<

ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းေတြ ေကာင္းခ်င္သလား … ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းေတြ ေရႊ႕ဆိုင္းလုိက္ပါ

ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ (အေရွ႕ပုိင္း) ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ တန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာမ်ားကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-႐ႈိင္းလင္းေအာင္)

(၁)

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္းမွာပါတဲ့ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ေပးထားတဲ့ ပုဒ္မ ၂၅ ကို က်င့္သံုးဖို႔ မသင့္ေလ်ာ္တဲ့အတြက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၀င္ အမ်ားစုက လက္ခံထားသလို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အမ်ားစုကလည္း ကန္႔ကြက္တဲ့အတြက္ ဒီဥပေဒမွာပါတဲ့ အခြန္ေလွ်ာ့ခ်မယ့္ (Tax Holiday) အခြင့္အလမ္း နည္းသြားၿပီလို႔ ဆိုရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ အခြန္ေျဖေလွ်ာ့တဲ့ အစီအစဥ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ ေဆြးေႏြး ဆံုးျဖတ္မႈေတြအေပၚ ေ၀ဖန္သံေတြလည္း ထြက္လာတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒီလို ေ၀ဖန္တာကိုၾကည့္ရင္ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑နဲ႔ ဆက္စပ္တဲ့ လုပ္ငန္းရွင္အခ်ဳိ႕နဲ႔ ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းနဲ႔ ဆက္စပ္ ပတ္သက္သူ လုပ္ငန္းရွင္အခ်ဳိ႕ ပါ၀င္ေနတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ စဥ္းစားစရာကေတာ့ လက္ရွိ တိုင္းျပည္ရဲ႕ စီးပြားေရးအေျခအေနမွာ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ တစ္ခုတည္းအတြက္ပဲ ဘာေၾကာင့္ ေဇာင္းေပးေနၾကတာလဲ။ တိုင္းျပည္ရဲ႕ အခြန္ေပၚလစီမွာ ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈ (Money Laundaring) နဲ႔ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ တိုးတက္မႈ အေျခအေနေတြ ဘယ္လိုဆက္စပ္သလဲ။ ေသခ်ာသံုးသပ္ဖို႔ေတာ့ လိုပါတယ္။

အရင္ဆံုး အစိုးရတစ္ရပ္အေနနဲ႔ အခြန္ေကာက္ၿပီဆိုရင္ ေကာက္တဲ့အခြန္ဟာ ႏုိင္ငံအေျခအေနနဲ႔ ညီညြတ္မွ်တတဲ့ အရအသံုးေငြေၾကးစနစ္ ေပၚေပါက္ေစၿပီး ေငြေၾကးလည္ပတ္မႈကို မွန္ကန္ေစတဲ့ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ မျဖစ္ေအာင္ ထိန္းညႇိရတာ ျဖစ္တယ္။ ျပည္တြင္းစားသံုးမႈ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈနဲ႔ စုေဆာင္းမႈေတြကို အခြန္အေကာက္စနစ္က ထိန္းညႇိေပးဖို႔၊ ကုန္ေစ်းႏႈန္း တည္ၿငိမ္ဖို႔အတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ဖို႔၊ ဓနအင္အား မွ်တေစဖို႔၊ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစဖို႔၊ ႏိုင္ငံရဲ႕စီးပြားေရး ရည္မွန္းခ်က္ေတြ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစဖို႔နဲ႔ ျပည္တြင္းစက္မႈလုပ္ငန္းေတြကို အကာအကြယ္ေပးဖို႔ဆိုတဲ့ အခ်က္ေတြအေပၚ ခ်ိန္ထိုးၿပီး အခြန္ေပၚလစီ တစ္ရပ္ကို ခ်မွတ္စဥ္းစားရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရရဲ႕ အခြန္ေပၚလစီ လြဲေခ်ာ္သြားရင္ အဲဒီရဲ႕ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈဟာ တုိင္းျပည္အတြက္ မ်ားစြာ ထိခိုက္နစ္နာေစတယ္ဆိုတာ အားလံုးသိၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ပဲ ၂၀၁၈ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္းမွာပါရွိတဲ့ ပုဒ္မ ၂၅ ျပ႒ာန္းခ်က္ “ျပည္တြင္းေန ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ျပည္ပေနႏိုင္ငံသား၏ ျပည္ပမွ ၀င္ေငြရလမ္း တစ္ခုခု သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း တစ္ခုခုကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ အခြန္ေပးေဆာင္ရန္ လစ္ဟင္းခဲ့ေသာ သို႔မဟုတ္ ေလ်ာ့နည္းေပးေဆာင္ခဲ့ေသာ ၀င္ေငြမ်ား၊ ႏွစ္တစ္ႏွစ္အတြင္း ျပည္တြင္း၌ ေျမ၊ အေဆာက္အအံုႏွင့္ ယင္းအေဆာက္အအံု၏ အဓိက အစိတ္အပိုင္းမ်ား အပါအ၀င္ျဖစ္ေသာ မေရႊ႕မေျပာင္းႏိုင္သည့္ ပစၥည္း သို႔မဟုတ္ ေရႊႏွင့္ အျခားအဖိုးတန္ပစၥည္းမ်ား အပါအ၀င္ ယာဥ္ကဲ့သို႔ေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာပစၥည္းမ်ား ထိေတြ႕ကိုင္တြယ္၍ မရေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ၀ယ္ယူျခင္း၊ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ရယူျခင္း၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း၊ အစုရွယ္ယာ ထည့္၀င္ျခင္း စသည္တို႔အတြက္ အသံုးျပဳသည့္ ေငြေၾကးမ်ား၊ လက္၀ယ္ရွိ ေငြေၾကးတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါ အခြန္ႏႈန္းထားမ်ားအတိုင္း အခြန္က်သင့္ေစရမည္၊ ၀င္ေငြခြန္ ဥပေဒအရ ဒဏ္ေငြတပ္႐ိုက္ျခင္း မျပဳရ၊ သို႔ရာတြင္ တရားမ၀င္ ရရွိသည့္ ပစၥည္းမ်ား ပိုင္ဆိုင္ျခင္း၊ ေရာင္း၀ယ္ျခင္းတို႔ႏွင့္ လည္းေကာင္း ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒအရ အေရးယူသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ လည္းေကာင္း သက္ဆိုင္ျခင္း မရွိေစရ” ဆိုတဲ့အခ်က္ဟာ တိုင္းျပည္စီးပြားေရးအတြက္ ေၾကာက္စရာေကာင္းလို႔ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႔ကြက္ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ အခြန္ေပၚလစီမွာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေတြ တိုးတက္လာဖို႔နဲ႔ တစ္ဖက္တစ္လမ္းက တိုင္းျပည္ရဲ႕ စီးပြားေရး ျပန္လည္ဦးေမာ့လာဖို႔ အခုလို ဘယ္က ထြက္လာၾကမွန္းမသိတဲ့ ေငြမည္းေတြ သံုးရာခိုင္ႏႈန္း ေဆာင္ၿပီး ေငြျဖဴျဖစ္ေအာင္ လုပ္မယ္။ တုိင္းျပည္မွာ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ အဆိုးရြားဆံုး ျဖစ္လာမယ္။ ျပည္တြင္း SME လုပ္ငန္းေတြ ၿပိဳလဲသြားႏိုင္ၿပီး အိမ္ျခံေျမေစ်းေတြ ကေမာက္ကမ ျဖစ္မယ္။ ဘဏ္ေတြ ၿပိဳလဲသြားႏုိင္တဲ့အထိ အက်ဳိးဆက္ဆိုးက်ဳိးေတြက ႀကီးမားနက္႐ိႈင္းပါတယ္။

