<

ျမန္မာျပည္သူမ်ား စိုးရိမ္ေနသည့္ ေငြမည္းမ်ားကို မျဖစ္မေန ခ၀ါခ်ခြင့္ျပဳေတာ့မည္ ဆိုပါက ေစ်းကစားမႈမ်ား ကာကြယ္ႏုိင္ရန္ MIC သို႔ ျဖတ္သန္းေစျခင္း၊ ေငြမည္းမ်ား ေစ်းကြက္အတြင္း အလြန္အကြၽံ စီး၀င္မသြားေစရန္ MEB တြင္ အပ္ႏွံေစျခင္းမ်ားျဖင့္ ခ၀ါခ်ခြင့္ ျပဳသင့္ေၾကာင္း အၾကံျပဳ

ျမန္မာျပည္သူမ်ား စိုးရိမ္ေနသည့္ ေငြမည္းမ်ားကို မျဖစ္မေန ခ၀ါခ်ခြင့္ ျပဳေတာ့မည္ဆိုပါက ေစ်းကစားမႈမ်ားကို ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ MIC (ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္) သို႔ ျဖတ္သန္းေစျခင္းႏွင့္ ေငြမည္းမ်ား အလြန္အကြၽံ စီး၀င္မသြားေစရန္ MEB (ျမန္မာ့ စီးပြားေရးဘဏ္) တြင္ အပ္ႏွံ ျဖတ္သန္းေစျခင္းမ်ားျဖင့္ ခ၀ါခ်ခြင့္ ျပဳသင့္ေၾကာင္း မူ၀ါဒဆိုင္ရာ စီးပြားေရးပညာရွင္ ေဒါက္တာေအာင္ကိုကိုက ေျပာၾကားသည္။

ယခင္အစိုးရ လက္ထက္၌ အေျခပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူရာတြင္ စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္းေနေသာ ၀င္ေငြေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ၀င္ေငြရလမ္း မျပႏိုင္ေသာ ေငြမ်ားကို အခြန္ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ အထိ ေကာက္ခံရာမွ လက္ရွိအစိုးရ လက္ထက္တြင္ အေျခပစၥည္းမ်ားအျပင္ စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္းေနေသာ ေငြေၾကးမ်ားကိုပါ အခြန္ႏႈန္း သံုးရာခိုင္ႏႈန္း ေပးေဆာင္႐ံုျဖင့္ ေငြျဖဴအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသည္။ အဆုိပါႀကိဳးပမ္းမႈမွာ ေငြမည္းမ်ားကို ခ၀ါခ်ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေ၀ဖန္မႈမ်ားႏွင့္ စိုးရိမ္မႈမ်ား ရွိေနသကဲ့သို႔ မတ္ ၈ ရက္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ယင္းအခ်က္အေပၚ ကန္႔ကြက္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ ဥပေဒတစ္ခု သီးျခားျပ႒ာန္းရန္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း NLD အစိုးရက ဦးေဆာင္ တင္သြင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည့္အတြက္ NLD လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေပးႏိုင္ဖြယ္ ရွိေနေၾကာင္း သံုးသပ္မႈမ်ား ရွိေနသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ လက္ရွိ အေျခအေနတြင္ Foreign Savings ၊ Government Savings ႏွင့္ Public Savings မ်ားအနက္ အစိုးရ စုေဆာင္းေငြျဖစ္ေသာ Government Savings မွာ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြ ျမင့္မားေနျခင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား၏ Public Savings မွာလည္း ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖစ္သည့္ Foreign Savings ျဖင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက လြန္စြာ နည္းပါးသည့္ အေျခအေန ျဖစ္ေပၚေနသည္။

“ Savings ကေန Investment လုပ္ရတာဆိုေတာ့ ဒီ Savings သံုးခုထဲမွာ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ Savings က တက္လာေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ ဆိုေတာ့ အခုနကေျပာတဲ့ ေငြမည္းကို ခ၀ါခ်တယ္ပဲ ေျပာေျပာေပါ့။ အဲဒီဥပေဒကို ဘယ္လို ကန္႔သတ္ခ်က္အေနနဲ႔ ထည့္ႏုိင္မလဲ ဆိုေတာ့ ဥပမာ အခြန္ေရွာင္ခဲ့တဲ့ ေငြေတြပဲ ဆိုပါေတာ့။ အဲဒီေငြေတြကို MIC (ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္) ကေနတစ္ဆင့္ ၀င္လာရင္၊ ေနာက္တစ္ခ်က္အေနနဲ႔ MEB (ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္) ထဲကို ၀င္လာရင္ေသာ္ လည္းေကာင္း ႏုိင္ငံသားေတြရဲ႕ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီး တက္လာႏိုင္တယ္။ အဲဒီလို ယူဆႏုိင္တယ္။ ဒီလိုလုပ္လိုက္မယ္ ဆိုရင္ ဘာပဲေျပာေျပာ အခုကြၽန္ေတာ္တို႔ စိုးရိမ္ေနတဲ့ အိမ္ျခံေျမ ေစ်းႏႈန္းေတြ တက္တာတို႔ တျခားေသာ လုပ္ငန္းေတြမွာ မလိုအပ္ဘဲ ေစ်းကစားတာတို႔ကို အတုိင္းအတာ တစ္ခုအထိ ထိန္းခ်ဳပ္လာႏုိင္မယ္”ဟု ေဒါက္တာေအာင္ကိုကိုက ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

