<

အရည္အေသြးဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္  ၄၆ ေပါင္ကိုက္ စပါးတင္း ၁၀၀ လွ်င္ အေျခခံေစ်း က်ပ္ ၅ သိန္းႏႈန္းျဖင့္ ၀ယ္ယူရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ ထုတ္ျပန္

အရည္အေသြးဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ ၄၆ ေပါင္ကိုက္ စပါးတင္း ၁၀၀ လွ်င္ အေျခခံေစ်းက်ပ္ ၅ သိန္းႏႈန္းျဖင့္ ၀ယ္ယူရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္က ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

ေနျပည္ေတာ္ရွိိ MICC-2 ခန္းမတြင္ မတ္လ ၆ ရက္က က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျမန္မာ့ဆန္စပါးက႑ ႏွီးေႏွာဖလွယ္္ ေဆြးေႏြးပြဲ ၂၀၁၈ အခမ္းအနားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ အေနျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္၏ အသင္း၀င္ ဆန္စက္မ်ား၊ ဆန္စပါးကုန္သည္မ်ား၊ အက်ိဳးေဆာင္မ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီအဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ အစိုဓာတ္ ၁၄ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး အဖ်င္းအေမွာ္ ဖုန္၊ သဲ၊ ခဲ စေသာ အရည္အေသြးဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ ၄၆ ေပါင္ကိုက္ စပါးတင္း ၁၀၀ လွ်င္ က်ပ္ေငြ ၅ သိန္းေစ်းႏႈန္းကို အေျခခံ၍ ၀ယ္ယူရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္္က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းသည္ အေျခခံေစ်းႏႈန္း၏ အထက္တြင္ရွိပါက ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းအတိုင္း ၀ယ္ယူရမည္ျဖစ္ၿပီး ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းသည္ အေျခခံေစ်းႏႈန္းေအာက္ က်ဆင္းပါက အေျခခံေစ်းအတိုင္း ၀ယ္ယူရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

သတ္မွတ္လိုုက္ေသာ အေျခခံေစ်းႏႈန္းသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေႏြစပါးေပၚခ်ိန္ႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မိုးစပါးေပၚခ်ိန္တို႔အတြက္ ရည္ရြယ္ထုတ္ျပန္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုကဲ့သို႔ အေျခခံေစ်းကို သတ္မွတ္ျခင္းသည္္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ထုတ္ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒါဟာ ဘာကို ျပေနတာလဲဆိုေတာ့ ကၽြန္မတို႔အခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္တယ္။ တဖက္အက်ိဳးအတြက္ပဲ လုပ္ေနတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ ဆန္ကုန္သည္ႀကီးေတြက ငါတို႔ သူေဌးျဖစ္ဖို႔ဆိုတဲ့ စိတ္ဓာတ္နဲ႔ပဲ လုပ္ေနတာ မဟုတ္ပါဘူး။ အဲဒီေတာ့ ကၽြန္မတို႔ ႏိုင္ငံရဲ႕ ျပည္္တြင္းစပါးေစ်း တည္ၿငိမ္ဖို႔ ဆိုတာလည္း အေရးႀကီးတယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာပဲ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ ေတာင္သူလယ္သမားႀကီးေတြရဲ႕ အေျခအေန တိုးတက္လာဖို႔လည္း အေရးႀကီးပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ စိုက္ပ်ိဳးေရး၀န္ႀကီးနဲ႔ ဆန္ကုန္သည္ႀကီးမ်ားနဲ႔ ညွိႏိႈင္းၿပီးေတာ့  ဒီလိုအေျဖတစ္ခု ေပၚလာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေပၚလာတဲ့အတြက္ အဘက္ဘက္ကို အမ်ားႀကီး ေက်းဇူးတင္ပါတယ္” ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

 

