<

တုိင္းေဒသႀကီးအစုိုးရက က်ပ္ဘီလ်ံ ၇၀ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားသည့္ YBS လုပ္ငန္းအပါအ၀င္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီမ်ား၏ အ႐ံႈးအျမတ္ရလဒ္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုးက ယခုႏွစ္ အစီရင္ခံစာတြင္ တင္ျပရန္ တုိက္တြန္း

YRTA ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ေျပးဆြဲေနသည့္ YBS ယာဥ္မ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္တစ္ေနရာတြင္ ေတြ႕ရစဥ္

တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရက က်ပ္ဘီလ်ံ ၇၀ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွထားသည့္ YBS လုပ္ငန္း အပါအ၀င္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး အမ်ားပုိင္ ကုမၸဏီမ်ား၏ အ႐ံႈးအျမတ္ရလဒ္ကုိ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုးက ယခုႏွစ္ အစီရင္ခံစာတြင္ တင္ျပရန္ ပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ စက္မႈလက္မႈေရးရာ ေကာ္မတီမွ ေမ ၂၉ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပံုမွန္ အစည္းအေ၀း (၃၅ ရက္ေျမာက္ေန႔) တုိက္တြန္းခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း (၃၃ ရက္ေျမာက္ေန႔) တြင္ ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တုိ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚစႏၵာမင္း တင္သြင္းခဲ့သည့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ျဖည့္စြက္ဘ႑ာရန္ပံုေငြတြင္ City Bank ၌ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖဲြ႕မွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေငြ ထည့္၀င္ျခင္းအတြက္ ၆၄ ဘီလ်ံကိုလည္းေကာင္း၊ ခရီးသည္တင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး အမ်ားပုိင္ ကုမၸဏီမ်ားတြင္ ထည့္၀င္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း အတြက္ ၇၀ ဘီလ်ံ ကုိလည္းေကာင္း၊ လယ္ယာေျမမ်ား ျပဳျပင္ျခင္း လုပ္ငန္းအတြက္ က်ပ္ ၇၇၄၈ ဒသမ ၃၀၁ သန္းကုိလည္းေကာင္း လႊတ္ေတာ္မွ ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းအေပၚ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုးမွ ယခုလာမည့္၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္ျပည့္ အစီရင္ခံစာတြင္ တင္ျပေဆြးေႏြးေပးရန္ အဆုိႏွင့္ပတ္သက္၍ ပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ စက္မႈလက္မႈေရးရာ ေကာ္မတီ၏ အတြင္းေရးမွဴး အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေ၀ၿဖိဳးဟန္က အထက္ပါအတုိင္း ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ေကာ္မတီအေနျဖင့္ ဘီလ်ံ ၇၀ ကုိ ဘယ္ေနရာေတြမွာ သံုးစြဲထားတယ္။ သံုးစဲြထားတဲ့၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားတဲ့ ေနရာကေနၿပီးေတာ့ အ႐ံႈးအျမတ္ရလဒ္ေတြ ဘယ္ေလာက္ရွိတယ္ ဆုိတာကုိ သိရွိလုိပါတယ္။ YRTA အတြင္းေရးမွဴး ေျပာၾကားခ်က္အရဆုိရင္ အ႐ံႈးအျမတ္ ဆုိတာဟာ တစ္ႏွစ္တစ္ခါမွ တြက္ခ်က္တဲ့ကိစၥ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဒီလုိပဲ နားလည္ထားပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ေၾကာင့္မုိ႔ YBS လုပ္ငန္းစတင္ၿပီး တစ္ႏွစ္အၾကာမွာ ဒီကိစၥကုိ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္ မည္သည့္ အသံတစ္စံုတစ္ရာမွ မၾကားတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္မုိ႔ ယေန႔မွာ ၀င္ေရာက္ေထာက္ခံ ေဆြးေႏြးရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဘီလ်ံ ၇၀ နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္ဥပေဒ မူေဘာင္အတြင္းမွာ စာရင္းစစ္ျပဳလုပ္ၿပီးေတာ့ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အစီရင္ခံစာမွာ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပ ေပးႏုိင္ပါရန္ တုိက္တြန္းပါတယ္” ဟု လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေ၀ၿဖိဳးဟန္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေပးခဲ့သည့္ ဘ႑ာေငြမ်ားကုိ မည္သည့္အဖဲြ႕အစည္း၊ မည္သည့္ဌာနက သံုးစဲြသည္ျဖစ္ေစ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြမ်ား ျဖစ္သည့္အတြက္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ စာရင္းစစ္ခံႏုိင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ စက္မႈလက္မႈေရးရာ ေကာ္မတီအေနျဖင့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး ႀကီးၾကပ္မႈ အာဏာပုိင္အဖဲြ႕ YRTA ႏွင့္ မၾကာခဏ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ အဓိကအားျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕ေစေရး ဦတည္ခ်က္ထားသလုိ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖစ္သည့္ YBS ၀ယ္ယူေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ School Bus ၀ယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အစုိးရအဖဲြ႕က အမ်ားပုိင္ ကုမၸဏီမ်ားတြင္ ထည့္၀င္ထားသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေငြမ်ား အ႐ံႈးအျမတ္ အက်ဳိးရလဒ္ကို ဂ႐ုတစုိက္ ေဆြးေႏြးေမးျမန္းေလ့ရွိေၾကာင္း ဦးေ၀ၿဖိဳးဟန္က ေျပာၾကားသည္။

အလားတူ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွ ရရွိသည့္ အက်ဳိးရလဒ္မ်ားကုိ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ အသိေပးရန္ အထူးလုိအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ မိမိတို႔ျပည္သူလူထု၏ ဘ႑ာေငြမ်ားျဖင့္ အစုိးရက အရင္းအႏွီး ျပဳလုပ္ၿပီး အက်ဳိးရွိရွိ ကုိင္တြယ္အသံုးခ် ေပးႏုိင္ေရးကုိလည္း အထူးလုိလားေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 

May 29, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.