<

ဆိုဗီယက္ယူနီယံကို အာခံခဲ့သူ ႐ုရွားစာေရးဆရာ ဗလာဒီမာ ဗိြဳင္ႏိုဗစ္ခ်္

ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသည့္ ႐ုရွားစာေရးဆရာႏွင့္ ယခင္ဆိုဗီယက္ယူနီယံအစိုးရကို ဆန္႔က်င္ခဲ့သူ ဗလာဒီမာ ဗိြဳင္ႏိုဗစ္ခ်္သည္ အသက္ ၈၆ ႏွစ္အရြယ္၌ ႏွလံုးေရာဂါျဖင့္ ကြယ္လြန္သြားေၾကာင္း ဇူလိုင္ ၂၈ ရက္တြင္ သူ၏ ေဆြမ်ဳိးမ်ားက ေၾကညာခဲ့သည္။

ဗိြဳင္ႏိုဗစ္ခ်္ကို ၁၉၃၂ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၂၆ ရက္၌ ဆိုဗီယက္ယူနီယံ တာဂ်စ္ႏုိင္ငံ စတာလင္နာဘတ္၌ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ သူ၏ဖခင္ နီကိုလိုင္ ပါဗလိုဗစ္ခ်္ ဗိြဳင္ႏိုဗစ္ခ်္ (၁၉၀၅-၁၉၈၇)  သည္ ဆားဘီးယားမ်ဳိးႏြယ္  ဂ်ာနယ္လစ္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းသတင္းစာမ်ား၌ အယ္ဒီတာတစ္ဦးအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ သူ၏ မိခင္ ႐ိုဇာကလီမန္တီဗနာ ဂြိဳင္ခမန္ (၁၉၀၈-၁၉၇၈) သည္ ဂ်ဴးႏြယ္ဖြားတစ္ဦးျဖစ္သည္။ သူ၏မိခင္သည္ ခင္ပြန္း ျဖစ္သူႏွင့္အတူ ဂ်ာနယ္လစ္အျဖစ္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ သခ်ၤာဘာသာျပ ဆရာမအျဖစ္ အသက္ေမြးခဲ့သည္။

၁၉၃၆ ခုႏွစ္တြင္ ဗိြဳင္ႏိုဗစ္ခ်္၏ဖခင္ သည္ ဆိုဗီယက္ဆန္႔က်င္ေရးလႈပ္ရွားသူအျဖစ္ စြပ္စြဲခံရၿပီး ေထာင္ ငါးႏွစ္က်ခဲ့ၿပီး ၁၉၄၁  ခုႏွစ္၌ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ခဲ့သည္။

ယင္းေနာက္ ၎တို႔၏ မိသားစုသည္  ေဆြမ်ဳိးမ်ားရိွရာ ဇာပို႐ိုဇိုင္းသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းလာခဲ့ေသာ္လည္း မ်ဳိးခ်စ္စစ္ပြဲႀကီး စတင္ျဖစ္ပြားၿပီး နီကိုလိုင္ ဗိြဳင္ႏိုဗစ္ခ်္သည္ ေရွ႕တန္း စစ္ေျမျပင္သို႔ ေစလႊတ္ျခင္းခံရသည္။ နာဇီမ်ား က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္ၿပီးေနာက္ ဗိြဳင္ႏိုဗစ္ခ်္တုိ႔ မိသားစုသည္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ထြက္ေျပးခဲ့ရၿပီး ႐ုရွားႏုိင္ငံ ေနရာအႏွံ႔အျပား၌ ေနထုိင္ခဲ့ရသည္။

၁၉၄၅ ခုႏွစ္တြင္ ၎တို႔ မိသားစုသည္ ဇာပို႐ိုဇိုင္းသို႔ ျပန္လာခဲ့ၿပီး ဗိြဳင္ႏိုဗစ္ခ်္သည္  အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းကို ၎ၿမိဳ႕၌ ၿပီးဆံုးသည္အထိ တက္ခဲ့ရသည္။

၁၉၅၁ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္အၾကားတြင္ သူသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကာလ ဆိုဗီယက္တပ္မေတာ္၌ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ယင္းအခ်ိန္၌ သူသည္ သူ၏ကဗ်ာမ်ားကို စစ္တပ္သတင္းစာ၌ စတင္ေရးသားခဲ့သည္။

