<

အမ်ဳိးသားေရးႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုအေရးတြင္ စစ္အင္အားျဖင့္ ၾသဇာသက္ေရာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းကို အဆံုးသတ္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း NLD ပါတီ ထုတ္ျပန္

အမ်ိဳးသားေရးႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားအေရးတြင္ စစ္အင္အားျဖင့္ ၾသဇာသက္ေရာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းကို အဆံုးသတ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီက မတ္ ၂၇ ရက္တြင္ျပဳလုပ္သည့္ (၇၃) ႏွစ္ေျမာက္ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးေန႔ (တပ္မေတာ္ေန႔) အခမ္းအနားတြင္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္သည္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္သည္ ျပည္သူမ်ား၏ ဇြဲလံု႔လ၀ီရိယႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ရရွိခဲ့ေသာ ဒီမိုကေရစီေအာင္ပြဲကို မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် ဆံုး႐ံႈးမခံႏိုင္ေၾကာင္း၊ အယူအဆကြဲလြဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ဆိုးဆိုးရြားရြား နာက်င္ခံစားရမႈမ်ိဳးကိုလည္း မည္သည့္အခါမွ် အျဖစ္ခံမည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသားေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားအေရးတြင္ စစ္အင္အားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းမ်ိဳးကိုလည္း အဆံုးသတ္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တိုင္းရင္းသားမ်ားအၾကား၊ အမ်ိဳးသားမ်ားအၾကား မယံုသကၤာျဖစ္မႈႏွင့္ ရန္ၿငိႇဳးထားသိုမႈမ်ားကို အေျခခံသည့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡအျဖစ္ အေျဖရွာေရြးခ်ယ္မႈမ်ားကိုလည္း နိဂံုးခ်ဳပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါေၾကညာခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

ထုိ႔အတူ ပြင့္လင္းသည့္ႏွလံုးသားႏွင့္ စာနာစိတ္ကိုအရင္းတည္ၿပီး လူသား၏ျဖစ္တည္မႈအေပၚ၊ ႏႈန္းစံတန္ဖိုးမ်ားအေပၚ ေလးစားနားလည္ၾကရန္ အေျမာ္အျမင္ရွိရွိ အျပန္အလွန္နားလည္မႈရွိရွိျဖင့္ ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စုသစ္ကို ႀကိဳးပမ္းပံုေဖာ္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

“အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က တိုင္းျပည္တာ၀န္ကို စတင္ရယူထားတဲ့အခ်ိန္ကစၿပီး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥကို ေရွ႕ဆံုးမွာ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ ဖက္ဒရယ္စနစ္ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးကိုအေျခခံတဲ့ ျပည္ေထာင္စုႀကီးကို တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထုနဲ႔အတူ ထူေထာင္ဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုထူေထာင္ဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔အခ်င္းခ်င္းၾကားမွာရွိတဲ့ ျပႆနာေတြကို လက္နက္ကိုင္တဲ့နည္းလမ္းနဲ႔ ေျဖရွင္းမယ့္အစား စကား၀ိုင္းမွာေတြ႕ဆံုၾက၊ ေျဖရွင္းၾကဖို႔ တိုက္တြန္းေနရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္” ဟု အခမ္းအနားသဘာပတိမိန္႔ခြန္းတြင္ NLD ပါတီဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၊ အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕၀င္ ဦးဟံသာျမင့္က ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

ဖက္ဒရယ္စနစ္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီကိုအေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စုႀကီးကို တည္ေထာင္ရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ တိုင္းရင္းသားအားလံုးအတြက္ မိမိတို႔ကိုယ္စြမ္း၊ ဥာဏ္စြမ္းရွိသမွ် မိမိတို႔ဘ၀ကို ေကာင္းမြန္ေအာင္ မိမိတို႔ကသာ ျပ႒ာန္းဖန္တီးႏိုင္မည့္ အခင္းအက်င္းမ်ဳိးကို ရရွိရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးဟံသာျမင့္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ေရွ႕ဆက္မည့္ခရီးတြင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ျမန္မာႏိုင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏အက်ိဳးကို ယခုထက္ပိုမိုႀကိဳးစားရန္အတြက္ တိုင္းရင္းသား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအပါအ၀င္ ျမန္မာျပည္သူလူထု၏အက်ဳိးကို လိုလားသည့္ မည္သူႏွင့္မဆို ပိုမိုရင္းႏွီးစြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္သူလူထု၏အက်ိဳးကို ထိခိုက္နစ္နာရန္ တစ္စံုတစ္ရာ လုပ္ေဆာင္ေနၿပီဆိုပါက အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ပါတီ၀င္မ်ားအျပင္ မည္သူကိုမဆို လက္တြဲျဖဳတ္သြားရန္ ၀န္ေလးမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ဦးဟံသာျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္ ၂၇ ရက္သည္ (၇၃) ႏွစ္ေျမာက္ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးေန႔ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္နံတစ္လ်ား၊ ေတာင္ေပၚေျမျပန္႔၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားမွ အလုပ္သမား၊ လယ္သမား၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစံု၊ ဘာသာသာသနာေပါင္းစံု၊ လူတန္းစားေပါင္းစံု၊ အလႊာေပါင္းစံု ေသြးစည္းညီညြတ္လ်က္ ဖက္ဆစ္၀ါဒီမ်ားအား ျပည္သူ႔စစ္ပြဲအျဖစ္ ေတာ္လွန္တုိက္ပြဲ၀င္ခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ ဆိုရွယ္လစ္ပါတီႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားက အဓိကဦးေဆာင္လ်က္ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္သာမ်ားအပါအ၀င္ အမ်ိဳသားအင္အားစုမ်ား အားလံုးအတူတကြ ေသြးစည္းညီညြတ္ၾကမွသာ ေအာင္ျမင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ဤအမ်ိဳးသားလြတ္လပ္ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီေရး ႐ုန္းကန္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားက သက္ေသျပခဲ့ေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးႀကီး အခ်ိန္ကာလတိုအတြင္း ေအာင္ျမင္စြာ ဆင္ႏႊဲႏိုင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္သာလွ်င္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး မြတ္သိပ္ေတာင့္တခဲ့ၾကေသာ အမ်ဳိးသားလြတ္လပ္ေရးကို ဂုဏ္ယူ၀့ံၾကြားစြာ အရယူႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း NLD ၏ ေၾကညာခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအမွဴးျပဳေသာ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရးႏွင့္ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး တိုက္ပြဲမ်ားအတြင္းမွ ေမြးဖြားရွင္သန္ခဲ့ေသာ သမုိင္း၀င္ အမ်ိဳးသားအင္အားစုႀကီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ အမ်ိဳသားလကၡဏာႏွင့္ လူထုလကၡဏာမ်ားႏွင့္လည္း ျပည့္စံုေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ မိမိတည္ေထာင္ခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္အား ျပည္သူခ်စ္ေသာတပ္မေတာ္၊ ျပည္သူကို အလုပ္အေကြၽးျပဳေသာ တပ္မေတာ္၊ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကို အရယူေပးေသာ တပ္မေတာ္၊ တိုင္းျပည္၏ အႏၲရာယ္အသြယ္သြယ္ကို စြန္႔လႊတ္စြန္႔စား အကာအကြယ္ေပးေသာ တပ္မေတာ္အျဖစ္ ပံုေဖာ္ခဲ့ေၾကာင္း အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ (၇၃) ႏွစ္ေျမာက္ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးေန႔ (တပ္မေတာ္ေန႔) ေၾကညာခ်က္တြင္ ေရးသားထားသည္။

March 27, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.