<

စုိးရြံ႕စြာ ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ၾကရသည့္ မယ္ဆုိင္ဂူထဲက ကေလး ၁၃ ဦးရဲ႕ အျပန္လမ္း

ထုိင္းႏုိင္ငံ မယ္ဆိုင္ဂူအတြင္း ပိတ္မိေနေသာ ကေလးငယ္မ်ားအား ရွာေဖြရန္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ကယ္ဆယ္ေရးမ်ားကို ဇူလုိင္ ၇ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု – AFP)

ကမၻာ့ဖလားပြဲ က်င္းပေနေသာ္လည္း ေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲအား ဖံုးလႊမ္းခဲ့သည့္ သတင္းတစ္ပုဒ္ ဇူလိုင္ ၂၃ ရက္တြင္ ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။ ယင္းသတင္းမွာ ထိုင္းႏိုင္ငံ ခ်င္း႐ိုင္ခ႐ိုင္ရိွ မယ္ဆိုင္ဂူအတြင္း ၀င္ေရာက္သြားကာ ေပ်ာက္ဆံုးလ်က္ရိွသည့္ ကေလးငယ္ ၁၂ ဦးႏွင့္ နည္းျပတစ္ဦးတို႔၏ သတင္းျဖစ္သည္။

၎တို႔မွာ ခ်င္း႐ိုင္ခ႐ိုင္၏ ေဘာလံုးအသင္း (ေဒသအေခၚ ေတာ၀က္အသင္း) မွ လူငယ္ကစားသမားမ်ားျဖစ္ၿပီး ဇူလိုင္ ၂၃ ရက္တြင္ မယ္ဆိုင္ဂူအတြင္း ၀င္ေရာက္ရာမွ သတင္းအစအနမရဘဲ ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့သည့္ ကစားသမားငယ္မ်ားႏွင့္ နည္းျပတို႔၏ အသံုးအေဆာင္မ်ားကို ဂူ၀တြင္ ေတြ႕ရိွမွသာ ဂူအတြင္း ၀င္ေရာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားက ရွာေဖြခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ေပ်ာက္ဆံုးကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ထိုင္းအစိုးရ ႀကိဳးပမ္းမႈ ဇြန္ ၂၃ ရက္တြင္ စတင္ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့သည့္ ကေလးငယ္မ်ား၏ ေက်ာပိုးအိတ္ႏွင့္ စက္ဘီးမ်ားကို မယ္ဆိုင္ဂူ၀တြင္ ေတြ႕ရိွကတည္းက ကေလးငယ္မ်ားမွာ ဂူအတြင္း ၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ေရျပည့္ျခင္းေၾကာင့္ ထြက္မရ ျဖစ္ေနသည္ဟု ထိုင္းအစိုးရက ယံုၾကည္ခဲ့သည္။

ဇြန္ ၂၄ ရက္တြင္ ေပ်ာက္ဆံုးကေလးငယ္မ်ား ရွာေဖြရန္ ေဒသခံ ေရငုပ္သမားမ်ားႏွင့္ စတင္ရွာေဖြခဲ့ၿပီး ဇြန္ ၂၅ ရက္တြင္ ထိုင္းေတာ္၀င္ ေရတပ္မေတာ္မွ ကြၽမ္းက်င္ေရငုပ္သူမ်ား ေရာက္ရိွလာကာ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ မိုးရာသီျဖစ္သျဖင့္ မယ္ဆိုင္ဂူအတြင္း ေရျပည့္ေနျခင္းေၾကာင့္ ရွာေဖြေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ျဖင့္ ေရွ႕ဆက္ႏိုင္ျခင္းမရွိေပ။

ထိုင္းဘုရင္ မဟာဗက္ဂ်ီရာ ေလာင္ကြန္းကလည္း ေပ်ာက္ဆံုးကေလးငယ္မ်ားကို အျမန္ရွာေဖြေတြ႕ရိွေရး ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရန္ အစိုးရအဖြဲ႕ကို တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

ဂူ၀တြင္လည္း ေပ်ာက္ဆံုး ကေလးငယ္မ်ား၏ မိဘမ်ားမွာလည္း ပူေဆြးမႈအျပည့္ျဖင့္ ေစာင့္ဆိုင္းလ်က္ရိွသည္။ အလားတူ ထိုင္းအစိုးရကလည္း ႏိုင္ငံတကာက ကူညီမႈမ်ားကို လက္ခံထားၿပီး ရွာေဖြေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ဇြန္ ၂၇ ရက္တြင္ ၿဗိတိန္မွ ေရငုပ္ကြၽမ္းက်င္သူ သံုးဦးႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသဆိုင္ရာ အေမရိကန္တပ္မေတာ္၏ အမိန္႔ျဖင့္ ေရာက္ရိွလာသည့္ ကူညီကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕၀င္ ၃၀ တို႔ ေရာက္ရိွလာခဲ့ၿပီး ရွာေဖြေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ျမႇင့္တင္ခဲ့သည္။ အလားတူ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ လာအို၊ စင္ကာပူ၊ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံမ်ားမွလည္း ကူညီကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းအတြက္ ပညာရွင္မ်ားကို ေစလႊတ္ေပးခဲ့သည္။ ထုိင္းေတာ္၀င္ေရတပ္၊ ေလတပ္၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ သစ္ေတာႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာဌာနအသီးသီး၊ ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားျဖင့္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၁ ႏိုင္ငံကပါ ပူးေပါင္းရွာေဖြခဲ့သည္။

သဘာ၀လိုဏ္ဂူျဖစ္သည့္ အဆိုပါ မယ္ဆိုင္ဂူမွာ မိုးတြင္းကာလတြင္ ေရျပည့္ေနျခင္းေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား အေနျဖင့္ ဂူအတြင္းပိုင္းအထိ သြားေရာက္ျခင္းမျပဳသည့္ လိုဏ္ဂူတစ္ခုျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ဂူအတြင္းသို႔ ဂူေလ့လာေရးအဖြဲ႕တစ္ခုျဖစ္သည့္ ျပင္သစ္အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕သာ ၀င္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ အဆိုပါအဖြဲ႕၏ ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ ယင္းဂူအတြင္း ပတၱယားကမ္းေျခဟု အမည္ေပးထားသည့္ေနရာ၌ ေပ်ာက္ဆံုးကေလးငယ္မ်ား ရိွႏိုင္သည္ဟု ရွာေဖြေရးအဖြဲ႕မ်ားက ယုံၾကည္ၾကသည္။

