<

ေတာင္တန္းမ်ားကို စြန္႔ခြာလာၾကသူမ်ား

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္တန္းေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္ေလ့ရွိေသာ ၿမိဳတိုင္းရင္းသားမိသားစုအခ်ဳိ႕ကို ေတြ႕ရစဥ္

ေတာင္တန္းေတြေပၚမွာ ေမြး၊ ေတာင္တန္းမ်ားေပၚမွာ ႀကီးျပင္း၊ ေတာင္တန္းေတြေပၚမွာ ေပ်ာ္ေမြ႕ၿပီး ေတာင္တန္းေတြနဲ႔ တစ္သားတည္းရွိခဲ့တဲ့ ေတာင္ေပၚေန ၿမိဳတိုင္းရင္းသားေတြဟာ အခုအခါ တစ္စတစ္စ ေတာင္တန္းေတြကို စြန္႔ခြာေနၾကၿပီျဖစ္ပါတယ္။

ေတာင္တန္းေတြ၊ ျမစ္ေခ်ာင္းေတြဟာ  နယ္ေျမပိုင္းျခား သတ္မွတ္ခ်က္ေတြလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ႏိုင္ငံနဲ႔တစ္ႏိုင္ငံ နယ္နိမိတ္ျခားထားတဲ့ ေတာင္တန္းေတြေပၚမွာ ျပည္ပ ရန္စြယ္ေတြကို ေတာင္တန္းေတြနဲ႔အတူ ကာကြယ္ေနလာခဲ့တဲ့ ၿမိဳတိုင္းရင္းသားေတြဟာ အခုအခါမွာေတာ့ ၿမိဳ႕ျပနဲ႔အနီးဆံုး လမ္းမႀကီးေတြ အနီးဆံုးေနရာေတြကို ေရႊ႕လာခဲ့ၾကပါၿပီ။

တကယ္ေတာ့ ၿမိဳတိုင္းရင္းသားေတြဟာ  ေရွးကတည္းက ရခိုင္ေျမမွာ အေျခခ်ေနလာခဲ့တဲ့ ဌာေနတိုင္းရင္းသားေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။  ဒါေပမဲ့ ေတာင္တန္းေတြမွာ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာလုပ္ကိုင္ၿပီး တစ္ေတာင္ကေန တစ္ေတာင္ ေျပာင္းေရႊ႕ေနလာသူေတြလည္း ျဖစ္ပါတယ္ ။ ဒါေပမဲ့  သူတို႔ဘ၀ က်င္လည္ရာဟာ ေတာင္တန္းေပၚမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေျမျပန္႔မွာ မေပ်ာ္၊ ေျမျပန္႔ကို မခင္တြယ္တဲ့ သူတို႔ရဲ႕စ႐ိုက္၊  ေတာင္ယာခင္းနဲ႔ ဆက္ႏႊယ္တဲ့ သူတို႔ရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ေတြ၊ ေတာဘူးသီးကို တူရိယာ လုပ္ၿပီး သူတို႔သီဆိုတဲ့ ႐ိုးရာသီခ်င္းေတြဟာ  ၿမိဳလူမ်ိဳးတို႕ရဲ႕ သီးျခားယဥ္ေက်းမႈပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အခုေတာ့ သူတို႔ ေတာင္တန္းေတြကို တစ္စတစ္စ စြန္႔ခြာလာေနရာကစလို႔ သူတို႔ရဲ႕ ေနထိုင္မႈ၊ ဓေလ့စ႐ိုက္ေတြဟာလည္း တစ္စတစ္စ ေျပာင္းလဲလာေနၾကပါၿပီ။ အားသာခ်က္ေတြ၊ အားနည္းခ်က္ေတြ ဒြန္တြဲေနေပမယ့္ သူတို႔ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္႐ိုးရာလကၡဏာေတြ  ေပ်ာက္ပ်က္သြားမွာကိုေတာ့ စိုးရိမ္စရာ ျဖစ္ လာခဲ့ပါၿပီ။

 

