<

ကေနာင္မင္းသားႀကီး သံခ်ပ္ဖုိအားျပန္လည္ျပဳျပင္ရန္ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရထံ တင္ျပ

စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ သာစည္ရပ္ကြက္႐ွိ ကေနာင္မင္းသားႀကီး၏ သံခ်ပ္ဖုိအား ေတြ႕ရစဥ္

စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕သာစည္ရပ္ကြက္႐ွိ ကေနာင္မင္းသားႀကီး၏ သံခ်ပ္ဖုိအား က်ပ္သိန္း ၆၀၀ ေက်ာ္ အကုန္ခံ၍ ျပန္လည္ျပဳျပင္သြားရန္ တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရထံသုိ႔ တင္ျပထားေၾကာင္း စစ္ကုိင္းၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ သိရသည္။

“တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရ ေထာက္ပံ႔ေငြနဲ႔ လုပ္သြားမွာပါ။ သံခ်ပ္ဖုိပတ္လည္ အုတ္တံတုိင္းခတ္ျခင္း၊ ေရလုိင္းမီးလုိင္းတပ္ဆင္ျခင္းေတြအတြက္ က်ပ္သိန္း ၆၀၀ ေက်ာ္ အသုံးျပဳသြားဖုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက တြက္ခ်က္ၿပီး တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရဆီကုိတင္ျပၿပီးပါၿပီ။ စစ္ကုိင္းၿမိဳ႕ကုိလာတဲ့ ျပည္တြင္းျပည္ပခရီးသြားေတြ အလြယ္တကူ ၀င္ေရာက္ေလ့လာႏုိင္ဖုိ႔ ေရွးေဟာင္းပုံစံအတုိင္း ျပန္လည္ျပဳျပင္သြားမွာပါ။ တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရဆီက ခြင့္ျပဳတာနဲ႔လုပ္ ေဆာင္သြားမွာပါ” ဟု စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦး၀င္းႏုိင္က ေျပာၾကားသည္။

စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕သုိ႔ လာေရာက္လည္ပတ္ေသာ ျပည္တြင္း ျပည္ပခရီးသြားမ်ားသည္ စစ္ကိုင္းေတာင္႐ုိး၊ မင္းကြန္းယဥ္ေက်းမႈေဒသ၊ ေကာင္းမႈေတာ္ေစတီေနရာမ်ားသုိ႔ အမ်ားအျပားလာေရာက္ေလ့ရွိၿပီး ကုန္းေဘာင္ေခတ္လက္ရာ အေစခံခံတပ္ႏွင့္ ကေနာင္မင္းသားႀကီး သံခ်ပ္ဖုိေနရာမ်ားသုိ႔ လာေရာက္ေလ့လာမႈ နည္းပါးေသာေၾကာင့္ လမ္းညႊန္ဆုိင္းဘုတ္မ်ား တပ္ဆင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ခရီးသြားက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရဘတ္ဂ်က္ျဖင့္ မင္းကြန္း ၾကက္ေထာင့္ကန္၊ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ ဧျမ၀တီရပ္ကြက္ရွိ အေစခံခံတပ္၊ သာစည္ရပ္ကြက္ရွိ ကေနာင္မင္းသားႀကီး၏ သံခ်ပ္ဖုိတုိ႔အား ျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စစ္ကုိင္းၿမိဳ႕ သာစည္ရပ္ကြက္ ေရႊေတာင္ဦးေမာ္ဘုရားအနီးရွိ ကေနာင္မင္းသားႀကီး သံခ်ပ္ဖုိအား ၁၈၅၈ ခုႏွစ္က အုတ္ျမစ္ခ် တည္ေဆာက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အဂၤလန္ႏုိင္ငံမွ စက္ပစၥည္းမ်ားမွာယူခဲ့ၿပီး တည္ေဆာက္ေနစဥ္ ၁၈၆၆ ခုႏွစ္ ျမင္ကြန္း-ျမင္းခုန္တုိင္ အေရးအခင္းတြင္ ကေနာင္မင္းသားႀကီး လုပ္ၾကံခံလုိက္ရသည့္ ေနာက္ပုိင္း ဆက္လက္မတည္ေဆာက္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း သမုိင္းမွတ္တမ္းအရ သိရသည္။

 

 

December 24, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.