ဇြန္ ၂ ရက္တြင္ ခန္႔မွန္းထားသည့္အတိုင္း ဂူအတြင္းရိွ ပတၱယားကမ္းေျခ အမည္ေပးထားသည့္ ေနရာတြင္ ေပ်ာက္ဆံုးကေလးငယ္မ်ားကို ၿဗိတိန္ေရငုပ္အဖြဲ႕က ရွာေဖြေတြ႕ရိွခဲ့သည္။ ကေလးငယ္မ်ားကို ေတြ႕ရိွခဲ့သည့္ေနရာမွာ ဂူေပါက္၀မွ တိုင္းတာပါက ၃ ဒသမ ၈ မိုင္ အကြာအေ၀းတြင္ရိွၿပီး မယ္ဆိုင္ဂူထိပ္ အျမင့္ဆံုးအပိုင္းမွ တိုင္းတာပါက ႏွစ္မိုင္ခြဲတြင္ ေတြ႕ရိွခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ကေလးငယ္မ်ား ေပ်ာက္ဆံုးေနသည့္ မယ္ဆိုင္ဂူသို႔ မိုင္းဖုန္းဆရာေတာ္ ၾကြေရာက္လာျခင္း

ကမၻာတစ္၀န္းတြင္ ထိပ္တန္းသတင္းအျဖစ္ ေနရာယူခဲ့သည့္ ထိုင္းကေလးငယ္မ်ား ေပ်ာက္ဆံုးေနသည့္ဂူသို႔ ရွမ္းတိုင္းရင္းသား ဆရာေတာ္ မိုင္းဖုန္းဆရာေတာ္ ၾကြေရာက္လာခဲ့သည္။ ကေလးငယ္မ်ား ပိတ္မိေနၿပီး တစ္ပတ္အၾကာ ဇူလိုင္ ၂၉ ရက္တြင္ ဆရာေတာ္ ၾကြေရာက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းေနာက္ ေမတၱာပို႔ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ဇူလိုင္ ၃၀ ရက္တြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ ဆရာေတာ္ၾကြေရာက္လာၿပီး ေပ်ာက္ဆံုးေနခဲ့သည့္ ကေလးငယ္မ်ားအားလံုးကို ႏွစ္ရက္သံုးရက္အတြင္း ျပန္လည္ေတြ႕ရိွမည္ဟု မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။

ယင္းေနာက္ မယ္ဆိုင္ဂူေရွ႕တြင္ ေမတၱာပို႔ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့အၿပီးတြင္ ကေလးငယ္မ်ားကို ႏွစ္ရက္အၾကာတြင္ ေတြ႕ရိွခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ဆရာေတာ္က သမာဓိအားေကာင္းတယ္။ ဆရာေတာ္က သူအာ႐ံုရတဲ့ေနရာကို ခ်က္ခ်င္းၾကြတာ။ အခု ဒီဂူကိုလည္း ၾကြတယ္ဆိုတာက ဘာအစီအစဥ္မွမရိွဘူး။ ဒီအတိုင္းပဲ ခ်က္ခ်င္းၾကြတာ” ဟု ဆရာေတာ္ႏွင့္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ နီးပါးခန္႔ အတူရိွေနသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ကေလးငယ္မ်ားအား ျပန္လည္ေတြ႕ရိွအၿပီးတြင္ တတိယအႀကိမ္အျဖစ္ မယ္ဆိုင္ဂူသို႔ ၾကြေရာက္ခဲ့ၿပီး ဂူအတြင္း ေမတၱာပို႔ရြတ္ဖတ္ျခင္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ယခုအႀကိမ္တြင္ ဆရာေတာ္က ဂူအတြင္း ၾကြေရာက္ရာ အျပင္တြင္ ကေလးမ်ားကို ေစာင့္ဆုိင္းေနၾကသည့္ ကေလးမိဘမ်ားလည္း လုိက္ပါသြားခဲ့ၾကသည္။

သက္ေတာ္ ၅၅ ႏွစ္ရိွ မိုင္းဖုန္းဆရာေတာ္မွာ ရွမ္းျပည္နယ္ေဒသခံမ်ားအျပင္ ထိုင္း၊ ဘူတန္စသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားမွလည္း ယံုၾကည္စြာ ကိုးကြယ္လ်က္ရိွသည့္ ဆရာေတာ္တစ္ပါးျဖစ္သည္။ ဆရာေတာ္မွာ ေဒသခံမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သမာဓိအားေကာင္းသည့္ ဆရာေတာ္တစ္ပါးျဖစ္ၿပီး ဘာသာလူမ်ဳိးခြဲျခားျခင္း မရိွဘဲ အလွဴအတန္းကိုလည္း ရက္ေရာစြာ လွဴဒါန္းေၾကာင္း သိရသည္။

