<

အုိင္တီ (IT) နည္းပညာ အလြဲသုံးစြဲမႈမ်ားကုိ လုိအပ္သလုိ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္း ေက်ာင္းႏုိင္ရန္ (Monitoring) ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ အစုိးရအားတုိက္တြန္းသည့္အဆုိ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳ

ႏို၀င္ဘာ ၈ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ျပဳလုပ္ေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္လာေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-မ်ဳိးမင္းထက္)

လူငယ္လူရြယ္မ်ား အက်င့္စာရိတၱပ်က္ျပားေစျခင္း၊ ရပ္ရြာတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ပ်က္ျပားေစျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ အုိင္တီ (IT) နည္းပညာအလြဲသုံးစြဲမႈကုိ လုိအပ္သလုိ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းႏုိင္ရန္ (Monitoring) ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးအား တုိက္တြန္းေၾကာင္းအဆုိကုိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ႏုိ၀င္ဘာ ၈ ရက္တြင္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ဂန္႔ေဂါမဲဆႏၵနယ္မွ အဆုိရွင္ ေဒၚယဥ္မင္းလႈိင္က လူငယ္လူရြယ္မ်ား အက်င့္စာရိတၱ ပ်က္ျပားေစျခင္း၊ ရပ္ရြာတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ပ်က္ျပားေစျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ အုိင္တီ (IT) နည္းပညာသုံးစြဲမႈကုိ လုိအပ္သလုိ ေစာင့္ ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းႏုိင္ရန္ (Monitoring)  ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ အစုိးရအား တုိက္တြန္းေၾကာင္း ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေအာက္တုိဘာ ၂၅ ရက္က အဆိုတင္သြင္းခဲ့ၿပီး အဆုိေခါင္းစဥ္တြင္ Typing Error ေၾကာင့္ IT နည္းပညာသုံးစြဲမႈတြင္ အလြဲသုံးစြဲမႈဆုိသည့္ စာလုံးက်န္ခဲ့ေၾကာင္း အဆုိရွင္သေဘာထားကုိ ေျပာၾကားရာတြင္ ျပန္လည္ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။

၎အဆုိႏွင့္ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ငါးဦးက ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး မင္းဘူးမဲဆႏၵနယ္မွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦး၀င္း၀င္းက အဆုိရွင္၏ စိတ္ေစတနာ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ေကာင္းမြန္ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္လည္း က်ယ္ျပန္႔႐ႈပ္ေထြးသည့္ IT နည္းပညာ တစ္ရပ္လုံးကုိ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းရန္ ဆုိသည္မွာ ျဖစ္ႏုိင္ပါ့မလားဆုိသည္ကုိ စဥ္းစားစရာျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူမႈကြန္ရက္သုံးသူမ်ားထဲတြင္ မမွန္သတင္းျဖန္႔သူမ်ား၊ လူမ်ဳိးေရး လႈံ႔ေဆာ္သူမ်ားရွိသလုိ အမွန္တရားကုိ ျပန္လည္ေျဖရွင္းေပးေနသူမ်ားလည္း ရွိေၾကာင္း၊ အဆုိရွင္ ဆုိလုိခ်င္သလုိ IT နည္းပညာသုံးစြဲမႈေၾကာင့္ လူငယ္မ်ားအက်င့္စာရိတၱ ပ်က္ျပားေနၾကတာလား၊ ရပ္ရြာတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ပ်က္ျပားေစတာလားဆုိသည္ကုိ ျပန္လည္ ဆင္ျခင္ စဥ္းစားသင့္လွေၾကာင္း ေဆြးေႏြး ေျပာၾကားသည္။

