<

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ အိမ္၀ယ္ခြင့္ရေရး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ ေထာက္ခံခ်က္နဲ႔ ဆုပ္လည္းစူး၊ စားလည္း႐ူး ျပႆနာ

တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေဇယ် ေထာက္ခံစာေရးသားေပးေနစဥ္ (Photo: Kyaw Zay Ya Facebook)

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၆ ရက္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးတင္ေမာင္ထြန္းက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား စိစစ္ေထာက္ခံရမည့္ အေၾကာင္းၾကား စာတစ္ေစာင္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ယင္းအေၾကာင္းၾကားစာမွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရိွ တန္ဖိုးနည္းတိုက္ခန္းမ်ား ၀ယ္ယူမည့္သူမ်ားမွာ ေျမ၊ အိမ္ပိုင္ဆိုင္မႈ မရိွေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေထာက္ခံေပးရမည့္ ညႊန္ၾကားခ်က္ ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ညႊန္ၾကားခ်က္ အျပည့္အစံုမွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အိမ္ရာေရာင္းခ်ေရး ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းမွ ‘ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရိွ အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ားမွ အိမ္ခန္းတစ္ခန္းကိုသာ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ရိွၿပီး အိမ္ (သို႔မဟုတ္) ေျမပိုင္ဆိုင္မႈမရိွေၾကာင္းကို လက္ရိွေနထိုင္သည့္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားမွ ေထာက္ခံခ်က္ရယူၿပီးလွ်င္ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၏ ထပ္ဆင့္ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားရမည္။ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၏ ေထာက္ခံခ်က္မပါရိွေသာ ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံျခင္း မျပဳပါ” ဟု ဆံုးျဖတ္ခဲ့သျဖင့္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေထာက္ခံခ်က္ ရရိွႏိုင္ေရးအတြက္ လမ္းညႊန္မႈျပဳေပးႏိုင္ပါရန္ ရည္ညႊန္းစာျဖင့္ တင္ျပလာေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ လိုအပ္သလို စိစစ္၍ ထပ္ဆင့္ ေထာက္ခံေပးႏိုင္ပါေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းထဲမွာ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာေတြ ဘယ္ေလာက္ေဆာက္ေပးမွာလဲ

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရိွ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားျဖစ္ေသာ ေျမာက္ဥကၠလာပ၊ လႈိင္သာယာ၊ ေရႊျပည္သာ၊ ဒဂုံေတာင္၊ ဒဂုံဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ တန္ဖုိးနည္းႏွင့္ တန္ဖုိးသင့္တုိက္ခန္းမ်ားကုိ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕အစီအစဥ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးမည္ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က ေၾကညာခဲ့သည္။

အဆုိပါ တုိက္ခန္းမ်ား၀ယ္ယူခြင့္ ေလွ်ာက္ထားလုိသူမ်ား အေနျဖင့္ အသက္ ၂၃ ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသူျဖစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး မိသားစု (အိမ္ေထာင္စုပုံစံ ၆၆/၆)တစ္စုတြင္ တစ္ဦးသာ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း အိမ္ပုိင္/ေျမပုိင္ မရွိသူျဖစ္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တန္ဖုိးနည္းတုိက္ခန္း ၀ယ္ယူခြင့္ ေလွ်ာက္ထားသူ၏ မိသားစု၀င္ေငြသည္ တစ္လက်ပ္သုံးသိန္းႏွင့္ က်ပ္ငါးသိန္းၾကား ရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး တန္ဖုိးသင့္တုိက္ခန္း ၀ယ္ယူခြင့္ ေလွ်ာက္ထားသူ၏ မိသားစု၀င္ေငြသည္ က်ပ္ငါးသိန္းႏွင့္ က်ပ္ ၁၂ သိန္းအၾကား ရွိရမည္ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံ၀န္ထမ္းအၿငိမ္းစားမ်ား၊ ကုမၸဏီ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ၀င္ေငြနည္းျပည္သူမ်ားကို ဦးစားေပးေရာင္းခ်မည္ဟု ဆိုထားၿပီး သက္ဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲမ်ား၏ ေထာက္ခံခ်က္ ပါရိွရမည္ျဖစ္သည္။

တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ လက္ရွိအစိုးရစတင္တာ၀န္ယူခ်ိန္မွစ၍ သက္တမ္းကုန္သည့္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္အထိ အိမ္ရာတိုက္ခန္း တစ္သန္းအၿပီးတည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ၿပီး တစ္ႏွစ္လွ်င္ အိမ္ရာတိုက္ခန္းေပါင္း ႏွစ္သိန္းေဆာက္လုပ္မည္ျဖစ္သည္။

“တစ္ႏွစ္ အိမ္ရာႏွစ္သိန္းမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း (တိုက္ခန္းေပါင္း ၃၆၀၀၀) ေဆာက္လုပ္ေပးမယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္မွာ ၄၀၀၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ ေဆာက္ၿပီးသြားၿပီ။ လ်ာထားခ်က္ထက္ ေက်ာ္တာေပါ့။ တန္ဖိုးနည္း၊ တန္ဖိုးသင့္၊ တန္ဖိုးျမင့္ အိမ္ရာေတြေပါ့။ အခုႏွစ္မွာလည္း ေဆာက္လုပ္ေနဆဲ အိမ္ရာေတြ ရွိပါတယ္” ဟု ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိုးအိမ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာန ျညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးယုခိုင္က ေျပာၾကားသည္။

တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ ႏွစ္အလိုက္ အိမ္ရာထုတ္လုပ္မည့္ အစီအစဥ္ အေနျဖင့္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာႏွင့္ တန္ဖိုးသင့္အိမ္ရာမ်ားကို ရန္ကုန္တိုင္း၊ ဧရာ၀တီတိုင္း၊ မေကြးတိုင္း၊ စစ္ကိုင္းတိုင္း စသည့္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ေလးခုတြင္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ တိုက္လံုးေရ ၁၅၈ လံုး၊ အခန္းေပါင္း ၄၅၅၀၊ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ တိုက္လံုးေရ ၂၀၇ လံုး၊ အခန္းေပါင္း ၅၉၀၈ ခန္းႏွင့္ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ တိုက္လံုးေရ ၄၀၊ အခန္းေပါင္း ၁၄၅၆ ခန္း စုစုေပါင္းတိုက္လံုးေရ ၄၀၅ လံုး၊ အခန္းေပါင္း ၁၁၉၁၄ ခန္း ေဆာက္လုပ္မည္ ျဖစ္သည္။

လက္ရိွတြင္ ေျမာက္ဥကၠလာ၊ လိႈင္သာယာ၊ ေရႊျပည္သာ၊ ဒဂုံေတာင္၊ ဒဂုံဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ တန္ဖိုးနည္းႏွင့္ တန္ဖိုးသင့္တိုက္ခန္း ၈၆၂ ခန္းကို၀ယ္ယူရန္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၆ ရက္မွ မတ္ ၁၆ ရက္အတြင္း ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိုးအိမ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနတြင္ ေလွ်ာက္လႊာတင္ကာ တိုက္ခန္းမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။

တိုက္ခန္းမ်ားကို ၀ယ္ယူရာတြင္ ဘဏ္မ်ားမွ ေခ်းေငြရယူရမည္ျဖစ္ၿပီး ကနဦးေပးသြင္းေငြအျဖစ္ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေပးေခ်ရမည္ျဖစ္သည္။

“အိမ္ရာေခ်းေငြျဖင့္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ ၀ယ္ယူလိုသူေတြဟာ လစဥ္မိသားစုတစ္စုလံုး၀င္ေငြ အနည္းဆံုး သုံးသိန္းရွိရမွာ ျဖစ္ၿပီးေတာ့ တန္ဖိုးသင့္အိမ္ရာ ၀ယ္ယူလိုသူေတြဟာ လစဥ္မိသားစုတစ္စုလံုး ၀င္ေငြအနည္းဆံုး ငါးသိန္းရွိရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အိမ္ရာေခ်းေငြ ရယူသူမ်ားမွ ေပးဆပ္ရမည့္ အစီအစဥ္မွာ အိမ္ရာေခ်းေငြျဖင့္ အိမ္ရာ၀ယ္ယူသူေတြဟာ တိုက္ခန္းတန္ဖိုး၏ ရာခုိင္ႏႈန္း ၂၀ ကို ကနဦးေပးသြင္းေငြအျဖစ္ ေပးသြင္းရမွာျဖစ္ၿပီး က်န္ရာခိုင္ႏႈန္း ၈၀ ကို တစ္ႏွစ္လွ်င္ အတိုးႏႈန္း ၈ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ အနည္းဆံုး ၁၀ ႏွစ္မွ ၁၅ ႏွစ္ ထုတ္ေခ်းေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေခ်းေငြအရင္းအတိုး ျပန္လည္ေပးသြင္းရန္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္မွ သတ္မွတ္ထားသည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ JICA မွ ခ်မွတ္ထားသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အတိုင္း ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေခ်းေငြျပန္လည္ေပးဆပ္မည့္ အစီအစဥ္မွာကေတာ့ အဆိုပါ ေခ်းေငြသည္ JICA (Two Step Loan) ျဖစ္၍ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရသုိ႔ ဆိုင္းငံ့ကာလ ၁၀ ႏွစ္အတြင္း အတိုးေငြကိုသာ ေပးဆပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ၁၁ ႏွစ္ေျမာက္မွစ၍ အရင္းစတင္ေပးဆပ္ကာ ႏွစ္ ၃၀ အတြင္း အေက်ေပးဆပ္ရမည္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္အေနျဖင့္ အိမ္ရာေခ်းေငြ ရယူသူမ်ားက လစဥ္အတိုးအရင္း ေပးဆပ္မႈရရွိေငြကို သုံးလတစ္ႀကိမ္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္သို႔ ျပန္လည္ ေပးဆပ္သြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ဒု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္းက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂ ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ စီမံကိန္းမ်ားအျဖစ္ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ေရႊလင္ဗန္း တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ၊ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ေရႊေပါကၠံ ၁၄ ရပ္ကြက္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာႏွင့္ အျခားအိမ္ရာမ်ားကို ေဆာက္လုပ္ေပးခဲ့သည္။