“မိုင္းဖုန္းဆရာေတာ္ ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း)ကို ၾကြလာရင္ ေဒသခံေတြအေနနဲ႔ မထင္မွတ္ထားေလာက္ေအာင္ ဖူးေျမာ္ၾကည္ညိဳေလ့ ရိွၾကတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ မိုင္းဖုန္းဆရာေတာ္ဘုရားေနာက္ကို မွတ္တမ္းဓာတ္ပံုေတြ႐ိုက္ဖို႔ သံုးခါေလာက္ လိုက္ခဲ့ဖူးတယ္။ ဘယ္ေနရာ ဘယ္ေဒသေရာက္ေရာက္ ေဒသခံေတြအေနနဲ႔ ယံုယံုၾကည္ၾကည္ ကိုးကြယ္ၾကတယ္။ မိုင္းဖုန္းဆရာေတာ္စြန္႔တဲ့ လက္ဖြဲ႕အေဆာင္ေတြကို အလုအယက္နဲ႔ယူၿပီး အေလးအနက္ထား အေဆာင္ထားေလ့ ရိွၾကတယ္။ ဆရာေတာ္ဘုရားကို လွဴဒါန္းတဲ့ ၀တၳဳေငြေတြ၊ ပစၥည္းေတြဆိုလည္း ဆရာေတာ္ဘုရားက လက္ထဲမထားဘဲ နီးစပ္ရာကို ေပးကမ္းလွဴဒါန္း စြန္႔ၾကဲလိုက္တာမ်ဳိးလည္း ေတြ႕ရတယ္။ ေဒသခံေတြအေနနဲ႔လည္း မိုင္းဖုန္းဆရာေတာ္ ၾကြလာမယ့္ေနရာကို ဘယ္ေလာက္ေ၀းတဲ့ ေနရာကျဖစ္ျဖစ္ တကူးတက လာေရာက္ဖူးေမွ်ာ္ၾကတယ္” ဟု ရွမ္းျပည္နယ္ ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ မူးယစ္ရာဇာ ေနာ္ခမ္းႏွင့္ ပတ္သက္သည္ဟုဆိုကာ ထိုအခ်ိန္က စစ္ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕က ဖမ္းဆီးရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္း ဆရာေတာ္အား ဖမ္းဆီးႏိုင္ခဲ့ျခင္းမရိွေပ။ ဆရာေတာ္မွာ ယင္းကာလတြင္ ဘူတန္ႏိုင္ငံသို႔ သာသနာျပဳေရာက္ရိွခဲ့ၿပီး ဘူတန္ဘုရင္က ကိုးကြယ္မႈေၾကာင့္ ကာလအတန္ၾကာေနခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လာၿပီး သာသနာျပဳ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။

“အဲဒီတုန္းက ဆရာေတာ္နဲ႔လည္း ဘာမွမဆိုင္ဘူး။ ေနာ္ခမ္းနဲ႔ ပတ္သက္တယ္ဆိုၿပီးေတာ့ ေထာက္လွမ္းေရးက ဖမ္းဖို႔လုပ္တာ။ ဒါေပမဲ့ မမိပါဘူး။ အဲဒီကာလတုန္းက ဆရာေတာ့္အေၾကာင္း စာအုပ္ထုတ္ဖို႔ စာေပစိစစ္ေရးကို သြားတင္ေတာ့ အဆူေတာင္ခံရေသးတယ္။ ဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္က်မွ ျပည္၀င္ခြင့္ျပန္ရတာ” ဟု ဆရာေတာ္၏ အတၳဳပတၱိအား ေရးသားခဲ့သည့္ စာေရးဆရာ ကိုလတ္(သီေပါ) က ေျပာၾကားသည္။

ထုိင္းကေလးငယ္မ်ား ေပ်ာက္ဆံုးမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆရာေတာ္၏ မိန္႔ၾကားခ်က္မွာ ထိုင္းလူထုအတြင္း ပ်ံ႕ႏွ႔ံခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ဆရာေတာ္အား သက္၀င္ယံုၾကည္သူ မ်ားျပားလာႏိုင္ေၾကာင္း ၎က သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

ခ်ီလီမိုင္းတြင္းလုပ္သားမ်ားကို ကယ္ဆယ္ေရးထက္ ပိုခက္သည့္ ထိုင္းကေလးငယ္မ်ားကို ကယ္ဆယ္မႈ

၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ခ်ီလီႏိုင္ငံ၌ ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀ နီးပါးခန္႔ရိွ မိုင္းတြင္းတစ္တြင္း ၿပိဳက်ခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္တြင္ မိုင္းလုပ္သား ၃၃ ဦး ပိတ္မိခဲ့သည္။ မိုင္းလုပ္သားမ်ားမွာ ေျမေအာက္မိုင္၀က္ခန္႔တြင္ ၆၉ ရက္ၾကာ ပိတ္မိခဲ့ၿပီး အေမရိကန္၊ ကေနဒါစသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားမွ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ကူညီခဲ့ရသည္။ ရက္အတန္ၾကာ ေျမျပင္မွ အေပါက္ေဖာက္ကာ ပိတ္မိမိုင္းလုပ္သားမ်ားကို ကယ္ဆယ္ႏိုင္ခဲ့သည္။

ေျမေအာက္တြင္ ပိတ္မိခဲ့သည့္ ခ်ီလီမိုင္းတြင္းလုပ္သားမ်ားကို ကယ္ဆယ္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ထိုင္းႏိုင္ငံ မယ္ဆိုင္ဂူအတြင္းမွ ထိုင္းကေလးငယ္မ်ားကို အျပင္သို႔ျပန္လည္ေခၚေဆာင္ရန္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာက ဆီးႀကိဳလ်က္ရိွသည္။

“သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ထိုင္းအာဏာပိုင္ေတြက ေျပာတယ္။ ကေလးေတြကို ေတြ႕ရလို႔ ေပ်ာ္တာခဏပဲရိွတယ္။ အဲဒီကေလးေတြကို ဘယ္လိုအျပင္ထုတ္ရမလဲ ဆိုတာက သူတို႔အတြက္ ခက္ခဲတယ္လို႔ ေျပာတယ္။ ခ်ီလီမိုင္းတြင္းထက္ ကယ္ရတာ ပိုခက္တယ္တဲ့” ဟု အဆိုပါဂူေရွ႕တြင္ သတင္းရယူကာ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာ Facebook တြင္ ထုတ္လႊင့္ေပးေနသည့္ ကိုစည္သူေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

ဂူအမိုးေပါက္မွ အေပါက္ေဖာက္ကာ ကယ္ဆယ္ရန္ ၾကံစည္ခဲ့ေသာ္လည္း ကေလးမ်ား ရိွေနသည့္ေနရာအား အတိအက် မခန္႔မွန္းႏိုင္ျခင္းမွာ အတားအဆီးတစ္ခုျဖစ္သည္။ ယင္းေၾကာင့္ ဂူတြင္ ကယ္ေပါက္မ်ား ၁၀၀ ေက်ာ္ ေတြ႕ရိွခဲ့ေသာ္လည္း ၁၈ ေပါက္သာ ေအာက္သို႔ အနည္းငယ္ဆင္းႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဂူ၀မွ ကေလးငယ္မ်ားထံ သြားေရာက္ရာတြင္ ေျခာက္နာရီေက်ာ္ သြားေရာက္ရၿပီး ေရျပည့္ေနသည့္ ေနရာမ်ားကို ေရငုပ္သြားလာရသည္။ လမ္းတြင္ ေအာက္ဆီဂ်င္ ျပတ္လပ္မႈမရိွေစရန္ ေနရာမ်ား သတ္မွတ္ၿပီး ေအာက္ဆီဂ်င္ဘူးမ်ားကို အရန္သင့္ထားရိွရသည္။ ကေလးငယ္မ်ားကို ေရငုပ္ၿပီး အျပင္သို႔ ေခၚထုတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေရကူးေလ့က်င့္ေပးျခင္း၊ ေရငုပ္ေလ့က်င့္ေစျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ဂူအတြင္းရိွ အေပါက္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ကယ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ ဂူေပါက္မ်ားကို ရွာေဖြျခင္း၊ ဂူအတြင္းမွ ေရမ်ား ေလ်ာ့နည္းေစရန္ ေရစုပ္ထုတ္ျခင္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွသည္။