သူတို႔ ဘာေၾကာင့္ေတာင္တန္းေတြကို  စြန္႔ခြာလာၾကသလဲ

ၿမိဳတိုင္းရင္းသားေတြဟာ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ေတာင္တန္းေတြႏွင့္ ယခင္ ရခိုင္ပိုင္နက္ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ယခု ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ ေတာင္တန္းေဒသေတြမွာ  ေနထိုင္ၾကတာမ်ားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္ေတြေနာက္ပိုင္းမွာ ဘဂၤါလီေတြရဲ႕ ရန္မူတိုက္ ခိုက္တာကိုခံလာရတဲ့အတြက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံဘက္ကေန ၿမိဳလူမ်ဳိးေတြ ေမယုေတာင္တန္းအတိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံထဲကို ၀င္လာၾကပါတယ္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံမွာ ယခင္က ၿမိဳလူမ်ဳိးေတြ သီးသန္႔ေနထိုင္လာခဲ့တဲ့ ေတာင္တန္းေဒသကို ဘဂၤါလီေတြ နယ္ေျမတိုးခ်ဲ႕လာမႈ၊ ႐ိုးသားတဲ့ ေတာင္ေပၚေန ၿမိဳလူမ်ိဳးေတြကို အၾကမ္းဖက္မႈ၊ ရန္မူမႈ၊ စီးပြားေရးအရ ႏွိပ္ ကြပ္မႈနဲ႔ ၿမိဳလူမ်ဳိးေတြ မိဘဘိုးဘြားစဥ္ဆက္ လုပ္ကိုင္လာခဲ့တဲ့ ေတာင္တန္းေတြမွာ ယာခင္းေတြ သိမ္းဆည္းခံလာရမႈ၊  ေတာင္ယာစိုက္ခင္းေတြ ဖ်က္ဆီးခံလာရမႈေတြေၾကာင့္  သူတို႕ ျမန္မာႏိုင္ငံထဲကို ၀င္လာၾကတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

နယ္စပ္ေတာင္တန္းေတြေပၚက သူတို႔ရဲ႕ မ်ဳိးႏြယ္ေတြျဖစ္တဲ့ ၿမိဳလူမ်ဳိးေတြရဲ႕ ရြာေတြကေနတစ္ဆင့္ ၀င္ေရာက္လာတာျဖစ္လို႔ အဲဒီ နယ္စပ္ေတာင္တန္းေပၚက ၿမိဳအိမ္ေထာင္စုတခ်ဳိ႕ဟာလည္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံက ၀င္လာတဲ့ ၿမိဳလူမ်ဳိးေတြနဲ႔အတူ ေတာင္တန္းေတြကို ေက်ာခိုင္းၿပီး  ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နဲ႔ အနီးဆံုးက အစိုးရမွ အသစ္တည္ေပးတဲ့ တိုင္းရင္းသား ေက်းရြာေတြကိုေရႊ႕လာခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ေမာင္ေတာေဒသမွာ လူမ်ားစုျဖစ္ေနတဲ့ ဘဂၤါလီေတြဟာ ေမယုေတာင္တန္းကို အေျချပဳၿပီး အၾကမ္းဖက္စခန္းေတြ  လုပ္လာၾကတ့ဲအခါ ေတာင္တန္းေတြေပၚမွာ က်င္လည္က်က္စားတဲ့ ၿမိဳလူမ်ဳိးေတြနဲ႔ ထိပ္တိုက္တိုးမႈေတြ ရွိလာခဲ့ပါတယ္။ ေတာင္တန္းေတြရဲ႕အေျခအေန ၊ ေတာင္တန္းေတြရဲ႕ သဘာ၀ကို နားလည္တဲ့ ၿမိဳလူမ်ဳိးေတြဟာ ေတာင္တန္းေတြရဲ႕ လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္ေတြကို သိေနေလေတာ့  ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္သမားေတြဟာ ၿမိဳလူမ်ဳိးေတြကို သုတ္သင္မႈေတြ၊ သတ္ျဖတ္တာေတြ ျဖစ္လာပါတယ္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈေနာက္ပိုင္းမွာ ေတာင္ေပၚေန တိုင္းရင္းသားေတြဟာ အၾကမ္းဖက္တာကို ဆက္တိုက္ၾကံဳလာရပါတယ္။၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္က ကံသာယာအထက္ ၿမိဳတိုင္းရင္းသားေက်းရြာမွ ရြာခန္႔ ေက်ာင္းဆရာတစ္ဦးဟာ  ေတာထဲသို႔ ၀ါးခုတ္သြားရာ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမားေတြရဲ႕ ေသနတ္နဲ႔ ပစ္ခတ္ခံခဲ့ရတဲ့ျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ တစ္ရြာလံုး ေျပာင္းေရႊ႕လာၾကတာ စတင္ျဖစ္လာပါတယ္။

