<

အစၥလာမၼစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕ (OIC) က ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ကမၻာက ဖိအားေပးေစေရးအတြက္ စည္း႐ံုးလႈပ္ရွားရန္ ေကာ္မတီသစ္တစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္း

ေမ ၆ ရက္က ဒါကာၿမိဳ႕ OIC ညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္ေနသည့္ အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံေပါင္း ၅၃ ႏိုင္ငံမွ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ သံတမန္မ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္ (Photo – AFP)

ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ဒုကၡသည္ အက်ပ္အတည္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ အေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံတကာ ေထာက္ခံမႈမ်ားအတြက္ လႈပ္ရွားရန္ စည္း႐ံုးလႈံ႔ေဆာ္မႈတစ္ရပ္ကို ေမ ၆ ရက္တြင္ အစၥလာမၼစ္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ားက စတင္လိုက္ေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာပုဂၢိဳလ္မ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အစၥလာမၼစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕ (OIC ) ၏ အဖြဲ႕၀င္ ၅၃ ႏိုင္ငံမွ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ သံတမန္မ်ားသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ၏ၿမိဳ႕ေတာ္ ဒါကာ၌ျပဳလုပ္ေသာ ႏွစ္ရက္ၾကာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအတြင္း စည္း႐ံုးလႈပ္ရွားေရးေကာ္မတီတစ္ရပ္ကို ထူေထာင္ခဲ့သည္။

OIC အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ယူဆက္ဘင္ အာမက္အယ္ေအာ္သမင္းက ဘဂၤါလီမြတ္ စလင္ ၇၀၀,၀၀၀ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားသို႔ ထြက္ေျပးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ အက်ပ္အတည္းတစ္ရပ္ အဆံုးသတ္သြားေစေရးကို ေရွး႐ႈသည့္ အဓိကေျခလွမ္းတစ္ရပ္ျပဳလုပ္ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

အယ္ေအာ္သမင္းက ေကာ္မတီအသစ္သည္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ားအေပၚ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ တာ၀န္ခံမႈရွိရန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံေရးေထာက္ခံမႈမ်ားကို စည္း႐ံုးလႈပ္ရွားရန္ႏွင့္ အခ်ဳိးညီညီ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ျပဳလုပ္လိမ့္မည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ဒါက သိပ္ကိုအေရးႀကီးပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ညီအစ္ကိုေတာ္ေတြ၊ ႏွမေတာ္ေတြအတြက္ ျပႆနာေတြ ေျပေလ်ာ့သြားေစေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့ ခိုင္မာတဲ့ ေျခလွမ္းေတြထဲက တစ္ခုပါပဲ” ဟု အယ္ေအာ္သမင္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ ၾသဂုတ္လက ျမန္မာႏိုင္ငံ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္စစ္ဆင္ေရးတစ္ရပ္ေၾကာင့္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ား အလံုးအရင္းျဖင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ယခင္ အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ ခေနာ္ခနဲ႔ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ား၌ ေရာက္ရွိႏွင့္ၿပီးျဖစ္ေသာ ဒုကၡသည္ေပါင္း ၃၀၀,၀၀၀ ႏွင့္ ပူးေပါင္းသြားခဲ့သည္။

ကုလသမဂၢႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတို႔က အဆိုပါစစ္ဆင္ေရးသည္ လူမ်ဳိးစုလိုက္ သုတ္သင္မႈ ေျမာက္ႏိုင္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာတပ္မေတာ္က ၎တို႔သည္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားကိုသာ ပစ္မွတ္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထြက္ေျပးသြားခဲ့ၾကသည့္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ားက သတ္ျဖတ္ခံရမႈမ်ားႏွင့္ မုဒိမ္းက်င့္ခံရမႈမ်ားအေၾကာင္း ေျပာျပခဲ့ၾကသည္။ ၎တို႔က ျမန္မာတပ္မေတာ္သည္ ရာႏွင့္ခ်ီေသာ ဘဂၤါလီရြာမ်ားကို လံုး၀ပ်က္စီးသြားသည္အထိ မီး႐ႈိ႕ခဲ့ၾကသည္ဟုလည္း ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

အယ္ေအာ္သမင္းက မြတ္စလင္ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းကို ဖိအားေပးရမည္ဟု ဆိုသည္။

“ဒါဟာ ဘာသာေရးမဟုတ္ပါဘူး။ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ အတြင္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ ညီအစ္ကိုေတာ္ေတြ၊ ႏွမေတာ္ေတြရဲ႕ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးကိစၥပါ” ဟု အယ္ေအာ္သမင္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ရာဇ၀တ္ခံု႐ံုး (ICC) မွ တရားစြဲဆိုေရးေရွ႕ေနက ICC အေနျဖင့္ အစုလိုက္အျပံဳလိုက္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား၊ မုဒိမ္းက်င့္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ စံုစမ္းစစ္ေဆးခြင့္ ရႏိုင္မလားဟူသည့္ကိစၥကို ဆံုးျဖတ္ရန္ ခံု႐ံုးအဖြဲ႕သို႔ ေတာင္းဆိုထားၿပီး ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ဒုကၡသည္မ်ားအား ေဘးကင္းလံုျခံဳစြာ ျပန္လည္လက္ခံေရးအတြက္ ဖိအားေပးရန္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံက သံတမန္ေရးရာအရ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ား အႀကီးအက်ယ္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံသည္ ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လည္လက္ခံေရး သေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ကို ႏို၀င္ဘာလအတြင္းက လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကေသာ္လည္း မည္သူမွ် ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္၀င္ေရာက္ျခင္း မရွိေသးေပ။