“အဆုိရွင္ရဲ႕ ေဆြးေႏြးခ်က္အရဆုိလုိ႔ရွိရင္ Facebook လုိ လူမႈကြန္ရက္ကုိ ဆုိလုိခ်င္တာလား။ IT ဆုိတဲ့ က်ယ္ျပန္႔လွတဲ့ နည္းပညာတစ္ရပ္လုံးကုိ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းႏုိင္ရန္ Monitoring ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ဆုိရင္ အဆင္ေျပႏုိင္ပါ့မလားဆုိတာကုိ စဥ္းစားစရာပဲျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ လက္ေတြ႕အေျခအေနေတြေပၚမွာ ျဖစ္ခ်င္တာနဲ႔ ျဖစ္ႏုိင္တာေတြ ျဖစ္သင့္တာေတြ ဘယ္ဟာကုိ ဦးစားေပးမလဲဆုိတာ စဥ္းစားဆင္ျခင္သင့္လွပါ တယ္။ အဆုိရွင္ ဆုိလုိခ်င္သလုိ IT နည္းပညာ သုံးစြဲမႈေၾကာင့္ လူငယ္ေတြ အက်င့္စာရိတၱ ပ်က္ျပားေနၾကတာလား၊ IT နည္းပညာ သုံးစြဲမႈေၾကာင့္ ရပ္ရြာ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈေတြ ပ်က္ျပားေစတာလားဆုိတာကုိ ျပန္လည္ဆင္ျခင္ စဥ္းစားသင့္လွပါတယ္” ဟု ဦး၀င္း၀င္းက ေဆြးေႏြးတင္ျပသည္။

IT နည္းပညာသုံးစြဲမႈကုိ လုိအပ္သလုိ ေစာင့္ၾကည့္ ထိန္းေက်ာင္းမည္ဆုိပါက မၾကာေသးမီက အတည္ျပဳျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ပုဂၢိဳလ္ဆုိင္ရာလြတ္လပ္မႈႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ဆုိင္ရာလုံျခံဳမႈကုိ ကာကြယ္ေပးေရးဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈရွိ၊ မရွိ ျပန္လည္ စဥ္းစားသင့္ေၾကာင္း ဦး၀င္း၀င္းက ေဆြးေႏြး အၾကံျပဳသည္။

ထုိ႔ျပင္ အဆုိအေပၚ တပ္မေတာ္သား ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဗုိလ္မွဴးေန၀င္းက လက္ရွိႏုိင္ငံအ၀န္း Sim Card အသုံးျပဳမႈမွာ ၅၄ ဒသမ ၃၄ သန္းရွိသည့္အတြက္ ႏုိင္ငံလူဦးေရ ၅၃ ဒသမ ၃၉ သန္းႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ၁၀၁ ဒသမ ၇၈ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ သုံးစြဲေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အင္တာနက္၊ Facebook သုံးစြဲသူ ၁၂ သန္း ေက်ာ္ရွိၿပီး အသက္ ၁၃ ႏွစ္ ၂၅ ႏွစ္အၾကား လူငယ္လူရြယ္ ငါးသန္း ေက်ာ္ရွိေနေၾကာင္းကုိ စစ္တမ္းမ်ားအရ သိရေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အင္တာနက္ကို လူတုိင္းသုံးစြဲႏုိင္သည့္ အေနအထားသုိ႔ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း အက်ဳိးရွိစြာအသုံးျပဳမႈမွာ လြန္စြာအားနည္းေနေၾကာင္းကုိ ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း ေဆြးေႏြးေျပာၾကားသည္။

လူမႈကြန္ရက္မ်ားကုိ လူငယ္လူရြယ္မ်ား အလြန္အကြၽံအသုံးျပဳေနျခင္း၊ အမုန္းတရား ပြားမ်ားေအာင္ မဟုတ္မမွန္ လႈံ႔ေဆာ္၀ါဒျဖန္႔ေနမႈမ်ားကုိလည္း လူတစ္ဦးခ်င္း၏ အသိတရားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အဖြဲ႕အစည္း၊ ဌာနမ်ားအလုိက္ ပညာေပးၾကပ္မတ္ျခင္း၊ မီဒီယာမ်ားျဖင့္ က်ယ္ျပန္႔စြာ အသိပညာေပးျခင္း၊ လူထုကုိ စည္း႐ုံးေဟာေျပာျခင္း၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကုိလည္း တည္ဆဲဥပေဒမ်ား ႏွင့္အညီ ေဖာ္ထုတ္ အေရးယူျခင္းမ်ားေဆာင္ ရြက္သင့္ေၾကာင္း ဗုိလ္မွဴးေန၀င္းက ေဆြးေႏြးအၾကံျပဳသည္။