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ေရႊလင္ဗန္းတန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာတြင္ အခန္းေပါင္း ၁၇၆၈ ခန္း၊ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ေရႊေပါကၠံ ၁၄ ရပ္ကြက္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာတြင္ အခန္းေပါင္း ၆၂၀ ခန္းႏွင့္ အျခားအိမ္ရာမ်ားတြင္ အခန္းေပါင္း ၁၆၉၈၆ ခန္း ေဆာက္လုပ္ေပးခဲ့သည္။

ယင္းေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အစိုးရလက္ထက္တြင္ ယခင္အစိုးရလက္ထက္ကထက္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာမ်ားကို ပိုမိုေဆာက္လုပ္ႏိုင္ရန္ ရည္မွန္းထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ညႊန္ၾကားစာက ဘယ္လိုထြက္လာတာလဲ

တန္ဖိုးနည္း တိုက္ခန္းမ်ား ၀ယ္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေထာက္ခံေပးရမည့္ဆိုသည့္ ညႊန္ၾကားစာမွာ မထြက္မီကပင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအၾကား ေ၀ဖန္မႈမ်ားရိွခဲ့သည့္ ညႊန္ၾကားခ်က္ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ အဖြဲ႕က ျပဳလုပ္သည့္ အိမ္ရာေရာင္းခ်ေရး ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းတြင္ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီ တစ္ခုမွ ဥကၠ႒ႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴးတို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး သေဘာတူျခင္းျဖစ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ သေဘာထားရယူျခင္း မရိွေၾကာင္း ေက်ာက္တံတားမဲဆႏၵနယ္မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚၾကည္ျပာက ေျပာၾကားသည္။

“စာရြက္ယူၿပီး သြားျပေတာ့မွ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က တျခားသူေတြကလည္း ေမးေနတယ္။ ၀န္ႀကီးကို လွမ္းေမးမွ ျဖစ္ေတာ့မယ္ဆိုၿပီး ၀န္ႀကီးကိုေမးရတာ။ အစ္မတို႔ လႊတ္ေတာ္က ေကာ္မတီတစ္ခုက ဥကၠဌနဲ႔ အတြင္းေရးမွဴးကို ေခၚၿပီး ထည့္သြင္းဆံုးျဖတ္တယ္။ သူတို႔လည္း ပါတယ္ေပါ့ေနာ္။ ဒါေပမဲ့ ဥကၠ႒နဲ႔ အတြင္းေရးမွဴးက လႊတ္ေတာ္ကိုလည္း ျပန္မေျပာဘူး။ မေျပာမိတာ။ တကယ္ေတာ့လည္း ဒါက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အားလံုးနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ကိစၥက ေကာ္မတီတစ္ခုရဲ႕ ဥကၠ႒နဲ႔ အတြင္းေရးမွဴးက ဆံုးျဖတ္တယ္ဆိုတာက မရဘူးေလ။ အခ်င္းခ်င္းလည္း မေျပာမိလိုက္တဲ့ အခါက်ေတာ့ စာႀကီးထြက္လာေတာ့ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒လည္း မသိလိုက္ဘူးဆိုတဲ့ ပံုစံျဖစ္သြားတာ။ သိတဲ့အခါက်ေတာ့ အစ္မတို႔က ထိုးရမလို၊ မထိုးရမလိုဆိုေတာ့ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ကလည္း စာႀကီးကလည္း ထြက္သြားၿပီ။ မထိုးဘူးဆို ျပန္ရင္လည္း ကိုယ္စားလွယ္ေတြျဖစ္ၿပီး ျပည္သူ႔အတြက္ ဒီေလာက္ေတာင္ မလုပ္ခ်င္ဘူးလားဆိုတာက ျဖစ္ဦးမယ္။ ထိုးေပးျပန္ရင္လည္း ကိုယ္စားလွယ္ လက္မွတ္ထိုးေပးရမွာ ကိုယ္စားလွယ္အလုပ္လား။ ဒါ မွန္မမွန္ ကိုယ္စားလွယ္က ဘယ္လိုတာ၀န္ယူႏိုင္မလဲ စတာေတြေပါ့။ ဒါေပမဲ့ စာကေတာ့ ထြက္သြားၿပီ။ အဲဒီေတာ့ မူေလးနည္းနည္းျပင္ဆိုၿပီး လုပ္ရေတာ့တာေပါ့” ဟု ေက်ာက္တံတားမဲဆႏၵနယ္မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚၾကည္ျပာက ေျပာၾကားသည္။

ညြန္ၾကားစာက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို ဘာေတြအခက္ေတြ႕ေစသလဲ

ယင္းကဲ့သို႔ အေၾကာင္းၾကားစာ ထြက္ေပၚလာျခင္း မရိွမီကပင္ ရန္ကုန္တိုင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႕က ေ၀ဖန္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

