<

ICC အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမရွိဘဲ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ တရားစီရင္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ဆင့္ကုိ ေအာင္ျမင္ေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မည္မဟုတ္ဟု ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႕ ေျပာၾကား

ေတာ္၀င္ဂါးဒင္းဟုိတယ္၌ ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႕က ႏုိင္ငံတကာရာဇ၀တ္မႈတရား႐ုံး (ICC) သုိ႔ တင္သြင္းသည့္ AMICUS CURIAE စာတမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္စဥ္

ႏုိင္ငံတကာရာဇ၀တ္မႈတရား႐ုံး (ICC)အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမရွိဘဲ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ တရားစီရင္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္ကုိ ေအာင္ျမင္ေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္မည္ မဟုတ္ဟု ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရး အဖြဲ႕တည္ေထာင္သူ အမႈေဆာင္ဒါ႐ုိက္တာ ေဒါက္တာႏုိင္ေဆြဦးက ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္ ျပည္လမ္းရွိ ေတာ္၀င္ဂါးဒင္းဟုိတယ္တြင္ ၾသဂုတ္ ၄ ရက္ မြန္းလြဲပုိင္း၌ ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႕က ႏုိင္ငံတကာရာဇ၀တ္မႈတရား႐ုံး (ICC) သုိ႔ တင္သြင္းသည့္ AMICUS CURIAE  စာတမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အဆုိပါသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေဒါက္တာႏုိင္ေဆြဦးက ထုိသုိ႔ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၉ ရက္တြင္ ႏုိင္ငံတကာ ရာဇ၀တ္မႈတရား႐ုံး၏ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္က အဆုိပါတရား႐ုံးအေနျဖင့္ ဘဂၤါလီလူမ်ဳိးမ်ားအား ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ေမာင္းထုတ္မႈအေပၚ ဥပေဒေၾကာင္းအရ တရားစြဲဆုိပုိင္ခြင့္ရွိ၊ မရွိ ဆုံးျဖတ္ေပးရန္ တင္ျပခဲ့ၿပီး လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာျပစ္မႈမ်ား၊ လူမ်ဳိးသုဥ္းသတ္ျဖတ္မႈစသည့္စြပ္စြဲမႈမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ ICC အဖြဲ႕ ၀င္ျဖစ္သည့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သုိ႔ ၀င္ေရာက္လာသည့္အတြက္ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္၏ ေလွ်ာက္လႊာအား တရား႐ုံးကခြင့္ျပဳေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“တရား႐ုံးက တရားစြဲအရာရွိရဲ႕ေလွ်ာက္ထားခ်က္အရ စီရင္ပုိင္ခြင့္ရွိတယ္လုိ႔ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ရင္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမရွိဘဲ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းနဲ႔ တရားစီရင္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္ကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး” ဟု ေဒါက္တာႏုိင္ေဆြဦးက ေျပာၾကားသည္။

ICC အေနျဖင့္ သက္ေရာက္မႈရွိသည့္ ပုိင္နက္နယ္ေျမဆုိင္ရာ တရားစီရင္ပုိင္ခြင့္မွာ ICC တြင္ ရွိ၊ မရွိဆုိသည့္ေမးခြန္းကို ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ အဆုံးအျဖတ္ေပးရမည့္ အေျခအေနတြင္ရွိေနၿပီး ပုိင္နက္နယ္ေျမအရ စီရင္ပုိင္ခြင့္သေဘာတရားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ Rome စာခ်ဳပ္၏ Article ၁၂ (၂) (က) တြင္ “စြပ္စြဲခံရသည့္ ျပဳလုပ္မႈျဖစ္ပြားရာ ပုိင္နက္နယ္ေျမ”  ဟု ေဖာ္ျပပါရွိကာ ICC အဖြဲ႕၀င္ ႏုိင္ငံ၏ ပုိင္နက္နယ္ေျမေပၚတြင္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သည့္ မည္သူ႔ကုိမဆုိ ICC က တရားစီရင္ပုိင္ခြင့္ရွိျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာႏုိင္ေဆြ ဦးက  ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ICC အဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံ မဟုတ္သည့္အတြက္ ICC အဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံျဖစ္သည့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံအတြင္း တရားစြဲအရာရွိ စြပ္စြဲေဖာ္ျပသည့္ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပးမႈကုိ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအားျဖင့္ က်ဴးလြန္ေၾကာင္း တရားစြဲအရာရွိက အနက္ေကာက္ယူေဖာ္ျပကာ သက္ေရာက္မႈရွိသည့္ ပုိင္နက္နယ္ေျမဆုိင္ရာ တရားစီရင္ပုိင္ခြင့္ကုိ ဆြဲယူေလွ်ာက္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ၎က ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

“အဲဒါေၾကာင့္  ICC အေနနဲ႔လည္း Rome စာခ်ဳပ္ရဲ႕ ျပ႒ာန္းခ်က္ကုိ အနက္အဓိပၸာယ္ဖြင့္ေပးရမယ့္သေဘာ ျဖစ္ေနတဲ့အျပင္ အကုိးအကားသဖြယ္ ျဖစ္သြားႏုိင္တဲ့အတြက္ သတိႀကီးစြာထားၿပီး ဆုံးျဖတ္လိမ့္ မယ္လုိ႔သုံးသပ္ယူဆရပါတယ္။ အဲဒီလုိအေျခအေနမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရအေနနဲ႔  ICC နဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ လုံး၀မျပဳလုပ္ဖို႔ လုိအပ္ပါတယ္”  ဟု ေဒါက္တာႏုိင္ေဆြဦးက ေျပာၾကားသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာေဒသတြင္ အာဆာအၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္း၏ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈမ်ားေၾကာင့္ အစုိးရလုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕က နယ္ေျမရွင္းလင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ရၿပီး ထုိသုိ႔ေဆာင္ရြက္စဥ္အတြင္း လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာျပစ္မႈမ်ား ခ်ဳိးေဖာက္ခဲ့ သည္ဟု စြပ္စြဲခံေနရသည္။

ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႕က ႏုိင္ငံတကာရာဇ၀တ္မႈတရား႐ုံး (ICC) သုိ႔ တင္သြင္းသည့္အစီရင္ခံစာ တြင္ အဆုိပါ စြပ္စဲြမႈမ်ားသည္ မွန္ကန္ျခင္းမရွိေၾကာင္း အေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ ေျမျပင္ကြင္းဆင္း ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကုိ ကုိးကားေရးသား ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆုိပါစာတမ္းကို ဇူလုိင္ ၂၆ ရက္တြင္ ICC သုိ႔ ေပးပုိ႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ ယင္းစာတမ္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ က်ေရာက္ေနေသာ ႏုိင္ငံတကာဖိအားမ်ား အထုိက္အေလ်ာက္ ေလ်ာ့က်သြားမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ေဒါက္တာႏုိင္ေဆြဦးက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာ ေလ့လာေရးအဖြဲ႕၏ စာတမ္းသည္ လြတ္လပ္ေသာအ ဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕၏ စာတမ္းျဖစ္ၿပီး ယင္းစာတမ္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ICC အဖြဲ႕၀င္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ထြက္ေျပးသြားေသာ ဒုကၡသည္မ်ားသည္ အာဆာအၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္း၏ အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ ထြက္ေျပးသြားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ၏ စြပ္စြဲမႈမ်ားသည္ အက်ဳံးမ၀င္ေၾကာင္းစသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားေၾကာင္းလည္း ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႕၏ အမႈေဆာင္ဒါ႐ုိက္တာ ဦးသိန္းထြန္းဦးက ေျပာၾကားသည္။

August 4, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.