ယင္းသို႔ စနစ္တက် လုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွေသာ္လည္း သတင္းဆိုးတစ္ပုဒ္ ဇူလိုင္ ၆ ရက္တြင္ ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။ ယင္းသတင္းမွာ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ယခင္ေရတပ္အထူး အဖြဲ႕၀င္ေဟာင္း စမာန္ကူနန္ဆိုသူသည္ ဂူအတြင္း ေအာက္ဆီဂ်င္ဘူးမ်ား သယ္ေပးေနစဥ္ ဇူလိုင္ ၆ ရက္ နံနက္ ၂ နာရီ၀န္းက်င္တြင္ ေသဆံုးသြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေရတပ္တပ္ဖြဲ႕၀င္ေဟာင္း ၃၈ ႏွစ္အရြယ္ စမာန္ကူနန္သည္ မယ္ဆုိင္ဂူအတြင္း သတ္မွတ္ေနရာမ်ားအတုိင္း ေအာက္ဆီဂ်င္ဘူးမ်ား ပို႔ေဆာင္ရန္ ဇူလုိင္ ၅ ရက္ ညပိုင္းမွ စတင္ကာ ေရငုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေအာက္ဆီဂ်င္ဘူးမ်ား ပို႔ၿပီးအျပန္တြင္ ေရထဲတြင္ လဲက်ေနသည္ကို အျခားေရငုပ္သမားႏွစ္ဦးက ေတြ႕ရသျဖင့္ ၎အား အေရးေပၚကုသမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ေသဆံုးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထိုင္းသတင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

ယင္းသို႔ ျဖစ္ပြားအၿပီးတြင္ ကေလးငယ္မ်ားအျပင္သို႔ ေရာက္ရိွရန္ ခက္ခဲလာခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ကိုစည္သူေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

“ဒီလိုေရငုပ္သမား ေသသြားတာက သူတို႔အတြက္ အဆင္မေျပဘူး ျဖစ္သြားတယ္။ ကြၽမ္းက်င္တဲ့ ေရငုပ္သမားေတာင္ ဒီလိုျဖစ္သြားေတာ့ ကေလးေတြကို ေတြ႕ၿပီး ကယ္ဆယ္ေတာ့မွ တစ္ခုခုျဖစ္သြားမွာ သူတို႔ (ထိုင္းအစိုးရ) ေတာ္ေတာ္စိုးရိမ္ေနတယ္” ဟု ကိုစည္သူေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

မိုးတြင္းကာလျဖစ္သျဖင့္ ယင္းကေလးငယ္မ်ားကို ေခၚယူမည့္လမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ေရမ်ားျပည့္လွ်ံေနျခင္းမွာ အဓိက အခက္အခဲတစ္ခုျဖစ္ၿပီး မိုးတြင္းကာလလြန္ေျမာက္မွသာ ေခၚယူမည္ဆိုပါက ေလးလခန္႔ ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ကေလးငယ္မ်ားကို မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ကယ္ဆယ္ႏိုင္မည္ကို ထိုင္းအာဏာပိုင္မ်ား အေနျဖင့္ ယတိျပတ္ ေျပာၾကားႏိုင္ျခင္း မရိွေသးေပ။

“သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲေတြမွာ သူတို႔ခဏခဏေျပာတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လုပ္စရာရိွတာေတြ လုပ္ေနတယ္။ ကေလးေတြ ေဘးအႏၲရာယ္မျဖစ္ေအာင္ အေကာင္းဆံုး လုပ္ေနတယ္။ ဘယ္အခ်ိန္ အျပင္ေရာက္မလဲ ဆိုတာကိုေတာ့ မေမးပါနဲ႔။ အေကာင္းဆံုး လုပ္ေဆာင္ေနတယ္။ သူတို႔လုပ္ေနတာကို သတင္းထုတ္ျပန္ေပးတယ္။ ကေလးေတြကို ဘယ္အခ်ိန္ အျပင္ေခၚထုတ္ႏိုင္မလဲ ဆိုတာက သူတို႔ကို အက်ပ္႐ိုက္ေစတယ္လို႔ အျမဲတမ္းေျပာတယ္” ဟု ကိုစည္သူေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