ယင္းေနာက္ ဗိြဳင္ႏိုဗစ္ခ်္သည္ မကၠဇင္ေဂၚကီစာေပတကၠသိုလ္သို႔ တက္ေရာက္ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ မေအာင္ျမင္ဘဲ ေမာ္စကို သမိုင္းတကၠသိုလ္ျဖစ္ေသာ ခရက္စကားယားတကၠသိုလ္သို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ယင္း၌ တစ္ႏွစ္ခြဲသာ ပညာသင္ၾကားခဲ့ၿပီး ကာဇက္စတန္သို႔ သြားေရာက္ရန္ ညႊန္ၾကားျခင္းခံရသည္။ သူသည္ ကာဇက္စတန္၌ အခ်ိန္အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ေနခဲ့ၿပီး ေမာ္စကိုသို႔ျပန္လာကာ သူ၏ ပထမဆံုး၀တၳဳရွည္ကို ေရးသားခဲ့သည္။

ဗြိဳင္ႏိုဗစ္ခ်္သည္ သေရာ္စာ၀တၳဳမ်ား ေရးသားျခင္းျဖင့္သာမက ကဗ်ာမ်ားေရးသားျခင္းေၾကာင့္ပါ ေက်ာ္ၾကားသူျဖစ္သည္။ ဘရက္ဇညက္လက္ထက္တြင္ သူ၏စာမ်ား ေရးသားထုတ္ေ၀ျခင္းကို ဆိုဗီယက္ယူနီယံ၌  ပိတ္ပင္ျခင္းခံရသည္။ သို႔ေသာ္ အေနာက္တုိင္း၌ အလြန္လူႀကိဳက္မ်ားေသာ စာေရးဆရာျဖစ္လာခဲ့သည္။ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္တြင္ သူ၏အေရးအသားမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္ခဲ့မႈတို႔ေၾကာင့္ ဗိြဳင္ႏိုဗစ္ခ်္သည္ ဆိုဗီယက္စာေရးဆရာမ်ားသမဂၢမွ ထုတ္ပယ္ျခင္းခံရသည္။ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္တြင္ သူ႔အား ဆက္သြယ္သည့္ တယ္လီဖုန္းလိုင္း  ျဖတ္ေတာက္ျခင္းခံရၿပီး သူႏွင့္ သူ၏ မိသားစုသည္ ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ဖိအားေပးခံရေသာေၾကာင့္ ျပည္ပသို႔ ထြက္ခြာသြားရသည္။ သူ သည္ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံအေနာက္ပိုင္း ျမဴးနစ္ၿမိဳ႕၌ အေျခခ်ၿပီး Radio Liberty ၌ အလုပ္လုပ္ခဲ့သည္။

၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ဗိြဳင္ႏိုဗစ္ခ်္သည္ ႐ုရွားသို႔ ျပန္လာခဲ့ၿပီး မီေခးေဂၚဘာေခ်ာ့က သူ႔အား ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ ျပန္လည္ေပးအပ္ခဲ့သည္။ ဗလာဒီမာပူတင္က ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္၌ သမၼတျဖစ္လာၿပီးမၾကာမီ ဗိြဳင္ႏိုဗစ္ခ်္အား  ႏုိင္ငံေတာ္ဆုတစ္ဆု ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့သည္။

ဗိြဳင္ႏိုဗစ္ခ်္သည္ အျခားႏုိင္ငံတကာဆုမ်ားႏွင့္ ဂုဏ္ျပဳဆုမ်ားလည္း ခ်ီးျမႇင့္ခံရသူျဖစ္ၿပီး ယင္းတြင္ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏိုင္ငံေတာ္ဆု (၂၀၀၀)၊ အရပ္ဘက္ရဲစြမ္းသတိၱဆိုင္ရာ စာေရးဆရာမ်ားအတြက္ အင္ဒေရဆာခါေရာ့ဗ္ဆု (၂၀၀၂) တို႔ ပါ၀င္သည္။ သူသည္ ဆားဘီးယားသိပၸံႏွင့္ ၀ိဇၨာအကယ္ဒမီ ဘာသာစကားႏွင့္ စာေပဌာန အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။

ဗိြဳင္ႏိုဗစ္ခ်္သည္ ၀တၳဳေရးဆရာ၊ ကဗ်ာဆရာအျပင္ ျပဇာတ္ေရးဆရာႏွင့္ ဂ်ာနယ္လစ္ျဖစ္႐ံုမက ပန္းခ်ီဆရာတစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။ သူသည္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္း တြင္ ဂရပ္ဖစ္ပန္းခ်ီမ်ားကို ေရးဆြဲခဲ့ၿပီး သူ၏ ပန္းခ်ီကားမ်ားကို ႐ုရွားပန္းခ်ီျပခန္းမ်ားႏွင့္  ၀က္ဘ္ဆိုက္တို႔၌ ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။

