<

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ေႏွာင့္ေႏွးေနသည့္ ဌာနဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိ ၾကပ္မတ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္သူမ်ား၏ နားမ်က္စိမ်ားျဖစ္သည့္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ အခန္းက႑ကုိ အေလးအနက္ထားရန္ လုိေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္သူမ်ား ျမင္ခ်င္ေတြ႕ခ်င္သည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားကုိ မ်က္၀ါးထင္ထင္ ေတြ႕ျမင္ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦး၀င္းျမင့္ ကတိျပဳ

Photo : Poll

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ေႏွာင့္ေႏွးေနသည့္ ဌာနဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ၾကပ္မတ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္သူမ်ား၏ နားမ်က္စိမ်ားျဖစ္သည့္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ အခန္းက႑ကို အေလးအနက္ထားရန္ လုိေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္သူမ်ား ျမင္ခ်င္ေတြ႕ခ်င္သည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို မ်က္၀ါးထင္ထင္ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္က ကတိျပဳ ေျပာၾကားသည္။

မတ္ ၃၀ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံထားရသည့္ ဦး၀င္းျမင့္သည္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ကတိသစၥာျပဳၿပီးေနာက္ ပထမဆံုးမိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကား ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သမၼတႏွင့္ ဒုတိယသမၼတမ်ား ကတိသစၥာျပဳျခင္း အခမ္းအနားျမင္ကြင္း (ဓာတ္ပုံ – ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတရုံး)

ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အဘက္ဘက္တြင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေနဆဲ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေနရာ က႑အသီးသီးတြင္ အမ်ားႀကီး ဆက္လက္႐ုန္းကန္ ႀကိဳးပမ္းၾကရဦးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ စာမ်က္ႏွာတြင္လည္း ဖိအားေပးမႈမ်ား၊ ေ၀ဖန္မႈမ်ားႏွင့္ အထင္အျမင္ လြဲမွားေနသည္ကို ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း၊ ျပည္သူမ်ား ေတြ႕ၾကံဳရင္ဆိုင္ေနရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ အခက္အခဲမ်ားမွာ မနည္းလွေၾကာင္း၊ အရာရာတိုင္းကို လြယ္လင့္တကူ ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ၿပီး ဦးစားေပးက႑အလိုက္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုအ စိုးရအဖြဲ႕ရဲ႕ ဦးစားေပး ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္ေတြျဖစ္တဲ့ (၁) တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးနဲ႔ျပည္သူမ်ားရဲ႕ လူမႈစီးပြားဘ၀ တိုးတက္ျမင့္မားေရး၊ (၂) အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးနဲ႔ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ (၃) ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္တဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးတို႔ကို ဦးတည္ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ေျပာၾကားသည္။

သမၼတႏွင့္ ဒုတိယသမၼတမ်ား ကတိသစၥာျပဳျခင္း အခမ္းအနားျမင္ကြင္း (ဓာတ္ပုံ – ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္)

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္က “ဒီေန႔ ဒီအခ်ိန္အခါဟာ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္နဲ႔အညီ ေခတ္ေျပာင္း စနစ္ေျပာင္းကာလ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ကာလရဲ႕ အစပဲ ရွိပါေသးတယ္။ ဒီေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္စဥ္ႀကီး ေအာင္ျမင္ေခ်ာေမြ႕ေစဖို႔  ျပည္သူ ျပည္သားေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ား၊ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းမ်ား အားလံုးရဲ႕ ပံုစံက်ေနတဲ့ အေတြးအျမင္ေတြ၊ ပံုေသကားခ်ပ္ အေလ့အထအားလံုးကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပးၾကဖို႔ အထူးလိုအပ္လွပါတယ္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ေႏွာင့္ေႏွးေနတဲ့ ဌာနဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းေတြကို ၾကပ္မတ္ရပါလိမ့္မယ္။ ယိမ္းယိုင္ေနတဲ့ တရားစီရင္ေရးကို တည့္မတ္ရပါလိမ့္မယ္။ အဂတိလိုက္စားမႈကို ပိုမိုတိုက္ဖ်က္ရပါလိမ့္မယ္။ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ခံရျခင္းေတြကို ျမႇင့္တင္ကာကြယ္ ရပါလိမ့္မယ္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးကို ပိုမိုႏွိမ္နင္းရပါလိမ့္မယ္။ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြမ်ား အေလအလြင့္ ဆံုး႐ံႈးမႈမရွိေစဖို႔ စီမံခန္႔ခြဲရပါလိမ့္မယ္။ ဥပေဒမဲ့ သိမ္းဆည္းခံခဲ့ရတဲ့ လယ္ယာေျမေတြ ျပန္လည္ရရွိေရး၊ ေလ်ာ္ေၾကး နစ္နာေၾကး ရရွိေရးကို ဥပေဒနဲ႔အညီ ေဆာင္ရြက္ရပါလိမ့္မယ္။ ေတာင္သူလယ္သမားေတြရဲ႕ လူမႈဘ၀ ျမင့္မားတိုးတက္ေရး၊ အလုပ္သမားေတြရဲ႕ဘ၀ သာယာစိုျပည္ေရး၊ ေက်ာင္းသား လူငယ္မ်ား အဆင့္ျမင့္ ပညာရပ္မ်ား ဆည္းပူးခြင့္ရရွိေရး စတာေတြကို ေဖာ္ေဆာင္ရပါလိမ့္မယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္အား သမၼတအိမ္ေတာ္တြင္ ႀကိဳဆုိပြဲအခမ္းအနား ျမင္ကြင္း (ဓာတ္ပုံ – စည္သူ)

