<

ရခိုင္ပဋိပကၡအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးထက္မနည္းကို အေမရိကန္က ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမည္

ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္က နယူးေယာက္တြင္ ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရးေကာင္စီ၌ စကားေျပာေနေသာ အေမရိကန္ႏို္င္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ေတလာဆင္ (Photo: AFP)

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္တုိ႔ကို ႏွိမ္နင္းမႈအတြက္ တာ၀န္ရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးထက္မနည္းကို ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈမ်ားခ်မွတ္ရန္ အေမရိကန္က စီစဥ္ေနေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ရက္ေတလာဆင္က ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အေမရိကန္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို စီးပြားေရး ကန္႔သတ္ပိတ္ဆုိ႔ အေရးယူမႈမ်ား ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ႏွစ္အတန္ၾကာတြင္ မူ၀ါဒ သိသိသာသာႀကီး ေျပာင္းလဲခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ မည္သူ႔ကို ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမည္ဆုိသည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေတလာဆင္က မေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ထရန္႔အစိုးရအဖဲြ႕သည္ လာမည့္သီတင္းပတ္အတြင္း ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈမ်ားကို ေၾကညာဖြယ္ရွိသည္။ အေမရိကန္ဥပေဒတစ္ခုအရ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ျခစားမႈမ်ားအတြက္ ျပည္ပမွ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းစီကို ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈမ်ား ခ်မွတ္ႏုိင္သည္။

ယင္းကဲ့သုိ႔ ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈမ်ားသည္  အေရးယူခံရသူ၏ အေမရိကန္ရွိ ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားကို သိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္ အေမရိကန္ဘ႑ာေရးစနစ္မွ ဖယ္ၾကဥ္ျခင္းတုိ႔ကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။

ဒီမိုကေရစီသို႔ ေျပာင္းလဲေဖာ္ေဆာင္မႈကို အားေပးသည့္အေနျဖင့္ အေမရိကန္သည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွစၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံကို စီးပြားေရး ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈမ်ား ေျဖေလွ်ာ့ေပးခဲ့သည္။ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈမ်ား ျပ႒ာန္းရန္မရွိေသာ္လည္း ရခိုင္ပဋိပကၡတြင္ ႏွိမ္နင္းမႈအတြက္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားကို အေရးယူသြားမည္ဟု အေမရိကန္က ၿပီးခဲ့သည့္လတြင္ ၿခိမ္းေျခာက္ထားခဲ့သည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ ၆၃၀၀၀၀ ေက်ာ္ ထြက္ေျပးေစခဲ့ေသာ ႏွိမ္နင္းမႈသည္ ‘လူမ်ဳိးစုလိုက္ သန္႔စင္မႈ’ဟု အေမရိကန္က ေခၚဆုိခဲ့ေသာ္လည္း ‘လံုျခံဳေရး ရွင္းလင္းမႈ စစ္ဆင္ေရးမ်ား’သည္ အရပ္သားမ်ားကို ပစ္မွတ္မထားခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာက ျငင္းဆုိထားသည္။

ၾသဂုတ္လက လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားကို အၾကမ္းဖက္တုိက္ခိုက္ခဲ့သည့္ ဘဂၤါလီ မြတ္စလင္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားအား ရွင္းလင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာက ေျပာၾကားထားသည္။

ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည္မ်ားကို သိရွိသံုးသပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ အေမရိကန္က ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း နယူးေယာက္တြင္ သတင္းေထာက္မ်ားကို ေတလာဆင္က ေျပာၾကားခ့ဲသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ဒီမုိကေရစီေျပာင္းလဲမႈ ေအာင္ျမင္တာကို လိုလားပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီကို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈကို ဘယ္သူေတြက သက္ေရာက္ႏုိင္သလဲဆုိတာ သိရဖုိ႔ ဒီအက်ပ္အတည္းက တကယ့္စမ္းသပ္မႈပါပဲ” ဟု ေတလာဆင္က ကုလသမဂၢတြင္ သတင္းေထာက္မ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ႏွိမ္နင္းမႈအတြက္ တာ၀န္ရွိေသာပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးကို အေမရိကန္က သတ္မွတ္ေရြးခ်ယ္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ပစ္မွတ္ထား ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈအတြက္ အျခား ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိသူမ်ားကို သံုးသပ္ေနေၾကာင္း ေတလာဆင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ေတလာဆင္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ အေရးႀကီးမႈကိုလည္း အေလးထား ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယခု သီတင္းပတ္အတြင္းက ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရေသာ ႐ိုက္တာ သတင္းေအဂ်င္စီ၏ ဂ်ာနယ္လစ္ႏွစ္ဦးကို ခ်က္ခ်င္းျပန္လည္လႊတ္ေပးရန္လည္း ေတလာဆင္က ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။

December 16, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.