<

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာလအထိ ျပည္ေထာင္စု အပ္ေငြစာရင္း၏ လိုေငြအား ျဖည့္ဆည္းရန္ ဗဟိုဘဏ္မွ က်ပ္ဘီလ်ံ ၆၄၀ ေက်ာ္ ေခ်းေငြရယူျခင္းကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳ

ေမ ၃၁ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း မစတင္မီ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-စည္သူ)

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာလအထိ ျပည္ေထာင္စု အပ္ေငြစာရင္း၏ လိုေငြအား ျဖည့္ဆည္းရန္ ဗဟိုဘဏ္ထံမွ က်ပ္ ၆၄၁ ဒသမ ၀၂၉ ဘီလ်ံ ေခ်းေငြရယူျခင္းအား ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ေမ ၃၁ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ယင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအား ဗဟိုဘဏ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးဘိုဘိုငယ္က ျပန္လည္ ရွင္းလင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဗဟိုဘဏ္ ဒုတိယဥကၠ႒က “ျပည္တြင္း ေခ်းယူေငြအနက္ ဗဟိုဘဏ္မွ ေခ်းယူေငြ ပမာဏဟာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာလအထိ ေျခာက္လတာ ကာလမွာ ရာခိုင္ႏႈန္း ၂၀ အထိ က်ဆင္းလာျခင္းဟာ သိသာထင္ရွားတဲ့ ညင္သာမႈရွိတဲ့ ဘ႑ာေရးစနစ္ ေျပာင္းလဲမႈလို႔ ေျပာလို႔ရပါတယ္။ ဒီလိုညင္သာစြာ ေျပာင္းလဲမႈကို ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ဖို႔အတြက္ ဗဟိုဘဏ္အေနနဲ႔ စီမံ/ဘ႑ာနဲ႔ အနီးကပ္ ဆက္လက္ ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလကေန စက္တင္ဘာလအထိ ေျခာက္လတာအတြင္းမွာ ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ အပ္ေငြစာရင္းရဲ႕ လိုေငြအတြက္ က်ပ္ ၆၄၁ ဒသမ ၀၂၉ ဘီလ်ံကို ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္က အစိုးရေငြတိုက္လက္မွတ္မ်ား ၀ယ္ယူျခင္းျဖင့္ ျဖည့္ဆည္းေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဗဟိုဘဏ္မွ ေခ်းေငြရယူပါက Monetary Impact ရွိေၾကာင္း၊ ယင္း Impact သည္ Inflation ဟု ေခၚသည့္ ေငြေဖာင္းပြမႈကို တိုးလာႏိုင္သည့္အတြက္ ဗဟိုဘဏ္၏ လိုေငြျဖည့္ဆည္းမႈကို တစ္ႏွစ္ထက္ တစ္ႏွစ္ ေလွ်ာ့ခ်လ်က္ ရွိေၾကာင္း၊၂၀၁၄-၂၀၁၅ တြင္ ျပည္တြင္းမွ ေခ်းယူႏိုင္သည့္ ေငြပမာဏ၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၅၀၊၂၀၁၅-၂၀၁၆ တြင္ ၄၇ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္း၊၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၄၀၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာလအထိ ေျခာက္လတာ ကာလတြင္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၂၀ ေလွ်ာ့ခ် ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ ယခင္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ အစိုးရလိုေငြအား ဗဟိုဘဏ္မွ ရာခိုင္ႏႈန္း ၁၀၀ ျဖည့္ဆည္းေပးခဲ့ရျခင္းမ်ား ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခုႏွစ္မ်ားတြင္ လိုေငြျဖည့္ဆည္းမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းအား ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးတြင္ Physical Contraction Shock ဟုေခၚသည့္ အစိုးရ၏ အသံုးစရိတ္ ႐ုတ္ခ်ည္းေလွ်ာ့ခ်ျခင္းေၾကာင့္ ႐ုတ္တရက္ က်ဆင္းျခင္း မျဖစ္ရေအာင္ ဗဟိုဘဏ္ႏွင့္ စီမံ/ဘ႑ာ၀န္ႀကီးဌာနတို႔ ညိႇႏႈိင္းၿပီး သတိထား ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဗဟိုဘဏ္ ဒုတိယဥကၠ႒က ေျပာၾကားသည္။

ဦးဘိုဘိုငယ္က “လိုေငြ ျဖစ္ေပၚလာပါက ထိုလိုေငြကို ပထမဆံုးအေနနဲ႔ အစိုးရေငြတိုက္လက္မွတ္နဲ႔ ေငြတိုက္စာခ်ဳပ္ေတြကို ေရာင္းခ်ျခင္းနဲ႔ ဦးစြာ ျဖည့္တင္းေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလိုျဖည့္တင္းလို႔ မလံုေလာက္ပါမွ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ လိုေငြကို ဗဟိုဘဏ္က ၉၂ ရက္ သက္တမ္းရွိတဲ့ ေငြတိုက္ လက္မွတ္ေတြ ၀ယ္ယူျခင္းနဲ႔ ျဖည့္တင္းေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ခန္႔မွန္းလိုေငြ ပမာဏကို ကာမိဖို႔ ေခ်းယူႏိုင္တဲ့ အမ်ားဆံုး ပမာဏအနက္ ျပည္တြင္းက ေခ်းယူမယ့္ပမာဏနဲ႔ အဆိုပါျပည္တြင္းက ေခ်းယူႏိုင္တဲ့ ပမာဏအနက္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၂၀ အထိသာ ဗဟိုဘဏ္မွ ျဖည့္ဆည္းေပးဖို႔ကို အခ်ိန္နဲ႔တစ္ေျပးညီ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့အတြက္ လႊတ္ေတာ္မွ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ယူျခင္း ျဖစ္ပါတယ္” ဟုဆိုသည္။

June 1, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.