“အဲဒါမသိခင္ကတည္းက အဲဒီအမိန္႔ ညႊန္ၾကားခ်က္မသိခင္ကတည္းက ေထာက္ခံဖို႔အတြက္ အန္ကယ့္ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ကေတာ့ ေလွ်ာက္လႊာေတြ ပလူပ်ံေအာင္ေရာက္ေနၿပီ။ အန္ကယ္တုိ႔က ေနာက္မွသိရတာပါ။ ယံုယံုၾကည္ၾကည္နဲ႔ ေထာက္ခံဖုိ႔ဆုိတာက အန္ကယ္တုိ႔က မဲဆႏၵရွင္ေတြရဲ႕ ေထာက္ခံခ်က္ေတြနဲ႔ ကုိယ္စားလွယ္ျဖစ္လာတာပါ။ ကုိယ့္ဆီအဲဒီမဲဆႏၵက ေထာက္ခံခ်က္လာေတာင္းေတာ့ ကုိယ္စားလွယ္ဘက္ကေန စဥ္းစားၾကည့္ ဘယ္လုိလုပ္ရမလဲ။ ေထာက္ခံခ်က္မေပးဘူးဆုိေတာ့ ဘယ္လုိျဖစ္သြားမလဲ။ ေမးခြန္းေပါင္း သုိ႔ေလာသုိ႔ေလာေတြက အမ်ားႀကီးေပါ့။ အဲဒီေတာ့ အန္ကယ္တုိ႔က ဒီကိစၥေထာက္ခံစာလာလုိ႔ရွိရင္ ဆုပ္လဲဆူး စားလဲ႐ူး။ မေထာက္ခံလုိ႔ ရွိရင္လည္း ျပည္သူကေန ကုိယ္စားလွယ္ကုိ ရြံသြားဦးမယ္ေလ။ အဲဒါေၾကာင့္ အန္ကယ္ အေနကေတာ့ အစုိးရနဲ႔ လႊတ္ေတာ္၊ လႊတ္ေတာ္နဲ႔အစုိးရ မလုပ္သင့္တဲ့ အလုပ္ကုိ လုပ္ခ်လုိက္တာပဲလုိ႔ အန္ကယ္ ရဲရဲ၀ံ့၀့ံ ေျပာခ်င္ပါတယ္” ဟု ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂) မွ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ေျပာၾကားသည္။

တန္ဖုိးနည္း၊ တန္ဖုိးသင့္တုိက္ခန္းမ်ား ၀ယ္ယူရန္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ေထာက္ခံခုိင္းျခင္းသည္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ ကိစၥမဟုတ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူမ်ားကုိ လက္မွတ္မထုိးေပးပါကလည္း ျပည္သူမ်ား ၿငိဳျငင္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ အဆုိးႏွင့္ အေကာင္း ဒြန္တြဲေနေၾကာင္း လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁) မွ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

“အခုဟာက လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အေနနဲ႔ လုပ္ရမယ့္ကိစၥေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ ထုိးခိုင္းတဲ့အတြက္ ျပႆနာက ဘာရွိလာႏုိင္လဲဆုိရင္ သူတုိ႔မမွန္လို႔ မထုိးေပးဘူးဆုိရင္ ၿငိဳျငင္လာဖုိ႔ရွိတယ္။ ဟုတ္လုိ႔ ထုိးေပးရတာ ျပႆနာမရွိဘူး။ လူေတြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက မွန္မွန္ကန္ကန္မွ လာလုပ္ရဲတာပါ။ မမွန္ကန္တာကေတာ့ အနည္းငယ္ ပါလာႏုိင္တယ္။ တစ္ခုပဲ လက္မွတ္ ထုိးခုိင္းတာကုိ အသိမေပးလုိက္ဘူးေပါ့။ အသိေပးရင္ အေက်အလည္ ေဆြးေႏြးႏုိင္တယ္။ ထုိးတာ ဘာတစ္ခုေတာ့ ေကာင္းလဲဆုိေတာ့ ျပည္သူေတြက ဒီလက္မွတ္တစ္ခု ထုိးေပးဖုိ႔ အဆင့္ဆင့္လုပ္ရတယ္။ ေငြေပးေငြယူေတြခံရတယ္။ အခုဆုိ သူတုိ႔ကုိ ျပန္စစ္ေဆးေပးတယ္။ ဦးတုိ႔ဘက္ျခမ္းက လူေတြကေတာ့ ေတာ္ေတာ္၀မ္းသာေနတယ္။ ဘယ္အရာမဆို အဆုိးနဲ႔အေကာင္း ဒြန္တြဲေနတာေပါ့။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ဘယ္လုိပဲ ေထာက္ခံ ေထာက္ခံ ျပန္ၾကည့္မွာ။ ျပန္ၾကည့္ၿပီးေတာ့မွ မွားယြင္းေနတယ္ဆုိရင္ မေပးဘူးလုိ႔ ေျပာတယ္။ အစ္ကုိတုိ႔ဘက္က လုပ္ငန္းေခ်ာေမြ႕ေအာင္ လုပ္ေပးရတဲ့ သေဘာပဲရွိတယ္။ လုိလုိလားလားပဲ လုပ္ေပးလုိက္ပါတယ္။ ဘယ္အရာမဆုိ အဆိုးနဲ႔အေကာင္းက ဒြန္တြဲေနတယ္” ဟု ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

ယခုကဲ့သို႔ ေထာက္ခံခိုင္းျခင္းေၾကာင့္ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအၾကားတြင္ ၀ိဒါဒကြဲျပားစရာမ်ား ရိွလာႏိုင္ေၾကာင္း၊ အစိုးရအာဏာပိုင္ အဖြဲ႕မ်ားျဖစ္သည့္ ေျမစာရင္းႏွင့္ စည္ပင္သာယာထံတြင္ ေျမပိုင္ဆိုင္သူစာရင္း အတိအက် မရိွသည့္ေခတ္တြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွာ အတိအက် မသိႏိုင္ေၾကာင္း၊ ေျမမရိွဟုဆိုကာ ေထာက္ခံေပးရမည္မွာ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအၾကား နားလည္မႈလြဲမွားႏိုင္သည့္ အေျခအေနပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းေၾကာင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ထားသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအနက္ ပုဒ္မ ၃ အား ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေပးေစလိုေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဇယ်ာေသာ္က ၎၏လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာ Facebook တြင္ ေရးသားထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

