၂၃ ဒသမ ၈၀ ေပျဖစ္ၿပီး ကန္ေရျပည့္သည့္ေပမွာ ၂၁၉ ေပ ျဖစ္သျဖင့္ ေရေက်ာ္ေနသည့္ပမာဏမွာ ၄ ဒသမ ၈၀ေပ အထိ ေရေက်ာ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ရာဇၿဂိဳဟ္ေရေလွာင္တမံတြင္ ေရပိုလႊဲမွႏွစ္ေပအထိ လည္းေကာင္း၊ ေျမာက္ယမား ေရကူေရေလွာင္တမံမွ ၁ ဒသမ ၁ ေပ အထိ လည္းေကာင္း ေရေက်ာ္ေနသည္။

ေနျပည္ေတာ္ရွိ ေခ်ာင္းမငယ္ ေရေလွာင္တမံတြင္ ၀ ဒသမ ၆ ေပ၊ ကရင္ျပည္နယ္ရွိ ေရဘုတ္ေရ ေလွာင္တမံတြင္ ၁ ဒသမ ၄၀ ေပ အထိလည္းေကာင္း၊ ပဲခူးတုိင္း ေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ပသိေရေလွာင္တမံတြင္ တစ္ေပ၊ မင္းရဲေရေလွာင္တမံတြင္ ၀ ဒသမ ၅၀ ေပ၊ ပ်ဥ္ပံုႀကီး ေရေလွာင္တမံတြင္ ၁ ဒသမ ၄၀ ေပ၊ မဇင္းေရ ေလွာင္တမံတြင္ ၁ ဒသမ ၇၀ ေပ၊ ဇလက္ေထာ္ ေရေလွာင္တမံတြင္ ၁ ဒသမ ၆၀ ေပ၊ ကိုဒူကြဲ ေရေလွာင္တမံတြင္ ၂  ဒသမ ၁၅ ေပ အထိ ေရေက်ာ္ေနေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး (အေနာက္)ရွိ ေတာင္န၀င္း ေရထိန္းတမံတြင္ ၀ ဒသမ ၈၂ ေပ ၊ ေတာင္န၀င္း ေရထိန္းတမံတြင္၂  ဒသမ ၃၀ ေပအထိ လည္းေကာင္း၊ ၀ဲႀကီးေရေလွာင္တမံတြင္ ၃ ဒသမ ၂၀ ေပ အထိလည္းေကာင္း၊ ေညာင္ကိုင္း ေရေလွာင္တမံတြင္ ၁ဒသမ၂၀ ေပ အထိလည္းေကာင္း၊ ေတာင္ညိဳ ေရ ေလွာင္တမံတြင္ ၂ ဒသမ ၄၀ ေပ အထိ လည္းေကာင္း၊ မုကၡာေရ ေလွာင္တမံတြင္ ၂  ဒသမ ၈ ေပ အထိ လည္းေကာင္း အသီးသီး ေရေက်ာ္ေနေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ျမစ္သာ ေရေလွာင္တမံတြင္ ၁ ဒသမ  ၆၀  ေပ၊ မုန္းေခ်ာင္းေရေလွာင္တမံတြင္ ၂ ဒသမ ၉၀ ေပ အထိ၊ မန္းေခ်ာင္းေရေလွာင္တမံတြင္ ၁ ဒသမ ၁၀ ေပအထိလည္းေကာင္း၊ ႀကီးအံုႀကီး၀ေရ ေလွာင္တမံတြင္ ၃ ဒသမ ၈၀ ေပ အထိလည္းေကာင္း၊ မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ကတိုက္ေရေလွာင္တမံတြင္ ၁ ဒသမ ၅၀ ေပ အထိလည္းေကာင္း ေရပိုလႊဲမ်ားမွ ေရေက်ာ္ေနေၾကာင္း  ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေရေလွာင္တမံမ်ားတြင္လည္း ေရပိုလႊဲမ်ားမွ ေရေက်ာ္ေနေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားၿပီး ၾကက္တတ္ေရေလွာင္တမံတြင္ ၂ ဒသမ ၈၀ ေပ အထိ ေရေက်ာ္ေနသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ မဟူရာ (ငမိုးရိပ္) ေရကူေရေလွာင္တမံတြင္ ၂  ဒသမ ၃၀ ေပ အထိလည္းေကာင္း၊ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ နန္ကသူ ေရေလွာင္တမံတြင္ ၂ ဒသမ ၄၀ ေပ၊ ကညင္ ေရေလွာင္တမံတြင္ ၂ ဒသမ ၆၀ ေပ အထိလည္းေကာင္း ေရေက်ာ္ေနေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