(၂)

ဒီေနရာမွာ ႏုိင္ငံရဲ႕ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ကို ၾကည့္ရင္ ၿမိဳ႕သစ္ေတြကို အဓိကလုပ္ဖို႔ ရည္ရြယ္ေနတာ ေတြ႕ရတယ္။ ရွိၿပီးသား ေနရာေတြမွာ လမ္း၊ တံတား၊ မီး အေျခခံ အေဆာက္အအံုပိုင္း ေကာင္းမြန္ေအာင္ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ လုပ္ဖို႔ထက္ ၿမိဳ႕ေတြကို ထပ္ခ်ဲ႕ဖို႔ ျပင္ဆင္ေနၾကတယ္။ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕ႀကီးေတြမွာ မီဂါစီးတီးေတြ ျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးေနတယ္။ မီဂါစီးတီးေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ အေရးႀကီးဆံုးအခ်က္က ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လက္ရွိ အေနအထားဟာ အျခား ႏုိင္ငံတကာက မီဂါစီးတီးေတြမွာလို ေငြေၾကးပမာဏ စီး၀င္ လည္ပတ္ႏိုင္ေနၿပီလား၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမယ့္ Investor ေတြ ရွိေနၿပီလား၊ လက္ရွိ GDP အေျခအေနနဲ႔ေရာ အဆင္ေျပႏိုင္မလား စဥ္းစားဖို႔ လိုပါတယ္။

