<

ေဒၚလာေစ်းထိန္းေက်ာင္းရန္ ဗဟိုဘဏ္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္ ဆိုေသာ္လည္း ေမွာင္ခိုုေစ်းကြက္ ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္မႈ မရွိျခင္း၊ ႏိုင္ငံျခားအရန္ေငြနည္းပါးျခင္းႏွင့္ ျပည္ပေၾကြးၿမီ မ်ားျပားမႈေၾကာင့္ ထိေရာက္စြာ ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္ဖြယ္ မရွိေၾကာင္း သံုးသပ္

ျပည္တြင္းေငြလဲေကာင္တာတစ္ခုတြင္ ႏုိင္ငံျခားေငြအေရာင္းအ၀ယ္ ျပဳလုပ္ေနသည္ကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ေအာင္မ်ဳိးသန္႔)

ေဒၚလာေစ်းထိန္းေက်ာင္းရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ အေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဆိုေသာ္လည္း တရားမ၀င္ ေမွာင္ခိုေစ်းကြက္ ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္မႈ မရွိျခင္း၊ ဗဟိုဘဏ္၏ ႏုိင္ငံျခားအရန္ေငြနည္းပါးမႈ အေျခအေနႏွင့္ မ်ားျပားသည့္ ျပည္ပေၾကြးၿမီမ်ားေၾကာင့္ ထိေရာက္စြာ ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္ဖြယ္မရွိေၾကာင္း ဘဏ္ႏွင့္ စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားက သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုး စံခ်ိန္တင္ က်ဆင္းကာ ေဒၚလာေစ်း က်ပ္ ၁၅၀၀ အထိ ျမင့္တက္လာမည္ဟု ခန္႔မွန္းမႈမ်ား ရွိေနခ်ိန္တြင္ ကုန္သြယ္မႈလိုေငြ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မႈမရွိျခင္း၊ ႏိုင္ငံျခားအရန္ေငြနည္းပါးျခင္းႏွင့္ ျပည္ပေၾကြးၿမီမ်ား ေပးဆပ္ေနရျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ အေနျဖင့္ ထိေရာက္စြာ ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္ဖြယ္မရွိေၾကာင္း သံုးသပ္မႈမ်ား ရွိေနသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရားမ၀င္ ေဒၚလာေစ်းကြက္မွာ တစ္ႏွစ္ေဒၚလာ ငါးဘီလ်ံခန္႔ စီးဆင္းေနၿပီး ထိုသို႔ စီးဆင္းေနမႈမ်ားမွာလည္း ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ကုန္သြယ္မႈလိုေငြ ေဒၚလာ ၄ ဘီလ်ံခန္႔ လိုအပ္ခဲ့ျခင္း၊ လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္တိုတြင္ ကုန္သြယ္မႈလိုေငြ ေဒၚလာတစ္ဘီလ်ံခန္႔ ျဖစ္ေပၚေနျခင္းမ်ားကို အဆိုပါ တရားမ၀င္ေစ်းကြက္မွ ေဒၚလာမ်ားျဖင့္ ေျဖရွင္းေနရဖြယ္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္ပေၾကြးၿမီမွာ တစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း ေဒၚလာတစ္ဘီလ်ံေက်ာ္ ျမင့္တက္လာမႈ၊ ျပည္ပေၾကြးၿမီ ေဒၚလာ ၁၀ ဘီလ်ံေက်ာ္ကို အရစ္က် ျပန္ဆပ္ေနရမႈမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားအရန္ေငြမွာ ပို႔ကုန္၏ ၃ ဒသမ ၂ လစာခန္႔သာ ရွိေနျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ဗဟိုဘဏ္အေနျဖင့္ ထိေရာက္စြာ ထိန္းေက်ာင္းႏုိင္ဖြယ္မရွိေၾကာင္း သံုးသပ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

“ျပည္ပမွာ ရွိေနတဲ့ Hot Money ေတြနဲ႔ ေစ်းကစားေနတယ္။ ဗဟိုဘဏ္ကလဲ မလုပ္သာဘူး။ ဗဟိုဘဏ္ကိုလည္းသြားၿပီး အျပစ္မတင္နဲ႔။ သူ႔မွာလည္း ရွိတဲ့ပိုက္ဆံေလးေတြနဲ႔ ၾကပ္ၾကပ္မတ္မတ္ ထိန္းေက်ာင္းၿပီး လုပ္ေနရတာကိုး။ ျပည္ပေၾကြးၿမီေတြကိုလည္း ဆပ္ေနရတယ္။ အရင္တုန္းက ရွိခဲ့တဲ့ အေၾကြးေတြကလည္း နည္းတာမဟုတ္ဘူး။ ဟိုတုန္းက ယူခဲ့တဲ့အေၾကြးေတြ ဆပ္ေနရေတာ့ သူ႔လည္း အျပစ္တင္လို႔ မရဘူး။ ေစ်းကြက္မွာ ေျပာေနတာကေတာ့ ဗဟိုဘဏ္က ထိန္းလို႔ရတာပဲ။ ေဒၚလာေတြ ထုတ္ေရာင္းလိုက္ရင္ ေစ်းက်လာမွာပဲ။ ဒါက ေျပာရင္လြယ္တယ္။ တကယ္တမ္း လက္ေတြ႕က မလြယ္ဘူး” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္တြင္ ဒုတိယဥကၠဌအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ခဲ့သူ ဦးသန္းလြင္က ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ တစ္ေဒၚလာ ၁၃၅၁ က်ပ္သာ အျမင့္ဆံုးျဖစ္ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းသည္ လက္ရွိကာလတြင္ တစ္ေဒၚလာ ၁၄၄၂ က်ပ္အထိ ဗဟိုဘဏ္က ဆြဲတင္သတ္မွတ္မႈမ်ား ရွိေနၿပီး ၾသဂုတ္ ၇ ရက္တြင္ တစ္ေဒၚလာ ၁၄၇၅ က်ပ္အထိ အျမင့္ဆံုးတက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ျပန္က်ခဲ့ေသာ္လည္း ၾသဂုတ္ ၁၃ ရက္တြင္ ၁၄၇၅ က်ပ္အထိ ျပန္လည္ျမင့္တက္လာသည္။

