<

ႏုိင္ငံျခားေငြ ေရာင္း၀ယ္ရာတြင္ လုိက္နာရမည့္ သတ္မွတ္ခ်က္ေဘာင္ကုိ ဗဟုိဘဏ္က ပယ္ဖ်က္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ ၁၄၈၈ က်ပ္အထိ စံခ်ိန္တင္ ဆက္လက္ျမင့္တက္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ႏုိင္ငံျခားေငြ လဲလွယ္ေရာင္း၀ယ္ေရး ေကာင္တာတစ္ခုကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေက်ာ္ဇင္ၿဖိဳး)

ႏုိင္ငံျခားေငြ ေရာင္း၀ယ္ရာတြင္ လုိက္နာရမည့္ သတ္မွတ္ခ်က္ေဘာင္ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္က ပယ္ဖ်က္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ ၁၄၈၈ က်ပ္အထိ စံခ်ိန္တင္ ဆက္လက္ ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကး ေရာင္း၀ယ္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ႏုိင္ငံျခားေငြ ေရာင္း၀ယ္ရာတြင္ ဗဟုိဘဏ္၏ သတ္မွတ္ခ်က္ (ဗဟုိဘဏ္ ရည္ညႊန္း ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း + ၀ ဒသမ ၈ ရာခုိင္ႏႈန္း) ေဘာင္အတြင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလအတြင္း ညႊန္ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခုဗဟုိဘဏ္က ၾသဂုတ္ ၁၃ ရက္တြင္ အမွာစာျဖင့္ ပယ္ဖ်က္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အဆုိပါ ညႊန္ၾကားခ်က္မွာ ႏုိင္ငံျခားရသံုးေငြမ်ား ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားသည့္ လုပ္ငန္းလုိင္စင္ (Authorized Dealer License – A.D) ရ ဘဏ္မ်ားအားလံုး၊ ႏုိင္ငံျခားေငြမ်ား ၀ယ္ယူေရာင္းခ် လဲလွယ္ေပးခြင့္လုိင္စင္ (Money Changer License – M.C) ရရွိသူမ်ားအားလံုး အက်ဳံး၀င္သည္။

“ဗဟုိဘဏ္က ရည္ညႊန္းသတ္မွတ္ေစ်းနဲ႔ အျပင္ေစ်းႏႈန္း သိပ္မကြာေအာင္၊ ျပင္ပေပါက္ေစ်းနဲ႔ ဘဏ္ေကာင္တာေစ်းႏႈန္း မကြာေအာင္ လုပ္တဲ့သေဘာပါ။ ဒီလုိလုပ္တဲ့အတြက္ ဘဏ္ေတြနဲ႔ တရား၀င ေငြလဲေကာင္တာေတြ အျပင္ေပါက္ေစ်းအတုိင္း တရား၀င္ အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္လုိ႔ ေကာင္းလာမွာပါ။ ေငြေၾကးေစ်းကြက္အတြက္ ေကာင္းတဲ့အေျပာင္းအလဲလုိ႔ ယူဆေပမယ့္ သာမန္လူေတြအတြက္ သိပ္နားမလည္ေတာ့ ေစ်းကြက္ေတာ့ အလႈပ္အခတ္ ျဖစ္သြားတယ္။ ဒီကိစၥ ေျပလည္သြားရင္ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်း က်တာနဲ႔ ျပန္က်လာမွာပါ။ ဒီေန႔ေတာင္ ကမၻာ့ေစ်းကြက္မွာ ေဒၚလာဆက္မတက္ဘူး။ ဒီမွာသာ တက္သြားတာပါ” ဟု ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကး လဲလွယ္ေရာင္း၀ယ္ေရး ေကာင္တာပုိင္ရွင္ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ၾသဂုတ္ ၁၃ ရက္တြင္ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္း ၁၃ လအတြင္း အျမင့္ဆံုးႏႈန္းအျဖစ္ ၉၆ ဒသမ ၃၅ ပြိဳင့္၀န္းက်င္ေရာက္ၿပီး ၾသဂုတ္ ၁၄ ရက္တြင္ ၉၆ ဒသမ ၀၃ ပြိဳင့္၀န္းက်င္သုိ႔ ျပန္က်ခဲ့သည္။ ေဒၚလာသည္ အျမင့္ဆံုးတန္းမွ ျပန္က်ၿပီး ယြမ္ေငြတန္ဖုိး အက်ရပ္သြားေသာ္လည္း ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ ငါးရက္အတြင္း က်ပ္ ၃၀ ေက်ာ္ ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၆ ရက္တြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ တစ္ေဒၚလာ ၁၄၃၈ က်ပ္စံခ်ိန္ကုိ ဇူလုိင္ ၃၀ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၄၄၀ ျဖင့္ ခ်ဳိးခဲ့ၿပီး ဇူလုိင္ ၃၁ ရက္တြင္ ၁၄၄၃ က်ပ္၊ ၾသဂုတ္ ၁ ရက္တြင္ ၁၄၄၇ က်ပ္၊ ၾသဂုတ္ ၂ ရက္တြင္ ၁၄၅၁ က်ပ္၊ ၾသဂုတ္ ၃ ရက္တြင္ ၁၄၆၅ က်ပ္၊ ၾသဂုတ္ ၇ ရက္တြင္ ၁၄၇၅ က်ပ္အထိ စံခ်ိန္တင္ ဆက္လက္ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ၾသဂုတ္ ၁၀  တြင္ ၁၄၅၅ က်ပ္အထိ က်ဆင္းခဲ့ေသာ္လည္း ၾသဂုတ္ ၁၄ ရက္တြင္ ၁၄၈၈ က်ပ္အထိ စံခ်ိန္တင္ ဆက္လက္ျမင့္တက္ခဲ့သည္။