အဲဒီေနာက္ပိုင္းမွာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၿမိဳတိုင္းရင္းသားမ်ား ေသဆံုးဒဏ္ရာရ ေပ်ာက္ဆံုးမႈေတြ ဆက္တိုက္ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ ေမလ ၉ ရက္က ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေျမာက္ပိုင္း နတ္ေခ်ာင္းအုပ္စု သံျဖာ ၿမိဳရြာမွ ရြာသားႏွစ္ဦးဟာ  ရြာသားပိုင္ ၀ါးစိုက္ခင္းမွာ ၀ါးခိုးခုတ္ေနတဲ့ ဘဂၤါလီေတြကို ဟန္႔တားလို႔  ဘဂၤါလီေတြက ဓားနဲ႔ ၀ိုင္းခုတ္လို႔ ဒဏ္ရာရရွိတာေတြ ျဖစ္ခဲ့ျပန္ပါတယ္။

သံျဖာေက်းရြာဟာ  ႀကိမ္ေခ်ာင္းအထက္ပိုင္း ေမယုေတာထဲတြင္ တည္ရွိၿပီး အိမ္ေထာင္စု ၁၅ စု သာရွိတဲ့ ၿမိဳတိုင္းရင္းသားသီးသန္႔ ေနထိုင္တဲ့ ရြာျဖစ္သလို လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးလည္း ခက္ခဲပါတယ္။

ဇြန္ ၂၅ ရက္ နံနက္ပိုင္းကတည္းက ေနအိမ္ကေန  တစ္ညအိပ္ခရီးထြက္သြားသူ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ျဂစ္ေခ်ာင္း (ၿမဳိရြာ) ေန ၿမိဳတိုင္းရင္းသားတစ္ဦးဟာ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ေနအိမ္ျပန္မေရာက္ေတာ့ဘဲ ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့ျပန္ပါတယ္။ ၾသဂုတ္ ၃ ရက္က ေမယုေတာင္ေပၚ ယာခင္းဆီကိုသြားၾကတဲ့ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ေတာင္ပိုင္း ကိုင္းႀကီးရြာက ရြာသားရွစ္ဦးဟာ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမားေတြရဲ႕ ရက္ရက္စက္စက္ ေသနတ္ဒဏ္ရာ၊ ဓားဒဏ္ရာေတြနဲ႔ အစုလိုက္ အျပံဳလိုက္ သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရပါတယ္။ ျဖစ္စဥ္မွ ခုနစ္ဦးကို အေသေတြ႕ေပးမယ့္ တစ္ဦးကေတာ့ ေပ်ာက္ဆံုးခ့ဲပါတယ္။