ထိုင္းအာဏာသိမ္းအစိုးရအတြက္ ဘယ္လိုအက်ဳိးေတြရမလဲ

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ လာမည့္ႏွစ္အတြင္း ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည္ဟု ထိုင္းအာဏာသိမ္း စစ္ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ပရာယြတ္ခ်န္အိုခ်ာက Bloomberg သတင္းဌာနႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးတြင္ ေျပာၾကားထားသည္။
ယင္းသို႔ ေျပာၾကားၿပီးေနာက္တြင္ ယခုလို ထိုင္းဂူအတြင္း ပိတ္မိေနသည့္ ကေလးငယ္မ်ား၏ သတင္းထြက္ေပၚလာခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းျဖစ္ရပ္မွာ ထိုင္းလက္ရိွအစိုးရအတြက္ ႏိုင္ငံေရးအျမတ္ထုတ္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ထိုင္းကေလးငယ္မ်ား ေပ်ာက္ဆံုးေနၿပီး တစ္ပတ္ခန္႔အၾကာတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ အာဏာသိမ္းစစ္ေခါင္းေဆာင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ပရာယြတ္ခ်န္အိုခ်ာ ေရာက္ရိွလာခဲ့သည္။ ယင္းသို႔ ေရာက္ရိွလာၿပီးေနာက္တြင္ ဂူအတြင္း ၀င္ေရာက္စစ္ေဆး ညႊန္ၾကားခဲ့ၿပီး ဂူအျပင္ဘက္ရိွ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားအား ေတြ႕ဆံုကာ အားေပးစကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဇြန္ ၂၉ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ေရာက္ရွိလာသည့္ ထိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္အဖြဲ႕မွာ လူငယ္ ၁၃ ဦး စက္ဘီးစီးၿပီး အိမ္ျပန္လာသည့္ ပံုပါရွိေသာ အက်ႌအ၀ါေရာင္မ်ားကို ၀တ္ဆင္ထားခဲ့သည္ဟု တာခ်ီလိတ္သတင္းေအဂ်င္စီ၏ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ကေလးငယ္မ်ား မေတြ႕ရိွမီက လာေရာက္ခဲ့သည့္ ထိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မွာ မိဘမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ အၿပီးအထိေနမည္၊ ကေလးမ်ားျပန္ထြက္လာမွသာ ျပန္မည္ဟု အားေပးစကားမ်ား ေျပာၾကားမႈအေပၚ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ကတိတည္မတည္ကို ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ဟု ထိုင္းမီဒီယာမ်ားက ေရးသားလ်က္ရိွေၾကာင္း အဆိုပါ သတင္းေအဂ်င္စီတြင္ သတင္းေဖာ္ျပထားသည္။ ထို႔ျပင္ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ားတြင္ ကူညီသူမ်ားအတြက္ ခ်က္ျပဳတ္ေနသူမ်ားထံ သြားေရာက္ကာ ဟင္းမ်ား ကိုယ္တိုင္ခ်က္ျပဳတ္ျခင္းမ်ားကိုလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ယင္လတ္ရွင္နာ၀ပ္အစိုးရထံမွ ထိုင္းစစ္တပ္မွ ႏိုင္ငံေရးအာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္တြင္ ထိုင္းကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ ပရာယြတ္ခ်န္အိုခ်ာက ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ တာ၀န္ယူခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ပိုင္းတြင္ ထိုင္းအေျခစိုက္မီဒီယာမ်ားက ေ၀ဖန္မႈ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ထိုင္းျပည္သူမ်ားကလည္း ေ၀ဖန္မႈမ်ားရိွခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ယခုျဖစ္စဥ္မွာ ႏိုင္ငံေရး အျမတ္ထုတ္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသူမ်ားက သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

ကေလးမ်ားအား ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ႏိုင္ငံတကာ အကူအညီမ်ားကို အခ်ိန္မဆိုင္းဘဲ လက္ခံခဲ့ျခင္း၊ ကူညီသူမ်ားကို ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆိုျခင္းမ်ားမွာ အတုယူရမည့္ အခ်က္မ်ားျဖစ္သည္ဟု ယင္းျဖစ္စဥ္အား ေစာင့္ၾကည့္ေနသူမ်ားက သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

လက္ရိွတြင္လည္း ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ မယ္ဆိုင္ဂူ၀တြင္ အစားအစာမ်ားကို အခ်ိန္မေရြး စားႏိုင္ရန္ စီစဥ္ထားျခင္း၊ တစ္ကိုယ္ေရ သန္႔ရွင္းေရးအတြက္ ဆံပင္ညႇပ္ေပးျခင္း၊ ႏွိပ္နယ္ေပးျခင္းမ်ားကို ထိုင္းျပည္သူမ်ားက အခမဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးလ်က္ရိွသည္။

သို႔ေသာ္ ဂူ၀တြင္ မိဘမ်ားႏွင့္ အတူေနၿပီး ကေလးမ်ားျပန္ထြက္လာမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည့္ ထိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ပရာယြတ္ခ်န္အိုခ်ာမွာမူ ျပန္သြားၿပီျဖစ္သည္။

ကေလးငယ္မ်ား ေပ်ာက္ဆံုးေနမႈေၾကာင့္ တစ္ကမၻာလံုး၏ စိတ္၀င္စားမႈကို ခံခဲ့ရသည့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ယခုျဖစ္စဥ္မွာ ႏိုင္ငံအတြက္ ပံုရိပ္တစ္ခုျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးအတြက္ အဓိကေဒါက္တိုင္တစ္ခုျဖစ္သည့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအတြက္လည္း ေထာက္ပံ့မႈေကာင္းေကာင္း ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။

ခရီးသြားလုပ္ငန္းအတြက္ ႏိုင္ငံ၏ ပံုရိပ္မ်ားကို ေစ်းကြက္တင္ ေရာင္းခ်ျခင္းကြၽမ္းက်င္သည့္ ထိုင္းအစိုးရအတြက္လည္း ကမၻာလွည့္ခရီးသြားမ်ား အႀကိဳက္ေတြ႕လာႏိုင္သည့္ ေနရာတစ္ခုလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။

ထိုင္းကေလးေတြ ကယ္ဆယ္ေရးက ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘာေတြအတုယူသင့္သလဲ

ထိုင္းကေလးငယ္မ်ား ေပ်ာက္ဆံုးမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ကူညီမည္ဟု ဇြန္ ၂၈ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မွ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦးေဆာင္ၿပီး မယ္ဆိုင္ဂူသို႔ ေရာက္ရိွခဲ့ၿပီး ကူညီမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ေရငုပ္ၿပီး ကေလးမ်ားကို ဂူျပင္သို႔ကယ္ဆယ္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ္လည္း ေနာက္ထပ္နည္းလမ္း တစ္ခုအျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္ျခမ္းရိွ မယ္ဆိုင္ဂူအေပါက္ရိွႏိုင္သည့္ ေနရာအား ရွာေဖြမႈမ်ားကို ဇူလိုင္ ၇ ရက္က လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕ လြယ္ေတာ္ခမ္းေက်းရြာအုပ္စုအတြင္းရိွ အာဒီးရြာအနီးရိွ ဂူတစ္ဂူႏွင့္ ဆက္စပ္ႏိုင္သည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာၾကားသျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံဘက္က အကူအညီ ေတာင္းခံလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းေၾကာင့္ ျမန္မာအစိုးရဘက္မွ ဇူလိုင္ ၇ ရက္ နံနက္ ၈ နာရီခန္႔မွ စတင္ကာ သြားေရာက္ ရွာေဖြေနေၾကာင္း သိရသည္။