ႏိုင္ငံတြင္းမွာ တရားဥပေဒစိုးမုိးမႈက ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္ေနတယ္။ တည္ၿငိမ္မႈမရွိဘူး၊ စစ္ပြဲေတြ ျဖစ္လာႏိုင္တဲ့ အေျခအေနမ်ဳိးလည္း ေတြ႕ရတယ္။ ဒီလိုအေနအထားမွာ ႏိုင္ငံတကာက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြက ဘယ္လို စီး၀င္ႏိုင္မလဲ။ တ႐ုတ္ရဲ႕ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ၀င္လာမယ္လို႔ တြက္ခ်က္မႈေတြ ရွိေနတယ္။ ဒါေပမဲ့ တ႐ုတ္ဟာ စီးပြားေရးမွာ OBOR ကို အေျခခံၿပီး မဟာဗ်ဴဟာနဲ႔ သြားတယ္။ ဒီစီမံကိန္းတစ္ေလွ်ာက္မွာရွိတဲ့ ပထ၀ီ အေနအထားအရ အေရးပါတဲ့ ေနရာအခ်ဳိ႕မွာ စီးပြားေရးဇုန္ေတြ လုပ္ဖို႔ေလာက္ပဲ စဥ္းစားပါလိမ့္မယ္။ အဓိက ကေတာ့ သူတို႔ ရဲ႕ ပိုးလမ္းမ စီမံကိန္းအတြက္ လုိအပ္တဲ့ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးကိုေတာ့ အဓိကလုပ္ဖို႔ ရွိပါလိမ့္မယ္။ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးအတြက္ အဓိက လုပ္ေဆာင္မယ္ဆိုရင္ သူတို႔အတြက္ ေက်ာက္ျဖဴ-ကူမင္းရထားလမ္း စီမံကိန္းဟာ ျပန္လည္စတင္ဖို႔အတြက္ အစိုးရနဲ႔ ျပန္လည္ ညိႇႏႈိင္းႏိုင္ျခင္း မရွိေသးသလို ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ကလည္း လက္ရွိအေျခအေနမွာ ခ႐ိုနီတိုင္ကြန္းတစ္စုရဲ႕ မျဖစ္ႏုိင္တဲ့ ေတာင္းဆိုမႈေတြနဲ႔ ေရွ႕မဆက္ႏိုင္ေသးပါဘူး။ ေနာက္တစ္ခုက မႏၲေလးကို ဗဟိုျပဳၿပီးေတာ့ ေက်ာက္ျဖဴနဲ႔ ရန္ကုန္ကို ခ်ိတ္ဆက္သြားမယ့္ စႀကၤံဟာလည္း လက္ရွိအေျခအေနမွာ အေျခခံအေဆာက္အအံုအတြက္ပဲ လုပ္ေဆာင္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုေနတာကို သတိျပဳဖို႔ လိုအပ္မွာျဖစ္ၿပီးေတာ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ဆီ ခ်ိတ္ဆက္မယ့္ OBOR စီမံကိန္းဟာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္မွာ ေျမေတြ အမ်ားႀကီး၀ယ္ၿပီးေတာ့ အိမ္ေတြ၊ တိုက္ခန္းေတြ တည္ေဆာက္ဖို႔ဆိုတာ လတ္တေလာမွာ ျဖစ္ႏိုင္ဖို႔မရွိတာ သတိျပဳဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

(၃)

ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း တစ္ခုဆိုတာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အေျခခံအေဆာက္အအံုေတြ အမ်ားအျပား လိုအပ္တဲ့အထဲမွာ ေရ၊ လွ်ပ္စစ္မီး၊ လမ္းတံတားေတြ အဓိကလိုအပ္ၿပီး လႈိင္သာယာလို ေနရာမ်ဳိးဟာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ အႏွစ္ ၃၀ ေလာက္ အခ်ိန္ယူခဲ့တာေတာင္ တံတား ေလးစင္း၊ ငါးစင္း ျဖစ္လာတာေတာင္ လႈိင္သာယာမွာ ေနေနရတဲ့ ျပည္သူေတြဟာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ထဲကို မနက္ဆိုလာၿပီး အလုပ္လုပ္၊ ညေနက်ရင္ ၿမိဳ႕ျပင္ကို အလံုးအရင္းနဲ႔ ျပန္ထြက္ေနတဲ့ ျဖစ္စဥ္ေတြ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ျဖစ္ေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိ စတင္မယ့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္းဟာ အစိုးရ လက္က်န္သက္တမ္း သံုးႏွစ္ေလာက္နဲ႔ နတ္ေရကန္ထဲ ထိုးခ်လိုက္သလို ေန႔ခ်င္းညခ်င္း ေအာင္ျမင္လာမွာ မဟုတ္သလို ေရ၊ မီး၊ လမ္းတံတားကိုလည္း အစိုးရက ခ်က္ခ်င္း လုပ္ေဆာင္ေပးႏုိင္တာ မဟုတ္တာေၾကာင့္ ေနထိုင္မယ့္ ျပည္သူေတြကလည္း တစ္ခဲနက္ လာေနႏိုင္တာ မဟုတ္ပါဘူး။

