<

ေျခာက္လအတြင္း ျပည္တြင္းစက္သံုးဆီေစ်း တစ္လီတာ က်ပ္ ၁၃၀ မွ ၁၃၅ က်ပ္ၾကား ေစ်းတက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၁ ရက္ႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ရာခုိင္ႏႈန္း၂၀ ၀န္းက်င္ ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ စက္သံုးဆီ လက္လီအေရာင္းဆုိင္တစ္ခုကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေက်ာ္ဇင္ၿဖိဳး)

ကမၻာ့ေရနံေစ်း ဆက္လက္ျမင့္တက္မႈေၾကာင့္ ေျခာက္လအတြင္း ျပည္တြင္းစက္သံုးဆီေစ်း တစ္လီတာ က်ပ္ ၁၃၀ မွ ၁၃၅ က်ပ္ၾကားေစ်းတက္ခဲ့ကာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသ ဂုတ္ ၁ ရက္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ရာခုိင္ႏႈန္း ၂၀ ၀န္းက်င္ ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္လာေၾကာင္း စက္သံုးဆီအေရာင္းဆုိင္မ်ားထံမွ သိရသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္အေစာပုိင္းတြင္ ကမၻာ့ေစ်းကြက္အတြင္း ေရနံေစ်းအတက္အက် နည္းပါးလ်က္ရွိေသာ္လည္း ေအာက္တုိဘာ ဒုတိယပတ္မွစတင္ကာ ကမၻာ့ေရနံေစ်းႏႈန္း သိသိသာသာစတင္ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္လဆန္းပုိင္းက ၄၉ ေဒၚလာ၀န္းက်င္ရွိေသာ ကမၻာ့ေရနံေစ်းႏႈန္းသည္ ေအာက္ တုိဘာဆန္းပုိင္းတြင္ ၅၁ ေဒၚလာ၀န္းက်င္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ႏုိ၀င္ဘာ ၃ ရက္တြင္ ၅၅ ေဒၚလာ၊ ဒီဇင္ဘာ ၂ ရက္တြင္ ၅၈ ေဒၚလာ၀န္းက်င္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၉ ရက္တြင္ ေဒၚလာ ၆၀ ၀န္းက်င္ အထိ ဆက္လက္ျမင့္တက္ခဲ့ကာ ၾသဂုတ္လေစ်းႏႈန္းႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ၂၂ ရာ ခုိင္ႏႈန္း၀န္းက်င္ျမင့္တက္ခဲ့သည္။

ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁ ရက္တြင္ျဖစ္ေပၚေသာ စက္သံုးဆီလက္လီေစ်းမ်ားမွာ ဒီဇယ္တစ္လီတာ က်ပ္ ၈၀၀ (တစ္ဂါလန္ ၃၆၃၂ က်ပ္) ပရီမီယံဒီ ဇယ္တစ္လီတာ  က်ပ္ ၈၂၀ (တစ္ဂါလန္ ၃၇၂၂ က်ပ္)၊ ေအာက္တိန္း 92 Ron တစ္လီတာ  က်ပ္ ၈၀၀ (တစ္ဂါလန္ ၃၆၃၂က်ပ္) ေအာက္တိန္း 95 Ron တစ္လီတာ ၈၄၅ က်ပ္ (တစ္ဂါလန္ ၃၈၃၆ က်ပ္) ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့ေသာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၁ ရက္တြင္ျဖစ္ေပၚသည့္ ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ဒီဇယ္တစ္လီတာ ၁၃၀ က်ပ္ (၁၉ ဒသမ ၄  ရာခုိင္ႏႈန္း)၊ ပရီမီယံဒီဇယ္ တစ္လီတာ ၁၃၅ က်ပ္ (၁၉ ဒသမ ၇ ရာခုိင္ႏႈန္း)၊ ေအာက္တိန္း 92 Ron တစ္လီတာ ၁၃၀ က်ပ္ (၁၉ ဒသမ ၄ ရာခုိင္ႏႈန္း)၊ ေအာက္တိန္း  95 Ron တစ္ လီတာ ၁၃၀ က်ပ္ (၁၈ ဒသမ ၈  ရာခုိင္ႏႈန္း) ေျခာက္လအတြင္းျမင့္တက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“စက္သံုးဆီေစ်းက သိသိသာသာတက္လာတာ သံုးလေလာက္ရွိလာၿပီ၊ အဓိက,ကေတာ့ ကမၻာ့ေစ်းတက္လုိ႔ ဒီမွာလုိက္တက္တာပါ။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ေျခာက္လ ၂၀၁၇ ၾသဂုတ္လမွာ ဒီဇယ္၀ယ္ေစ်း တစ္စည္ ၆၆ ေဒၚလာ၊ ပရီမီယံဒီဇယ္တစ္စည္ ၆၇  ေဒၚလာ၊ 92 က တစ္စည္ ၆၄ ေဒၚလာ၊ 95က တစ္စည္ ၆၈ ေဒၚလာ ၀န္းက်င္ရွိရာကေန ၿပီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင္ဘာလကုန္ပုိင္းမွာ ဒီဇယ္၀ယ္ေစ်း တစ္စည္ ၇၈ ေဒၚလာ၊ ပရီမီယံဒီဇယ္တစ္စည္ ၇၉ ေဒၚလာ၊ 92 က တစ္စည္  ၇၅ ေဒၚလာ၊ 95 က တစ္စည္ ၇၇ ေဒၚလာ အထိရွိလာတယ္။ ေျခာက္လအတြင္း ပ်မ္းမွ် ၁၈ ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္ တက္လာတာျဖစ္ပါတယ္” ဟု စက္သံုးဆီ တင္သြင္းေရာင္းခ်ေနသည့္ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁ ရက္တြင္ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္၌ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ စက္သံုးဆီ လက္လီ တစ္လီတာေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ ဒီဇယ္  က်ပ္ ၇၁၀၊ ပရီမီယံဒီဇယ္ က်ပ္ ၇၃၀၊ 92 Ron ၇၁၀ က်ပ္၊ 95 Ron ၇၅၅ က်ပ္တုိ႔ျဖစ္ၿပီး တစ္ႏွစ္အတြင္း ဒီဇယ္ ၁၂ ဒသမ ၆  ရာ ခုိင္ႏႈန္း၊ ပရီမီယံဒီဇယ္ ၁၂ ဒသမ ၃ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ 92 Ron ၁၂ ဒသမ ၆ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ 95 Ron ၁၁ ဒသမ ၉  ရာခုိင္ႏႈန္း ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလဆန္းတြင္ ကမၻာ့ေရနံေစ်း ၅၁ ေဒၚလာ၀န္းက်င္ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး လက္ရွိေစ်းႏႈန္းႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ကိုးေဒၚလာခန္႔ကြာဟေၾကာင္း သိရသည္။

 

 

January 1, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.