<

ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီ အၾကံေပးအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ထိုင္းဒုတိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း Prof.Dr. Surakiart Sathirathai ေတာင္ၿပိဳလက္၀ဲနယ္စပ္ရွိ ျပန္လည္လက္ခံေရးစခန္းတြင္ ျပင္ဆင္ထားမႈမ်ားကုိ ၾကည့္႐ႈ

ေတာင္ၿပိဳလက္၀ဲနယ္စပ္ လက္ခံေရးစခန္းမ်ားသုိ႔ ထုိင္းဒု၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းႏွင့္အဖြဲ႕ သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈစဥ္

ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီ အၾကံေပးအဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ ထိုင္းႏိုင္ငံအၿငိမ္းစား ဒုတိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး Prof.Dr. Surakiart Sathirathai ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ား ေတာင္ၿပိဳလက္၀ဲနယ္စပ္ရွိ ျပန္လည္လက္ခံေရးစခန္းတြင္ အသင့္ျပင္ဆင္ထားရိွမႈ အေျခအေနမ်ားကို ဇန္န၀ါရီ ၂၄ ရက္က ကြင္းဆင္း ၾကည့္႐ႈခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါအဖြဲ႕သည္ မြန္းလြဲ ၁၂ နာရီ ၅၅ မိနစ္တြင္ ေတာင္ၿပိဳလက္၀ဲသို႔ ရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္ ေရာက္ရွိလာၿပီး တစ္ဖက္ႏိုင္ငံမွ ျပန္လည္ ၀င္ေရာက္လာသူမ်ားအား စိစစ္လက္ခံေရး ေဆာင္ရြက္ရန္ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အသီးသီးမွ ျပင္ဆင္ထားသည္မ်ားကို ၾကည့္႐ႈခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံမွ ျပန္၀င္လာသူမ်ား ၀င္ေရာက္မည့္ ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတားကို ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးၿပီး တံတားအနီး စစ္ေဆးရွာေဖြေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မည့္ အေဆာက္အအံုမ်ားကို ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတားအနီး ေက်ာက္တိုင္တြင္ အမွတ္တရ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ခဲ့ၿပီး မြန္းလြဲ ၁ နာရီခြဲတြင္ ျပန္လည္ထြက္ခြာခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါအဖြဲ႕သည္ ေမာင္ေတာ ကညင္ေခ်ာင္း စီးပြားေရးဇုန္ တည္ေဆာက္ေနမႈ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ျပန္၀င္လာသည့္ ဘဂၤါလီမ်ားအား ယာယီထားရွိမည့္ လွဖိုးေခါင္ၾကားစခန္းသို႔လည္း သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံမွ ျပန္လည္ ၀င္ေရာက္လာသူမ်ားကို လက္ခံရန္ စီစဥ္ထားရွိမႈ

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕႐ံုး၀န္ႀကီး ဦးေသာင္းထြန္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ၀င္းျမတ္ေအး၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီအေထာက္အပံ့ေပးေရး၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းေကာ္မတီ ညႇိႏိႈင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနအႀကီးအကဲမ်ား လိုက္ပါခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ CCTV ၊ TV asahi အစရွိသည့္ မီဒီယာမ်ားလည္း လိုက္ပါလာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ဇန္န၀ါရီ ၂၃ ရက္ကလည္း ထိုင္းႏိုင္ငံ အၿငိမ္းစား ဒုတိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး Prof.Dr. Surakiart Sathirathai ဦးေဆာင္သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီ အၾကံေပးအဖြဲ႕ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး ဦးေဆာင္သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီတို႔ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေန ရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္႕ႏိုင္ငံႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ သေဘာတူစာခ်ဳပ္အရ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ခြာသြားသူမ်ားကို စနစ္တက် စိစစ္လက္ခံေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ဇန္န၀ါရီ ၂၃ ရက္တြင္ ျပန္လည္ လက္ခံရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကုန္းလမ္းျဖင့္ ျပန္လည္ ၀င္ေရာက္လာသူမ်ားအား ေတာင္ၿပိဳလက္၀ဲ လက္ခံေရးစခန္းတြင္ လည္းေကာင္း၊ ေရလမ္းျဖင့္ ျပန္လည္ ၀င္ေရာက္လာသူမ်ားအား ငါးခူရလက္ခံေရးစခန္းတြင္ လည္းေကာင္း ျပန္လည္လက္ခံမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုသို ႔လက္ခံရာတြင္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္အရ ကနဦးအေနျဖင့္ စခန္းတစ္ခု၌ တစ္ရက္လွ်င္ လူဦးေရ ၁၅၀ စီျဖင့္ စခန္းႏွစ္ခုအတြက္ တစ္ရက္လွ်င္ စုစုေပါင္း ဦးေရ ၃၀၀ လက္ခံမည္ ျဖစ္ၿပီး တစ္ပတ္လွ်င္ ငါးရက္ လက္ခံသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျပန္လည္လက္ခံမည့္ လူဦးေရအား ႏွစ္ႏိုင္ငံ ထပ္မံညိႇႏိႈင္းသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ခံေရးလုပ္ငန္းမ်ား က႑အလိုက္ စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ၀န္ထမ္းမ်ားလည္း လက္ခံေရးစခန္းမ်ားသို႔ ေရာက္ရွိ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရိွတြင္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံမွ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာျခင္း မရွိေသးေပ။

January 25, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.