<

အစုိးရအေနျဖင့္ လက္က်န္သက္တမ္းတြင္ တရားဥပေဒစုိးမိုးေရး၊ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး စသည့္ဦးတည္ခ်က္သံုးခ်က္ကို တစ္ၿပိဳင္တည္း ေဆာင္ရြက္သြားရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း SNLD ပါတီအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ေျပာၾကား

အစုိးရအေနျဖင့္ က်န္ရွိေနသည့္သက္တမ္းတြင္ တရားဥပေဒစုိးမိုးေရး၊ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး စသည့္ဦးတည္ခ်က္သံုးခ်က္ကို တစ္ၿပိဳင္တည္းေဆာင္ရြက္သြားရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (SNLD) အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးစုိင္းညြန္႔လြင္က ေျပာၾကားသည္။

အစုိးရသက္တမ္းႏွစ္ႏွစ္ျပည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ႏွင့္ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ၎၏အျမင္အား Eleven သတင္းဌာနက သီးျခားေမးျမန္းမႈအစီအစဥ္တြင္ ထုိသုိ႔ ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ (NLD) အစုိးရလက္ထက္တြင္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး၊ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး စသည့္အခ်က္သံုးခ်က္ကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ရည္မွန္းထားေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတမိန္႔ခြန္းႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အစုိးရသက္တမ္း ႏွစ္ႏွစ္ျပည့္မိန္႔ခြန္းမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားထားမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။

အဆုိပါ ဦးတည္ခ်က္သံုးရပ္အား လုပ္ေဆာင္သြားရန္ ရည္မွန္းထားပါက အားလံုးတစ္ၿပိဳင္တည္း ေဆာင္ရြက္သြားရန္သင့္ေၾကာင္း၊ တစ္ခုၿပီးမွ တစ္ခုေဆာင္ရြက္ပါက က်န္ရွိေနေသးသည့္ သက္တမ္းအားျဖင့္ အခ်ိန္လံုေလာက္မႈ ရွိမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ဦးစုိင္းညြန္႔လြင္က ေျပာၾကားသည္။

ဦးစုိင္းညြန္႔လြင္က “သမၼတႀကီးမိန္႔ခြန္းေရာ၊ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ရဲ႕ မိန္႔ခြန္းေရာ ကြၽန္ေတာေလ့လာပါတယ္။ ဆုိေတာ့ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္တာနဲ႔ပတ္သက္လို႔ တတိယဦးစားေပးေလာက္မွာရွိတယ္ေလ။ အဲဒီအေရွ႕မွာရွိတဲ့ ပထမဦးစားေပးနဲ႔ ဒုတိယဦးစားေပးႏွစ္ခုကိုပဲ ေတာ္ေတာ္ေလးလုပ္ယူရဦးမယ္။ ဆုိေတာ့ တတိယဦးစားေပးအဆင့္ကို ေရာက္ဖို႔ေတာ့ သိပ္မလြယ္ဘူးေလ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ျဖစ္ေစခ်င္တာက ဒီသံုးခ်က္ကိုလုပ္မယ္ဆုိရင္ တစ္ခုၿပီးမွ တစ္ခုလုပ္တာထက္စာရင္ သံုးခုစလံုး တစ္ၿပိဳင္တည္းလုပ္တာ ပိုမွန္ပဲလို႔ထင္ပါတယ္။ တစ္ခုၿပီးမွ ဒီတစ္ခုလုပ္မယ္ဆုိရင္ အခ်ိန္က လံုေလာက္မွာမဟုတ္ဘူး။ ဒီအစုိးရသက္တမ္း က်န္တဲ့သံုးႏွစ္အတြင္းမွာ မလံုေလာက္ပါဘူး။ သံုးခုရည္မွန္းထားတယ္ဆုိရင္။ သံုးခုစလံုး တစ္ၿပိဳင္တည္းလုပ္ဖို႔သင့္တယ္လုိ႔ ကြၽန္ေတာ္ထင္တယ္” ဟုေျပာၾကားသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္ မတ္ ၃၀ ရက္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ကတိသစၥာျပဳအခမ္းအနား၌ ေျပာၾကားသည့္မိန္႔ခြန္း၌ “ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕ရဲ႕ ဦးစားေပး ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္ျဖစ္တဲ့ (၁) တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးနဲ႔ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ လူမႈ/စီးပြားဘ၀တုိးတက္ျမင့္မားေရး၊ (၂) အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးနဲ႔ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ (၃) ဒီမုိကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႀကီး တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္တဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးတုိ႔ကို ဦးတည္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟုပါရွိသည္။

ထုိ႔အတူ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း “ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ဦး၀င္းျမင့္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ ကတိသစၥာျပဳၿပီး ေျပာၾကားခဲ့တဲ့မိန္႔ခြန္းမွာ ကြၽန္မတို႔အစိုးရရဲ႕ ဦးစားေပး ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ေတြျဖစ္တဲ့၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးနဲ႔ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ လူမႈစီးပြားဘ၀ တိုးတက္ျမင့္မားေစေရး၊ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးနဲ႔ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္တဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးတို႔ကို ဦးတည္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမယ္ဆိုတာ ပါပါတယ္။ ကြၽန္မတို႔အစိုးရရဲ႕ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရမယ့္ ကိစၥေတြကိုလည္း ခ်ျပသြားခဲ့ပါတယ္” ဟု အစုိးရသက္တမ္း ႏွစ္ႏွစ္ျပည့္မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အစုိးရလက္ထက္တြင္ စီးပြားေရးက႑ႏွင့္ ၿငိမ္ခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ သိသိသာသာ တုိးတက္မႈရွိမလာေသးပဲ၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈအပိုင္းႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအပိုင္းတြင္လည္း တုိးတက္မႈမရွိေသးေၾကာင္း၊ လံုျခံဳေရးက႑တြင္ အေသအခ်ာ တုိင္းတာၾကည့္ပါက က်ဆင္းလာသည္ဟု ဆုိႏုိင္ေၾကာင္းလည္း ဦးစုိင္းညြန္႔လြင္က ေျပာၾကားသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္က မိမိတို႔ ႏုိင္ငံသည္အဘက္ဘက္တြင္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးဆဲျဖစ္ေနၿပီး က႑အသီးသီးတြင္ မ်ားစြာႀကိဳးပမ္းၾကရဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံတကာစာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္လည္း ဖိအားေပးမႈမ်ား၊ ေ၀ဖန္မႈမ်ား၊ အထင္အျမင္လြဲမွားမႈမ်ားႏွင့္လည္း ရင္ဆုိင္ေနရေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ႏုိင္ငံႏွင့္ ျပည္သူမ်ား ရင္ဆုိင္ၾကံဳေတြ႕ေနရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား အခက္အခဲမ်ားမွာ မ်ားလြန္းေၾကာင္း၊ ထုိ႔အတြက္ အရာရာတုိင္းကို လြယ္လင့္တကူ ေျဖရွင္းႏုိင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း သို႔ေသာ္ မိမိအေနျဖင့္ အစြမ္းကုန္ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ၿပီး ဦးစားေပးက႑အလုိက္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ကတိသစၥာျပဳပြဲအခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားသည္။

April 4, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.