စက္တင္ဘာ ၁ ရက္တြင္ ထူးျခား ေရ၀င္ေရထြက္ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည့္ ဆည္တမံ ၆၀ ၏ အ ေျခအေနကိုထုတ္ျပန္ထားသည္။  ဆည္ေရျပည့္အမွတ္မ်ား ထုတ္ျပန္ေပးေနျခင္းသည္ ဆည္မ်ား၏ ပကတိအေျခအေနမွန္မ်ားကို ျပည္သူမ်ားသိရွိရန္ျဖစ္ၿပီး ေရျပည့္မွတ္ေက်ာ္လြန္၍ ေရပိုလႊဲမွ မူလေခ်ာင္း အတြင္းသို႔ ပံုမွန္စီး၀င္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မေမွ်ာ္မွန္းႏုိင္ေသာ သဘာ၀ ေဘးမွအပ ဆည္မွႀကိဳတင္သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္းမျပဳဘဲ အေၾကာင္းမဲ့ ေရေဖာက္ခ်ျခင္းျပဳလုပ္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

စက္တင္ဘာ ၁ ရက္ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ  ရဲႏြယ္ေရေလွာင္တမံတြင္ ေရပိုလႊဲမွ ၅ ဒသမ ၁၀ ေပ အထိ လည္းေကာင္း၊ ျဖဴးေခ်ာင္း ေရေလွာင္တမံတြင္ ၄ ဒသမ ၇၀ ေပ အထိ လည္းေကာင္း ေရပိုလႊဲမွ ေရေက်ာ္ေနေရ ေလွာင္တမံ ၆၀ ခု၏စာရင္းမ်ား ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္ခ႐ိုင္၊ ေပါင္းတည္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ၀ဲႀကီးေရေလွာင္တမံတြင္ ေရပိုလႊဲမွ သံုးေပ အထိလည္းေကာင္း၊ မင္းဘူးခ႐ိုင္ရွိ မုန္းေခ်ာင္းေရေလွာင္တမံတြင္ ေရပိုလႊဲမွ ၂ ဒသမ၂၀ ေပ၊ ႀကီးအံုႀကီး၀ ေရေလွာင္တမံတြင္ ၂ ဒသမ ၉၀ ေပ အထိလည္းေကာင္း ေရပိုလႊဲမွ ေရေက်ာ္ေနေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

အလားတူ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အသီးသီးရွိ ေရေလွာင္တမံမ်ားတြင္လည္း  ေရပိုလႊဲမ်ားမွ ေရေက်ာ္ေနသည္။

ထိုသို႔ေသာ ေရေက်ာ္ေနသည့္ သတင္းမ်ား၊ ဆည္တမံမ်ား စိုးရိမ္စရာမရွိေၾကာင္း သတင္းမ်ားကို မီဒီယာမ်ားက ေရးသားေဖာ္ျပရာ ျပည္သူအမ်ားစုက “စိုးရိမ္စရာ မရွိဘူးဆိုရင္ ေျပးေပေတာ့” ဟု ဆိုသည့္ မွတ္ခ်က္မ်ား ျပဳခဲ့သည္။ အမ်ားစု၏ မွတ္ခ်က္ျပဳမႈမွာ ဆြာေခ်ာင္းတမံ စိုးရိမ္စရာမရွိေၾကာင္း အစိုးရသတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပအၿပီး ၂၄ နာရီ မျပည့္မီ က်ဳိးက်ခဲ့မႈေၾကာင့္ စိုးရိမ္စိတ္မ်ားကို ဟာသေႏွာကာ တာ၀န္ယူ၊ တာ၀န္ခံတတ္သည့္ အစိုးရေပ်ာက္ရွေနမႈကို ေပၚလြင္ေစေအာင္ ေရးသားသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။