‘ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က အိမ္ခန္းေတြ ေရာင္းခ်တဲ့ ေနရာမွာ ‘လိုုက္နာရမည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား’ ဆိုၿပီး ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။ အဲဒီထဲကမွ ပုဒ္မ ၃ မွာ ေလွ်ာက္ထားသူဟာ အိမ္ (သို႔မဟုတ္) ေျမပိုင္ဆိုင္မႈမရွိေၾကာင္းကို လက္ရွိေနထိုင္တဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ရဲ႕ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္က ေထာက္ခံခ်က္ေပးၿပီး အဲဒါနဲ႔ ပူးတြဲေလွ်ာက္ထားရမယ္လို႔ ဆိုထားပါတယ္။ ဒီေတာ့လာေလွ်ာက္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ဟာ ျမန္မာတစ္နိုင္ငံလံုးမွာ အိမ္ ဒါမွမဟုတ္ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈရွိတယ္။ မရွိဘူးဆိုတာကို လက္ရွိ ေျမစာရင္းနဲ႔ စည္ပင္ေတြကေတာင္ မသိႏိုင္ေသးတာ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကိုယ္စားလွယ္ေတြအေနနဲ႔ ဘယ္လိုလုပ္သိႏိုင္ပါ့မလဲ။ အၾကားအျမင္ရရင္ေတာ့ တစ္မ်ဳိးေပါ့။ ကိုယ္စားလွယ္ေတြအေနနဲ႔ ေထာက္ခံခ်က္ ေရးေပးလိုက္တယ္ဆိုပါစို႔။ ေလွ်ာက္ထားသူမွာ မူလပိုင္ဆိုင္တဲ့ အိမ္ ဒါမွမဟုတ္ ေျမ ရွိေနတယ္ဆိုရင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ။ ေထာက္ခံခ်က္ ေရးမေပးျပန္ဘူးဆိုရင္လည္း အမွန္တကယ္အိမ္။ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈ မရွိတဲ့သူေတြအတြက္ နစ္နာဆံုး႐ံႈးမႈ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ အသင့္ေတာ္ဆံုးက စည္းကမ္းခ်က္ပုဒ္မ ၃ ကို ပယ္ဖ်က္ၿပီး ေလွ်ာက္ထားသူ ကိုယ္တုိင္အမွန္တကယ္ အိမ္ရာေျမပိုင္ဆိုင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ၀န္ခံကတိျပဳခိုင္း၊ ေလွ်ာက္လႊာတင္ထားသူေတြကို ျပန္လည္စိစစ္၊ အမွန္တကယ္ အိမ္ရာေျမပိုင္ဆိုင္ျခင္း မရွိတဲ့သူေတြကို ဦးစားေပး၊ ပုိင္ဆိုင္မႈရွိပါလ်က္နဲ႔ ထပ္မံေလွ်ာက္ထားလာတယ္ဆိုရင္ တည္ဆဲဥပေဒနဲ႔ အေရးယူ (ရာဇသတ္ႀကီးပုုဒ္မ ၄၂၀ ရယ္၊ ၄၆၈ ရယ္နဲ႔ေတာ့ ၿငိမယ္ထင္တယ္)။ အဲဒီလိုဆို ပိုသင့္ေတာ္မယ္ ထင္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ အခုလို ေဆြးေႏြးရျခင္းဟာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့ အိမ္ခန္းမ်ား၀ယ္ယူခြင့္ဆိုင္ရာ စည္းကမ္းမ်ားဟာ အမွန္တကယ္ အိမ္/ေျမ မပိုင္ဆိုင္သူမ်ားကို စိစစ္ၿပီး၊ အိမ္ခန္း၀ယ္ယူခြင့္ေပးလိုတဲ့ ဆႏၵသေဘာထားျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕မွာေတာ့ ကိုယ္စားလွယ္နဲ႔ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူေတြရဲ႕ၾကားမွာ သေဘာထား ကြဲျပားစရာေတြ ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ကာ အခုထုတ္ျပန္ထားတဲ့ စည္းကမ္းခ်က္ အပိုဒ္ ၃ ကို ျပန္လည္သံုုးသပ္ၿပီး အျမန္ဆံုုး ျပဳျပင္၊ ျပင္ဆင္၊ ေျပာင္းလဲသင့္ပါတယ္လိုု႔ အၾကံျပဳ ေဆြးေႏြးလိုပါတယ္’ ဟု Facebook တြင္ ေရးသားထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ထို႔ျပင္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ၾကံဳေတြ႕ရႏိုင္သည့္ ျပႆနာမွာ မိမိ၏ မဲဆႏၵနယ္ေျမ အက်ယ္အ၀န္းေပၚမူတည္ၿပီး အခက္ေတြ႕မည္ျဖစ္သည္။ မဲဆႏၵနယ္ေျမက်ယ္၀န္းပါက အိမ္ရာ၀ယ္ယူခြင့္ ေထာက္ခံစာအား လာယူရာတြင္ မည္သူက အိမ္ပိုင္ရွင္ျဖစ္သလဲ၊ မည္သူက လိမ္လည္ေနသလဲဆိုသည့္ ျပႆနာအား အေျဖရွာရာတြင္ အခက္ေတြ႕ေစႏိုင္သည့္ အေျခအေန ျဖစ္သည္။

