<

ဘဂၤါလီမြတ္စလင္အေရးကို ေျဖရွင္းရာ၌ ဖိအားေပးျခင္းသည္ အေထာက္အကူ မျပဳေၾကာင္း ေျပာၾကားလ်က္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ၾကရန္ ႏုိင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းကို တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက တိုက္တြန္း

Photo : Reuters

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္အေရးကို ေျဖရွင္းရာတြင္ ဖိအားေပးျခင္းသည္ အေထာက္အကူ မျပဳႏုိင္ေၾကာင္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ၾသဂုတ္ ၂၈ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကုလသမဂၢ စံုစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားက ျမန္မာတပ္မေတာ္သည္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ား (မူရင္း၌ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟု ေဖာ္ျပ) ကို အစုအလုိက္ အျပံဳလိုက္ သတ္ျဖတ္မႈ က်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးေနာက္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ယခုကဲ့သို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရ အမ်ဳိးသမီး ဟြာခ်န္းယင္က ေပက်င္းၿမိဳ႕၌ ေန႔စဥ္ပံုမွန္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြ ျပဳလုပ္စဥ္ ၾသဂုတ္ ၂၇ ရက္က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ကုလသမဂၢ အစီရင္ခံစာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းမႈကို ျပန္လည္ေျဖၾကားရာ၌ ယခုကဲ့သို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ေျဖၾကားရာတြင္ ဟြာခ်န္းယင္က ရခိုင္ကိစၥ၏ သမိုင္းဆုိင္ရာ၊ ဘာသာေရးဆုိင္ရာႏွင့္ လူမ်ဳိးေရးဆုိင္ရာ ေနာက္ခံသည္ အလြန္အမင္း ႐ႈပ္ေထြးေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဟြာခ်န္းယင္က “တစ္ဘက္သတ္ ေ၀ဖန္မႈ ဒါမွမဟုတ္ ဖိအားေပးျခင္းဟာ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းရာမွာ အမွန္တကယ္ အေထာက္အကူ မျပဳပါဘူး” ဟုဆိုသည္။

ဟြာခ်န္းယင္က ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံတို႔သည္ မၾကာေသးမီက ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရာတြင္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ တိုးတက္မႈမ်ား ရွိခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယင္းမွာ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း ဒုကၡသည္မ်ား မိမိသေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ျပန္လာမႈကို ျပန္လည္လက္ခံျခင္းအား ၿပီးဆံုးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ ရရွိထားမႈကို ရည္ညႊန္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပံုရသည္။

“ဒီလိုအေျခအေနရပ္ေတြေအာက္မွာ ႏုိင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းအေနနဲ႔ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးျခင္းနဲ႔ အၾကံျပဳျခင္းေတြက ေနတစ္ဆင့္ ျမန္မာနဲ႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံေတြကို ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သင့္ေတာ္မွန္ကန္စြာ ေျဖရွင္းဖို႔ ျမႇင့္တင္ေပးေရးမွာ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ အခန္းက႑ တစ္ရပ္အျဖစ္ ဆက္လက္ ပါ၀င္သင့္ပါတယ္” ဟု ဟြာခ်န္းယင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ၾသဂုတ္ ၂၇ ရက္တြင္ ကုလသမဂၢက ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ျပဳေပးသည့္  အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရးမစ္ရွင္ အဖြဲ႕က တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ အပါအ၀င္ ထိပ္တန္း စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ားကုိ လူမ်ဳိးတုံး သတ္ျဖတ္မႈအတြက္ စုံစမ္းစစ္ေဆးကာ တရားစြဲဆုိရမည္ဟု ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီက ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ အဆုိပါမစ္ရွင္အဖြဲ႕က “ျမန္မာတပ္မေတာ္မွ အႀကီးတန္း အရာရွိမ်ားအား စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးႏွင့္ တရားစြဲဆုိေရးတုိ႔အတြက္ ၀ရမ္းထုတ္ျပန္ရန္ လုံေလာက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားရွိသည္” ဟု အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္၌ ေကာက္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။