ဆြာၿမိဳ႕ႏွင့္ ေရတာရွည္ၿမိဳ႕ ဆက္သြယ္ထားသည့္ မီးရထားလမ္းပိုင္း ေရဖံုးလႊမ္းေနသည္ကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု- ေဇာ္၀င္းခ်စ္)

■ ေရေလွာင္တမံမ်ားရဲ႕ သက္တမ္း

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စာရင္းမ်ားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ ေရေလွာင္တမံေပါင္း ၂၃၅ ခုရွိၿပီး အဆုိပါ ေရေလွာင္တမံမ်ားအား တည္ေဆာက္ရာတြင္ ဆည္ကို တည္ေဆာက္စဥ္မွ စတင္ကာ ေရေလွာင္မည့္ ေခ်ာင္းမ်ား၊ ျမစ္မ်ား၏ ေရႏွင့္အတူ သဲႏုန္း ပုိ႔ခ်မႈအေပၚမူတည္ၿပီး ဆည္၏ ေရ ထုတ္ျပြန္ကုိ မည္သည့္ေနရာတြင္ တပ္ဆင္မည္ကုိ တြက္ခ်က္ ဆုံးျဖတ္ရသည္။

ေရေလွာင္တမံ၏ ေရထုတ္ျပြန္ကုိ အေႏွာင့္အယွက္ေပး ပိတ္ဆုိ႔လာမည့္ သဲႏုန္းမ်ား၏ ကာလၾကာခ်ိန္ကုိ ႏွစ္ ၅၀ အျဖစ္ သတ္မွတ္၍ ဒီဇုိင္းျပဳလုပ္တည္ေဆာက္မႈ မ်ားျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဆည္ေျမာင္း ပညာရွင္တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ဆည္အျမင့္ ၁၅ မီတာ (၅၀ ေပ) ထက္ ေက်ာ္လွ်င္စားဟု သတ္မွတ္သည္။ ထို အၾကီးစားဆည္မ်ား တည္ေဆာက္ရာ၌ ဆည္ေအာက္ေျခ ေျမ၀င္ကို ေရစိမ့္၀င္ ျဖတ္ထြက္သည့္ႏႈန္း နည္းေအာင္ ျဖတ္ေတာက္ ပိတ္ဆို႔သည့္ ဘိလပ္ေျမသရြတ္မႈတ္အလႊာ၊ ေရလွ်ံလာလွ်င္ လႊဲထုတ္ရန္ ေရပိုလႊဲ၊ ေရကို လိုသေလာက္ ထုတ္ယူသံုးစြဲရန္ ေရထုတ္ေပါက္၊ လွ်ပ္စစ္ထုတ္ရန္အတြက္ ေရယူေပါက္၊ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု အစရွိသည္တို႔ ထည့္သြင္း တည္ေဆာက္ေလ့ရွိၾကသည္။ တမံအမ်ိဳးအစားမွာလည္း ေအာက္ခံ ေက်ာက္အမ်ိဳးအစား၊ ျမစ္ (သို႔) ေခ်ာင္း၏ ေစာက္အနက္၊ အက်ယ္၊ ဆည္ေဆာက္လွ်င္သံုးရန္ ေက်ာက္၊ ေျမ  စသည္ တည္ေဆာက္ေရးပစၥည္း ရရွိရန္ လြယ္ကူမႈတို႕ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစား၍ ေျမဖို႔တမံ၊ ေက်ာက္ဖို႔ တမ၊ံ ကြန္ကရိတမံ၊ ေျမႏွင့္ ေက်ာက္ (သို႔မဟုတ္) ေျမ၊ ေက်ာက္၊ ကြန္ကရိတို႔ အပိုင္းလိုက္ဖြဲ႕၍ တည္ေဆာက္ ရေသာတမံ အစရွိသျဖင့္ ကြဲျပားသည္။