လြန္ခဲ့သည့္လက ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရးေကာင္စီမွ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕သည္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ဒုကၡသည္မ်ား ေဘးကင္းလံုျခံဳစြာ ျပန္ႏုိင္ေရးႏွင့္ ၎တို႔အေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားကို အဆံုးသတ္ေရးအတြက္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

ကေနဒါႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ခ႐ိုင္စတီယာဖရီးလန္းကလည္း ယခုသီတင္းပတ္အတြင္း ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ရာ၌ တာ၀န္ခံမႈရွိရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

OIC အစည္းအေ၀းက ဘဂၤါလီမြတ္စလင္အက်ပ္အတည္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာအစိုးရအေပၚ ျပင္းထန္ေသာ အေရးယူမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ေၾကာင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ေအအိတ္ခ်္မာမြတ္ အလီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

OIC က ယခုကဲ့သို႔ ေကာ္မတီသစ္ဖြဲ႕စည္းကာ ဖိအားေပးလာျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ုံး ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးအား The Daily Eleven သတင္းစာက ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာတြင္ ဦးေဇာ္ေဌးက “OIC ကေတာ့ အရင္ကတည္းက ဖိအားေပးေနတာပဲ။ အဓိက,ကေတာ့ ထြက္သြားတဲ့ သူေတြကုိ ျပန္လက္ခံဖုိ႔ပဲ။ အဲဒီအတြက္လည္း တစ္ဖက္ႏုိင္ငံကုိ ထြက္ခြာသြားတဲ့သူေတြကုိ ျပန္လည္လက္ခံဖုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကအားလုံး ျပင္ဆင္ထားတယ္။ စိစစ္မယ္။ လက္ခံမယ္။ အဲဒီအေပၚမွာေတာ့ ဟုိဘက္က ျပန္ပုိ႔မွပဲ၊ ျပန္လာမွပဲ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က စိစစ္လက္ခံလုိ႔ရမွာ။ ကုိယ္က ဘယ္ေလာက္ပဲ စိစစ္ခ်င္တယ္၊ လက္ခံခ်င္တယ္ ေျပာလည္း ဟုိဘက္က ျပန္မပုိ႔မခ်င္း အခုျပႆနာတက္ေနတာ။ ဒီလူေတြ ျပန္မပုိ႔ဘဲနဲ႔ ဟုိဘက္ဒီဘက္ အဲဒီလုိမ်ဳိး ေျပာေနတဲ့ဟာက အခုဆုိရင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ဖိအားေတြေပးတယ္။ ျပန္လက္ခံဖုိ႔လုပ္ပါဆုိၿပီးေတာ့ေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ျပန္လက္ခံဖုိ႔ လုပ္ထားၿပီးၿပီ။ အဲဒီ ျပန္လက္ခံရမယ့္လူေတြ နာမည္စာရင္းကအစ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျပည့္ျပည့္စုံစုံမရတာက ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျပႆနာ ျဖစ္ေနတယ္။ ျပန္လက္ခံေရးလုပ္ငန္းစဥ္ မစတင္ႏုိင္ေသးဘူး။ ျပန္လက္ခံေရးလုပ္ငန္း စဥ္စတင္ႏုိင္ၿပီဆုိရင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္မွာလည္း သူတုိ႔ ၀န္ထုပ္၀န္ပုိး ေလ်ာ့သြားမယ္။ ဒီမွာလည္း သူတုိ႔ကုိ မူလေနရာ ဒါမွမဟုတ္ မူလေနရာနဲ႔ အနီးဆုံးေနရာေတြမွာ ျပန္ေရာက္ရင္ သူ႔ဘာသာသူ အဆင္ေျပသြားမယ္ေပါ့။ ဖိအားေပးေနတဲ့ အဓိကျပႆနာက ဘာလဲဆုိေတာ့ အဲဒီလူေတြ ျပန္လက္ခံဖုိ႔။ အဲဒီအတြက္ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံကုိ ထြက္သြားတဲ့ သူေတြကုိ ျပန္လက္ခံဖုိ႔ကေတာ့ ႏွစ္ႏုိင္ငံ သေဘာတူထားတဲ့ သေဘာတူညီခ်က္အတုိင္း ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ နားလည္မႈရွိရွိနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖုိ႔အေပၚမွာပဲ မူတည္ေနပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

May 7, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.