ထို႔ျပင္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ အပ္ႏွင္းထားသည့္ အခြင့္အာဏာကို တတ္ႏိုင္သမွ် ပိုင္းျခားက်င့္သံုး ေနၾကသည့္ မ႑ိဳင္ႀကီး သံုးရပ္အၾကား အျပန္အလွန္ေလးစားမႈ၊ အျပန္အလွန္နားလည္မႈ၊ အျပန္အလွန္ ယံုၾကည္မႈမ်ားျဖင့္ ျပည္သူမ်ား အက်ဳိးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ တိုက္တြန္းလိုေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ေျပာၾကားသည္။

“ဒါ့အျပင္ ျပည္သူေတြရဲ႕ နားေတြ၊ မ်က္စိေတြျဖစ္တဲ့ သတင္းမီဒီယာေတြရဲ႕ အခန္းက႑ကို အေလးအနက္ထားၾကဖို႔၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အလုပ္အေကြၽးျပဳရမယ့္ ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ ျပည္သူ႔မ႑ိဳင္ကို အေလးအျမတ္ျပဳၾကဖို႔ တစ္ဆက္တည္းမွာပဲ တိုက္တြန္းေျပာၾကား လိုပါတယ္” ဟု ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔အတူ ႏိုင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တေနသည့္ လိုအင္ဆႏၵမ်ားကုိ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္ မ႑ိဳင္ႀကီးမ်ားအလိုက္ မိမိတို႔အားလံုး ဆထက္ထမ္းပိုး ႀကိဳးပမ္းၾကရဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္း၏ အလယ္တြင္ မိမိတုိ႔ႏိုင္ငံ၏ပံုရိပ္ ျပန္လည္ေတာက္ပ ျမင့္မားလာေအာင္၊ မိမိတို႔ ႏိုင္ငံသူ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာ ပို၍ ပို၍ ျမင့္တက္လာေအာင္ မိမိတုိ႔အားလံုး ဆက္လက္ ႀကိဳးစားၾကရဦးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ မတ္ ၃၀ ရက္က မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားေနသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္အား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုး)

“ျပည္သူေတြအတြက္ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးျဖစ္ေစတဲ့ ႀကိဳးနီစနစ္ေတြ၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း လႈိက္စားေနတဲ့ အဂတိလိုက္စားမႈေတြကို စနစ္တက် တိုက္ဖ်က္သြားၿပီး ႏိုင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ စာရိတၱမ႑ိဳင္ကို ခိုင္မာေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕ အေနနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေတြ႕ၾကံဳခဲ့ရတဲ့ အတိတ္က အျဖစ္အပ်က္ေတြ၊ ေက်ာ္လႊားျဖတ္သန္းခဲ့ရတဲ့ အက်ပ္အတည္းေတြ၊ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရတဲ့ အခက္အခဲေတြကို သင္ခန္းစာယူၿပီး ပစၥဳပၸန္နဲ႔ အနာဂတ္အတြက္ မိဘျပည္သူမ်ား လိုလားေတာင့္တေနတဲ့ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးကို မ်က္ျခည္ျပတ္မခံဘဲ အဂတိတရား ကင္းရွင္းစြာျဖင့္ ကိုယ္စြမ္းဥာဏ္စြမ္းရွိသေရြ႕ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု သမၼတဦး၀င္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါ ကတိသစၥာျပဳျခင္း အခမ္းအနားတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္ႏွင့္အတူ ဒုတိယသမၼတမ်ားျဖစ္သည့္ ဦးျမင့္ေဆြ၊ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူတုိ႔လည္း ကတိသစၥာ ျပဳခဲ့သည္။

 

March 30, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.