ဒီလို တစ္ခဲနက္ လာေနႏိုင္ဖို႔မရွိတဲ့ ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း တစ္ခုကို ေရရွည္အတြက္ပဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းဆိုတဲ့ ေနရာမွာ တစ္ေျပးညီ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ ရည္မွန္းခ်က္ေတြလည္း ခ်ထားႏုိင္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ရန္ကုန္ကို အလုပ္အကိုင္အတြက္ စုျပံဳတိုးေနရတဲ့ ျပည္သူေတြကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ အညာက ျပည္သူေတြနဲ႔ ျမစ္၀ကြၽန္းေပၚေဒသက ျပည္သူေတြပါ။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ၿမိဳ႕သစ္ေတြ တည္မယ့္အစား၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ေကာင္းၿပီး ေရလမ္းေရာ ကုန္းလမ္းေရာ ရွိႏိုင္တဲ့ ပင္လယ္ဘက္ ထြက္ေပါက္ပါရွိတဲ့ ပုသိမ္ၿမိဳ႕မွာ စက္မႈဇုန္ေတြ၊ စက္မႈလုပ္ငန္းေတြ ဧရာ၀တီတိုင္းဖက္မွာ ၿမိဳ႕သစ္ေတြ တည္သင့္တာပါ။ ေျမလည္းေပါတယ္။ လုပ္အားလည္းေပါတယ္၊ အဲဒီေနရာေတြမွာ မတည္ဘဲနဲ႕ ေငြမည္းေတြ ၀င္လာႏိုင္ေျခေၾကာင့္ ေ၀ဖန္ခံေနရတဲ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္းကိုပဲ အစိုးရႏွစ္ဆက္တိတိ တည္ဖို႔ အားသြန္ခြန္စိုက္ လုပ္ေနတာကို ျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ဒီ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္းဟာ ေျမေစ်းကစားလိုသူေတြနဲ႔ ေျမလက္ဦးမႈ ရယူထားသူေတြရဲ႕ စနက္ေတြ အမ်ားႀကီးပါေနတာကို သိႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တစ္ဖက္ကမ္းမွာ ၿမိဳ႕သစ္ေတြ တည္မယ့္အခ်က္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာရွိေနတဲ့ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းေတြကို အကုန္လံုး ၿပိဳက်သြားေစႏိုင္ပါတယ္။ လက္ရွိ ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈ ပုဒ္မေနာက္ကြယ္မွာလည္း ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း ဦးေဆာင္ လုပ္ကိုင္ေနတဲ့သူေတြက အဓိကေနရာက ပါ၀င္ေနတယ္လို႔ ႐ႈျမင္ခံေနရပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဟံသာ၀တီေလယာဥ္ကြင္းစီမံကိန္း ပ်က္သြားၿပီးေတာ့ ကြမ္းျခံကုန္း ေလယာဥ္ကြင္းဆိုတာကလည္း၊ အဓိပၸာယ္လံုး၀ မရွိႏုိင္သလို ဟံသာ၀တီေလဆိပ္ စီမံကိန္းဟာ ႏုိင္ငံ့အနာဂတ္အတြက္ အေရးပါတဲ့ စီမံကိန္းျဖစ္တာေၾကာင့္ မျဖစ္မေန ျပည္လည္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႔ ညိႇႏိႈင္းမႈ ျပန္လုပ္ၾကမယ့္ အေျခအေနပါ။ ဒီလို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္မယ့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕နဲ႔ ဟံသာ၀တီေလယာဥ္ကြင္းစီမံကိန္း ၾကားထဲမွာ ေျမေနရာလြတ္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိေနပါတယ္။ အဲဒီလို ေနရာၾကားထဲမွာ အမ်ားႀကီး ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ လုပ္ေပးလို႔ ရေနတာကို မလုပ္ေဆာင္ဘဲ ေျမေနရာလက္ဦးမႈ ရယူထားသူေတြအတြက္ ဆက္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးမယ့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္းဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စိတ္ပ်က္စရာတစ္ခု ျဖစ္လာၿပီး သာမန္ျပည္သူေတြ အထိနာေစတဲ့ ေငြေဖာင္းပြမႈေတြပဲ ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ရွိ က်န္စစ္မင္း တန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာစီမံကိန္းမွ အိမ္ရာတုိက္ခန္းမ်ားကုိ ေတြ႕ရစဥ္ ( ဓာတ္ပုံ – ၾကည္ႏုိင္)

(၄)

ျပည္သူေတြ ၀ယ္ယူႏိုင္စြမ္းရွိတဲ့ အိိမ္ရာ စီမံကိန္းဟာ က်ပ္ သိန္း ၂၀၀ ေအာက္ တုိက္ခန္းေတြပါ။ ဒီလိုအေျခအေနမ်ဳိးမွာ အစိုးရဟာ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာစီမံကိန္း အမ်ားအျပားကို အျမန္ဆံုး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးဖို႔ပဲ အဓိက လုပ္ေဆာင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ စီမံကိန္းေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ္ဆိုရင္လည္း လက္ရွိ မွားယြင္းေနတဲ့ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ စီမံကိန္းေတြဟာ အျခားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ စီမံကိန္းေတြ၊ လမ္းေတြ၊ ဘတ္စ္ကားမွတ္တိုင္ေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ေပးႏိုင္မႈ မရွိဘဲ ကြင္းေခါင္ေခါင္မွာ ထီးထီးႀကီး တစ္ခုတည္း ရွိေနတာမ်ဳိး မလုပ္သင့္ေတာ့ပါဘူး။ အနည္းဆံုးေတာ့ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ အခ်င္းခ်င္း လက္လွမ္းမီတဲ့ အေနအထားျဖစ္ဖို႔ လိုအပ္သလို တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ စိုးရိမ္စရာ ျဖစ္လာေနတဲ့ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ကင္းမဲ့မႈျပႆနာေၾကာင့္ ျပည္သူေတြ ေဘးကင္းလံုျခံဳေစမယ့္ စီမံကိန္းေတြလည္း ပါ၀င္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီလို ျပည္သူေတြ လက္လွမ္းမီႏုိင္တဲ့ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ စီမံကိန္းေတြကို လြယ္လင့္တကူ လုပ္ေဆာင္မေပးဘဲ ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း ဆိုတာႀကီးကို တဖြဖြေအာ္ေနတာ အဓိပၸာယ္ လံုး၀မရွိပါဘူး။