အဲဒီေနာက္ပိုင္း ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္မွာ ေမာင္ေတာနယ္စပ္ရွိ လံုျခံဳေရးစခန္း ၃၀ ေက်ာ္ကို  ARSA ဘဂၤါလီအစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမားေတြက တစ္ၿပိဳင္တည္း ၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္မႈေတြ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီျဖစ္စဥ္အၿပီး သံုးရက္အၾကာ ၾသဂုတ္ ၂၈ ရက္ မြန္းလြဲပိုင္းမွာေတာ့ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေျမာက္ပိုင္း ပဒကားရြာသစ္ ခံုတိုင္ (ၿမိဳ) တိုင္းရင္းသားေက်းရြာကို  ARSA အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမား ၄၀၀ ေက်ာ္က ၀ိုင္း၀န္းမီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးၿပီး ၀ိုင္း၀န္းတိုက္ခိုက္ခဲ႔ျပန္ပါတယ္။ အဲဒီျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ခံုတိုင္ ေက်းရြာသားအားလံုး ေမယုေတာင္ေပၚကို  ထြက္ေျပးၾကေပမယ့္ ထြက္မေျပးႏိုင္ဘဲ ရြာမွာ က်န္ေနခဲ့တဲ့ ငါးႏွစ္အရြယ္ကေလးတစ္ဦး၊ အမ်ဳိးသားသံုးဦးနဲ႔  အသက္ႀကီးအမ်ိဳးသမီးႏွစ္ဦးသတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရျပန္ပါတယ္။ ဒါအျပင္  ေက်းရြာသားခုနစ္ဦး ဓားခုတ္ဒဏ္ရာေတြရရွိခဲ့ပါတယ္။  ခံုတိုင္ၿမိဳရြာဟာ အိမ္ေျခ ၄၀ ရွိျပီး  လူဦးေရ ၂၄၇ ဦး ေနထိုင္ၾကတဲ့ ရြာျဖစ္ပါတယ္။ ရြာသားေတြဟာ  ေတာင္ယာလုပ္ငန္းျဖင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ျပဳသူေတြလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ႏို၀င္ဘာ ၂၁ ရက္မွာေတာ့ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္ဘဇာနယ္ေျမရဲစခန္းအပိုင္   ဘဒကားေက်းရြာအုပ္စု ဘိုကေလရြာေဟာင္းေန ေတာင္ယာလုပ္ကိုင္သူ ၿမိဳတိုင္းရင္းသားတစ္ဦးဟာ ၎၏ဇနီး မနန္းလီနဲ႔အတူ ခေမာင္းေခ်ာင္းအုပ္စု ကုလားေသရြာရွိ ေဆြမ်ဳိးမ်ားထံ အလည္သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး အျပန္မွာ စိုင္းဒင္ေတာင္ေၾကာမွာ မိုင္းတစ္လံုး ေပါက္ကြဲၿပီး  မိုင္းထိမွန္ဒဏ္ရာနဲ႔ ေသဆံုးသြားခဲ့ပါတယ္။

ေတာင္တန္းေတြဟာ ၿမိဳလူမ်ိဳးေတြရဲ႕ဘ၀ ၊ ၿမိဳလူမ်ဳိးေတြရဲ႕ ေပ်ာ္စံရာျဖစ္ခဲ့ေပမယ့္  အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ ၿမိဳလူမ်ဳိးေတြရဲ႕ ၾကမၼာငင္ရာ ျဖစ္လာခဲ့ပါၿပီ။ ေတာင္တန္းေတြကို  ေၾကာက္လာၿပီး ေတာင္တန္းေတြကို ေက်ာခိုင္းလာရတာေတြ ျဖစ္လာခဲ့ပါၿပီ။ ဒါ့အျပင္ ဒီဇင္ဘာလထဲမွာပဲ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္ ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္အစပ္ စိုင္းဒင္ေတာင္တန္းေပၚက ၿမိဳတိုင္းရင္းသား  ၅၀၀ ေက်ာ္ဟာ စစ္ပြဲေတြကို ေၾကာက္လန္႔ၿပီး ေမာင္ေတာသံုးမိုင္ ေက်ာင္းေဘးနားကို စုျပံဳေရာက္ရွိေနခဲ့ၾကပါၿပီ။ သူတို႔ဟာ ေတာင္ယာစိုက္ခင္းေတြကို စြန္႔ခြာခဲ့ၿပီ။ ရိတ္သိမ္းၿပီး စပါးေတြကို ေတာင္ယာမွာ ထားပစ္ခဲ့ရၿပီ။ ခူးဆြတ္ဖို႔ အသင့္ျဖစ္ေနတဲ့ ေတာင္ယာသီးႏွံေတြကို စြန္႔လာရၿပီ။ ေသနတ္သံ ၊ အေျမာက္သံေတြနဲ႔ ေ၀းရာဆီကို ေတာင္တန္းေတြကို စြန္႔ခြာလာခဲ့ၾကသူေတြျဖစ္ပါတယ္။ ရြာသားရွစ္ဦး အသတ္ခံရတဲ့ ကိုင္းႀကီးေက်းရြာက ရြာလူႀကီး ဦးစံထြန္းက“ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ ဘိုးဘြားစဥ္ဆက္ ေတာင္ယာ လုပ္ကိုင္စားေသာက္လာသူေတြျဖစ္တယ္။ ေတာထဲေတာင္ထဲမွာပဲေနခဲ့တဲ့သူေတြျဖစ္တယ္။ဘယ္လူမ်ဳိးနဲ႔မွ ရန္ၿငိဳးရန္စမရွိဘူး။ ကိုယ့္ေတာင္ယာကို ကိုယ္လုပ္ၿပီး ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း ေနထိုင္လာသူေတြျဖစ္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ ႐ိုးအၾကသူေတြျဖစ္တယ္။  ဒါေပမဲ့ အခု ဘာသာျခားေတြက ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကိုင္းႀကီးရြာသား ရွစ္ဦးကို သတ္လိုက္တယ္။ ကြၽန္ေတာ့္သားလည္း အသတ္ခံရတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ညီလည္း အသတ္ခံရတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေတာထဲေတာင္ထဲမွာ မေနရဲေတာ့ပါ။ ဘာသာျခားေတြဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႕ ၿမိဳလူမ်ဳိးေတြကို အၿငိဳးထားတယ္။ သူတုိ႔က ေတာင္ထဲမွာ အၾကမ္းဖက္စခန္းေတြ လုပ္လာတာကို ကြၽန္ေတာ္တို႔က အစိုးရကိုေျပာတယ္လို႔ထင္လို႔ သူတို႔လုပ္တာ။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လံုျခံဳေရးရဲ႕ အေ၀းမွာ မေနရဲေတာ့ဘူး။ လံုျခံဳေရးရွိတ့ဲ လမ္းေဘးမွာ တဲထိုးၿပီးေတာ့ေနေတာ့မယ္။ ေတာထဲကို မသြားေတာ့ဘူး”လို႔ သူတို႕ရဲ႕ေတာင္တန္းကို ေက်ာခိုင္းခဲ့ရပံုကို ေျပာပါတယ္။