ကုလသမဂၢ စုံစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားက ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္ အျခားထိပ္တန္း တပ္မေတာ္အရာရွိ ငါးဦး၏ အမည္ကုိ ေဖာ္ျပခဲ့ရာ ၎တုိ႔မွာ ဒုတိယတပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စုိး၀င္း၊ အမွတ္ (၃) စစ္ဆင္ေရး အထူးအဖြဲ႕မွဴး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ေအာင္ေက်ာ္ေဇာ၊ အေနာက္ပုိင္းတုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမွဴးေဟာင္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္စုိး၊ တပ္မ (၃၃) တပ္မမွဴးဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေအာင္ေအာင္ႏွင့္ တပ္မ (၉၉) တပ္မမွဴး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္သန္းဦးတုိ႔ ျဖစ္ၾကသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကုလသမဂၢ စုံစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားကုိ ႏုိင္ငံအတြင္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္ခြင့္အား မည္သည့္အခါကမွ် မေပးခဲ့ေသာ္လည္း ၎တုိ႔က ၎တုိ႔၏ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား တစ္ေလွ်ာက္တြင္ မ်က္ျမင္သက္ေသႏွင့္ က်ဴးလြန္ခံရသူ ၈၅၇ ဦးကုိ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း၊ ၿဂိဳဟ္တုဓာတ္ပုံမ်ားကုိ အသုံးျပဳျခင္း၊ သက္ေသခုိင္လုံသည့္ အေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ ဓာတ္ပုံမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယုိမ်ား အသုံးျပဳျခင္းတုိ႔အား ေကာက္ခ်က္ခ်ရန္ အေျခခံမ်ားအျဖစ္ အသုံးျပဳခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခုအစီရင္ခံစာတြင္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား၊ အတင္းအဓမၼ ထြက္ေျပးေစမႈမ်ား၊ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားအျပင္ အစုလုိက္ အျပံဳလုိက္ က်ဴးလြန္သည့္ မုဒိမ္းမႈမ်ားႏွင့္ အျခားလိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား အပါအ၀င္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈမ်ားကုိ ေၾကာက္ခမန္းလိလိ စာရင္းရွည္ႀကီး တစ္ရပ္ျဖင့္ အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ဥပေဒေရးရာစနစ္တြင္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေသာ္လည္း အျပစ္ေပးမခံရျခင္းက နက္႐ႈိင္းစြာ အျမစ္တြယ္ေနေၾကာင္း သတိေပးလ်က္ စုံစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားက တာ၀န္ခံေစရန္ တစ္ခုတည္းေသာ အခြင့္အလမ္းမွာ ႏုိင္ငံတကာ တရားစီရင္ေရးစနစ္မွ တစ္ဆင့္သာလွ်င္ ျဖစ္ေၾကာင္း အခုိင္အမာ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၎တုိ႔က ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေနအထားကုိ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ရာဇ၀တ္ခုံ႐ုံး (ICC) သုိ႔ လႊဲေျပာင္းေပးရန္ သုိ႔မဟုတ္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာခုံအဖြဲ႕တစ္ရပ္ကုိ ဖြဲ႕စည္းရန္ ကုလသမဂၢ လုံျခံဳေရးေကာင္စီအား ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ICC သေဘာတူညီခ်က္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးေသာႏုိင္ငံ မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ လံုျခံဳေရးေကာင္စီက လဲႊေျပာင္းေပးမွသာ တရားစဲြဆိုခြင့္ ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး လံုျခံဳေရးေကာင္စီတြင္ ဗီတိုသံုးစဲြခြင့္ ရရွိထားသည့္ ႐ုရွားႏုိင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အိမ္နီးခ်င္း မဟာမိတ္ႏုိင္ငံျဖစ္ေသာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတုိ႔က ICC သုိ႔ လႊဲေျပာင္းေပးရန္ ကိစၥအား ကန္႔ကြက္သြားဖြယ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ အနီးကပ္ဆက္ဆံေရးရွိေသာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ အေရး၌ ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္မွ ရပ္တည္ခဲ့ၿပီး ကုလသမဂၢ လံုျခံဳေရးေကာင္စီတြင္ ယင္းျပႆနာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္အား တားဆီးႏုိင္ရန္ ကူညီခဲ့ဖူးသည္။

Facebook ကလည္း လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ ျမန္မာတပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အျခားထိပ္တန္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ား၏ အေကာင့္မ်ားကုိ ဖယ္ရွားလုိက္ေၾကာင္း ၾသဂုတ္ ၂၇ ရက္တြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။

Facebook သည္ စုစုေပါင္း Facebook အေကာင့္ ၁၈ ခု၊ Instagram အေကာင့္တစ္ခုႏွင့္ Follower ၁၂ သန္းနီးပါးရွိေသာ Facebook စာမ်က္ႏွာ ၅၂ ခုတုိ႔အား ဖယ္ရွားလုိက္ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းအေကာင့္မ်ားႏွင့္ စာမ်က္ႏွာမ်ားမွ အခ်က္အလက္မ်ားကုိမူ ထိန္းသိမ္းထားေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္ ျမန္မာတပ္မေတာ္၏ ျမ၀တီ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားကြန္ရက္ အပါအ၀င္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ လူပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္း ၂၀ တုိ႔အား ပိတ္ပင္လုိက္သည္ဟု Facebook က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ref : Reuters, AFP

August 28, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.