<

အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားအား ေခ်မႈန္းေရး ေမာင္ေတာခရုိင္ အတြင္းရွိ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ား ဆႏၵထုတ္ေဖာ္

တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈရိေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ ခိုင္မာမႈရွိေရးႏွင့္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားအား ေခ်မႈန္းေရး အပါအဝင္ UNHCR၊ WFP အပါ၀င္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလံုး ရခိုင္ျပည္မွ အျမန္ဆံုး ထြက္ခြာေပးေရး ေမာင္ေတာခ႐ိုင္ အတြင္းရွိ လူနည္းစု ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားက ၾသဂုတ္လ ၁၃ ရက္ေနံမြန္းလြဲ ၁ နာရီမွ ညေန ၃ နာရီအထိ လူဦးေရ တစ္ေထာင္ခန္႔ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈတြင္ ေက်းရြာသားရွစ္ဦး သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရသည့္ ကိုင္းႀကီးၿမိဳ ေက်းရြာသားမ်ား အပါအဝင္ ၿမိဳ႕နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ေျမာက္ပိုင္း ေက်းရြာမ်ားမွ တိုင္းရင္းသားမ်ား ၿမိဳ႕ေပၚတက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕မေက်ာင္းေရွ႕တြင္ စုရပ္ျပဳလုပ္ကာ ၿမိဳ႕တစ္ပတ္ေႂကြးေၾကာ္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကသည္။

“က်ေနာ္တို႔ ေမာင္ေတာေဒသခံေတြ ရဲ႕အဓိက ေတာင္းဆိုခ်က္က အခ်က္ ၆ ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါေတြက တရားဥပေဒစိုးမိုးေရ ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ ခိုင္မာေရး ၊ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားအား ခိုလွံုခြင္ေပးသူ ဒို႔ရန္သူ၊ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕ ေခ်မႈန္းေရး ၊အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕၏ အမည္ကို ေဖာ္ထုတ္ေပးေရး၊ ယူအင္အိုင္အင္ဂ်ီအို အဖြဲ႕မ်ား ထြက္ခြာေပးေရးတို႔ကို ေတာင္းဆိုခဲ့ပါတယ္။ ဒီကေန႔ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲမွာ ေမာင္ေတာ တစ္နယ္လံုး ေက်းရြာမ်ား ပါမက်န္ ၿမိဳ႕ေပၚတက္ၿပီး ဆႏၵျပၾကပါတယ္။ လူဦးေရ တစ္ေထာင္ေလာက္ ရွိပါတယ္။ တစ္ျခားေတာင္းဆို ခ်က္ေတြကေတာ့ ရခိုင္ျပည္နယ္တစ္ဝန္းက ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြအတိုင္း ျဖစ္ပါတယ္။” ဟု ဆႏၵျပပြဲအား ဦးေဆာင္ရာတြင္ ပါဝင္သူ ေမာင္ေတာလူမႈကြန္ရက္မွ ကိုစိန္လွျဖဴက ေျပာသည္။

ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲတြင္ ၿမိဳ႕ေပၚႏွင့္ နယ္ေက်းရြာမ်ားမွ ေဒသခံ စုစုေပါင္း ငါးေထာင္ခန္႔က အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားအား အျမစ္ျပတ္ေခ်မႈန္းေရးႏွင့္ ယူအင္အိုင္အင္ဂ်ီအိုမ်ား ထြက္ခြာေပးေရးတို႔အား ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ဘူးသီးေတာင္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲတြင္ ေအးေစတီ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းေရွ႕ စုရပ္မွ ၿမိဳ႕တစ္ပတ္ လွည့္လည္ကာ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕ ေဖာ္ထုတ္ေရး ဒို႔အေရး၊ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕ ေခ်မႈန္းေရး ဒို႔အေရး၊ မိမိကိုယ္ကိုယ္ ကာကြယ္ခြင့္ရရွိေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ယူအင္အင္ဂ်ီအို ထြက္သြားေရး ဒို႔အေရး တို႔ကို ေႂကြးေၾကာ္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ရေသ့ေတာင္နယ္ေျမမ်ား ပါ၀င္ေသာ ေမယုေဒသအတြင္း ျဖစ္ပြားေနေသာ အၾကမ္းဘက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရခိုင္တစ္ျပည္နယ္လံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ ဆႏၵျပခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဆႏၵျပရာတြင္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား လံုၿခံဳေရးအတြက္ လက္နက္ကိုင္ ျပည္သူ႔စစ္ ဖြဲ႕စည္းေပးေရး၊ ၁၉၈၂ ႏိုင္ငံသားဥပေဒကို တိတိက်က် အေကာင္အထည္ေဖၚ ေဆာင္ရြက္ေပးရး၊ UNHCR ၊ WFP အပါ၀င္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလံုး ရခိုင္ျပည္မွ အျမန္ဆံုးထြက္ခြာေပးေရးတို႔ ေတာင္းဆိုမႈအျပင္ ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဘက္သမားမ်ားအား အျမစ္ျပစ္ ေခ်မႈန္းေပးေရးႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ လံုၿခံဳမႈအတြက္ အစိုးရမွ အလံုးစံု တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ေပးေရး တို႔ကိုလည္း ေၾကြးေၾကာ္ဆႏၵျပ ေတာင္းဆိုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

 

August 13, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.