ေက်းရြာသား ေျခာက္ဦး သတ္ျဖတ္ခံရၿပီး ရြာသားခုနစ္ဦး ဒဏ္ရာရရွိကာ ရြာကိုမီး႐ိႈ႕ခံရၿပီး တစ္ရြာလံုး ထြက္ေျပးခဲ့ရတဲ့ ခံုတိုင္ ၿမိဳရြာက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေမာင္လွက “ကြၽန္ေတာ္တို႔ရြာဟာ ေမယုေတာင္ေျခမွာရွိတယ္။ ကားလမ္းကိုသြားဖို႕ဆိုရင္ေတာင္ ဘဂၤါလီရြာကိုျဖတ္ၿပီးမွ ေရာက္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္္တို႔ရြာကို အနီးအနားရြာေတြက ဘဂၤါလီေတြကပဲ လာေရာက္တိုက္ခိုက္တာပါ။ ရြာသားေတြကို သတ္တာ။ ရြာကိုမီး႐ိႈ႕တာဟာ သူတို႔ေတြပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရြာက အိမ္ေျခလည္းနည္းတယ္။ သူတို႔ဘဂၤါလီရြာေတြက အိမ္ေျခ ေထာင္ခ်ီရွိတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အိမ္ေျခနည္းနည္းနဲ႔ မေနေတာ့ဘူး။ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးခက္တဲ့ ေနရာမွာ မေနရဲေတာ့ဘူး။ ကားလမ္းေဘးက အိမ္ေျခ ၁၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ ရွိတဲ့ရြာတည္ၿပီးမွ ေနမယ္”လို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။

အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ ေတာင္ေပၚကေန ေျပာင္းေရႊ႕လာၾကတဲ့ ၿမိဳတိုင္းရင္းသားေတြအတြက္ အစိုးရကေန ရြာသစ္ေတြ၊ အိမ္သစ္ေတြ ေဆာက္လုပ္ေပးေနၿပီလည္းျဖစ္ပါတယ္။ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးခက္တဲ့ ေမာင္ေတာ ၿမိဳ႕နယ္ေျမာက္ပိုင္း ေမယုေတာင္ေပၚမွ ၿမိဳတိုင္းရင္းသားရြာေတြျဖစ္တဲ့ ေမ်ာက္ေခါင္းေတာင္၊ ပန္းေခ်ာင္း ၊ ခ႐ုေခ်ာင္း ၊ ေအာက္အင္းေခ်ာင္းေက်းရြာေတြကို စုေပါင္းၿပီး ေမာင္ေတာ-ဗႏၶဳလ ကားလမ္းေဘး သစ္တံုး နားခြဆံုေက်းရြာမွာ စုေပါင္းေက်းရြာအျဖစ္ ေနအိမ္ ၈၆ လံုးကို ေဆာက္လုပ္ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ပဒကားေက်းရြာမွာ ခံုတိုင္၊  ေရေနာက္ငါးသား၊လေဘာ၊ သံပုရာ၊ ပဒကား ေတာင္ရြာေတြကို စုၿပီး အိမ္ေျခ ၁၄၀ ရွိတဲ့ ရြာကိုတည္ေဆာက္ေနၿပီလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေမာင္ေတာေတာင္ပိုင္းမွာ ကိုင္းႀကီး၊ စိန္ပန္းၿမိဳင္၊ သံုးမိုင္စတဲ့ေက်းရြာေတြက ၿမိဳတိုင္းရင္းသားေတြအတြက္ ေဇာ္မတက္ ေက်းရြာအုပ္စုမွာ ေနအိမ္ ၁၁၄ လံုးကို ေဆာက္လုပ္ေပးေနတယ္လို႔ အစိုးရက သတင္းထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ သစ္တံုး နားခြဆံုေက်းရြာအုပ္စု၊ ပဒကားရြာသစ္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ေဇာ္မတက္ေက်းရြာအုပ္စု၊မင္းႀကီးေက်းရြာအုပ္စု၊ ေလာင္းဒံုေက်းရြာအုပ္စု၊ အိုးထိန္းေက်းရြာအုပ္စု၊ ၿမိဳ႕မအေရွ႕ ေက်းရြာအုပ္စု၊ ႀကိမ္ေခ်ာင္းေက်းရြာအုပ္စု၊ ရဲေဘာ္က် ေက်းရြာအုပ္စု၊ ေတာင္ၿပိဳေက်းရြာအုပ္စု၊ ၿမိဳ႕မိေခ်ာင္းေက်းရြာအုပ္စု၊ အင္းဒင္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ပန္းေတာျပင္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ဘဒကား ရြာသစ္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ကြမ္းသီးပင္ေက်းရြာ အုပ္စုႏွင့္ သက္ကိုင္ညာေက်းရြာအုပ္စုအတြင္း ရွိ ေက်းရြာေပါင္း ၂၆ ရြာတြင္ ေနထုိင္ခဲ့တဲ့ အိမ္ေထာင္စု ၇၉၈ စု၊ လူဦးေရ ၃၅၁၀ အတြက္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီတို႔ကေန အိမ္ ၇၉၈ လံုး ေဆာက္လုပ္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္း ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ၿမိဳတိုင္းရင္းသားေက်းရြာ ၁၆ ရြာရွိၿပီး အၾကမ္းဖက္ျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ သူတို႔ရဲ႕ မူရင္းေဒသကို စြန္႔ခြာလာရတဲ့ ေက်းရြာေတြလည္း ရွိလာခဲ့ပါျပီ။

 

■ ႐ိုးရာ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထံုးစဥ္မ်ားကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းႏိုင္မလား

ၿမိဳတိုင္းရင္းသားေတြဟာ ေတာင္တန္းေတြေပၚက ယာခင္းေတြမွာ ယာတစ္ယာ တဲတစ္လံုးအေနနဲ႔ ေနထိုင္ခဲ့ၾကေပမဲ့ အခုအခ်ိန္မွာ ေနရာသစ္မွာ ေနအိမ္အေျပာင္းအလဲျဖစ္လာတ့ဲအခါ သူတို႔ရဲ႕ ႐ိုးရာ၀ါးရြက္ မိုး ၀ါးတဲအိမ္ေတြ မဟုတ္ေတာ့သလို ေသာက္ေရအတြက္ ဘူးခါးသီးလည္း မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ က်င္လည္ရာ က်က္စားရာေျပာင္းလာသလို ဓေလ့စ႐ိုက္ေတြ ေျပာဆိုေနထိုင္ပံုေတြ ဟာလည္း ေျပာင္းလဲလာေနၾကပါၿပီ။ သူတို႔ရဲ႕ ႐ိုးသားတဲ့ စိတ္၊ ႐ိုးရာ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထံုးစဥ္ေတြကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းႏိုင္ေတာ့မလားဆိုတာ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္လာခဲ့ပါၿပီ။