အဆုိအေပၚ ႏြားထုိးႀကီးမဲဆႏၵနယ္မွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးႏုိင္ထူးေအာင္က“ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံရဲ႕ အင္တာနက္အသုံးျပဳမႈကုိ ေလ့လာၾကည့္တဲ့အခါ ထူးျခားတဲ့အခ်က္တစ္ခုကုိ ေတြ႔ရပါတယ္။ အဲဒီအခ်က္က ေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ Facebook အသုံးျပဳသူအေရအတြက္နဲ႔ အင္တာနက္ အသုံးျပဳအေရအတြက္ဟာ ထပ္တူေလာက္ျဖစ္ေနတယ္ဆုိတာပါပဲ။ ကမၻာလုံးအေနနဲ႔ Faecbook အသုံးျပဳတဲ့သူ အေရအတြက္နဲ႔ အင္တာနက္အသုံးျပဳ အေရအတြက္အခ်ဳိးဟာ ရာခုိင္ႏႈန္း ၅၀ ေတာင္မရွိပါဘူး။ ပညာရွင္တခ်ဳိ႕ဆုိရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ Facebook ရဲ႕ သက္ေရာက္မႈ အမ်ားဆုံးခံရတဲ့ႏုိင္ငံျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆုိခဲ့ဖူးပါတယ္”ဟု ေဆြးေႏြးတင္ျပသည္။

သတင္းအမွားမ်ားကုိ Facebook ၊ ဆုိရွယ္မီဒီယာမွတစ္ဆင့္ လ်င္ျမန္စြာပ်ံ႕ႏွံ႔ၿပီး လူထုက အမွန္ဟုမွတ္ထင္ျခင္းသည္ တုိင္းျပည္၏တည္ၿငိမ္မႈ၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္မ်ားအထိ သက္ေရာက္မႈမ်ားစြာ ရွိႏုိင္သည့္အတြက္ အေလးအနက္ထားကာ အျမန္ဆုံး ေျဖရွင္းရန္လုိေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံတကာတြင္လည္း အြန္လုိင္းက သတင္းမ်ားကုိ ဆင္ျခင္သုံးသပ္ၿပီးမွ လက္ခံၾကရန္အတြက္ ပညာေပးျခင္း၊ လူထုလႈပ္ရွားမႈျပဳလုပ္ၿပီး တုိက္တြန္းျခင္းမ်ား လုပ္ေနၾကေၾကာင္း ဦးႏုိင္ထူးေအာင္က ေဆြးေႏြးေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံမွာ ျပည္သူအားလုံး ေဘးကင္းလုံျခံဳစြာနဲ႔ IT နည္းပညာမ်ားကုိ သုံးစြဲႏုိင္ဖုိ႔ တုိင္းျပည္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေစရန္အတြက္ အင္တာနက္နဲ႔ IT အသုံးျပဳမႈေတြကုိ လုိအပ္သလုိ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာထိန္းေက်ာင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ဖုိ႔စီမံတဲ့အခါမွာ အပုိင္းႏွစ္ပုိင္းခြဲဖုိ႔ လုိပါတယ္။ တစ္ပုိင္းကေတာ့ သုံးစြဲသူအားလုံးနဲ႔သက္ဆုိင္တဲ့ အပုိင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအပုိင္းမွာ ပထမဆုံးအေနနဲ႔ တစ္ႏုိင္ငံလုံးေသာ အင္တာနက္သုံးစြဲသူေတြဟာ ဘယ္လုိအေၾကာင္းအရာေတြကုိေျပာေနၾကသလဲ။ စိတ္၀င္စားေနၾကသလဲ။ ဘယ္သတင္းအမွားေတြ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနသလဲ။ စတာေတြကုိ ပုဂၢိဳလ္ေရး လြတ္လပ္ခြင့္ လုံး၀မထိခုိက္ေစဘဲ သုေတသနျပဳတာ၊ ေလ့လာသုံးသပ္တာေတြ လုပ္ရပါလိမ့္မယ္။ ရလာတဲ့အေျဖေပၚ မူတည္လုိ႔လုိအပ္တဲ့ ပညာေပးျခင္း၊ သတင္းမွန္ထုတ္ျပန္ျခင္းတုိ႔ကုိ အလ်င္ျမန္ဆုံး ေဆာင္ရြက္ရပါမယ္။ ေနာက္တစ္ပုိင္းကေတာ့ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ပ်က္ျပားေအာင္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိစြာနဲ႔ လႈံ႔ေဆာ္ေနသူေတြ၊ သတင္းမွားထုတ္ျပန္ေန သူေတြကိစၥျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိျပဳလုပ္ေနသူတစ္ဦးခ်င္းကုိေတာ့ ဥပေဒနဲ႔အညီ စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္ အေရးယူဖုိ႔လုိအပ္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ အြန္လုိင္းမွာ မတည္ၿငိမ္ေအာင္ လႈံ႔ေဆာ္မႈေတြ၊ သတင္းအမွားဖန္တီးမႈေတြအတြက္ လုိအပ္တဲ့ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းတာ၊ ျပင္ဆင္တာ ျပဳလုပ္ရပါလိမ့္မယ္”ဟု ဦးႏုိင္ထူးေအာင္က ေဆြးေႏြးတင္ျပသည္။