ကေလးငယ္မ်ား ပိတ္မိေနသည့္ မယ္ဆိုင္ဂူမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံနယ္စပ္အနီးတြင္ တည္ရိွၿပီး တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ၁၀ ကီလိုမီတာသာ ကြာေ၀းေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းသို႔ ကူညီမႈမ်ားရိွေနေသာ္လည္း ကေလးမ်ားကို ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ မယ္ဆိုင္ဂူ၀ရိွ ႏိုင္ငံတကာ အကူအညီေပးေရးအဖြဲ႕မ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတစ္ဦးမွ် မေတြ႕ရေၾကာင္း ဇြန္ ၂၄ ရက္မွ စတင္ကာ မယ္ဆိုင္ဂူ၀သို႔ ေရာက္ရိွေနသည့္ ကိုစည္သူေမာင္က သူ၏ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာတြင္ ေရးသားထားသည္။

ယခုျဖစ္စဥ္မွာ ႏိုင္ငံတကာ ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားက ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားထားသည့္အတိုင္း ရွားပါးျဖစ္စဥ္တစ္ခုျဖစ္သျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေနသည္ကို ေလ့လာသင့္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

“US Airforce မွ ေရဒါကြၽမ္းက်င္သူ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ အရာရွိႀကီးမ်ား၊ စစ္သံအရာရွိႀကီမ်ားပါမက်န္ လာေရာက္ ပူးေပါင္းခဲ့ၾကတယ္။ ဒါတင္ပဲလားဆိုေတာ့ မဟုတ္ေသးပါဘူး။ ႐ုရွား၊ အဂၤလန္၊ ၾသစေၾတးလ်ား၊ ဒတ္ခ်္၊ ဆြီဒင္၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ တ႐ုတ္၊ လာအိုႏိုင္ငံအသီးသီးတို႔က ကြၽမ္းက်င္တဲ့ ကယ္ဆယ္ေရးသမား အမ်ားအျပား ၀င္ေရာက္လာၿပီး ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ ပူးေပါင္းပါ၀င္ကာ တက္ညီလက္ညီ လုပ္ၾကကိုင္ၾကေနၾကပံုေတြက ပူးေပါင္းစစ္ေရး ေလ့က်င့္ေနသလားေတာင္ ထင္ရပါတယ္။ တကယ့္ Field အေတြ႕အၾကံဳေတြကို ရယူေနသလား ထင္ရပါတယ္။ ဦး- ၅ လည္း ေကာင္းမွေကာင္းေပါ့။ ဒီအခ်ိန္ဟာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈကိုလည္း အခြင့္ေကာင္းယူရမည့္ အေကာင္းဆံုးကာလ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ေ၀ဟင္ေျမျပင္ေတာင္ေၾကာတစ္ေလွ်ာက္ အထူးကြန္မန္ဒိုတပ္မ ဌာနခ်ဳပ္မွ ဒုတပ္မမွဴး၊ အမွတ္(၃) စစ္ေဒသတိုင္းမွဴးမ်ား၊ ရဲခ်ဳပ္၊ ဒုရဲခ်ဳပ္မ်ား၊ ၀န္ႀကီးမ်ား လာေရာက္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲၾကၿပီး ရွာေဖြမႈေတြကို ေန႔ညစဥ္ဆက္မျပတ္ အင္တိုက္အားတိုက္ ႀကိဳးစားရွာေဖြေနၾကၿပီး ရွာရင္းေလ့က်င့္၊ ေလ့က်င့္ရင္းရွာ (တိုက္ရင္းေလ့က်င့္၊ ေလ့က်င့္ရင္းတိုက္) ပံုသဏၭာန္မ်ဳိးနဲ႔ ဇာတ္တိုက္ေလ့က်င့္မႈေတြနဲ႔ အေတြ႕အၾကံဳေကာင္းေတြ အမ်ားႀကီး ရယူသြားပါတယ္။ နယ္စပ္ဆိုေတာ့ နယ္စပ္လံုျခံဳေရးအတြက္ အမ်ားႀကီး အေရးႀကီးပါတယ္။ သူ႕အတြက္ေရာ ကိုယ့္အတြက္ေရာ အေရးႀကီးပါတယ္။ ကေလးငယ္ေတြကို ရွာေဖြေနျခင္းအေပၚ ျမန္မာအပါအ၀င္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီးက က႐ုဏာသက္၀င္ၿပီး စိုးရိမ္ေသာကေရာက္ၾကရတယ္။ မိမိ သားသမီးခ်င္း မိဘခ်င္းကိုယ္ခ်င္း စာနာမိၾကျခင္းပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈကို ေရွး႐ႈသည့္အေနျဖင့္ ကြၽမ္းက်င္ေရငုပ္သမား ငါးေယာက္ခန္႔ အခင္းျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ကူညီရွာေဖြေရးက႑မ်ားတြင္ ပူေပါင္းပါ၀င္ ျဖည့္စြက္ခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ ဂူအတြင္း လမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို ျမင္ေတြ႕ခြင့္ရႏိုင္သလို နည္းပညာ လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္ေတြကို မ်က္၀ါးထင္ထင္ ေလ့လာခြင့္ရရွိႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရးေတြ ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၎၏ လူမႈကြန္ရက္ Facebook တြင္ ေရးသားထားသည္။

ကေလးငယ္မ်ား ရွာေဖြေရးအတြက္ ႏိုင္ငံတကာမွ အကူအညီမ်ားကို ေတာင္းခံခဲ့ရာ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၁ ႏိုင္ငံမွ အကူအညီမ်ားေပးလ်က္ရိွေနၿပီး ၎တို႔အား ထိုင္းအစိုးရအပါအ၀င္ ထိုင္းျပည္သူမ်ားက ႀကိဳဆိုလ်က္ရိွသည္။ သတင္းလာယူသည့္ မီဒီယာမ်ားအတြက္လည္း အင္တာနက္၀ိုင္ဖိုင္မ်ား၊ လွ်ပ္စစ္မီး စသည္တို႔ကို လိုေလးေသးမရိွေအာင္ စီမံေဆာင္ရြက္ထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း ထိုင္းႏိုင္ငံ မယ္ဆိုင္ဂူကဲ့သုိ႔ပင္ သဘာ၀ဂူမ်ားစြာရိွသျဖင့္ ယင္းသို႔ျဖစ္လာပါက မည္သုိ႔တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မည္ကို ပူးေပါင္းပါ၀င္ကာ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ေလ့လာသင့္ေပသည္။

