<

မဂၤလာဒုံၿမိဳ႕နယ္တြင္ စံခ်ိန္တင္ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးအမႈႏွင္႔ ဆက္စပ္္၍ တရားစြဲခံထားရသူမ်ားထဲမွ ၇ ဦးကို ေထာင္ဒဏ္ ၄၈ ႏွစ္ႏွင့္ က်န္ ၅ ဦးကို ႏွစ္ရွည္ ေထာင္ဒဏ္မ်ားအသီးသီးခ်မွတ္

မဂၤလာဒုံၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာက စိစစ္ေရတြက္ေနစဥ္

စံခ်ိန္တင္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ႔သည္႔ မဂၤလာဒုံ မူးယစ္ေဆး၀ါးအမႈႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ေျမာက္ဒဂုံႏွင္႔ အေရွ႕ဒဂုံတုိ႔တြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါး သိန္းႏွင္႔ခ်ီ၍ ထပ္မံဖမ္းဆီးရမိခဲ႔သည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားမွ တရားစြဲခံရသူမ်ားအား ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္ အသီးသီး က်ခံေစရန္ အေရွ႕ပုိင္းခရုိင္ တရားရုံးက အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ႔သည္။

ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ အေရွ႕ပုိင္းၿမိဳ႕နယ္ ၁၁၉ ရပ္ကြက္ရွိ ေနအိမ္တစ္အိမ္တြင္ WY စိတ္ၾကြရူးသြပ္ေဆးျပား ၃၈ သိန္းေက်ာ္ႏွင္ ICE မ်ားကုိ ဖမ္းဆီးရမိခဲ႔ၿပီး၊ ယင္းရပ္ကြက္ရွိ ေနအိမ္တစ္အိမ္မွလည္း မူးယစ္ေဆးျပား ၁၉ ဒသမ ၂၃ ေက်ာ္ႏွင္႔ ဖန္ဆီဒုိင္း ပုလင္းမ်ား ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား ဖမ္းဆီးရမိခဲ႔သည္။ ထုိ႔အျပင္ ဒဂုံေျမာက္ ၿမိဳ႕နယ္တြင္လည္း WY စိတ္ၾကြရူးသြပ္ေဆးျပားေပါင္း ၁၅ သိန္းေက်ာ္ႏွင္႔ စပ္ဆက္ပစၥည္းမ်ားကုိ ဖမ္းဆီးရမိခဲ႔ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဒဂုံၿမဳိ႕သစ္အေရွ႕ပုိင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ WY စိတ္ၾကြရူးသြပ္ေဆး ျပားမ်ား ဖမ္းဆီးရမိမႈမွ ပါ၀င္သူမ်ားကုိ ရဲမွဴးႏွစ္ဦးက တရားလုိျပဳလုပ္ ကာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၂၇ ရက္တြင္ ဒဂုံၿမဳိ႕သစ္ အေရွ႕ပုိင္းၿမဳိ႕နယ္ ၿမဳိ႕မရဲစခန္းတြင္ အမႈဖြင္႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိ႔ေနာက္ အဆုိပါအမႈကုိ ရန္ကုန္အေရွ႕ပုိင္းခရုိင္ တရားရုံးသုိ႔ တရားစြဲဆုိတင္ပုိ႔ခဲ႔ၿပီးေနာက္ ဇြန္ ၂၀ ရက္တြင္ အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထုိသုိ႔အမိန္႔ခ်မွတ္ရာ၌  WY စိတ္ၾကြရူးသြပ္ေဆး ျပား ၃၈ သိန္းေက်ာ္ႏွင့္ ICE မ်ားကုိ ဖမ္းဆီးရမိခဲ႔သည့္ ျဖစ္စဥ္မွ သိန္းထြန္းေအးႏွင့္ ေအာင္တင္၀င္း ဆုိသူတုိ႔ကုိ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင္႔ စိတ္ကုိေျပာင္းလဲေစေသာ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၀ (က) အရ ၂၀ ႏွစ္စီ၊ ထြန္းေဇာ္ေဌး၊ ထြန္းမင္း၊ ထြန္းေက်ာ္ဇံ၊ ေဇာ္ေဇာ္မင္း၊ သန္းေရႊ(ခ)ေစာဂ်င္မီ၊ ညြန္႔၀င္း၊ ရန္ေရွာက္ဟြာ၊ မ၀င္းခုိင္ၿငိမ္း၊ ေမာင္၀င္း(ခ)ေက်ာ္ထူးတုိ႔ ကုိးဦးအား မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကုိေျပာင္းလဲေစေသာ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၀(က)/၂၁အရ ေထာင္ဒဏ္ ၁၆ ႏွစ္စီ က်ခံေစရန္ အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ႔ျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆုိပါအမႈမွ မရန္ယုံရွင္း(ခ) မခ်ိဳခ်ိဳ၀င္းမွာ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ က်င္႔ထုံးဥပေဒပုဒ္မ ၂၅၃ အရ စြဲခ်က္မတင္မီ လြတ္ေျမာက္ခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္။