ထိုသို႔ စုေဆာင္းေငြ (Savings) သံုးမ်ဳိးတြင္ အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူတို႔၏ စုေဆာင္းေငြမွာ နည္းပါးေနသျဖင့္ ထို Savings မ်ား ျမင့္တက္ရန္ ေငြမည္းမ်ားကို တရား၀င္လမ္းေၾကာင္း ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ အခြန္ေဆာင္႐ံုျဖင့္ တရား၀င္ ေငြျဖဴျဖစ္ေစသည့္ အေျခအေနထက္ MIC ၊ MEB မ်ားမွ ျဖတ္သန္းေစမည္ဆိုပါက ျပည္တြင္း ေငြေၾကးလည္ပတ္မႈ ေစ်းကြက္အတြင္း ၀င္ေရာက္ကာ Public Savings မ်ား ျမင့္တက္လာႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မူ၀ါဒဆိုင္ရာ စီးပြားေရးပညာရွင္ ေဒါက္တာေအာင္ကိုကိုက ေျပာၾကားသည္။

“တိုင္းျပည္ရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္အရ လုပ္ေဆာင္တာ မွန္ေပမယ့္ ပံုမွန္တာ၀န္ေက်စြာ ထမ္းေဆာင္ေနေသာ အခြန္ထမ္းမ်ား၊ ပံုမွန္ အခြန္ထမ္းေဆာင္လိုစိတ္ ပ်က္ျပားေစသည့္ ကြာဟေသာ အခြန္ႏႈန္းထား မျဖစ္ေစဖို႔ သတိျပဳသင့္ပါတယ္။ သံုးရာခိုင္ႏႈန္း၊ ငါးရာခိုင္ႏႈန္း၊ ခုနစ္ရာခိုင္ႏႈန္း စသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအေနနဲ႔ ေငြေၾကးပမာဏ အနည္းအမ်ားေပၚ မူတည္ၿပီး အခြန္ႏႈန္း ခြဲျခားေပးပါက အခြန္ပိုမို ရရွိႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဆးၿမီးတို သို႔မဟုတ္ ေဆးခါးႀကီး တုိက္ေကြၽးျခင္း အားျဖင့္လည္း ေသခ်ာေသာ နည္းလမ္း ဟုတ္မဟုတ္ ေျပာရန္ ခက္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္မွ သက္ဆိုင္သည့္ ေကာ္မတီအားလံုး၊ ဘဏ္မ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္၊ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ စံုစမ္းေထာက္လွမ္းေရးတပ္ဖြဲ႕၊ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန အားလံုး သံုးသပ္ပါ၀င္ ညိႇႏႈိင္းသင့္တယ္လို႔ တင္ျပအပ္ပါတယ္။ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံကို အားကိုးၿပီး လုပ္ေဆာင္မယ္ ဆိုရင္လည္း မိမိႏုိင္ငံ အေျခအေနကို သတိျပဳသင့္ပါတယ္။ နံပါတ္ (၁) မွာဆိုရင္ ဗဟိုဘဏ္က ထုတ္ေ၀ထားတဲ့ေငြထက္ ျပည္တြင္းမွာ လွည့္ပတ္သံုးစြဲေနတဲ့ေငြက ပိုမိုမ်ားေနတာ၊ အခ်ဳိ႕ေသာ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက တုိင္းရင္းသား အမည္ခံၿပီး ျပည္ပႏုိင္ငံေတြက ေငြမည္းေတြကို ေငြျဖဴမ်ားအသြင္ လာေရာက္ လုပ္ကိုင္ေနျခင္း၊ ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယားႏုိင္ငံက Oil Money ေတြနဲ႔ ေထာက္ပံ့ေနျခင္း၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး ေရာင္း၀ယ္ ေဖာက္ကားသည့္ေငြမ်ား ရွိေနျခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈ ႐ႈေထာင့္မွ စဥ္းစားရန္လိုျခင္း၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒအရ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းေတြအေပၚ အခြန္သက္သာခြင့္ လက္ရွိရရွိေနျခင္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ အဘက္ဘက္က အခ်ိန္ယူၿပီးေတာ့ ေၾကာင္းက်ဳိးသံုးသပ္ၿပီး အသင့္ေတာ္ဆံုး နည္းလမ္းကို ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္”ဟု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုးသိန္းက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိ အဆိုျပဳထားသည့္ ဥပေဒၾကမ္းမွာ အားနည္းခ်က္မ်ားစြာ ရွိေနသျဖင့္ MIC ၊ MEB မွ ျဖတ္သန္းေစျခင္းအားျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ရ လြယ္ကူလာမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုသို႔ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား စိုးရိမ္ေနသကဲ့သို႔ ေငြမည္းမ်ား ေငြျဖဴ မျဖစ္ေစျခင္း၊ တစ္ဖက္တြင္လည္း Public Savings မွာလည္း ျမင့္တက္လာျခင္း ျဖစ္လာႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာေအာင္ကိုကိုက ေျပာၾကားသည္။

March 14, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.