<

သံလြင္ျမစ္ေရသည္ စိုးရိမ္ေရမွတ္အထက္ ၈၇၅ စင္တီမီတာသို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီး ဆက္လက္ျမင့္တက္ဖြယ္ရွိကာ ဘားအံၿမိဳ႕တြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ ေရႀကီးေရလႊမ္းမိုးမႈျဖစ္ေပၚ

ဘားအံၿမိဳ႕ ေျမနိမ့္ရပ္ကြက္အတြင္း သံလြင္ျမစ္ေရ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပန္လည္ျမင့္တက္ လာသည္ကို ၾသဂုတ္ ၁၃ ရက္ နံနက္ပိုင္းက ေတြ႕ရစဥ္

သံလြင္ျမစ္ေရသည္ ၾသဂုတ္ ၁၃ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီ တိုင္းထြာခ်က္အရ ၎၏စိုးရိမ္ေရမွတ္အထက္ ၈၇၅ စင္တီမီတာသို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီး မိုးအားေကာင္းမြန္ပါက ဆက္လက္ျမင့္တက္ဖြယ္ရွိကာ သံလြင္ျမစ္ သက္ေရာက္ရာ ဘားအံၿမိဳ႕တြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျမစ္ေရလႊမ္းမိုးမႈ ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း သိရသည္။

သံလြင္ျမစ္သက္ေရာက္ရာ ဘားအံၿမိဳ႕တြင္ ဇူလိုင္၂၁ ရက္မွ စတင္၍ သံလြင္ျမစ္ေရသည္ ၎၏ စိုးရိမ္ေရမွတ္ ၇၅၀ စင္တီမီတာကို ေက်ာ္လြန္ေရာက္ရွိၿပီး ေျမနိမ့္ရပ္ကြက္မ်ားအတြင္း ျမစ္ေရလႊမ္းမိုးမႈ ျဖစ္ေပၚခဲ့ကာ ႏွစ္ေပါင္း ၅၃ ႏွစ္အတြင္း အျမင့္ဆံုးစံခ်ိန္ ၉၃၈ စင္တီမီတာသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“မိုးအားေကာင္းေနမယ္ဆိုရင္ ေနာက္ထပ္ သံုးေလးရက္ေလာက္ ထပ္တက္မယ့္ အေနအထားရွိတယ္။ ေရလႊမ္းမိုးမႈက တစ္လ၀န္းက်င္ ၾကာလာၿပီဆိုေတာ့ လူပင္ပန္း စိတ္ပင္ပန္းဒဏ္ကို ခံစားရတယ္။ စားေရးေသာက္ေရးက ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းကိုပဲ အားထားေနရတယ္။ ေရျပန္လည္က်ဆင္းရင္ ၀မ္းေရးအခက္အခဲထက္ ေလာေလာဆယ္ ပ်က္စီးသြားတဲ့ ေနအိမ္ျပဳျပင္ဖို႔က အေရးႀကီးေနတယ္။ ေငြေၾကးကို ဘယ္လိုရွာမလဲ စဥ္းစားရင္းက ညညအိပ္မေပ်ာ္ဘူး” ဟု ဘားအံၿမိဳ႕ အမွတ္(၁)ရပ္ကြက္မွ ဦးဟန္ေမာ္က ေျပာၾကားသည္။

ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ သံလြင္ျမစ္ေရသည္ ယခင္ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္က စံခ်ိန္ရွိခဲ့သည့္ ၉၃၆ စင္တီမီတာကို ေက်ာ္လြန္ကာ ၉၃၈ စင္တီမီတာကို ေက်ာ္လြန္ေရာက္ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ျမစ္ေရႀကီးမႈ ဒုတိယကာလအတြင္း သံလြင္ျမစ္ေရခ်ိန္မွာ၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ စံခ်ိန္တင္ျမစ္ေရလႊမ္းမိုးမႈ ၉၃၆ စင္တီမီတာကို ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ၉၂၅ စင္တီမီတာသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ကာ ယင္းႏွစ္ ျမစ္ေရလႊမ္းမိုးမႈ ကာလအတြင္း ေရႀကီးလႊမ္းမိုးမႈ ေလးႀကိမ္ျဖစ္ေပၚခဲ့ကာ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အထိ ပံုမွန္ေရႀကီး ေရလႊမ္းမိုးမႈ ျဖစ္ေပၚရာမွ သံုးႏွစ္ဆက္တိုက္ ျမစ္ေရလႊမ္းမိုးမႈ မျဖစ္ေပၚခဲ႔ဘဲ ယခုႏွစ္တြင္ စံခ်ိန္တင္ ျမစ္ေရခ်ိန္ ၉၃၆ စင္တီမီတာကို ခ်ဳိးကာ ၉၃၈ စင္တီမီတာသို႔ စံခ်ိန္ခ်ဳိးေရလႊမ္းမိုးမႈ ျဖစ္ေပၚျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း မိုးဆက္တိုက္ ရြာသြန္းျခင္းေၾကာင့္ သံလြင္ျမစ္ေရသည္ ၾသဂုတ္ ၈ ရက္ နံနက္ပိုင္းက စိုးရိမ္ေရမွတ္ အထက္ ၈၃၁ စင္တီမီတာသို႔ အနည္းငယ္ က်ဆင္းခဲ့ၿပီး ေရေဘးသင့္သူအခ်ဳိ႕ ေနအိမ္မ်ားသို႔ ျပန္လည္ေနထိုင္ရာမွ ယင္းေန႔ ည ၁၂ နာရီခန္႔တြင္ ခုနစ္စင္တီမီတာသို႔ ျပန္လည္ ျမင့္တက္လာရာ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ကယ္ဆယ္ေရး စခန္းမ်ားအတြင္း ျပန္လည္ခိုလံႈခဲ့ရၿပီး ၾသဂုတ္ ၁၃ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီ တိုင္းထြာခ်က္အရ ၈၇၅ စင္တီမီတာသို႔ ေရာက္ရွိေနသျဖင့္ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ားကို ႐ုပ္သိမ္းႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။

 

August 14, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.