ဇူလိုင္ ၈ ရက္ နံနက္တြင္ ရရိွေသာ သတင္းမ်ားအရ လိုဏ္ဂူအတြင္း ပိတ္မိေနသည့္ ကေလးငယ္မ်ားကို ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားက ေခၚယူႏိုင္ရန္ လိုဏ္ဂူအတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္သြားၾကၿပီျဖစ္သည္။ လိုဏ္ဂူေရွ႕တြင္ရိွေသာ မီဒီယာစင္တာကိုလည္း ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ၿပီး လိုဏ္ဂူအေပါက္၀တြင္ ပလတ္စတစ္ပိုက္ကြန္မ်ား ကာရံထားေၾကာင္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား၏ မိသားစုမ်ားမွလြဲ၍ မည္သူ႔ကိုမွ် အ၀င္မခံေၾကာင္း အဆိုပါ လိုဏ္ဂူေရွ႕တြင္ သတင္းရယူေနသည့္ ကိုစည္သူေမာင္က ေျပာၾကားသည္။ အလားတူ ထိုင္းေတာ္၀င္ေရတပ္မေတာ္ကလည္း ဇူလိုင္ ၈ ရက္ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ၎တို႔၏လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာမွတစ္ဆင့္ သတင္းတစ္ခု ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထိုင္းေတာ္၀င္ေရတပ္မေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားက ေတာ၀က္ေဘာလံုးအသင္းအား ဂူအျပင္ကို ထုတ္လာခဲ့မည္ဆိုသည့္ သတင္းစကားတစ္ခုျဖစ္သည္။

ရာသီဥတု အေျခအေနမ်ားအရ မိုးထပ္မံရြာသြန္းမည့္ အေျခအေန ရိွသျဖင့္ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို တက္သုတ္႐ိုက္ စီစဥ္လာျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ ခ်ီလီမိုင္းတြင္း ပိတ္မိေနသူမ်ားကို ကယ္ဆယ္ေရးထက္ ပိုမိုခက္ခဲသည့္ ယင္းအေျခအေနမွာ ႏိုင္ငံတကာ ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕မ်ား စိန္ေခၚမႈလည္း ျဖစ္ေနသည္။

အသြားအျပန္ အနည္းဆံုး ၁၂ နာရီခန္႔ၾကာျမင့္မည့္ ယင္းကယ္ဆယ္ေရးခရီးစဥ္တြင္ အထိအခိုက္ အနည္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ထိုင္းအစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားက လုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွသည္။ လူသားမ်ားႏွင့္ သဘာ၀ အတားအဆီးၾကား အားၿပိဳင္မႈတြင္ မည္သူက အႏိုင္ရမလဲဆိုသည္မွာ ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ ျဖစ္သည္။

ယခုအခ်ိန္သည္ မုတ္သံုမိုး အားေကာင္းလာၿပီျဖစ္သည့္အတြက္ ဆက္လက္မိုးႀကီးေနပါက ယခုေနရာသည္ ေရျမဳပ္သြားႏုိင္သည့္အတြက္ ကေလးမ်ား၏ အသက္ကို အေရးေပၚ ကယ္ဆယ္ရန္ လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္သည္။

ထိုင္းကေလးငယ္မ်ား ေပ်ာက္ဆံုးေနမႈအား ရွာေဖြမႈ ရက္စြဲမွတ္တမ္း

ဇြန္ ၂၃ ■ ကေလးငယ္မ်ားအဖြဲ႕ ေပ်ာက္ဆံုးေနေၾကာင္း စတင္သိရိွ။ ၎တို႔၏ စက္ဘီးမ်ား၊ ဖိနပ္ႏွင့္ ေဘာကန္ဖိနပ္မ်ားကို လိုဏ္ဂူအ၀နားတြင္ ေတြ႕ရိွရၿပီးေနာက္ ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားက ရွာေဖြမႈစတင္ျပဳလုပ္။ ၎တို႔အေနျဖင့္ မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ပင္မ၀င္ေပါက္အား ျပန္ရွာမေတြ႕ျခင္းျဖစ္မည္ဟု ယူဆထား။

ဇြန္ ၂၄ ■ လိုဏ္ဂူအတြင္း ေရလႊမ္းမိုးေနသည့္ေနရာမ်ားတြင္ ေဒသခံကယ္ဆယ္ေရးလုပ္သမားမ်ား ေရငုပ္၍ စတင္ရွာေဖြ။

ဇြန္ ၂၅ ■ Navy SEAL ေရငုပ္သမားမ်ားက ကေလးငယ္မ်ားအား စတင္ရွာေဖြ။ ေပ်ာက္ဆံုးေနသူမ်ား၏ ေျခရာ၊ လက္ရာဟု ယူဆရသည့္ အရာမ်ား ေတြ႕ရိွ။

ဇြန္ ၂၆ ■ SEAL တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ ရွာေဖြမႈကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည့္ ေရထုထည္ပမာဏကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ေရစုပ္စက္မ်ားတပ္ဆင္။ စစ္သည္အင္အား ၁၀၀၀ ခန္႔ကလည္း လိုဏ္ဂူႏွင့္အနီးတစ္၀ိုက္ ဧရိယာမ်ားအား ပိုက္စိပ္တိုက္ရွာေဖြ။ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ နာမည္ႀကီး ဒိုင္ဗင္နည္းျပမ်ား ရွာေဖြမႈတြင္ ပါ၀င္လာ။

ဇြန္ ၂၇ ■ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံမွ ေရငုပ္ကြၽမ္းက်င္သူ သံုးဦးပါ၀င္လာ။ ၎တို႔ႏွင့္အတူ အေမရိကန္တပ္မေတာ္မွ စစ္သည္ ၃၀ ပါ၀င္ပူးေပါင္း။