သူ၏ အထင္ရွားဆံုး ၀တၳဳတစ္ပုဒ္ျဖစ္ သည့္ The Life and Extraordinary Adventures of Private Ivan Chonkin ကို ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္း တပ္နီေတာ္၌ အေျချပဳထားၿပီး အာဏာရွင္အစိုးရႏွင့္ပတ္သက္၍ ေန႔စဥ္ဘ၀အလြဲမ်ားကို သေရာ္ထားသည္။  Chonkin သည္ ယခုအခါ ႐ုရွားေပၚ ျပဴလာယဥ္ေက်းမႈ၌ ထင္ရွားေသာ ဇာတ္ေကာင္တစ္ဦးျဖစ္လာၿပီး သူ၏ ၀တၳဳကို ခ်က္ဒါ႐ိုက္တာ ဂ်ီရီမင္ဇယ္က ႐ုပ္ရွင္႐ိုက္ကူးခဲ့ သည္။

အဆိုပါ ၀တၳဳ၏ တတိယအပိုင္းကို ၂၀၀၇ ခုႏွစ္က်မွသာ ထုတ္ေ၀ႏုိင္ခဲ့သည္။ ယင္းတတိယအပိုင္းတြင္  Chonkin  က အေမရိကသို႔ မိမိသေဘာဆႏၵမပါဘဲ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားျခင္း အပါအ၀င္ စစ္ၿပီးေခတ္ေနာက္ပိုင္း ယခုအထိ ဇာတ္ေကာင္မ်ားကို ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

၁၉၈၆ ခုႏွစ္တြင္ ဗိြဳင္ႏိုဗစ္ခ်္သည္ Moscow 2042 အမည္ရိွ  ၀တၳဳရွည္တစ္ပုဒ္ကို ေရးသားၿပီး ၁၉၈၇ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။ ယင္း၀တၳဳတြင္ ႐ုရွားႏုိင္ငံကို ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက အုပ္ခ်ဳပ္ပံုကို သ႐ုပ္ေဖာ္ထားသည္။ သူ သ႐ုပ္ေဖာ္ထားသည့္ ပါတီသည္ KGB ၊ ႐ုရွား ေအာ္သိုေဒါ့ ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္ႏွင့္ ကြန္ျမဴ နစ္ပါတီတို႔ကို ေပါင္းစပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းပါတီကို KGB ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဘူကာရွက္ (ၾကမ္းပိုးဟု အဓိပၸာယ္ရ) က ဦးေဆာင္သည္။

ဗိြဳင္ႏိုဗစ္ခ်္၏ အျခား၀တၳဳမ်ားမွာလည္း  ေက်ာ္ၾကားထင္ရွားခဲ့သည္။ သူ၏ The Ivankiad ၀တၳဳ၌ ဆိုဗီယက္စနစ္၏ ဗ်ဴ႐ိုကရက္ပိတ္ဆို႔မႈအတြင္း အိမ္ခန္းတစ္ခန္းရရန္ ႀကိဳးစားသည့္ စာေရးဆရာတစ္ဦးအ ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

The Fur Hat ၀တၳဳသည္ ဂိုဂိုးလ္ေရးသားခဲ့သည့္ Overcoat ၀တၳဳအား ထင္ဟပ္လ်က္ သေရာ္ေလွာင္ေျပာင္ထားသည့္၀တၳဳ ျဖစ္သည္။

သူ၏ Monumental Propaganda ၀တၳဳသည္ ကြန္ျမဴနစ္ေခတ္လြန္ ႐ုရွားအား ထိုးႏွက္ေ၀ဖန္ထားသည့္ ၀တၳဳျဖစ္သည္။ ယင္း၀တၳဳ၌ စာေရးသူ၏ ထင္ျမင္ခ်က္မွာ ႐ုရွားမ်ားသည္ ဂ်ဳိးဆက္စတာလင္ေခတ္ ေနာက္ပိုင္း မ်ားစြာေျပာင္းလဲသြားျခင္းမရိွ ဟူ၍ ျဖစ္သည္။

၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ ဗိြဳင္ႏိုဗစ္ခ်္သည္ ထင္ရွားသည့္ စာေရးဆရာ အလက္ဇန္းဒါး ဆိုဇန္နစ္စင္ကို အႀကီးအက်ယ္ ေ၀ဖန္ထားသည့္ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ အမွတ္တရ ႐ုပ္ပံုလႊာ စာအုပ္တစ္အုပ္ကို ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။  ဗိြဳင္ႏိုဗစ္ခ်္သည္ ဆိုဇန္နစ္စင္အား မိမိကိုယ္တိုင္ကို ပုဂၢိဳလ္ေရးကိုးကြယ္မႈျဖစ္လာေအာင္ ဖန္တီးျခင္းျပဳသူ၊ စာေရးသားကြၽမ္းက်င္းမႈ ညံ့ဖ်င္းသူႏွင့္ ဂ်ဴးဆန္႔က်င္ေရးသမားဟု ေ၀ဖန္ခဲ့သည္။

