<

ျပည္ပပို႔ လယ္ယာထြက္ကုန္ႏွင့္ ေရထြက္ပစၥည္းမ်ားတြင္ ေရာဂါပိုးပါ၀င္မႈ၊ မႈိႏွင့္ ပိုးသတ္ေဆးဓာတ္ၾကြင္း ပါ၀င္မႈမ်ားရွိေနသျဖင့္ အရည္အေသြး စံခ်ိန္စံညႊန္း သတ္မွတ္ခ်က္ တင္းက်ပ္သည့္ႏုိင္ငံမ်ားသို႔ တင္ပုိ႔ရာတြင္ အခက္အခဲ ၾကံဳေတြ႕ေနရဟုဆို

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ဆိပ္ကမ္းတစ္ခုအတြင္း ကြန္တိန္နာမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ၾကည္ႏုိင္)

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ျပည္ပတင္ပို႔ေနသည့္ လယ္ယာထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေရထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားတြင္ ေရာဂါပိုးပါ၀င္မႈ၊ မႈိႏွင့္ ပိုးသတ္ေဆး ဓာတ္ၾကြင္းပါ၀င္မႈမ်ား ရွိေနသျဖင့္ အရည္အေသြး စံခ်ိန္စံညႊန္း သတ္မွတ္ခ်က္ ျမင့္မားတင္းက်ပ္သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ တင္ပို႔ရာတြင္ အခက္အခဲမ်ား ၾကံဳေတြ႕ေနရေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ထူးက ေျပာၾကားသည္။

ကုန္သြယ္မႈတိုးျမႇင့္ေရး Supply Chain တစ္ခုလုံး၏ အစျဖစ္သည့္ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈတြင္ မႈိ၊ ေရာဂါပိုးမ်ား၊ ဓာတ္ၾကြင္းမ်ား ကင္းစင္ေရး အေလးထား ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ေစ်းကြက္စီးပြားေရး စနစ္တြင္ ပုဂၢလိက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ အခန္းက႑သည္ အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ ကုန္သည္မ်ား ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အက်ဳိးရွိေစေရး အသင္းအဖြဲ႕မ်ားဖြဲ႕စည္း၍ အားေပးေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ထူးက ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွစ၍ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ငါး၊ ပုစြန္တင္သြင္းမႈကို ယာယီရပ္ဆုိင္းေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သျဖင့္ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်အစိုးရႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရတို႔ ဆက္သြယ္ညႇိႏႈိင္း၍ ပံုမွန္ကုန္သြယ္ခြင့္ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေရထြက္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္သူမ်ားႏွင့္ ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းက ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ တင္ျပခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ေမြးျမဴဖမ္းဆီး ထုတ္လုပ္သည့္ ငါး၊ ပုစြန္မ်ားကို ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ႏုိင္ငံ ေစ်းကြက္အတြင္းသို႔ တိုက္႐ိုက္ကုန္သြယ္ျခင္း နည္းလမ္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ UAE ႏုိင္ငံမွတစ္ဆင့္ ေဆာ္ဒီအာေရဗ် ႏုိင္ငံအတြင္းသို႔ တစ္ဆင့္ခံ ကုန္သြယ္ေရးနည္းလမ္းျဖင့္လည္းေကာင္း ႏွစ္စဥ္ေဒၚလာ ၂၅ သန္းမွ ၃၅ သန္းၾကား တင္ပို႔လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ႏုိင္ငံ၏ ငါး၊ ပုစြန္ တင္သြင္းခြင့္ ယာယီရပ္ဆုိင္းျခင္းတြင္ ကမၻာ့ကူးစက္ေရာဂါ တိရစၦာန္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ စစ္ေဆးခ်က္အရ ေရခ်ဳိပုစြန္မ်ားတြင္သာ အၿမီးျဖဴေရာဂါကို ေတြ႕ရွိရျခင္းျဖစ္ၿပီး ငါးမ်ားတြင္ ေရာဂါကင္းစင္ေၾကာင္းႏွင့္ ငါးတင္ပို႔ခြင့္ ျပန္လည္ရရွိေအာင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ႏုိင္ငံသို႔ ရွင္းလင္းေပးပို႔ ေဆာင္ရြက္ၿပီးခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို တင္ျပ၍ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား အစိုးရမွလမ္းညႊန္မႈ ျပဳလုပ္ေပးရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အတြင္းေရးမွဴး ဦး၀င္းႀကိဳင္က ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ တင္ျပခဲ့သည္။

လာမည့္ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း ငါး၊ ပုစြန္တင္ပို႔မႈမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ သံုးဘီလ်ံခန္႔အထိ ရရွိေအာင္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ ေခတ္မီနည္းစနစ္မ်ားျဖင့္ ငါးကန္၊ ငါးစာထုတ္စက္႐ံု၊ အေအးခန္းစက္႐ံုႏွင့္ ထုတ္ကုန္အရည္အေသြးျမႇင့္ စက္႐ံုမ်ားကို အင္ဒိုနီးရွား၊ ထုိင္၀မ္ႏွင့္ တ႐ုတ္ပညာရွင္မ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္း တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယသမၼတ(၁)ႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ၁၆ ႀကိမ္ေျမာက္ ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ဦးေဌးျမင့္က တင္ျပခဲ့သည္။

အဆိုပါ ေခတ္မီနည္းစနစ္မ်ားျဖင့္ ငါးကန္၊ ငါးစာထုတ္စက္႐ံု၊ အေအးခန္းစက္႐ံုႏွင့္ ထုတ္ကုန္အရည္အေသြးျမႇင့္စက္႐ံုမ်ား တည္ေဆာက္ရာတြင္ အင္ဒိုနီးရွား၊ ထုိင္၀မ္၊ တ႐ုတ္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာလုပ္သားမ်ား ပူးတြဲ၍ တည္ေဆာက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းတည္ေဆာက္မႈအရ လူဦးေရ တစ္သိန္းခန္႔ကို အလုပ္အကိုင္မ်ား ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပခဲ့သည္။

April 8, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.