တစ္သက္လံုး အဖက္လုပ္မခံခဲ့ရတဲ့ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္သားေတြကို အခုေငြမည္းခ၀ါခ် အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ရေရးမွာ အသံုးခ်လာတာမ်ဳိးကလည္း မျဖစ္သင့္ပါဘူး။ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ဟာ တိုင္းျပည္ရဲ႕ ဂ်ီဒီပီမွာ ပါ၀င္မႈ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္ပဲရွိၿပီး လုပ္သားပါ၀င္မႈဟာ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ပဲ ရွိပါတယ္။ ဘယ္လိုႏိုင္ငံေတြပဲ ေလ့လာေလ့လာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေတြ ေကာင္းလြန္းလို႔ ႏိုင္ငံတုိးတက္သြားတယ္ဆိုတာ မရွိဘဲ ေဆာက္လုပ္ေရးေတြ ၿပိဳက်တာေၾကာင့္ အစိုးရက ၀င္ၿပီးေတာ့ ေထာက္ကူေပးရလို႔ တုိင္းျပည္ ေၾကြးႏြံနစ္သြားတဲ့ ျဖစ္စဥ္ေတြပဲ ရွိေနတာပါ။ ေငြမည္းခ၀ါခ်ခ်င္တဲ့ အခ်ိန္က်မွ တစ္သက္လံုးက အဖက္မလုပ္ခဲ့တဲ့ လုပ္သားေတြကို အသံုးခ်ေနတာဟာ မွ်တမႈမရွိပါဘူး။

လက္ရွိ ေငြမည္းခ၀ါခ်လိုသူေတြက ေတာင္းဆိုေနတာဟာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္လည္းမဟုတ္ဘဲ ေျမကြက္ႀကီးႀကီးေတြ ပိုက္ေဘာမိေနတဲ့၊ ဘဏ္မွာ ေပါင္ထားရတဲ့လူေတြက သူတို႔ ပိုက္ေဘာကို လြတ္ရင္ၿပီးေရာ ကန္ထုတ္ခ်င္ေနတဲ့ သူေတြပါ။ အရင္ေခတ္အဆက္ဆက္၊ အခြင့္အေရးေတြ ရထားတဲ့သူေတြက သူတို႔ေျမကြက္ေတြ လူလတ္တန္းစားေတြလက္ထဲ အျမန္ထုတ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ လုပ္တဲ့ျပႆနာထုပ္ႀကီးပါ။

သူတို႔ေျပလည္ဖို႔အတြက္ပဲ ေတာင္းဆိုၿပီး က်န္တဲ့တုိင္းျပည္နဲ႔ ျပည္သူကို လံုး၀ထည့္ မတြက္ဘဲ ေတာင္းဆိုေနတဲ့ ေငြမည္းခ၀ါခ် ျဖစ္စဥ္တစ္ခုလို႔ပဲ သံုးသပ္ရပါမယ္။ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းက်ဆင္းမႈနဲ႔ မဆိုင္ပါဘူး၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းက ကြန္ဒိုေတြ မေရာင္းရတာ ၀ယ္အားမရွိလို႔၊ ၀ယ္အားမရွိတာက အခြန္ေၾကာင့္ မဟုတ္ပါဘူး။ ကိုယ့္ဘာသာ ခိုင္မာခ်င္မွ အခြန္ေဆာင္ၾကတဲ့ အေျခအေနပါ။ လက္ရွိမွာ စနစ္တက် အခြန္ေကာက္ေနတာဆိုလို႔ ေျမကြက္ပဲရွိပါတယ္။  ေငြမည္းခ၀ါခ် ပုဒ္မျဖစ္လာလို႔လည္း ကြန္ဒိုေတြ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္လာမယ္၊ တိုက္ခန္းေတြ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္လာမယ္လို႔ ေျပာလို႔မရပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ျပည္သူအမ်ားစုဟာ က်ပ္သိန္း ၂၀၀ အထက္ တုိက္ခန္းေတြကို ၀ယ္ယူႏုိင္စြမ္း လံုး၀မရွိလို႔ပါ။ ဒီေငြမည္း ခ၀ါခ်ပုဒ္မဟာ အဓိကကေတာ့ ေငြမည္းပိုင္ရွင္ေတြ ေငြေဖာ္ဖို႔ လုပ္တာပါပဲ။

ေငြမည္းခ၀ါခ်ပုဒ္မသာ ေအာင္ျမင္သြားမယ္ဆိုရင္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြသြားမယ္။ ျပည္သူေတြ ခံလုိက္ရမယ္။ လူလတ္တန္းစားတခ်ဳိ႕ ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္ကလိုပဲ ပိုက္ေဘာေတြ ထပ္မိမယ္။ ဘဏ္ေတြ ထိခိုက္ၿပိဳက်သြားမယ္။ ဒီလိုဆိုးက်ဳိးေတြ ျဖစ္လာႏိုင္တဲ့ အေျခအေနမ်ဳိးမွာ ေငြမည္းခ၀ါခ်ပုဒ္မေလး တစ္ခုနဲ႔ မျဖစ္ႏိုင္ေသးဘူး၊ စနစ္တက် ဥပေဒနဲ႔ လုပ္ရမယ္လို႔ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြ ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္တာ မွန္ကန္ေကာင္းမြန္တဲ့ လုပ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္။

စနစ္တက်ဥပေဒနဲ႔ Tax Holiday လုပ္မယ္ဆိုရင္၊ ၀င္လာမယ့္ ေငြမည္းေတြကို ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္မယ့္ အေျခအေနမ်ဳိးနဲ႔ ခ၀ါခ်ခြင့္ ေပးမယ္ဆိုရင္ တုိင္းျပည္အတြက္ ေကာင္းက်ဳိးမ်ားစြာရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလို ဥပေဒတစ္ခုနဲ႔ စနစ္တက်လုပ္ေပးမွာကို ဘာလို႔ တိုင္ကြန္းႀကီးေတြ၊ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးေတြက မႏွစ္ၿမိဳ႕ဘဲ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒမွာ တင္းက်ပ္မႈမပါတဲ့ ပုဒ္မေလးေတြနဲ႔ပဲ ခ၀ါခ်ျခင္ေနၾကတာလဲ။