IT နည္းပညာသုံးစြဲမႈကုိ လုိအပ္သလုိေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းရာတြင္ ပုဂၢိဳလ္ေရး လြတ္လပ္ခြင့္ကုိ မထိခုိက္ရန္လုိသလုိ တုိင္းျပည္၏လုံျခံဳေရးႏွင့္တည္ၿငိမ္ေရးကုိ မထိပါးရန္လည္းလုိေၾကာင္း၊ ျပည္သူမ်ား သတင္းအခ်က္အလက္ရယူပုိင္ခြင့္ကုိ အဟန္႔အတား မျဖစ္ရန္လုိသလုိ သတင္းအမွားမ်ားပ်ံ႕ႏွံ႔ျခင္းမ်ားကုိ တားဆီးရန္လည္းလုိေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္အၾကံျပဳသည္။

ထုိသုိ႔ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအၿပီး ပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဦးသန္႔စင္ေမာင္က ျပန္လည္ရွင္းလင္းရာတြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလအထိ Sim Card သုံးစြဲမႈမွာ ၅၆ ဒသမ ၁၂၇ သန္းရွိသည့္အတြက္ လူဦးေရႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ၁၀၈ ဒသမ ၅၆ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိၿပီး အင္တာနက္သုံးစြဲမႈမွာ ၄၆ ဒသမ ၃၉၁ သန္းရွိသည့္အတြက္ေၾကာင့္ သိပ္သည္းဆ ၈၉ ဒသမ ၇၃ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ အင္တာနက္သုံးစြဲေနေၾကာင္း၊ အင္တာနက္ သုံးစြဲသူအမ်ားစုသည္ Facebook ၊ Messenger ၊ Viber ၊ Twitter စသည့္ ဆုိရွယ္မီဒီယာမ်ားကုိ အသုံးျပဳလ်က္ရွိၿပီးFacebook အမ်ားဆုံး သုံးစြဲလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီအထိ ၁၄ သန္းခန႔္ရွိေၾကာင္း ရွင္းျပသည္။

ျပည္သူလူထုကုိ ပညာေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တာ၀န္သိ၊ တာ၀န္ေက်ပြန္သည့္ လူမႈကြန္ရက္ အသုံးျပဳသူမ်ားျဖစ္ရန္ Facebook အသုံးျပဳရာတြင္ လုိက္နာသင့္သည့္အခ်က္မ်ား၊ သတိျပဳရမည့္အခ်က္မ်ားကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔သိရွိေစရန္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသန္႔စင္ေမာင္က ဆုိသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသန္႔စင္ေမာင္က Facebook မွ တာ၀န္ရွိသူ မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ “ Facebook ေတြကုိ Monitor လုပ္ရင္ေရာ အင္တာေနရွင္နယ္က ဘယ္လုိသေဘာထားပါသလဲဆုိေတာ့လည္း သူကၾကည့္႐ႈခြင့္ရွိပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔၀င္ေရာက္ၿပီး ၾကည့္႐ႈခြင့္ရွိပါတယ္။ ဒါေတြဟာ အခုန Privacy ရွိထားေသာ Limited Group ေတြကုိေတာ့ ၀င္ခြင့္မရွိပါဘူး။ အားလုံးကုိ Share ထားတယ္ဆုိခဲ့ရင္ေတာ့ အဲဒီအေကာင့္ေတြကုိ ၾကည့္႐ႈလုိ႔ရပါတယ္ဆုိၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးထားတာရွိပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