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ကုိယ္စားလွယ္က ေထာက္ခံတယ္ဆုိတဲ့ အပုိင္းမွာ ကုိယ္မသိရင္ ေထာက္ခံေပးလုိ႔မရဘူး။ ဥပမာ-အိမ္ပုိင္ဆုိင္မႈ မရွိဘူး။ ေျမပုိင္ဆုိင္မႈမရွိဘူး။ ကုိယ္သိရင္ေတာ့ သိတဲ့အတုိင္း ေထာက္ခံလုိ႔ရတာေပါ့ေနာ္။ အဲဒါကလည္း နယ္ေျမေဒသ အက်ယ္အ၀န္းေပၚမူ တည္တယ္။ သိပ္က်ယ္ျပန္႔တဲ့ ေဒသမွာက်ေတာ့ ကုိယ္စားလွယ္ေတြက ဘယ္လုိမွ အေသးစိတ္မသိႏုိင္ဘူး။ နယ္ေျမက်ဥ္းတဲ့ေဒသမွာက်ေတာ့ မသိေသးေသာ္လည္း ကုိယ့္ဆီလာၿပီး ေတာင္းဆုိရင္ စုံစမ္းလုိက္ရင္ သူ႔ရဲ႕ ရာဇ၀င္ကုိ စုံစမ္းလုိက္ႏုိင္တာေပါ့၊ သိလုိ႔ရွိရင္ သိတဲ့အတုိင္း ေထာက္ခံခ်က္ေပးလုိ႔ရတယ္။ ကြၽန္ေတာ္အေနနဲ႔ကေတာ့ရွင္းတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ ဧရိယာကၿမိဳ႕ထဲဧရိယာ။ ကြၽန္ေတာ့္ဆီမွာ လာေတာင္းရင္ မဲဆႏၵနယ္ေျမမွာ တကယ္ပုိင္ဆုိင္တယ္၊ မပုိင္ဆုိင္ဘူးဆုိတာ အခ်ိန္တုိတုိနဲ႔ရေအာင္ ေလ့လာလုိ႔ရတယ္။ ေလ့လာခ်က္ေပၚမွာ ေထာက္ခံလုိက္မယ္” ဟု မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁) မွ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးလွေဌးက ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေထာက္ခံစာရယူၿပီးပါက ကိုယ္စားလွယ္၏ ေထာက္ခံစာအား ထပ္မံရယူရျခင္းေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားကို ပိုမိုပင္ပန္းေစေၾကာင္း ဦးလွေဌးက ေျပာၾကားသည္။

“အခုေနာက္ပိုင္းမွာ မူတစ္ခု ေျပာင္းတယ္။ ပုံစံ တစ္ေစာင္ထုတ္လာတယ္။ အဲဒီပုံစံေပၚမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ေထာက္ခံရမယ္။ ၿပီးရင္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေထာက္ခံၿပီးေတာ့မွ တုိင္းကုိယ္စားလွယ္က ေထာက္ခံဆုိတဲ့ ပုံစံတစ္ခုထြက္လာတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္အယူအဆ ေျပာရရင္ အဲဒီကိစၥမႀကိဳက္ဘူး။ အဆင့္ဆင့္ ျဖစ္လာတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ျပည္သူက တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ သြားရတယ္” ဟု ဦးလွေဌးက ေျပာၾကားသည္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို ဘာေတြ ဒုကၡေပးေနသလဲ

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အဓိက အခက္ေတြ႕ျခင္းမွာ လိမ္လည္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ား ပါ၀င္မလာေစရန္ စိစစ္ရျခင္းျဖစ္သည္။

“အစ္မဆီကို ရာထူးႀကီးႀကီးနဲ႔ အိမ္ပိုင္ယာပိုင္လည္းရိွတဲ့သူတစ္ေယာက္က ဖုန္းဆက္တယ္။ သူ႔ကို ေထာက္ခံေပးလို႔ ရမလားဆိုတာကို ဖုန္းဆက္ေမးတာ။ လူကိုယ္တိုင္ေတာ့ မလာပါဘူး။ အဲဒီလိုေတြ ရိွတယ္” ဟု ေက်ာက္တံတားမဲဆႏၵနယ္မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚၾကည္ျပာက ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္တြင္ ေမးခြန္းေမးျမန္းမႈအမ်ားဆံုး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တြင္ တစ္ဦးအပါအ၀င္ျဖစ္သည့္ ေဒၚၾကည္ျပာထံ လာေရာက္ဆက္သြယ္သူႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အေသးစိတ္ ေမးျမန္းခဲ့ေသာ္လည္း ဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ စံုစမ္းျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရိွအခ်ိန္အထိ (မတ္ ၃ ရက္) ျပန္လည္ဆက္သြယ္ျခင္း မရိွေသးေၾကာင္း၊ ယင္းေၾကာင့္ အမည္ႏွင့္ ရာထူးအား ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားျခင္း မျပဳႏိုင္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ၿမိဳ႕နယ္ ၃၇ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ရိွသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွာ တန္ဖိုးနည္းတိုက္ခန္း၊ တန္ဖိုးသင့္အိမ္ရာမ်ား ၀ယ္ယူႏုိင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သြားေရာက္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအတြက္ ေထာက္ခံေပးရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အခက္မေတြ႕ေစရန္ ကိုယ့္နည္းကိုယ့္ဟန္ျဖင့္သာ ေျဖရွင္းေနၾကေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံမွ သိရသည္။