ဒီအေျဖရဲ႕ ေနာက္ကြယ္မွာ ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္းမွာ ေျမေစ်းကစားၿပီး တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းေတြလုပ္မယ့္သူေတြ ေသခ်ာေပါက္ရွိေနတာကို ျမင္ေတြ႕ေနရပါတယ္။

လက္ရွိ အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္ က်ဆင္းေနတယ္ဆိုေပမယ့္ ရန္ကုန္အိမ္ျခံေျမေစ်းဟာ သင့္တင့္မွ်တတဲ့ေစ်းႏႈန္း မျဖစ္ေသးပါ ဘူး။ အိမ္ျခံေျမေစ်းဟာ ပံုမွန္ထက္ ႏွစ္ဆနီးပါးေစ်းႀကီး ေနပါေသးတယ္။ ဒါေပမဲ့ အိမ္ျခံေျမဟာ ၿပိဳက်လို႔ တုိင္းျပည္စီးပြားေရး ၿပိဳက်ေနတာ တစ္ခုတည္းမဟုတ္ပါဘူး။

မတည္ၿငိမ္တဲ့ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံအေျခအေနနဲ႔ ေခတ္အဆက္ဆက္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကိုပဲ မီွခိုခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ က်ဆင္းတာနဲ႔ တိုင္းျပည္စီးပြားေရးက်ဆင္းတဲ့ အေျခအေနကေန ႐ုန္းထြက္ႏိုင္ဖို႔ပဲ လိုအပ္ေနတာပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေျခအေနေၾကာင့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အခုေလာေလာဆယ္က တစ္ႏွစ္၊ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္းကေတာ့ က်ဆင္းႏိုင္ပါတယ္။ စစ္ပြဲေတြ၊ ပဋိပကၡေတြ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာမွာလည္း တုိင္းျပည္ပံုရိပ္ ထိခိုက္က်ဆင္းေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ ခ႐ိုနီ၊ တုိင္ကြန္းေတြအတြက္ ၿမိဳ႕သစ္တစ္ၿမိဳ႕ တည္ဖို႔ဆိုတာ လံုး၀အဓိပၸာယ္ မရွိပါဘူး။

ၿမိဳ႕သစ္တည္ဖို႔အတြက္၊ သူတို႔ဘဏ္မွာ ေပါင္ထားတဲ့ ေျမကြက္ေတြ ေစ်းေကာင္းရလာဖို႔အတြက္၊ ဘဏ္ေတြက ပိုက္ေဘာမိေနတဲ့ ေျမကြက္ႀကီးေတြ ဘဏ္မွာအဆင္ေျပသြားဖို႔အတြက္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အခြန္ေရွာင္ခဲ့တဲ့ ခ႐ိုနီႀကီးေတြအတြက္ အခြန္ခ်ေပးရမယ္ဆိုတာ လုံး၀အဓိပၸာယ္မရွိတဲ့အျပင္ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ အခြန္စနစ္ လံုးလံုးပ်က္စီးသြားပါလိမ့္မယ္။

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ရွိ က်န္စစ္မင္း တန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာစီမံကိန္းမွ အိမ္ရာတုိက္ခန္းမ်ားကုိ ေတြ႕ရစဥ္ ( ဓာတ္ပုံ – ၾကည္ႏုိင္)

(၅)

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ လက္ခံခဲ့တဲ့ ေငြမည္းခ၀ါခ်ပုဒ္မကို ဥပေဒတစ္ခုအျဖစ္ သီးသန္႔ေရးဆြဲမယ္ဆိုတာ မွန္ကန္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းျဖစ္သလို အစိုးရနဲ႔ တုိင္းျပည္ကို ထိခိုက္နစ္နာႏုိင္တာေတြ သီးသန္႔ျပန္ၿပီး ေဆြးေႏြးတာမ်ဳိးနဲ႔ တိုင္းျပည္က႑စံု မထိခိုက္ေအာင္ လုပ္ရမွာပါ။ Tax Amnesty ေပးမယ္ဆို ဘာေၾကာင့္ေပးမယ္။ ဘယ္လိုႏႈန္းထားေတြေပးမယ္။ ဘာေၾကာင့္ေပးသင့္တယ္ဆိုတာ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့ ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈကို မူးယစ္ေဆး၀ါးေတြရဲ႕ေငြေတြ၊ အၾကမ္းဖက္သမားေတြရဲ႕ ေငြေတြ စီး၀င္မလာေအာင္ ထိန္းသိမ္းၿပီးေတာ့ ဥပေဒတစ္ခုနဲ႔ လုပ္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို လႊတ္ေတာ္က မွန္ကန္တဲ့လမ္းေၾကာင္းနဲ႔ လုပ္မယ့္ဥပေဒကို လက္မခံခ်င္ၾကဘဲ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒမွာ ေငြမည္း ခ၀ါခ်ပုဒ္မေလးပါမလာရင္ကို အခုခ်က္ျခင္း တုိင္းျပည္တစ္ခုလံုး စုတ္ျပတ္သတ္သြားမတတ္ ေအာ္ေနတာ ဘာေၾကာင့္ပါလဲ။  ေငြမည္းခ၀ါခ်ခ်င္တဲ့ လက္တစ္ဆုပ္စာ လူတစ္စု၊ ၿမိဳ႕သစ္တည္ေဆာက္မယ့္ လက္တစ္ဆုပ္စာ လူတစ္စုနဲ႔ အက်င့္ပ်က္ ထိပ္တန္းအရာရွိႀကီးတခ်ဳိ႕ရဲ႕ ကိုယ္က်ဳိးရွာ လုပ္ကြက္ေတြထဲကို ၀င္မသြားဖို႕ အစိုးရေရာ၊ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္လံုးက တုိင္းျပည္အတြက္ မွန္ကန္တဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏုိင္ဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။