ယခု ေရတုိးမႈေၾကာင့္ က်ိဳးက်ခဲ့သည့္ ဆြာတမံကုိၾကည့္ပါက ေရမ်ားမရွိေတာ့သည့္ အခ်ိန္တြင္ တမံအတြင္း သဲႏုန္းမ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေနခဲ့သည္။ အဆုိပါ သဲႏုန္းမ်ားေၾကာင့္တမံတြင္ ေရသုိေလွာင္ႏုိင္သည့္ ပမာဏကုိ ေလ်ာ့နည္းေစသည္။

“ တမံေတြကုိ ေစာင့္ၾကည့္ ထိန္းသိမ္းတာေတြလုပ္ရမယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႕ႏုိင္ငံက မုိးတြင္း ငါးလပဲရွိတာကုိ ေရကုိလုိအပ္တယ္။ ဲ့ဒါ ေၾကာင့္ တမံကုိေဆာက္ရမယ္။ စနစ္တက်ေဆာက္ထားၿပီး၊ စနစ္တက် ေစာင့္ၾကည့္ရမယ္” ဟု ဆည္ေျမာင္းပညာရွင္တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

တမံမ်ား တည္ေဆာက္ၿပီးပါက တစ္ရာရာခုိင္ႏႈန္းစိတ္ခ်ရသည့္ အေျခအေနတြင္ မရွိေပ။ မုိး အမ်ားအျပားရြာသြန္းျခင္း၊ ငလ်င္လႈပ္ခတ္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာတြင္ တမံတည္ေဆာက္မႈမ်ား မျပဳလုပ္ခင္ တမံက်ဳိးေပါက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚပါက ေရလႊမ္းႏုိင္သည့္ ေနရာမ်ားကုိ တြက္ခ်က္မႈမ်ားျပဳလုပ္သည္။

“ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဆီမွာ  ေနာက္ထပ္တမံေတြ တည္ေဆာက္ရင္ ေရလႊမ္းႏုိင္တဲ့ ေနရာေတြကုိ တြက္ခ်က္ၿပီးေတာ့ လုပ္သင့္တယ္ဆုိတာကုိ အၾကံျပဳထားတယ္။ အခု လက္ရွိ တမံေတြကုိေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္ေနရ မွာ”ဟုဆည္ေျမာင္း ပညာရွင္က ေျပာၾကားသည္။

တမံမ်ား က်ိဳးေပါက္လာပါကလည္း အေရးေပၚသတိေပးမႈစနစ္မ်ားကုိ လုပ္ထားသင့္ေၾကာင္း၊ လူမ်ား ကယ္ထုတ္ရန္အတြက္ကုိလည္း အစီအမံမ်ားလုပ္ထား သင့္ေပသည္။

“ အဓိကကေတာ့ လူေတြရဲ႕ အသက္အုိးအိမ္အႏၲရာယ္ေပါ့၊ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျမန္မာျပည္မွာ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ လုပ္တယ္ဆုိတာက ထုံးစံမရွိဘူးေလ။ တမံမွ မဟုတ္ပါဘူး။ ေရႀကီးေရလွ်ံျဖစ္လာမွ ထမင္းထုပ္ေ၀တာေတြ၊ ေဆးလုိက္ကုတာ ေတြလုပ္ၾကတယ္” ဟု ဆည္ ေျမာင္းပညာရွင္တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ေရေလွာင္တမံႏွင့္ ေရလႊဲဆည္သည္ ပုံစံမတူေၾကာင္း၊ ေရလႊဲဆည္သည္ ေရမ်ားကုိ တူးေျမာင္းအတြင္းသုိ႔ လႊဲေျပာင္းေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး၊ ေရေလွာင္တမံသည္  အတားအဆီးအျမင့္ေပ ၁၀၀၊ ၂၀၀ ခန္႔ျပဳလုပ္ၿပီး ေရမ်ားကုိ တားဆီးထားျခင္းျဖစ္သည္။ တမံမ်ား လုံျခဳံစိတ္ခ်မႈအတြက္ ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္ၿပီး ရန္ပုံေငြတစ္ရပ္ထူေထာင္ကာ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ ထိန္းသိမ္းေရးမျပဳလုပ္ဘဲ ပစ္ထားပါက အခ်ိန္မေရြး အႏၲရာယ္ရွိႏုိင္သည္။

