<

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားထုတ္လုပ္မႈ PMI ၫႊန္းကိန္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံက ထိပ္ဆံုး၌ရပ္တည္ေနၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ဂ်ီဒီပီတုိးတက္မႈႏႈန္း ၇ ဒသမ ၆ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိမည္ဟု IHS Markit ခန္႔မွန္း

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈစက္႐ုံ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ဆန္းထူးေအာင္)

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ား ထုတ္လုပ္မႈ PMI (Manufacturing Purchasing Manager’s Index-၀ယ္ယူေရး မန္ေနဂ်ာမ်ား၏အညႊန္းကိန္း) ညႊန္းကိန္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံက ထိပ္ဆံုးတြင္ရပ္တည္ေနၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ဂ်ီဒီပီတုိးတက္မႈႏႈန္း ၇ ဒသမ ၆ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိမည္ဟု Nikkei ၏ ပံ့ပုိးမႈျဖင့္ျပဳလုပ္ေသာ IHS Markit ၏ စစ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လ အာဆီယံထုတ္လုပ္မႈ PMI ညႊန္းကိန္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံက ၅၃ ဒသမ ၇၊ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံက ၅၁ ဒသမ ၆၊ ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံက ၅၁ ဒသမ ၅၊ အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံက ၅၀ ဒသမ ၇၊ မေလးရွားႏုိင္ငံက ၄၉ ဒသမ ၅၊ ထုိင္းႏုိင္ငံက ၄၉ ဒသမ ၁၊ စင္ကာပူႏုိင္ငံက ၄၇ ဒသမ ၅ ရရွိခဲ့ၿပီး စစ္တမ္းေကာက္ယူသည့္ အာဆီယံႏုိင္ငံ ခုနစ္ႏုိင္ငံတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံက ထိပ္ဆံုး၌ရပ္တည္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၎၏ထုတ္လုပ္ေရးက႑ အခုိင္အမာအရွိန္ရလာခဲ့၍ ထုတ္လုပ္မႈအဆင့္အရ ဗီယက္နမ္ကုိဖယ္ရွားလ်က္ အာဆီယံထိပ္ဆံုးႏုိင္ငံျဖစ္လာခဲ့ေၾကာင္း IHS Markit က သံုးသပ္ထားသည္။ မတ္လ စစ္တမ္းေဒတာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ထုတ္လုပ္ေရးက႑တစ္၀န္းရွိ အေျခအေန အခုိင္အမာတုိးတက္လာျခင္းကုိ အခ်က္ျပေနၿပီး ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ေအာ္ဒါသစ္မ်ား တစ္ဟုန္ထုိးတုိးလာလ်က္ တုိးတက္မႈႏႈန္းႏွစ္ရပ္စလံုး၏ စစ္တမ္းမ်ား ထိပ္ဆံုးသုိ႔တက္လွမ္းႏုိင္ခဲ့မႈက ဦးေမာ့ႏုိင္မႈတစ္ရပ္လံုးကုိ ပ့ံပုိးေပးခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ၀ယ္ယူေရးမန္ေနဂ်ာမ်ား၏ အညႊန္းကိန္းသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္တြင္ ၅၃ ဒသမ ၁ အထိရွိခဲ့ရာမွ ဧၿပီတြင္ ၅၂ ဒသမ ၉၊ ေမတြင္ ၅၂ ဒသမ ၀၀ ရွိခဲ့ကာ ဇြန္တြင္ ၄၉ ဒသမ ၄၊ ဇူလုိင္တြင္ ၄၉ ဒသမ ၁ အထိ ဆက္တုိက္ ျပန္လည္က်ဆင္းခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ၾသဂုတ္တြင္ ၄၉ ဒသမ ၃၊ စက္တင္ဘာတြင္ ၄၉ ဒသမ ၄၊ ေအာက္တုိဘာတြင္ ၅၁ ဒသမ ၁ အထိ၊ ႏုိ၀င္ဘာတြင္ ၅၁ ဒသမ ၆ အထိ ျပန္လည္ျမင့္တက္ခဲ့ေသာ္လည္း ဒီဇင္ဘာတြင္ ၅၁ ဒသမ ၁ အထိ က်ဆင္းခဲ့ကာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီတြင္ ၅၁ ဒသမ ၇၊ ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ ၅၂ ဒသမ ၆ အထိ၊ မတ္လတြင္ ၅၃ ဒသမ ၇ (၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာတြင္စတင္ခဲ့သည့္ စစ္တမ္းကာလအတြင္းအျမင့္ဆံုး) အထိ ျပန္တက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

မတ္လအတြင္း တုိးတက္မႈအေထာက္အထားမွာ လက္ရွိေဖာက္သည္မ်ားထံမွ ၀ယ္လုိအားႀကီးထြားလာျခင္းႏွင့္ ေဖာက္သည္အသစ္မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး ကုန္စည္ထုတ္လုပ္သူတုိ႔ ရရွိခဲ့သည့္ ေအာ္ဒါသစ္မ်ားမွာ မတ္လတြင္ ခုနစ္လဆက္တုိက္ တုိးလာခဲ့သည္။ ယင္းကာလအတြင္း အလုပ္ခန္႔အပ္မႈတုိးတက္ႏႈန္းသည္ မသိမသာအရွိန္ရလာၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလမွစ၍ အျမန္ဆံုးျဖစ္ခဲ့ၿပီး အလုပ္ေနရာသစ္ ဖန္တီးမႈျမန္လာျခင္းမွာ အမ်ားအားျဖင့္ ထုတ္လုပ္ေရးလုိအပ္ခ်က္ ႀကီးထြားလာျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

IHS Markit မွ စီးပြားေရးပညာရွင္ Sian Jones က “မတ္လစစ္တမ္းေဒတာမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ထုတ္လုပ္မႈက႑လုပ္ငန္းလည္ ပတ္မႈအေျခအေနေတြ ပုိမုိအားေကာင္းစြာနဲ႔ တုိးတက္လာတာကုိ အခ်က္ျပေနပါတယ္။ ထုတ္လုပ္မႈနဲ႔ ေအာ္ဒါသစ္ေတြ တုိးတက္လာမႈက စစ္တမ္းမွတ္တမ္းမွာ ထိပ္ဆံုးေနရာေတြကုိ ထူးထူးျခားျခား တက္လွမ္းႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ႏွစ္စဥ္ ဂ်ီဒီပီတိုးတက္ႏႈန္းကုိ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွာ ၇ ဒသမ ၆ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိမယ္လုိ႔ ခန္႔မွန္းပါတယ္” ဟု သံုးသပ္သည္။

April 7, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.