<

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ သယံဇာတႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီး က်န္းမာေရးေၾကာင့္ ရာထူးမွအနားယူခြင့္ျပဳပါရန္ ႏုတ္ထြက္စာတင္

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၀င္ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ သယံဇာတႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီး ဦးဘဟိန္းက ၀န္ႀကီးရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္အနားယူခြင့္ျပဳပါရန္ တိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံသို႔ ဇန္န၀ါရီ ၂ ရက္က စာျဖင့္တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

စိုက္ပ်ဳိးေရးပညာရွင္ ၀န္ႀကီးဦးဘဟိန္းမွာ အသက္အရြယ္ႀကီးျမင့္မႈႏွင့္ က်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ အလုပ္တာ၀န္မ်ားကို ေက်ပြန္စြာမထမ္းေဆာင္ႏိုင္မည္စိုးသျဖင့္ ႏုတ္ထြက္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိတြင္ ၀န္ႀကီးရာထူးတာ၀န္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိၿပီး ႏုတ္ထြက္စာအား အတည္ျပဳၿပီးခ်ိန္မွ အနားယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ရျခင္းမွာ မည္သည့္ဖိအားမ်ားေၾကာင့္မွမဟုတ္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

“ဟုတ္တယ္။ ေလွ်ာက္လႊာေတာင္တင္လိုက္ၿပီ။ က်န္းမာေရးမေကာင္းလို႔ တစ္စံုတစ္ရာရဲ႕ ဖိအားေပးမႈမရွိပါဘူး။ ဘာမွမရွိပါဘူး။ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ႀကီးလုပ္ပါတယ္။ ဒီေန႔ပဲတင္လိုက္တာပါ။ ဒါကေတာ့မေျပာတတ္ဘူး။ က်န္းမာေရးအေျခအေနေပါ့” ဟု ၀န္ႀကီးဦးဘဟိန္းက ေျပာၾကားသည္။

၀န္ႀကီးဦးဘဟိန္းရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္မည့္အေၾကာင္းကို ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ ႀကိဳတင္သိရွိျခင္းမရွိေၾကာင္း၊ က်န္းမာေရးမွာလည္း အနားယူရန္လိုအပ္သည့္ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိေနသူမဟုတ္ေၾကာင္း၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း မၾကာခဏျဖစ္ပြားေလ့ရွိသည့္ စပါး၊ ငါးျပႆနာႏွင့္ အင္းျပႆနာမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေနသူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအတြက္ ဆံုး႐ႈံးနစ္နာမႈျဖစ္ေၾကာင္း သံုးသပ္ေျပာၾကားမႈမ်ားလည္း ရွိေနသည္။

စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ သယံဇာတႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီး ဦးဘဟိန္းမွာ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ မတ္ ၁၅ ရက္တြင္ ေမြးဖြားခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထိုင္သူျဖစ္ကာ M.Sc (Ag. Extension Education) The Ohio State University, Columbus, USA၊ B.Ag (General Agriculture) Institute of Agriculture, Mandalay၊ Matriculation, Monywa District, Sagaing Division ဘြဲ႕မ်ားရရွိခဲ့ၿပီး စိုက္ပ်ဳိးေရးနွင့္ပက္သက္သည့္ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားစြာကို ျပဳစုခဲ့သူျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေက်ာင္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ေသာ္လည္း ရႈံးနိမ့္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္က တိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးအျဖစ္ တင္ေျမႇာက္ခဲ့သူျဖစ္သည္။

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း အျငင္းပြားမႈမ်ားျဖစ္ေနသည့္ ေရခ်ဳိငါးဖမ္းဥပေဒအား ျပင္ဆင္ေရးဆြဲႏိုင္ရန္ ညႇိႏႈိင္းေနဆဲကာလမွာပင္ ၀န္ႀကီးမွ ႏုတ္ထြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အစုအဖြဲ႕ ေရလုပ္သားငယ္မ်ားအား အင္းေလလံမ်ားခ်ထားေပးေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈေၾကာင့္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕တြင္ အင္းလုပ္သားႀကီးမ်ားက ၀န္ႀကီးအား ရာထူးမွႏုတ္ထြက္ေပးေရး ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးမွ ေရလုပ္သားငယ္မ်ားကလည္း ၀န္ႀကီးအား ေထာက္ခံေၾကာင္း ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲမ်ား တန္ျပန္ျပဳလုပ္ျခင္းကို ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရသူတစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။