ဗိြဳင္ႏိုဗစ္ခ်္သည္ တက္ၾကြ လႈပ္ရွားသူ တစ္ဦးအျဖစ္လည္း ထင္ရွားခဲ့သူျဖစ္သည္။ သူသည္ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္တြင္  NTV ခ်န္နယ္ အား ေထာက္ခံမႈကို ေဖာ္ျပသည့္ အိတ္ဖြင့္ ေပးစာတစ္ေစာင္၌ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီး  ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ ဒုတိယေျမာက္ ေခ်ခ်င္ညာစစ္ပြဲကို ဆန္႔က်င္သည့္ စာတစ္ေစာင္ေရးသားခဲ့သည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၅ ရက္တြင္ ႐ုရွားသမၼတထံ အိတ္ဖြင့္ေပးစာတစ္ေစာင္ ေရးသားျဖန္႔ခ်ိခဲ့ရာ၌ ပူတင္ကို အစာငတ္ခံဆႏၵျပေနသည့္ ယူကရိန္းေလယာဥ္မွဴး  နာဒီယာဆက္ခ်င္ကိုအား လႊတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

ဗိြဳင္ႏိုဗစ္ခ်္သည္ သံုးႀကိမ္တိုင္တိုင္လက္ထပ္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ ၁၉၅၇ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္အၾကား၌ ဗလင္တီနာ ဗာဆယ္ လီယက္နာ ေဘာ္တူရွာကီနာ (၁၉၂၉-၁၉၈၈) ႏွင့္ ေပါင္းသင္းခဲ့ၿပီး သမီး မာရီနာဗိြဳင္ႏိုဗစ္ခ်္ (၁၉၅၈-၂၀၀၆) ႏွင့္ သား ပါဗယ္ဗိြဳင္ႏိုဗစ္ခ်္ (၁၉၆၂) တို႔ကို ေမြးဖြားခဲ့သည္။ သားျဖစ္သူသည္ ႐ုရွားစာေရးဆရာႏွင့္ လူသိမ်ားထင္ ရွားသူျဖစ္ၿပီး သမိုင္းေနာက္ခံ၀တၳဳမ်ားကို ေရးသားခဲ့သည္။

သူ၏ ဒုတိယဇနီးမွာ အီရီနာဒါနီေလာ့ဗ္နာဘ႐ူဒီ (၁၉၃၈-၂၀၀၄) ျဖစ္သည္။ ဒုတိယဇနီးႏွင့္ ေအာ္ဂါ ဗိြဳင္ႏိုဗစ္ခ်္ အမည္ရိွ သမီးတစ္ဦးကို ၁၉၇၃ ခုႏွစ္တြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည္။  သမီးျဖစ္သူသည္ ဂ်ာမန္ဘာသာျဖင့္ ေရးသားေသာ စာေရးဆရာမျဖစ္သည္။

၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ အီရီနာ ကြယ္လြန္ၿပီးေနာက္ ဗိြဳင္ႏိုဗစ္ခ်္သည္ ဆဗက္တလာနာ ယာေကာ့ဗ္လက္ဗ္နာ ကိုလက္နီခ်န္ကို အမည္ရိွ စြန္႔ဦးလုပ္ကိုင္သူ လုပ္ငန္းတစ္ဦးႏွင့္ လက္ထပ္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ အမ်ဳိးသမီးသည္ နာ မည္ေက်ာ္ ႐ုရွားဂ်ာနယ္လစ္ ေတာမက္ကို လက္နီခ်န္ကို၏ ဇနီး မုဆိုးမျဖစ္သည္။

ဗိြဳင္ႏိုဗစ္ခ်္ ကြယ္လြန္သည့္အခါ ႐ုရွားယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီး ဗလာဒီမာ မက္ဒင္စကီး က သူ႔အား အရိွတရားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စူးရွေသာ အျမင္ကို အျမဲတမ္းေပးၿပီး ႐ုရွား၌ လြတ္လပ္စြာေဖာ္ထုတ္ျပသခြင့္ကို အားေကာင္းလာေစရန္ အေထာက္အကူျပဳခဲ့သည့္ ပါရမီရွင္ စာေရးဆရာအျဖစ္ ခ်ီးက်ဴးခဲ့သည္။

July 29, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.