ေစ်းကြက္အတြင္း ေဒၚလာေစ်း ျမင့္တက္မႈေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္သည္ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ား ေလလံေစ်းကြက္မွတစ္ဆင့္ ေန႔စဥ္ ေဒၚလာတစ္သိန္း ထုတ္ေရာင္းလ်က္ရွိၿပီး ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားကုိ ေဒၚလာမ်ား ထုတ္ေခ်းရန္ႏွင့္ သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကုိ ေဒၚလာထုတ္ေရာင္းရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚလ်က္ရွိသည္။ ၾသဂုတ္ ၁၄ ရက္အတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ ဗဟုိဘဏ္ရည္ညႊန္း ေငြလဲႏႈန္းမွာ က်ပ္ ၁၄၆၀ ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ငါးလအတြင္း အျမင့္ဆံုး ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္းမ်ားမွာ ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ ၉၀ ဒသမ ၄၃ ပြိဳင့္၊ မတ္တြင္ ၉၀ ဒသမ ၃၇ ပြိဳင့္၊ ဧၿပီတြင္ ၉၁ ဒသမ ၇၁ ပြိဳင့္၊ ေမတြင္ ၉၄ ဒသမ ၈၃ ပြိဳင့္၊ ဇြန္တြင္ ၉၅ ဒသမ ၂၁ ပြိဳင့္ျဖစ္ၿပီး ဇူလုိင္တြင္ ၉၅ ဒသမ ၃၉ ပြိဳင့္၀န္းက်င္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ကာ ၾသဂုတ္ ၁၄ ရက္တြင္ ၉၆ ပြိဳင့္ေက်ာ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလမွစတင္ကာ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္း သိသိသာသာ ျပန္လည္ျမင့္တက္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး  ျပည္တြင္းေစ်းကြက္၌ ငါးလအတြင္း လအလုိက္ျဖစ္ေပၚေသာ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း အနိမ့္ဆံုးႏွင့္ အျမင့္ဆံုးႏႈန္းမ်ားမွာ ဇန္န၀ါရီတြင္ ၁၃၂၃-၁၃၅၄ က်ပ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ ၁၃၂၃-၁၃၃၁ က်ပ္၊ မတ္တြင္ ၁၃၂၆-၁၃၃၄ က်ပ္၊ ဧၿပီတြင္ ၁၃၂၄-၁၃၃၂ က်ပ္၊ ေမတြင္ ၁၃၃၂-၁၃၅၁ က်ပ္၊ ဇြန္တြင္ ၁၃၄၅-၁၄၀၇၊ ဇူလုိင္တြင္ ၁၃၈၄-၁၄၄၃ တုိ႔ျဖစ္ၿပီး ဇြန္လတြင္ ကြာဟခ်က္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ခဲ့သည္။

ျပည္တြင္းေစ်းကြက္အတြင္း ၾသဂုတ္ ၁၄ ရက္တြင္ ျဖစ္ေပၚေသာ အျခားႏုိင္ငံျခားေငြေၾကးမ်ား၏ လဲလွယ္မႈ ႏႈန္းထားမ်ားမွာ ယူ႐ုိ ၁၆၇၅ က်ပ္၊ စင္ကာပူေဒၚလာ ၁၀၇၂ က်ပ္၊ မေလးရွားရင္းဂစ္ ၃၅၈ က်ပ္၊ ထုိင္းဘတ္ ၄၄ ဒသမ ၅၀ က်ပ္၊ တ႐ုတ္ယြမ္ ၂၁၄  က်ပ္၊ ဂ်ပန္ ယန္း ၁၃ ဒသမ ၂၀ က်ပ္၊ ေတာင္ကုိရီးယား၀မ္ ၁ ဒသမ ၄၀ က်ပ္ျဖစ္သည္။

 

August 14, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.