အင္တာနက္ကုိအသုံးျပဳၿပီး က်ဴးလြန္သည့္ျပစ္မႈမ်ားကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူအျပစ္ေပးႏုိင္ရန္အတြက္ ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ကုိက္ညီသည့္ Cyber Law တစ္ရပ္ ေပၚထြန္းလာေရးအတြက္ ေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းကာ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္းလည္း ၎က ဆက္လက္ရွင္းျပသည္။

“သက္ဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခုက ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈ ေဖာ္ထုတ္အေရးယူျခင္းဆုိတဲ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔လုပ္ဖုိ႔ရာအတြက္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔၀န္ႀကီးဌာနနဲ႔ သမၼတ႐ုံးနဲ႔ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးနဲ႔ အားလုံးညႇိႏႈိင္းၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ Monitoring လုပ္ဖုိ႔ အဖြဲ႕ အခုနတုန္းကေျပာတဲ့ ပုဂၢလိကအခြင့္အေရးကုိ ကာကြယ္တဲ့ ဥပေဒကုိလည္း မထိခုိက္ေစဘဲ အေျခခံဥပေဒပါ ျပည္သူေတြရဲ႕ လြတ္လပ္ခြင့္ကုိလည္း မထိခုိက္ေစဘဲ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ တာ၀န္နဲ႔အညီ ေဆာင္ရြက္လ်က္ထားရွိပါေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါတယ္” ဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဦးသန္႔စင္ေမာင္က ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

IT နည္းပညာအလြဲသုံးစြဲမႈကုိ လုိအပ္သလုိ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းသိမ္းျခင္း ျပဳလုပ္ရန္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆုိကုိ အတည္ျပဳသင့္ပါေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသန္႔စင္ေမာင္က တင္ျပသည္။

ထုိ႔ေနာက္ အဆုိရွင္ေဒၚယဥ္မင္းလႈိင္က အဆုိကုိတင္သြင္းရျခင္းမွာ ျပည္သူလူထု၏ ပုဂၢိဳလ္ေရး လြတ္လပ္ခြင့္၊ သတင္းအခ်က္အလက္ရပုိင္ခြင့္ကုိ ထိခုိက္ေစရန္ တင္သြင္းျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း၊ IT နည္းပညာ သုံးစြဲမႈကေန သတင္းအမွားမ်ား၊ အမုန္းစကားမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနျခင္းကုိသာ တားဆီးႏုိင္ရန္အတြက္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္မရဲ႕ အဆုိတင္သြင္းမႈ နိဂုံးခ်ဳပ္မွာလည္း ပါပါတယ္။ IT နည္းပညာ အလြဲသုံးစြဲမႈမ်ားကုိ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းႏုိင္ရန္ ဒီအဆုိကုိ တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေပမဲ့ အဆုိရဲ႕ ေခါင္းစဥ္မွာေတာ့ Typing Error ေၾကာင့္ အလြဲဆုိတဲ့ စာလုံးက်န္ရွိခဲ့ပါတယ္။ သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ ပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီး ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့သလုိပဲ ကြၽန္မရဲ႕ အဆုိကုိ လူငယ္လူရြယ္မ်ား အက်င့္စာရိတၱ ပ်က္ျပားေစျခင္း၊ ရပ္ရြာတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ပ်က္ျပားေစျခင္းတို႔ေၾကာင့္ IT နည္းပညာအလြဲသုံးစြဲမႈကုိ လုိအပ္သလုိ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းႏုိင္ရန္၊ (Monitoring) ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအား တုိက္တြန္းေၾကာင္းအဆုိကုိ အတည္ျပဳေပးႏုိင္ရန္ တင္ျပအပ္ပါတယ္” ဟု အဆုိရွင္ေဒၚယဥ္မင္းလႈိင္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ေနာက္ အဆုိရွင္ ေဒၚယဥ္မင္းလႈိင္ ျပန္လည္တင္ျပခဲ့သည့္ လူငယ္လူရြယ္မ်ား အက်င့္စာရိတၱပ်က္ျပားေစျခင္း၊ ရပ္ရြာတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈပ်က္ျပားေစျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ အုိင္တီ (IT) နည္းပညာအလြဲသုံးစြဲမႈကုိ လုိအပ္သလုိ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းႏုိင္ရန္ (Monitoring) ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးအား တုိက္တြန္းေၾကာင္းအဆုိကုိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ကန္႔ကြက္သူမရွိ အတည္ျပဳ ခဲ့သည္။

November 8, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.