<

တပ္မေတာ္သည္ ႏုိင္ငံေရးအသြင္ကူးေျပာင္းမႈေနာက္ပုိင္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအေပၚမွီခုိေနရမႈကုိ ဟန္ခ်က္ျပန္ညႇိရန္ႀကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္း ရခုိင္ျပႆနာႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပန္လည္နီးကပ္လာသည္ကို ေတြ႕ရၿပီး ပုိမုိနီးစပ္သြားႏုိင္မည့္ အလားအလာျဖစ္ေနေၾကာင္း တေကာင္းႏုိင္ငံေရးေလ့လာမႈအဖြဲ႕ အစီရင္ခံစာတြင္ေဖာ္ျပ

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္ တ႐ုတ္သမၼတရွီက်င္ပင္းတို႔ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလအတြင္းက တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးစဥ္ (ဓာတ္ပံု-တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး)

တပ္မေတာ္သည္ ႏုိင္ငံေရးအသြင္ကူး ေျပာင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ပုိင္း ႏုိင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးနယ္ပယ္တြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအေပၚ မွီခုိေနရမႈကုိ ဟန္ခ်က္ျပန္ညႇိရန္ တစုိက္မတ္မတ္ႀကိဳးစားလာခဲ့သည္ကုိ ေတြ႕ရွိ ရေသာ္လည္း ရခုိင္ျပႆနာႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပန္လည္နီးကပ္လာခဲ့သည္ကုိ ေတြ႕ရွိရကာ လက္ရွိအေနအထားအရ တ႐ုတ္ႏွင့္ ပုိမုိနီးစပ္သြားႏုိင္မည့္ အလားအလာျဖစ္ေနေၾကာင္း တေကာင္းႏုိင္ငံေရးေလ့လာမႈအဖြဲ႕၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

တေကာင္းႏုိင္ငံေရးေလ့လာမႈအဖြဲ႕က ၾသဂုတ္ ၁၀ ရက္တြင္ထုတ္ျပန္သည့္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္၏ ႏုိင္ငံတကာခရီးစဥ္မ်ားကုိေလ့လာခ်က္ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ သံခင္းတမန္ခင္းႏွင့္ တပ္မေတာ္၏ ႏုိင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးအေရြ႕ အစီရင္ခံစာတြင္ အဆုိပါ သုံးသပ္ခ်က္အား ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္သည္ ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရးနယ္ပယ္တြင္ အထူးေျခသြက္လွသည့္ ႏွစ္ကာလ အပုိင္းအျခားဟု ဆုိႏုိင္ေၾကာင္း၊ ရခုိင္ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ေႏွာင္းပုိင္းကာလတြင္မူ အဆုိပါအခင္းအက်င္းမွာ ႐ုတ္တရက္ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့ေၾကာင္း၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္း၌ တပ္မေတာ္၏ နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံတကာမ်က္ႏွာစာထက္တြင္ ေ၀ဖန္မႈ မ်ားျမင့္တက္လာခဲ့ၿပီး အထူးသျဖင့္ အေမရိကန္ႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢအစရွိသည့္ အေနာက္ ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ တပ္မေတာ္အေပၚ ဒဏ္ခတ္ အေရးယူမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္အထိပင္ ျပန္လည္စဥ္းစားလာၾကေၾကာင္း၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္ေနာက္ပုိင္းတြင္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရးနယ္ပယ္တြင္ အရွိန္ျပန္လည္ေလ်ာ့က်လာခဲ့သည္ကုိ ေတြ႕ရေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေရးသားထားသည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ ရခုိင္ျပႆနာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္မွ ခုိင္ခုိင္မာမာ ရပ္တည္ေပးထားခဲ့သည့္ႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ေနာက္ပုိင္းတြင္လည္း ႏုိင္ငံတကာ မ်က္ႏွာစာႏွင့္ ကုလသမဂၢတြင္ ျမန္ မာႏုိင္ငံကုိ အကာအကြယ္ေပးထားခဲ့ေၾကာင္း၊ ရခုိင္ျပႆနာႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံတကာ ဖိအားမ်ား ျပင္းထန္ေနခ်ိန္တြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာ၌ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္သည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီး သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ခရီးစဥ္အတြင္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသမၼတ ရွီက်င္ပင္းႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ျခင္း၊  တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ၏ Three Georges Dam ကုိ သြားေရာက္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ OBOR စီမံကိန္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္လည္း အေထာက္အကူျပဳႏုိင္ေၾကာင္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က ေထာက္ခံ ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