ေအာက္တိုဘာ ၂၀ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့  ကိုင္းႀကီး (ၿမိဳ) ေက်းရြာကို ေနရာသစ္၌ ေျပာင္းေရႊ႕ ပႏၷက္႐ိုက္ျခင္း အခမ္းအနားမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးညီပုက “ေမာင္ႏွမေတြကို အထူးအေလးေပး ေျပာခ်င္တာကေတာ့ အခု အေျပာင္းအလဲျဖစ္လာၿပီ။ ေနရာေတြ ေျပာင္းလဲလာၿပီ။ အိုးအိမ္ေတြ ေျပာင္းလဲ လာၿပီ။ လူေတြရဲ႕အေနအထိုင္လည္း ေျပာင္းလဲလာၿပီ။ အဲဒီလို ေျပာင္းလဲလာတဲ့အခါ ကိုယ့္လူမ်ဳိး၊ ကိုယ့္႐ိုးရာ၊ ကိုယ့္ယဥ္ေက်းမႈ ကိုယ့္ဓေလ့ထံုးစဥ္ ဒါေတြကိုေတာ့ ဆက္လက္ၿပီးေတာ့ ထိန္းသိမ္းေစခ်င္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပည္နယ္မွာ ၿမိဳတိုင္းရင္းသားေတြ အပါအ၀င္ တိုင္းရင္းသားေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ ဒါေတြဟာ ဒါေတြေျပာင္းလဲလာတာနဲ႔အတူ ခုနကေျပာခဲ့တဲ့ ကိုယ့္႐ိုးရာ ဓေလ့ထံုးစဥ္ ေတြ ေပ်ာက္ပ်က္မသြားေစခ်င္ပါဘူး။ ဆက္လက္ၿပီးေတာ့ ထိန္းသိမ္းရမယ္ဆိုတာ လူတိုင္းလူတိုင္းမွာ တာ၀န္ရွိပါတယ္။ ကိုယ္ေတြတင္ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ ကိုယ့္ရဲ႕ ေနာင္လာေနာက္သားေတြကလည္းပဲ ကိုယ့္လူမ်ဳိး ကိုယ့္ယဥ္ေက်းမႈ ကိုယ့္ဓေလ့ထုံးစဥ္ေတြကို ဆက္လက္ၿပီးေတာ့ ထိန္းသိမ္းဖို႔လိုပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တာ၀န္ရွိတဲ့ အစိုးရပိုင္းအေနနဲ႕လည္း အခုနက ေနေရး ထိုင္ေရး စားေရးေသာက္ေရး ေတြအျပင္ ဖြံ႕ၿဖိဳေရး က႑ေတြအပါအ၀င္ ဒီယဥ္ေက်းမႈေတြ ဓေလ့ထံုးစဥ္ေတြကိုလည္းပဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တတ္ႏိုင္သေလာက္ ဦးစားေပၿပီးေတာ့ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္သြားဖို႔၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ပံ့ပိုးသြားဖို႔ရွိပါတယ္”ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

အၾကမ္းဖက္မႈေတြကို က်ဴးလြန္တဲ့ ဘဂၤါလီေတြနဲ႔အတူ တိုင္းရင္းသားေတြဟာ အတူေနထိုင္လို႔ မျဖစ္ေတာ့သလို လူနည္းစုျဖစ္ေနတဲ့ ကမၻာေပၚမွာ လူဦးေရ သိန္းဂဏန္းေလာက္သာ ရွိေတာ့တဲ့ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စုေတြ ဆက္လက္ရွင္သန္ၿပီး ႐ိုးရာ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့စ႐ိုက္ေတြ ဆက္လက္ရွင္ သန္ဖို႔နဲ႔ ဘ၀လံုျခံဳမႈေတြ၊ ရည္ရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔အတြက္ဆိုတာက အစိုးရရဲ႕ တာ၀န္သာျဖစ္ပါေၾကာင္း။

 

December 24, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.