ဇြန္ ၂၈ ■ လိုဏ္ဂူအတြင္းသို႔ လြန္တူးစက္ျဖင့္ ေဖာက္ႏိုင္မည့္ေနရာကို အနီေအာက္ေရာင္ျခည္သံုး ကင္မရာတပ္ဆင္ထားသည့္ ဒ႐ုန္းမ်ားျဖင့္ ေလ့လာ။ ေလ့လာေရးအဖြဲ႕အေနျဖင့္ အနံ႔ခံေခြးမ်ားကိုပါ အသံုးျပဳ၍ ပူးေပါင္းရွာေဖြ။ အဖြဲ႕အစည္း အသီးသီးမွ ေလ့လာသံုးသပ္သူမ်ားလည္း ပါ၀င္လာၿပီး ကယ္ဆယ္ေရး အစီအစဥ္ တစ္ခုေရးဆြဲ။ အေမရိကန္ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက အေျခစိုက္စခန္းတြင္ ေနထိုင္ၿပီး ၿဗိတိန္ေရငုပ္သမားမ်ားႏွင့္ အျခားရွာေဖြသူမ်ားက ေတာင္ကုန္းမွ လိုဏ္ဂူအတြင္း၀င္ႏိုင္မည့္ အျခား၀င္ေပါက္မ်ား ရွာေဖြ။

ဇြန္ ၂၉ ■ SEAL ေရငုပ္သမားမ်ား ေရာက္ရိွေနသည့္ လိုဏ္ဂူတတိယ အခန္းသို႔ ႏိုင္ငံျခားသား ကြၽမ္းက်င္သူမ်ား သြားေရာက္ႏိုင္ရန္ ေလထီးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားကပါ ကူညီ။

ဇြန္ ၃၀ ■ လိုဏ္ဂူ၀င္ေပါက္အနီးတစ္၀ိုက္ရိွ ေရမ်ားကို အေ၀းသို႔ စြန္႔ထုတ္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈေအာင္ျမင္။ ေရထုထည္ပမာဏ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မွသာ ေရငုပ္သမားမ်ား လိုဏ္ဂူအတြင္းပိုင္းသို႔ ပိုမိုေရာက္ရိွႏိုင္မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေရထုတ္ျပြန္မ်ား ထပ္မံတပ္ဆင္။

ဇူလိုင္ ၁ ■ SEAL တပ္ဖြဲ႕က တတိယအခန္းမွေန၍ ဆက္လက္ကြပ္ကဲေနၿပီး ေရငုပ္သမားမ်ား ပတၱယားကမ္းေျခႏွင့္ နီးကပ္လာ။ အင္အားေကာင္းသည့္ ေရစုပ္စက္မ်ား၏ အကူအညီေၾကာင့္ ေရထုထည္ေလ်ာ့က်လာ။ ေရငုပ္သမားမ်ား ေရေအာက္တြင္ အခ်ိန္ၾကာၾကာေနႏိုင္ရန္အတြက္ ေအာက္ဆီဂ်င္ဘူး ရာဂဏန္းခန္႔အား စက္သီးမ်ားျဖင့္ ပို႔ေဆာင္။

ဇူလိုင္ ၂ ■ လူငယ္ ၁၂ ဦးႏွင့္ ၎တို႔၏နည္းျပအား ရႊံ႕ႏြံမ်ားကာရံထားသည့္ ေသာင္ခံုေပၚတြင္ အသက္ရွင္လ်က္ေတြ႕ရိွ။ ယင္းေနရာမွာ ပတၱယားကမ္းေျခအလြန္ မီတာ ၄၀၀ ခန္႔တြင္တည္ရိွၿပီး ေရမ်ားဖံုးလႊမ္းေန။ ပိတ္သူေနသူမ်ား၏ မိသားစုမ်ားႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕၀င္မ်ား သတင္းေကာင္းအတြက္ ေပ်ာ္ရႊင္ခဲ့ရၿပီး ႏိုင္ငံသားမ်ားလည္း အသက္႐ွဴေခ်ာင္ခဲ့ရ။

ဇူလိုင္ ၃■ ပိတ္မိေနသူမ်ားထံသို႔ ေရငုပ္သမားမ်ား၊ ဆရာ၀န္တစ္ဦးႏွင့္ သူနာျပဳတစ္ဦးပို႔ေဆာင္။ ထိုင္းအာဏာပိုင္မ်ား၊ ေတာ္၀င္မိသားစုႏွင့္ အေမရိကန္သံ႐ံုး၊ ဥေရာပသမဂၢကိုယ္စားလွယ္႐ံုး အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳမႈ ရရိွ။

ဇူလိုင္ ၄ ■ အသက္ရွင္သန္ခြင့္ရသူ ၁၃ ဦး ေရငုပ္ကိရိယာမ်ားႏွင့္ အကြၽမ္းတ၀င္ျဖစ္ေစရန္ ကိုယ္တိုင္စမ္းသပ္ေလ့က်င့္မႈ စတင္။

ဇူလိုင္ ၅ ■ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုဏ္ဂူအတြင္းမွ စုပ္ထုတ္ခဲ့သည့္ေရပမာဏ လီတာသန္းေပါင္း ၁၃၀ ေက်ာ္အထိရိွ။ အက်ဳိးဆက္အေနျဖင့္ လိုဏ္ဂူတစ္၀ိုက္ရိွ စိုက္ပ်ဳိးေျမဧရိယာ ၁၂၈ ဟက္တာ ေရ၀င္ေရာက္မႈ ျဖစ္ပြား။

ဇူလိုင္ ၆ ■ ေစတနာ့၀န္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္သားျဖစ္သည့္ ၃၈ ႏွစ္အရြယ္ Navy SEAL တပ္ဖြဲ႕၀င္ေဟာင္းတစ္ဦး ေသဆံုး။ ေရငုပ္သမားမ်ားအတြက္ ေအာက္ဆီဂ်င္ဘူး လဲလွယ္ေပးရန္ ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ ၎အား ေရေအာက္၌ သတိေမ့ေျမာလ်က္ ေတြ႕ရိွရၿပီး ယင္းေနာက္ ေသဆံုးသြားေၾကာင္း ထုတ္ျပန္။

July 8, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.