တပ္မေတာ္သည္ လက္ရွိအေနအထားအရ တ႐ုတ္ႏွင့္ပုိမုိနီးစပ္သြားႏုိင္မည့္ အလားအလာျဖစ္ေနေသာ္လည္း တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တ႐ုတ္ႏွင့္ဆက္ဆံလာခဲ့ေသာ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားအရ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ တ႐ုတ္အေပၚ လုံး၀မွီခုိေနရသည့္ ပုံစံမ်ဳိး မေရာက္သြားေစေရးအတြက္ ဟန္ခ်က္ထိန္းညႇိသြားရန္ တတ္ႏုိင္သမွ် ႀကိဳးစားသြားမည့္အလားအလာမ်ဳိးရွိေနေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ဆုိးရြားေနေသာ္လည္း အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ား၊ ႐ုရွား၊ ဂ်ပန္၊ အိႏိၵယအစရွိသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကုိ ပုိမုိခုိင္မာစြာတည္ေဆာက္ၿပီး ဟန္ခ်က္ထိန္းညႇိရန္ တတ္ႏုိင္သမွ်ႀကိဳးစားသြားမည္ဟု သုံးသပ္မိေၾကာင္းႏွင့္ တ႐ုတ္၏ ၾသဇာစက္၀န္းကုိ မည္သည့္အတုိင္းအတာအထိ ဟန္ခ်က္ထိန္းညႇိသြားႏုိင္မည္နည္း ဆုိသည့္ ေမးခြန္းမွာမူ တပ္မေတာ္၏ အနာဂတ္ ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရးမွာ စိတ္၀င္စားစရာ ေကာင္းလွေၾကာင္း တေကာင္းအဖြဲ႕၏ အစီ ရင္ခံစာတြင္ ပါရွိသည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္သည္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ တာ၀န္စတင္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ မတ္ ၃၀ ရက္ မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၃၀ ရက္အထိ ခုနစ္ႏွစ္ေက်ာ္အတြင္း၌ ႏုိင္ငံေပါင္း ၂၃ ႏုိင္ငံသုိ႔ စုစုေပါင္း ၄၆ ႀကိမ္ သြားေရာက္ထားၿပီး ထုိင္း ႏုိင္ငံသုိ႔ ၁၀ ႀကိမ္၊ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ေလးႀကိမ္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ပါရွိသည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္သည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလအတြင္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ပထမဆုံးအႀကိမ္သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ထပ္မံသြားေရာက္ခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ေႏွာင္းပုိင္းကာလ မတုိင္ခင္အထိ တ႐ုတ္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအၾကား စစ္ဘက္ဆုိင္ရာသံတမန္ဆက္ဆံေရးမွာ အတန္ငယ္ေအးခဲေနခဲ့သည္ကုိ ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ ထုိကဲ့သုိ႔ ေအးခဲသြားရသည့္ အဓိကအေၾကာင္း ရင္းမ်ားမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တ႐ုတ္၏ ၾသဇာအာဏာႀကီးထြားလာမႈကုိ စိုးရိမ္ေနၾကေသာ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေရး အသြင္ကူးေျပာင္းကာလတြင္ အေနာက္ ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ပုိမုိနီးစပ္ေအာင္ႀကိဳးစားလာ သကဲ့သုိ႔  အဆုိပါကာလအပုိင္းအျခားအတြင္း တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ရွိ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ တုိက္ပြဲမ်ားကလည္း ႏွစ္ဖက္ဆက္ဆံေရးကုိ ေအးခဲေစခဲ့ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပ ပါရွိသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ တတိယအႀကိမ္သြားေရာက္သည့္ ခရီးစဥ္သည္ စိတ္၀င္စားစရာ ေကာင္းၿပီး အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အစုိးရအာဏာရယူၿပီးေနာက္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္အေနျဖင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ပထမဆုံး သြားေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္တြင္သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ႏွစ္လခန္႔အၾကာတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္သည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသို႔ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးသြား ေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆုိပါခရီးစဥ္မွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလအတြင္း ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ လုံျခံဳေရးစခန္းမ်ားကုိ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားၿပီးခ်ိန္ႏွင့္လည္း တုိက္ဆုိင္ေနေၾကာင္း တေကာင္းအဖြဲ႕၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ပါရွိသည္။

သို႔ရာတြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏နယ္နိမိတ္ထိစပ္ေနသည့္ အိမ္နီးခ်င္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသို႔ သြားေရာက္ထားျခင္း မရွိေသးသည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္းလည္း တေကာင္းအဖြဲ႕၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ပါရွိသည္။

 

 

August 11, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.