<

ဒီမုိကေရစီက်င့္စဥ္တြင္ ျပည္သူကုိ ဗဟုိျပဳရမည္ျဖစ္ၿပီး ဒီမုိကေရစီသမားဟုေျပာကာ ျပည္သူကုိဗဟုိမျပဳဘဲ ဖိစီးညႇဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားမ်ဳိး မျဖစ္ေစလုိေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦး၀င္းျမင့္ ေျပာၾကား

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္ ၾသဂုတ္ ၁၈ ရက္က စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး မံုရြာၿမိဳ႕၌ ဌာနဆုိင္ရာ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုမႈ ျပဳလုပ္ေနစဥ္

ဒီမုိကေရစီက်င့္စဥ္တြင္ ျပည္သူကုိ ဗဟုိျပဳရမည္ျဖစ္ၿပီး ဒီမိုကေရစီသမားဟု ေျပာကာ ျပည္သူကို ဗဟိုမျပဳဘဲ ဖိစီးညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရားမ်ိဳး မျဖစ္ေစလိုေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး မုံရြာခ႐ိုင္ မုံရြာၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေဆာင္တြင္ ၾသဂုတ္ ၁၈ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီက ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံစဥ္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက ထုိသုိ႔ေျပာၾကားျခင္း ျဖစ္သည္။

တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး၊ ဒီမိုကေရစီအေရး၊ လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုသည့္ အခ်က္သုံးခ်က္သည္ ဒြန္တြဲေနေၾကာင္း၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈမရွိဘဲ တရားဥပေဒအား ခ်ိဳးေဖာက္ခံရလွ်င္ လူ႔အခြင္႔အေရးသည္လည္း ခ်ဳိးေဖာက္ခံရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးအား အေထာက္အကူျပဳသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္း ျဖစ္ေစလိုေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

“တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးကို အေထာက္အကူျပဳတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ ျဖစ္ေစခ်င္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့အခါမွာ စီမံခန္႔ခြဲတဲ့အခါမွာ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားေတြကို ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္တဲ့ ဖိစီးႏွိပ္စက္တဲ့ ယႏၲရားမ်ဳိး မျဖစ္ေစလိုပါဘူး။ ဒီမိုကေရစီက်င္႔စဥ္မွာ ျပည္သူကို ဗဟိုျပဳရမယ္။ ျပည္သူကို ဗဟိုျပဳတဲ့ အခါက်ေတာ့ ဒီမိုကေရစီသမားလို႔ ေျပာၿပီးေတာ့ ျပည္သူကို ဗဟိုမျပဳဘဲနဲ႔ ဖိစီးႏွိပ္စက္မယ္။ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္မယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရားမ်ဳိး မျဖစ္ေစလိုပါဘူး။ ဒါဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဆႏၵပါ” ဟု ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ မည္သည့္အခါမွ် အာဏာရွင္စနစ္ ျပန္လည္ထြန္းကားျခင္း မရွိေစရဆိုသည့္ မူ၀ါဒခ်မွတ္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ ယင္းကဲ႔သို႔ မူ၀ါဒခ်မွတ္ၿပီးေနာက္ မိမိတုိ႔အုပ္ခ်ဳပ္စီမံသည့္ အခါတြင္ ျပည္သူကို ဟိန္းေဟာက္ျခင္း၊ ေျခာက္လွန္႔ျခင္း၊ ဖိစီးျခင္း၊ ႏွိပ္စက္ျခင္းမ်ားသည္ မိမိတုိ႔ ခ်မွတ္ခဲ႔သည့္ မူ၀ါဒအား ျပန္လည္ဖ်က္ဆီးရာ ေရာက္ေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ ဆုိသည္မွာ ႏိုင္ငံသူ၊ ႏုိင္ငံသားအားလုံး၏ လိုလားေတာင့္တေနသည့္ ဆႏၵျဖစ္ၿပီး ယင္းဆႏၵကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ အားလုံးတာ၀န္ရွိၿပီး အခ်ိဳ႕သည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတြင္ တြန္႔ဆုတ္ျခင္း၊ ၀န္ေလးေနျခင္း၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ စိုးရိမ္ေနျခင္းမ်ား ရွိေနသကဲ့သုိ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈသည္ စိုးရိမ္စရာ မဟုတ္ေၾကာင္းလည္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ေျပာၾကားသည္။

“အခ်ိဳ႕ကလည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဟာ ျခိမ္းေျခာက္မႈတစ္ခုလို႔ ထင္ေကာင္းထင္ႏိုင္ပါတယ္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဟာ အမွန္တကယ္ေတာ့ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ မဟုတ္ပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ႏိုင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ အတြက္နဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံသူ၊ ႏုိင္ငံသားေတြ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ လူ႔အခြင္႔အေရး ရရွိဖို႔အတြက္ အခြင့္ေကာင္း အခါေကာင္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဟာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ႏိုင္ငံအတြက္ မရွိမျဖစ္ မလုပ္မျဖစ္ တကယ္လိုအပ္တဲ့ အလုပ္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကို အားလုံးကို နားလည္သေဘာေပါက္ ေစခ်င္ပါတယ္။ အနာဂတ္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မူ၀ါဒေတြ ခ်ခဲ့ပါတယ္။ မူ၀ါဒေတြခ်တဲ့ အခါမွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အေနနဲ႔ မူ၀ါဒေတြကို စိတ္ကူးတည့္တိုင္း ေရာ္ရမ္းမွန္းဆၿပီးေတာ့ ခ်ခဲ့တာ မဟုတ္ပါဘူး” ဟု ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔အတူ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၏ ေရစီးေၾကာင္းတြင္ လိုက္ပါကာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ မရွိပါက ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ အလားတူ ႏိုင္ငံသူ၊ ႏုိင္ငံသား အားလုံးသည္လည္း လူေနမႈ အဆင္႔အတန္းမ်ား ျမင္႔မားကာ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးမ်ားလည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္တိုင္းျပည္တြင္ တာ၀န္ရွိသည့္ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း အသီးသီးမ်ား အေနျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ပန္းတုိင္ရွိေၾကာင္း၊ အနာဂတ္အတြက္ ႀကိဳတင္ျမင္ႏိုင္သည့္ ျမင္ကြင္းလည္းရွိေၾကာင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေရး တရားမွ်တမႈ၊ စီးပြားေရး တရားမွ်တမႈ၊ လူမႈေရး တရားမွ်တမႈမ်ားျဖစ္ေအာင္ စီမံေၾကာင္း၊ ထို႔အတူ အခြင္႔အလမ္း ညီမွ်မႈ၊ အဆင့္အတန္း ညီမွ်မႈ၊ တရားဥပေဒ အရာမ်ားတြင္လည္း ညီမွ်မႈမ်ားျဖစ္ေအာင္ စီစဥ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင္႔က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

 

August 18, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.