တုိင္းျပည္စီးပြားေရး က်ဆင္းေနတဲ့ အခ်ိန္ဆိုေပမယ့္ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ အစုိးရဟာ တုိင္းျပည္အနာဂတ္ စီးပြားေရးတိုးတက္ဖို႔ မွန္ကန္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းေပၚမွာ ေလွ်ာက္လွမ္းေနခ်ိန္ ျဖစ္ပါတယ္။ SME ေတြ ဖြံ႕ၿဖိဳးဖို႔ ေခ်းေငြအတုိးႏႈန္းေတြ ေလွ်ာ့ခ်ေပးေနတယ္။  လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကာလတိုမွာ ႏွစ္ဆတိုးဖို႔ အာမခံခ်က္ေပးထားတယ္။ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးေကာင္းမြန္ဖို႔၊ တစ္ေျပးညီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ မွန္ကန္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းေပၚမွာ ရွိေနတယ္။ ဒီလိုအေျခအေနမ်ဳိးမွာ လက္တစ္ဆုပ္စာလူတစ္စုရဲ႕ ျမႇဴဆြယ္ျဖားေယာင္းမႈမွာ က်႐ံႈးသြားရင္၊ ေျမေစ်းကစားမႈေတြ ေဖာင္းပြမႈေတြ အရွိန္ကုန္လို႔ ရပ္တန္႔သြားခ်ိန္မွာ လက္ရွိစီးပြားေရးက်ဆင္းမႈထက္ မ်ားျပားတဲ့ ဆိုးက်ဳိးေတြ ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။

တိုင္းျပည္ဘ႑ာေငြမကုန္ေအာင္ လက္ရွိမွာ PPP စနစ္နဲ႔ စီမံကိန္းေတြ လုပ္ေဆာင္မယ္လို႔ ၾကံရြယ္ေနသံေတြလည္း ၾကားေနရပါတယ္။ PPP စနစ္ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေၾကြးေၾကာ္ေနတာ ႏွစ္ေပါင္းမနည္းေတာ့ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဘာေၾကာင့္မေအာင္ျမင္သလဲဆိုရင္ အစိုးရက ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိဘဲ စီမံကိန္းေတြကို ေပးခ်င္တဲ့ကုမၸဏီေတြ လက္သိပ္ထိုးၿပီး ေပးေနတဲ့အခ်က္ေတြနဲ႔ PPP ေၾကာင့္ ကုမၸဏီေတြက အခြန္အခေတြ တုိးေကာက္လာရင္ ၀န္ပိမယ့္ျပည္သူေတြ ကန္႔ကြက္ၾကလို႔ ျမန္မာ့နည္းျမန္မာ့ဟန္ လက္သိပ္ထိုး PPP ဟာ မေအာင္ျမင္တာပါ။ အစိုးရအေနနဲ႔ PPP ကို ေအာင္ျမင္ေအာင္သြားခ်င္တယ္ဆိုရင္ PPP နဲ႔ လုပ္ေဆာင္မယ့္ စီမံကိန္းေတြရဲ႕ ေကာင္းက်ဳိး၊ ဆိုးက်ဳိးကို ျပည္သူေတြ နားလည္လက္ခံေအာင္ အရင္ဆံုးခ်ျပဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ငါတို႔ အစိုးရျဖစ္ေနၿပီ။ အရင္လိုပဲ လက္သိပ္ထိုး PPP ဆက္လုပ္ေနမယ္ဆို အစိုးရ PPP ဟာ ေအာင္ျမင္မွာမဟုတ္သလို ဒီမိုကေရစီအစိုးရရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာကိုလည္း လက္သိပ္ထိုး PPP က ႐ိုက္ခ်ဳိးသလို ျဖစ္ေစပါလိမ့္မယ္။

အႏွစ္ခ်ဳပ္ေျပာရမယ္ဆိုရင္ လက္မတင္ေလးမွာ လႊတ္ေတာ္က ေငြမည္းခ၀ါခ်ပုဒ္မကို ျဖဳတ္ခ်ဖို႔ ခုိင္မာတဲ့ ဥပေဒျပဳမယ္ဆိုတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္လမ္းေၾကာင္းဟာ တိုင္းျပည္နဲ႔ အစိုးရအတြက္ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ မွန္ကန္တဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ပါ။