လုုပ္ကြက္ငယ္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား အပါအ၀င္ ေတာင္သူလယ္သမား အမ်ားစု စိုက္ပ်ိဳးေသာ သာမန္စပါး အမ်ိဳးအစားမ်ားသည္ စပါးေပၚခ်ိန္တြင္  ေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းေလ့ ရွိသည့္အတြက္ အဆိုပါ လုပ္ကြက္ငယ္ ေတာင္သူလယ္သမား အမ်ားစု၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ဦးစားေပးေသာအားျဖင့္ ၎တို႔စိုက္ပ်ိဳးေသာ စပါးမ်ားအတြက္ အေျခခံေစ်းႏႈန္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ထုတ္ျပန္ေပးျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ေပၚဆန္း၊ အထူးဧည့္မထ အုပ္စုစသည့္ အခ်ိဳ႕ေသာ အဆင့္ျမင့္စပါးအုပ္စုတို႔သည္ တင္း ၁၀၀ လွ်င္ က်ပ္ ၇ သိန္း၊ ၈ သိန္းမွ ၁၀ သိန္းေက်ာ္အထိ ေစ်းေကာင္းရရွိေနၿပီျဖစ္၍ ယင္းစပါးမ်ားကို ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းအတိုင္း ေရာင္း၀ယ္ရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ပုဂၢလိက ကုန္သည္စက္ပိုင္မ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ားကို ဦးေဆာင္စည္းရံုး၍ လုပ္ကြက္ငယ္ ေတာင္သူလယ္သမားအမ်ားစု ထုတ္လုပ္ေသာ စပါးမ်ားကို စပါးေပၚခ်ိန္တြင္ ေစ်းေကာင္း ရရွိေစေရး၊  ျပည္တြင္း ျပည္ပ ေစ်းကြက္တြင္ တိုးျမွင့္တင္ပို႔ေရာင္းခ် ႏိုင္ေရးအတြက္ ဦးေဆာင္ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေျခခံစပါးေစ်းႏႈန္း သတ္မွတ္ျခင္းကို ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ ထုတ္လုပ္မႈ ကုန္က်စရိတ္၊ အက်ိဳးအျမတ္၊ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္ေစ်းႏႈန္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာေစ်းႏႈန္းမ်ားကို မ်က္ေျခမျပတ္ ေလ့လာသံုးသပ္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ ရာသီအတြက္ ျဖစ္သင့္ေသာ အေျခခံေစ်းႏႈန္းကို ရာသီအလိုက္ ထုတ္ျပန္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေျခခံေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်ရန္ အခက္အခဲရွိေသာ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆန္စပါအသင္းခ်ဳပ္၏ ၿမိဳ႕နယ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံျဖစ္ေစ အသင္းခ်ဳပ္ရံုးခ်ဳပ္သို႔ျဖစ္ေစ ဆက္သြယ္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏို္င္ငံ၏ ဆန္စပါးထုတ္လုပ္မႈသည္ ယခင္ႏွစ္က မိုးစပါး စိုက္ဧက ၁၅ သန္းေက်ာ္ရွိခဲ့ၿပီး ပွ်မ္းမွ်အထြက္ႏႈန္း ၇၃ ဒသမ ၃၂ တင္းႏႈန္းျဖင့္ အထြက္တင္း သန္းေပါင္း ၁၀၉၉ တင္းေက်ာ္၊ ေႏြစပါးစိုက္ဧက ၂ ဒသမ ၄ သန္းေက်ာ္မွ ပွ်မ္းမွ်အထြက္ႏႈန္း ၉၂ ဒသမ ၇၃ တင္းႏႈန္းျဖင့္ အထြက္တင္းသန္းေပါင္း ၂၂၇ တင္းေက်ာ္ ထြက္ရွိခဲ့သျဖင့္ စုစုေပါင္း အထြက္တင္း သန္းေပါင္း ၁၃၂၆ တင္း ထုတ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၇-၁၈ခုႏွစ္ ဆန္စပါး ထုတ္လုပ္မႈတြင္ ႏုိင္ငံ၏ စားနပ္ရိကၡာ ဖူလံုရံုသာမက ျပည္ပသို႔ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၃ သန္းေက်ာ္ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ အတြင္း စံခ်ိန္သစ္ တင္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေအာင္သူ၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

 

March 6, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.