ၿမိဳ႕တြင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားျဖစ္သည့္ ေက်ာက္တံတား၊ ပန္းဘဲတန္းစသည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေထာက္ခံစာ လာယူသူမ်ားမွာ လက္ရိွအခ်ိန္အထိ နည္းပါးလ်က္ရိွေနၿပီး စည္ပင္သာယာေရးနယ္နိမိတ္ ျပင္ပၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္လည္း အလားတူ နည္းပါးေသးေၾကာင္း အဆိုပါၿမိဳ႕နယ္မ်ားရိွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံမွ သိရသည္။

“ဒီဘက္မွာေတာ့ သိပ္မလာေသးဘူး။ ဘာလို႔ဆိုေတာ့ အလုပ္လုပ္ေနရတာက သန္လ်င္မွာ။ သန္လ်င္နဲ႔အနီးဆံုး တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာက ဒဂံုဆိပ္ကမ္းေလာက္ပဲ ရိွတာဆိုေတာ့ အခုထိေတာ့ လာေလွ်ာက္တဲ့ သူနည္းေသးတယ္။ ေမးၾကည့္ေတာ့ သူတို႔အတြက္ အလုပ္သြားအလုပ္ ျပန္အဆင္မေျပႏိုင္တာနဲ႔ မေလွ်ာက္တဲ့သူေတြလည္းရိွတယ္” ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ႏိုင္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရိွတြင္ ၾကံဳေတြ႕ႏိုင္သည့္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မိမိဘာသာ စီမံထားေၾကာင္း၊ မိမိေထာက္ခံေပးလိုက္သူမွ လိမ္လည္ျခင္း မရိွႏုိင္ေစရန္ ေထာက္ခံခ်က္တြင္ အိမ္ပိုင္ရာပိုင္ မရိွသည့္ အေၾကာင္းအား ခံ၀န္ဂတိအျဖစ္ ပူးတြဲ ေရးသားေစကာ လက္မွတ္ထိုးေစေၾကာင္း၊ လိမ္လည္သူ တစ္ေယာက္ေၾကာင့္ အမွန္တကယ္ အိမ္ပိုင္ရာပိုင္မရိွသူတစ္ဦး ရရိွႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း ဦးေအာင္ႏိုင္ထြန္းက ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

“အခက္အခဲကေတာ့ မရိွေသးဘူး။ ႐ံုးအဖြဲ႕က လာေလွ်ာက္တဲ့သူေတြကို လက္ခံေပးတယ္။ လိုအပ္တာေလးကို ေက်းရြာရပ္ကြက္ ေထာက္ခံခ်က္ကို ယူလာခိုင္းတယ္။ မျပည့္စံုရင္ ျပန္ယူခိုင္းရတယ္။ အဲဒါေတြကို ႐ံုးအဖြဲ႕က လက္ခံထားၿပီးေတာ့မွ ညဘက္ကို လက္မွတ္ထိုးေပးတယ္။ အခုရက္ပိုင္းမွာေတာ့ သိပ္မမ်ားေသးဘူး။ ေသခ်ာေတာ့ ေမးတယ္။ အဓိကကသားသမီးနဲ႔ပဲေနေန မိဘနဲ႔ပဲေနေန ျပႆနာ မရိွဘူး။ တကယ္အိုးပိုင္အိမ္ပိုင္ မရိွရဘူး။ ေနာက္တစ္ခုက သြားေနႏိုင္ရမယ္။ မေနႏိုင္ဘဲနဲ႔ေတာ့ မေလွ်ာက္နဲ႔။ ေလွ်ာက္လို႔က်လာရင္ တကယ္သြားေနရမွာ ဆိုၿပီးေျပာေတာ့ သိပ္မေလွ်ာက္ၾကေသးဘူး။ ေထာက္ခံေပးရတာေတာ့ သန္လ်င္ဘက္ကေတာ့ လက္တေလာေတာ့ သံုးဦးပဲရိွေသးတယ္။ ႐ံုးအဖြဲ႕ဘက္မွာေတာ့ တင္ထားတာေတြရိွတယ္။ စိစစ္ေနတုန္းပဲ။ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြကိုလည္း မွာတယ္။ ဒါက တကယ္မရိွတဲ့ သူေတြကို ေပးခ်င္တာျဖစ္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ေသခ်ာစိစစ္ေပးပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘက္ကလည္း တာ၀န္ယူမႈ တာ၀န္ခံမႈ အျပည့္နဲ႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုၿပီးမွာထားတယ္။ ျပန္ၿပီးတာ၀န္ယူေပးဖို႔ လိုမယ္ဆိုၿပီးေတာ့ ေျပာထားတယ္။ အခုဟာကေတာ့ ရပ္ကြက္ေရာ၊ ၿမိဳ႕နယ္ေရာ ခံထားတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက လိုအပ္လို႔ ဒီဟာက ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၿမိဳ႕နယ္ထဲမွာ ဘယ္သူကေတာ့ ဘယ္လိုဆိုတာကို စံုစမ္းႏိုင္ေအာင္လို႔ လုပ္ထားတာလည္းရိွတယ္။ အကုန္ျပည့္စံုတယ္ေတာ့ မျဖစ္ဘူးေပါ့။ ေနာက္တစ္ခုကလည္း ေျပာထားရတယ္။ ၀ယ္ယူခြင့္ေပါက္ရင္ စိစစ္ဦးမွာ။ အဲဒီမွာ စိစစ္လို႔ျဖစ္လာတဲ့ ျပႆနာကိုေတာ့ မိမိဘာသာ တာ၀န္ယူရမယ္ဆိုၿပီး ရွင္းျပထားတယ္” ဟု ဦးေအာင္ႏိုင္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အခက္ၾကံဳရသည့္ ကိစၥမွာ သန္းေခါင္စာရင္းကိစၥျဖစ္သည္။ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားမွာ မိဘႏွင့္ ေနစဥ္ကတည္းက ထည့္သြင္းထားသည့္ သန္းေခါင္စာရင္းသာရိွၿပီး ေနထိုင္သည့္ေနရာမ်ား မတူေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ လာေရာက္ ေလွ်ာက္ထားၿပီဆိုပါက အခက္ေတြ႕ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံမွ သိရသည္။