ဒဂုံအေရွ႕ပုိင္းၿမဳိ႕နယ္တြင္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ႔သည္႔ မူးယစ္ေဆးျပား ၁၉ သိန္းေက်ာ္ အမႈႏွင္႔ပတ္သက္၍မူ ရန္ကုန္မူးယစ္တပ္ဖြဲ႔မွ ရဲမွဴးတစ္ဦးက တရားလုိျပဳလုပ္ကာ တရားစြဲဆုိခဲ့ၿပီး အဆုိပါအမႈမွ ခင္ေမာင္သန္း၊ ေမာင္၀င္း၊ မ၀င္းၿငိမ္းခုိင္၊ သန္းေရႊ၊ ေဇာ္ေဇာ္မင္း၊ ထြန္းေက်ာ္ဇံ၊ ရန္ေရွာက္ဟြာ၊ ညႊန္႔၀င္းတုိ႔ ရွစ္ဦးအား ေထာင္ဒဏ္ ၁၆ ႏွစ္စီ က်ခံေစရန္ အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

ယင္းအမႈတြင္လည္း မရန္ယုံရွင္း(ခ) မခ်ိဳခ်ိဳ၀င္းမွာ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ က်င္႔ထုံးဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၅၃ အရ စြဲခ်က္မတင္မီ လြတ္ေျမာက္ခဲ႔ေၾကာင္းသိရသည္။

အလားတူ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ႔သည့္ စိတ္ၾကြရူးသြပ္ေဆးျပား ၁၅ သိန္းေက်ာ္ အမႈႏွင္႔ပတ္သက္၍ မ၀င္းၿငိမ္းခိုင္(ခ)ၿငိမ္းၿငိမ္း သန္းေရႊ(ခ)ေစာဂ်င္မီ၊ ေဇာ္ေဇာ္မင္း၊ ထြန္းေက်ာ္ဇံ(ခ)ဖုိးဇံ၊ ညြန္႔၀င္း၊ ရန္ေရွာက္ဟြာ၊ ခင္ေမာင္သန္း၊ ေမာင္၀င္းတုိ႔ ရွစ္ဦးအား မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင္႔ စိတ္ကုိေျပာင္းလဲေစေသာ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၀(က)/၂၁ အရ ေထာင္ဒဏ္ ၁၆ ႏွစ္စီ က်ခံေစရန္ အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ႔သည္။ ယင္းအမႈတြင္လည္း မရန္ယုံရွင္း(ခ) မခ်ိဳခ်ိဳ၀င္းမွာ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ က်င္႔ထုံးဥပေဒပုဒ္မ ၂၅၃ အရ စြဲခ်က္မတင္မီ လြတ္ေျမာက္ခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းအမႈမ်ားအနက္ ဖမ္းဆီးရမိသည့္ တရားခံမ်ားကုိ ျပစ္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ္လည္း  ဒဂုံၿမဳိ႕သစ္ အေရွ႕ပုိင္းတြင္ ဖမ္းဆီးရသည့္ျဖစ္စဥ္မွ တရားခံေျပး ၁၄ ဦး က်န္ရွိေနေသးေၾကာင္း သိရၿပီး ယင္းတုိ႔အနက္ ခင္ေမာင္သန္း(ခ) အာႏုိးႏွင္႔ ေမာင္၀င္း(ခ)ေက်ာ္ထူးတုိ႔မွာ တရားခံေျပးစာရင္းတြင္ ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ႔သည့္ မွတ္တမ္းမ်ားအရ အဆုိပါ မူးယစ္ေဆးျပား ဖမ္းဆီးရမိမႈ ျဖစ္စဥ္တြင္ စုစုေပါင္းေထာင္ဒဏ္ ၄၈ ႏွစ္ခ်မွတ္ခံရသူ ခုႏွစ္ဦး ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

June 21, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.