<

ေျမာက္ပိုင္း တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔မ်ား ေနျပည္ေတာ္မွ ျပန္လည္ထြက္ခြာ

ေခတၱတည္းခုိသည့္ ဟုိတယ္မွ ျပန္လည္ထြက္ခြာရန္ ျပင္ဆင္ေနသည့္ ေျမာက္ပုိင္းတုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕အား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ – မင္းႏုိင္စုိး)

ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ – ၂၁ ရာစုပင္လုံ တတိယ အစည္းအေဝးသုိ႔ တက္ေရာက္လာေသာ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ားသည္ ဇူလိုင္ ၁၄ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္မွ ျပန္လည္ထြက္ခြာ သြားၿပီျဖစ္သည္။

အႀကီးအကဲတခ်ိဳ႕၏ က်န္းမာေရး မေကာင္းမႈေၾကာင့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ မျပဳလုပ္ရျခင္းျဖစ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ဆက္ရွိေနမည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ (အစုိးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ေတြ႔ဆုံရန္) ျပန္လာမည္ဟု ဗုိလ္ခ်ဳပ္ဂြန္ေမာ္က ေျပာၾကားသည္။

”ဝ” အဖြဲ႔ (UWSP/UWSA)၊ ကခ်င္တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ (KIO/KIA)၊ ကုိးကန္႔ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ (MNDAA)၊ တအန္းလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ (TNLA)၊ ရခိုင္လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ (AA) တုိ႔သည္  ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေခတၱတည္းခုိ ေနထိုင္သည့္ Horizon Lake View ဟိုတယ္မွ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္မွ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ကူမင္းၿမိဳ႕သုိ႔ တိုက္႐ုိက္ေလေၾကာင္းျဖင့္ ထြက္ခြာသြားျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိ႔ျပင္ မိုင္းလားအဖြဲ႔ (NDAA) သည္ ေျမာက္ပုိင္းမဟာမိတ္ ေနျပည္ေတာ္မွ ဇူလိုုင္ ၁၄ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ပုဂံသုိ႔ ကားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ရွမ္းျပည္တုိးတက္ေရးပါတီ (SSPP/SSA)သည္ ၎တုိ႔၏ ဌာနခ်ဳပ္သုိ႔ ဇူလိုင္ ၁၄ ရက္တြင္ပင္ ကားလမ္းခရီးျဖင့္ လည္းေကာင္း အသီးသီး ျပန္လည္ထြက္ခြာသြားသည္။

ေျမာက္ပိုင္း မဟာမိတ္တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားတြင္ ”ဝ” အဖြဲ႔ (UWSP/UWSA)၊ ကခ်င္အဖြဲ႔ (KIO/KIA) မိုင္းလားအဖြဲ႔ (NDAA)၊ ရွမ္းျပည္တုိးတက္ေရးပါတီ (SSPP) တို႔သည္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္ ဇူလိုင္ ၁၁ ရက္တြင္ လည္းေကာင္း ႏိုုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဇူလိုင္ ၁၂ ရက္တြင္လည္းေကာင္း ေတြ႔ဆုံခဲ့ၾကသည္။

ကုိးကန္႔အဖြဲ႔ (MNDAA)၊ တအန္းအဖြဲ႔ (TNLA)၊ ရခိုင္အဖြဲ႔ (AA) တုိ႔သည္ ဇူလိုင္ ၁၁ ရက္တြင္ ဒုတိယ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ လည္းေကာင္း ဇူလိုင္ ၁၂ ရက္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္န္းစုၾကည္ႏွင့္ လည္းေကာင္း ေတြ႔ဆုံခဲ့ၾကသည္။

အစုိးရအႀကီးအကဲ၊ တပ္မေတာ္အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ား၏ အဆုိပါ ေတြ႔ဆုံမႈမ်ားတြင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး တစ္ႏိုင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) တြင္ ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထုိးေရး စသည့္ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

July 14, 2018














Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.