တ႐ုတ္-အေမရိကန္ ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲ၏ အက်ဳိးဆက္ဟု သံုးသပ္မႈမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုးက်ဆင္းမႈမွာ အျခားေသာ ႏုိင္ငံမ်ားထက္ ပိုမိုေနေၾကာင္းႏွင့္ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားမွာ ဗဟိုဘဏ္သတ္မွတ္သည့္ ရည္ညႊန္းေငြလဲႏႈန္းအထက္တြင္ ေရာင္း၀ယ္ေနမႈမ်ားေၾကာင့္ ဗဟိုဘဏ္အေနျဖင့္ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားကို ထိန္းေက်ာင္းရာတြင္ သတ္မွတ္စည္းမ်ဥ္းမ်ား လိုက္နာမႈမရွိဘဲ ေငြေစ်းကစားသည့္ဘဏ္မ်ားရွိေနပါက အေရးယူရန္ပါ လိုအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သံုးသပ္မႈမ်ား ရွိသည္။ လက္ရွိတြင္ ဗဟိုဘဏ္က ေဒၚလာထုတ္ေရာင္းေပးေနသည္ ဆိုေသာ္လည္း ေစ်းကြက္အတြင္းသို႔ ထုတ္ေရာင္းေပးေနသည့္ ပမာဏအတိုင္း ေရာက္ရန္မွာ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ား၏ လုပ္ေဆာင္မႈေၾကာင့္ ခက္ခဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သံုးသပ္ၾကသည္။

“ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုးက က်ဦးမွာပါ။ ဆက္က်ဦးမယ့္ အေၾကာင္းရင္းေတြကလည္း အမ်ားႀကီးပဲ။ ႏိုင္ငံျခားအရန္ေငြကလည္း နည္းေနတယ္။၂၀၁၅ ေလာက္တုန္းက သိရသေလာက္ ႏုိင္ငံျခားအရန္ေငြက ရွစ္ဘီလ်ံေလာက္ရွိတယ္။ အခုလက္ရွိ ဘယ္ေလာက္ရွိလဲမသိေပမဲ့ ဒီ့ထက္ပဲနည္းဖို႔ရွိတယ္။ ၿပီးေတာ့ ပို႔ကုန္ကလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာ မ်ားမ်ားစားစား တင္ပို႔ႏုိင္မႈ မရွိဘူး။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ေရႀကီးေရလွ်ံကလည္း ျဖစ္ေနတယ္။ နံပါတ္ေလးကေတာ့ မသမာတဲ့ေစ်းကစားမႈေတြကို ထိန္းကြပ္ႏိုင္မႈမရွိဘူး။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ဗဟိုဘဏ္က ထုတ္ေရာင္းလည္း ထုတ္ေရာင္းတဲ့ပမာဏအတုိင္း ေစ်းကြက္ကို မေရာက္ေလာက္ဘူးလို႔ ကြၽန္ေတာ္ယူဆတယ္။ တစ္ေန႔ ေဒၚလာတစ္သိန္း ထုတ္ေရာင္းတယ္ဆိုလည္း တစ္သိန္းမေရာက္ႏုိင္ဘူး။ အျမတ္ရတယ္ဆုိေပမဲ့လည္း ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းကိုထိန္းၿပီး ေရာင္းေနတဲ့သေဘာပဲ။ ေစ်းကြက္ကို Mainpulate လုပ္တာ ရွိေနတယ္။ ေငြလဲေကာင္တာေတြကို ၾကည့္ရင္လည္း ၀ယ္ခ်င္သေလာက္၀ယ္မရဘူး။ ေရာင္းခ်င္ ေရာင္းခ်င္ရင္ေတာ့ ႀကိဳက္သေလာက္ေရာင္း။ ဘဏ္ေတြမွာလည္း အဲဒီလိုသေဘာမ်ဳိး ရွိေနတယ္။ ဆိုေတာ့ သူတို႔ဘာကဗန္းျပလည္းဆိုေတာ့ အ၀ယ္ရွိသေလာက္ပဲ ေရာင္းမယ္ေပါ့။ သူတို႔ လက္ထဲမွာ ရွိသေလာက္ ထုတ္မေရာင္းႏိုင္ဘူးဆုိတဲ့သေဘာေပါ့။ အဲဒါေတြေၾကာင့္မို႔လို႔ ဒီေစ်းကြက္က တည္ၿငိမ္တဲ့ေစ်းကြက္ျဖစ္လာဖို႔ဆုိတာ ေတာ္ေတာ္ကို ခက္ခဲဦးမွာ။ ဗဟိုဘဏ္ကလည္း သူေရာင္းေန႐ံုနဲ႔ေတာ့ သူ႔ရွိတာပဲ ကုန္သြားလိမ့္မယ္။ ျပတ္ျပတ္သားသား ဥပေဒနဲ႔ ေနာက္ကလိုက္မွပဲ ရလိမ့္မယ္” ဟု မူ၀ါဒဆိုင္ရာ စီးပြားေရးပညာရွင္ ေဒါက္တာေအာင္ကိုကိုက ဆိုသည္။

August 13, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.