<

ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ ပိတ္ထားသည့္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ လႈိင္နယ္ေျမ (ယခင္ RC – 2 ) ၌ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွ ပထမႏွစ္သင္တန္းမ်ားကို စတင္ဖြင့္လွစ္သင္ၾကား

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၊လႈိင္နယ္ေျမ (ယခင္ RC – 2) ၌ ပထမႏွစ္သင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္ေနသည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူအခ်ဳိ႕ကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ – ၾကည္ႏိုင္)

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္ ပထမႏွစ္သင္တန္းမ်ားကို  ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ၾကာ ပိတ္ထားခဲ့သည့္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၊ လႈိင္နယ္ေျမ (ယခင္ RC-2 ) ၌ ဒီဇင္ဘာ ၄ ရက္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ သင္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါသင္တန္းမ်ားတြင္ သင္တန္းသားဦးေရ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ လက္ခံသင္ၾကားသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

“အခုမွ သင္တန္းေတြျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ၿပီး လက္ခံတာဆိုေတာ့ စစခ်င္းမွာေတာ့ လိုအပ္ခ်က္ေတြ၊ အခက္အခဲေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းေတြလည္း လိုအပ္ခ်က္ေတြ ရွိပါေသးတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေနာက္ပိုင္းမွာ လိုအပ္ခ်က္ေတြ အကုန္လံုးကို ျဖည့္စြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွာလည္း ေက်ာင္းသားဦးေရေတြက မ်ားျပားလာေတာ့ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္က ၀ိဇၨာ၊ သိပၸံ ပထမႏွစ္ေက်ာင္းသားေတြကို အခုလိုမ်ဳိး လႈိင္နယ္ေျမမွာ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားရတာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

လႈိင္တကၠသိုလ္နယ္ေျမအတြင္းရွိ  TTC ကမာရြတ္၏ KG တန္းမွ ပဥၥမတန္းအထိ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား ျပည္လမ္းရွိ TTC သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕သင္ၾကားေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ အဆင့္ျမင့္ပညာ ဦးစီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ တကၠသိုလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္၊ ေကာလိပ္အသီးသီး၏ ဒုတိယႏွစ္ႏွင့္အထက္ သင္တန္းမ်ားကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္၌လည္းေကာင္း၊ ပထမႏွစ္ သင္တန္းမ်ားကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၄ ရက္၌လည္းေကာင္း အသီးသီးစတင္ဖြင့္လွစ္ သင္ၾကားျခင္း ျဖစ္သည္။

“RC – 2 ထဲမွာ တက္ရတာေတာ့ အရမ္းေပ်ာ္ပါတယ္။ အၾကာႀကီးပိတ္ထားၿပီးမွ ျပန္ဖြင့္တဲ့တကၠသိုလ္ႀကီးထဲမွာ တက္ရတာ အရမ္းေပ်ာ္ပါတယ္။ ဒီေန႔ကေတာ့  ေက်ာင္းစဖြင့္တဲ့ရက္မို႔ ထင္ပါတယ္။ ေက်ာင္းသားေတြ သိပ္မမ်ားပါဘူး။ စာလည္း မသင္ရေသးပါဘူး” ဟု ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးပညာဘာသာရပ္ ပထမႏွစ္တက္ေရာက္ေနသူ ေက်ာင္းသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား ေက်ာင္း၀င္ခြင့္မွတ္ပံုတင္ျခင္း၊ ေက်ာင္းေဆာင္၀င္ခြင့္ကိစၥမ်ားစသည့္ ေက်ာင္းကိစၥမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေက်ာင္းလခ၊ ေက်ာင္းေဆာင္လခႏွင့္ အျခားအခေၾကးေငြမ်ားကို ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၊ ေငြလက္ခံဌာနတြင္ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ ေငြေၾကးေပးသြင္းၾကရန္၊ ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းေဆာင္၀င္ခြင့္ကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္းေကာင္းေက်ာင္း လခ၊ ေက်ာင္းေဆာင္လခႏွင့္ အျခားအခေၾကးေငြမ်ား ေပးသြင္းရာတြင္လည္းေကာင္း၊ အျခားေက်ာင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္းေကာင္း အခေၾကးေငြေပး၍ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ဳိးကို လံုး၀ခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္သည့္အတြက္ ႐ံုး၀န္ထမ္းမ်ားသည္ သင္တန္း၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ား သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားထံမွ အခေၾကးေငြရယူ၍ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ဆက္ဆံေရးေျပျပစ္မႈမရွိပါက ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ေမာ္ကြန္းထိန္း၊ ဌာနမွဴး (သင္တန္း) ႐ံုးခန္း၊ ဒုတိယပါေမာကၡခ်ဳပ္႐ံုးခန္းႏွင့္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ႐ံုးခန္းတို႔တြင္ တိုင္ၾကားႏုိင္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၌ ေက်ာင္းသားမ်ား သိရွိႏုိင္ရန္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားသည္။

December 4, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.