 

■ ေရသုိေလွာင္ႏုိင္ျခင္း မရွိသည့္ ေရေလွာင္တမံမ်ားလည္းရွိ

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာနက တည္ေဆာက္ ထိန္းသိမ္းထားသည့္ ေရေလွာင္တမံ၊ ေရလႊဲဆည္၊ ကန္ႏွင့္ ေရတံခါး ၅၈၁ ခုရွိၿပီး အဆိုပါတမံမ်ားအနက္ စိုက္ပ်ဳိးေရ ေပးေ၀ႏုိင္မႈ မရွိသည့္ ေရေလွာင္တမံ ၃၅ ခုအထိ ရွိေနကာ ေရလံုး၀သိုေလွာင္ႏိုင္မႈမရွိသည့္ တမံ ၁၀ ခုအထိ ရွိေနသည္ဟု ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာန၏ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မုိးတြင္းကာလ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ စာရင္းမ်ားက ဆိုသည္။

ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာနက တည္ေဆာက္ ထိန္းသိမ္းထားသည့္ ေရေလွာင္တမံ၊ ေရလႊဲဆည္၊ ကန္ ႏွင့္ ေရတံခါးအမ်ားဆံုးတည္ ေဆာက္ထားသည့္ ေဒသမွာ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္း ၉၉ ခု အထိ ရွိေနသည္။ ဒုတိယအမ်ားဆံုး ဧရာ၀တီတိုင္း ေဒသႀကီးျဖစ္ၿပီး ၈၈ ခုအထိ ရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။

ဆည္ေျမာင္းႏွင့္ ေရအသံုးခ်မႈ စီမံခန္႔ခြဲေရးဌာနမွ တိုင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ျပည္နယ္အလိုက္ တည္ေဆာက္ ထိန္းသိမ္းထားသည့္ တမံမ်ားအနက္မွ စိုက္ပ်ဳိးေရေပးေ၀ေရးအတြက္ အက်ဳိးျပဳေနသည့္ ေရေလွာင္ တမံမ်ားႏွင့္ ေရေဘးကာကြယ္ေရး လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ တမံမ်ားတြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ႏိုင္သည့္ တမံ ၁၈ ခုသာရွိေနၿပီး ေသာက္သံုးေရေပးႏိုင္သည့္ တမံ ၆၁ ခုသာ ရွိေနသည္။

စိုက္ပ်ဳိးေရေပးေ၀ႏုိင္မႈ မရွိသည့္ တမံ ၃၅ ခုအနက္ အမ်ားစုမွာ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ၂၄ ခုျဖင့္ အမ်ားဆံုးရွိေနကာ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ကုိးခုရွိေနၿပီး စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ အင္ၾကင္းပင္ ေရေလွာင္တမံႏွင့္ အရာေတာ္ ေရေလွာင္တမံႏွစ္ခုသာရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ေရစိမ့္ထြက္ျခင္း၊ ႏုန္းပို႔ခ် ျခင္းေၾကာင့္ ေရလံုး၀ သိုေလွာင္ႏိုင္မႈမရွိသည့္ တမံမ်ားမွာ အင္ၾကင္း သပိုး၊ အိုင္လ်ား၊ ႏြယ္ေခြ၊ လက္ ယက္မ၊ လႈိင္းေခ်ာင္း၊ လက္ပံ၊ ေလးတိုင္စင္၊ နဂါး၊ ဘုရားကုန္းႏွင့္ ရာဇၿဂိဳဟ္ ေရေလွာင္တမံတို႔ျဖစ္သည္။

ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ မုတ္သုံမိုးမ်ားၿပီး မုိးသည္းထန္စြာရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ေရကာတာ ၁၀၇ ခုတြင္ ေရပုိလႊဲမွ ပုိလွ်ံေရမ်ားကုိ ထုတ္လႊတ္ၿပီး ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ၾသဂုတ္ ၁၂ ရက္တြင္ သက္ဆုိင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ျပည္သူမ်ားကုိ  ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံမ်ား၏ အေရးေပၚ တုံ႔ျပန္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား မျဖစ္ပြားခင္ ႀကိဳ တင္စီမံမႈအေျခအေနမ်ားကုိ အတုယူၿပီး ေနာင္တြင္ ေရေလွာင္တမံမ်ား၏ အေျခအေန၊ ၾကံ့ခုိင္မႈ ရွိ၊ မရွိ ကုိ ျပည္သူမ်ားအား သတိေပးမႈမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။

ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္သင့္သည့္ အျပင္ အျခားေသာႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ျပည္သူအနည္းငယ္ အသက္အိုးအိမ္ စည္းစိမ္ထိပါးမႈႏွင့္ ၾကံဳရလွ်င္ပင္ ႏုိင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ား ခ်က္ခ်င္းေရာက္လာကာ ကူညီကယ္ဆယ္ျခင္း၊ ဆက္လက္တာ၀န္ယူျခင္း၊ ျပည္သူစိတ္မပူေအာင္ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ဆိုးက်ဳိးမ်ားခ်ျပကာ တိက်သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ ျပည္သူကို စိတ္ေအးရေစမႈမ်ားကိုလည္း အတုယူသင့္သည္။

ဆြာေခ်ာင္းတမံျဖစ္စဥ္ကဲ့သို႔ ေလွာင္ေရအမ်ားဆံုးျဖစ္သည့္ သဖန္းဆိပ္တမံ က်ဳိးက်ႏိုင္ပါက မည္သို႔လုပ္မည္နည္းဆိုသည့္ အစီအမံမ်ား ျပည္သူသိရွိေအာင္ ထုတ္ျပန္ထားသင့္သည္။ ဆြာတမံထက္ ၂၈ ဆခန္႔ ႀကီးသည့္ သဖန္းဆိပ္တမံက်ဳိးက်ပါက မည္သို႔ ယခု ေသဆံုးမႈထက္ အဆမ်ားစြာမ်ားႏိုင္သကဲ့သို႔ ျပည္သူ႔အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္မ်ားလည္း ဆိုးရြားစြာ ပ်က္သုဥ္းႏုိင္သည္ကို သတိျပဳရန္ လိုအပ္သည္။ လက္ရွိျဖစ္စဥ္တြင္ ဒုတိယသမၼတ၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္ ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး အပါအ၀င္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တာ၀န္ရွိသူမ်ား ခ်က္ျခင္း ေရာက္လာခဲ့သည္ ဆိုေသာ္ျငား ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕က ေသဆံုးခဲ့ရသည့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေတာင္းပန္မႈမ်ား၊ ဆည္တမံမ်ား က်ဳိးက်ဦးမည္လား ေတြးပူေနရသည့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ စိတ္ေအးခ်မ္းေစမည့္ အစီအမံမ်ား၊ ပ်က္သုဥ္းခဲ့ရသည့္ ျပည္သူ႔စား၀တ္ေနေရး၊ ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့သည့္ အိုးအိမ္စည္းစိမ္မ်ားအတြက္ အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ ကုစားေျပာၾကားေပးရန္ လိုအပ္ေနသည္။

အစိုးရတာ၀န္ရွိသူမ်ား၏ ေပါ့ေလ်ာ့မွားယြင္းစြာထုတ္ျပန္မႈေၾကာင့္ နစ္နာရသည့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အခ်ိန္မီကုစားရာ ေျပာစကားပင္ျဖစ္ေစ ေျပာဆိုသင့္သည့္ အေျခအေနတြင္ ႏႈတ္ဆိတ္ေနျခင္းမွာ တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈရွိေသာ အစိုးရေကာင္းတစ္ရပ္၏ သြင္ျပင္လကၡဏာမဟုတ္သကဲ့သို႔ ခိုကိုးရာမဲ့သြားသည့္ ျပည္သူမ်ားကလည္း အစိုးရ၏ တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈမ်ားကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနေၾကာင္း သတင္းစကား ပါးလိုက္ပါသည္။

September 2, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.