အစိုးရအေနနဲ႔ဆိုရင္လည္း SME ေတြ ဖြံ႕ၿဖိဳးဖို႔ ေခ်းေငြအတုိးႏႈန္းေတြ ေလွ်ာ့ခ်ေပးေနတာ၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကာလတိုမွာ ႏွစ္ဆတိုးဖို႔ အာမခံခ်က္ေပးထားတာ၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးေကာင္းမြန္ဖို႔၊ တစ္ေျပးညီဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ မွန္ကန္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းေပၚမွာ ရွိေနတာေတြကို ပိုၿပီးေတာ့ သြက္လက္ေအာင္ ႀကိဳးနီယႏၲရားေတြကုိ ေလွ်ာ့ဖုိ႔လုိအပ္ေနၿပီး လက္ရွိမွာ Doing Business အဆင့္ တက္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ လမ္းေၾကာင္းဟာ ႀကိဳးနီစနစ္ကို ဖ်က္ဖို႔အတြက္လည္း အမ်ားႀကီး အေထာက္အကူ ျဖစ္လာေစမွာပါ။

ခ႐ိုနီတုိင္ကြန္းေတြနဲ႔ တ႐ုတ္ေျမေစ်း ကစားသူေတြအတြက္ ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း မျဖစ္မေန လုပ္ေဆာင္ေတာ့မယ္ဆိုရင္လည္း မသိနားမလည္တဲ့ ျပည္သူေတြကို အၾကံေပးခ်င္တာက ၿမိဳ႕သစ္ထဲမွာ Infrastructure ေတြအတြက္ ေငြေတြ အမ်ားႀကီးထည့္ဖုိ႔ လံုး၀မလုပ္သင့္ပါဘူးလို႔ အၾကံေပးခ်င္ပါတယ္။

ေငြမည္းေတြနဲ႔ ေစ်းကစားမႈ ႀကီးစိုးေနႏိုင္တဲ့ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေျမေစ်းေတြ အကုန္ကေမာက္ကမ ျဖစ္လာႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ လက္ရွိ တုံ႔ဆိုင္းမႈလိုမ်ဳိး ထပ္ျဖစ္သြားရင္ ျပည္သူေတြ ပိုက္ေဘာမိၿပီး ဘယ္ေတာ့မွ ေငြျပန္မရမယ့္ အေျခအေနေတြ ျဖစ္လာေစပါလိမ့္မယ္။ အထူးသျဖင့္ ဒီလုိစီးပြားေရးတံု႔ဆုိင္းေနတဲ့ ကာလမွာ လက္ရွိရွိေနတဲ့ ၿမိဳ႕ေဟာင္းက ေနရာေကာင္းေတြမွာပဲ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသင့္ပါတယ္။

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေတြ မေကာင္းမြန္တာက အခြန္နဲ႔သက္ဆုိင္မႈမရွိပါဘူး။ ဒီလို မသက္ဆိုင္တဲ့အခ်က္ကို တစ္နပ္စား ဥာဏ္နဲ႔ ေငြမည္းခ၀ါခ်ဖို႔ ႀကိဳးစားတာကို လႊတ္ေတာ္က လက္မတင္ေလးရပ္တန္႔ႏုိင္ခဲ့တာ၊ အစိုးရက တင္ျပလာတဲ့ Tax Amnesty ကို ျဖစ္လာႏိုင္တဲ့ ဆုိးက်ဳိးေတြသံုးသပ္ၿပီး ဥပေဒျပဳဖို႔ လုပ္ေဆာင္မယ္ဆိုတာဟာ NLD အစိုးရမို႔ NLD လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳမွာ ပါဆိုတဲ့ ေ၀ဖန္မႈေတြကို တိတ္ဆိတ္ေစတဲ့အျပင္ အစိုးရလုပ္တိုင္း ငံု႔မခံတဲ့ Check & Balance လုပ္ႏိုင္တဲ့ လႊတ္ေတာ္ကို ျပည္သူ ေတြရလာၿပီဆိုတာေတြ႕ရလို႔ ၀မ္းသာစရာျဖစ္ၿပီး NLD လႊတ္ေတာ္ကို မွတ္ေက်ာက္တင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလို ျပည္သူေတြအတြက္ ၀မ္းသာစရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္က ခိုင္မာဖို႔ေတာ့ လိုအပ္မွာ အမွန္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးကေငြေတြ၊ အစၥလာမၼစ္ အစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္ေတြရဲ႕ ေငြေတြ စီး၀င္မလာေအာင္ ကာကြယ္ရမယ့္ တာ၀န္ဟာ ဥပေဒနဲ႔ စနစ္တက်လုပ္ေဆာင္မွပဲ ကာကြယ္ႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ ဒီလိုေငြမည္းခ၀ါခ်ပုဒ္မကို ဥပေဒအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းေတာ့မယ္ဆိုရင္လည္း SME ေတြအတြက္ အထူးအခြန္ေလွ်ာ့ခ်တာ၊ မွန္မွန္ကန္ကန္ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းစုေတြ ျပည္သူေတြအတြက္ အခြန္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ကာလေတြကို ျပန္လည္ခ်ီးေျမႇာက္တဲ့အေနနဲ႔ ၀င္ေငြခြန္ သက္သာခြင့္ေပးတဲ့ အခ်က္မ်ဳိးေတြကိုလည္း ထည့္သြင္းေရးဆြဲေပးသင့္ေၾကာင္း အၾကံျပဳလိုပါတယ္။

March 18, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.