“တခ်ဳိ႕က်ေတာ့ သန္းေခါင္စာရင္း ကိစၥ။ ဒီမွာက ငွားေနတယ္။ ဒါေပမဲ့ သန္းေခါင္စာရင္းမွာက တျခားၿမိဳ႕နယ္ျဖစ္ေနတယ္။ မိဘနဲ႔ မခြဲရေသးဘဲနဲ႔ ျဖစ္ေနတာေတြလည္း ရိွတယ္။ အဲဒီအတြက္ကလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ လုပ္ထားတဲ့ Form ေလးမွာဆိုရင္ ဒါက အိမ္ေထာင္စုစာရင္း၊ ဧည့္စာရင္းနဲ႔ေနတာ၊ ဒါက ယာယီသန္းေခါင္စာရင္းနဲ႔ ေနတာလား။ ေနာက္တစ္ခုက မိဘနဲ႔ေနတာလား။ သားသမီးနဲ႔ေနတာလား။ အဲဒါေလးေတြကို ေမးၿပီး ေဖာင္ထဲမွာ ျဖည့္ခိုင္းတယ္။ အဲဒီေဖာင္က ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘာသာလုပ္တာ ဘယ္သူမွလုပ္တာ မဟုတ္ဘူး။ ႏို႔မို႔ဆိုရင္ ေတာ္ေတာ္စစ္ရမွာ။ အဲဒါေလးလုပ္ထားေတာ့ လြယ္တယ္။ သူတို႔ကို ေမးၿပီး ျဖည့္လိုက္႐ံုပဲ” ဟု ဦးေအာင္ႏိုင္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႕က ကန္႔ကြက္ခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေထာက္ခံခ်က္ ေပးရမည့္ကိစၥမွာ လတ္တေလာတြင္ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားသူ နည္းပါးေနေသးသည့္အတြက္ အခက္အခဲ နည္းေနေသးေသာ္လည္း မ်ားျပားလာပါက အခက္ေတြ႕ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ေသာ္လည္း အိမ္ရာမရရိွပါက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအၾကား စိတ္၀မ္းကြဲစရာ အေျခအေနမ်ား ေပၚေပါက္လာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္တြင္ အိမ္ပိုင္ရာပိုင္ရိွသူမ်ားလည္း တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာမ်ားကို ေလွ်ာက္ထား၀ယ္ယူခဲ့သျဖင့္ အမွန္တကယ္ အိမ္ရာမရိွသူမ်ား မရခဲ့သည့္ျဖစ္စဥ္မ်ားလည္း ရိွခဲ့သည္။

လက္ရိွအေျခအေနတြင္ အိမ္ရာ၀ယ္ယူလိုသူမ်ားအတြက္ ႏွစ္ရွည္ အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ ေငြေပးေခ်ႏိုင္သည့္ အားသာခ်က္ေၾကာင့္ စိတ္၀င္စားသူလည္း မ်ားျပားလ်က္ရိွသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ လာေရာက္ အေျခခ်ေနထိုင္လိုသူမ်ားအတြက္ အဓိက အေရးႀကီးဆံုးျပႆနာမွာ ေက်ာတစ္ခင္းစာေနရာရရိွေရးပင္ ျဖစ္သည္။

ငွားရမ္းခႀကီးျမင့္သည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အေျခခံလူတန္းစားမ်ား အိမ္ပိုင္ရရိွေရးအတြက္ တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအၾကား အခက္ေတြ႕ႏုိင္မလားဆိုသည္မွာ ေစာင့္ၾကည္ရမည္ျဖစ္ေပသည္။

March 4, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.