<

ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေမရိကန္က ျမန္မာတပ္မေတာ္ကုိ ပစ္မွတ္ထား အေရးယူ

ေအာက္တုိဘာ ၁၉ ရက္က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ရွိ ပါေလာင္ခါလီေဒသတြင္ ေတြ႕ရေသာ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ ဒုကၡသည္မ်ား (Photo : AFP)

လူမ်ား အလုံးအရင္းျဖင့္ ထြက္ေျပးရမႈကုိ ျဖစ္ေစသည့္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈတြင္ ပါ၀င္သည့္ ျမန္မာတပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အရာရွိမ်ားကုိ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ အေထာက္အပံ့မ်ားေပးျခင္းမွ ႐ုပ္သိမ္းမည္ဟု အေမရိကန္က ေအာက္တုိဘာ ၂၃ ရက္တြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။

“ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ မၾကာေသးခင္က ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ျဖစ္ရပ္ေတြနဲ႔ ႐ုိဟင္ဂ်ာေတြ၊ တျခားလူအုပ္စုေတြ ခံခဲ့ရတဲ့ ထိခုိက္မႈျဖစ္ေစတဲ့ အလြဲသုံးစားမႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အႀကီးမားဆုံး စုိးရိမ္မိေၾကာင္း ကြၽန္မတုိ႔ ေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္” ဟု အေရးယူမႈကုိ ေၾကညာရာတြင္ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရးဌာနမွ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရ အမ်ဳိးသမီး ဟီသာႏ်ဴအက္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ႏုိင္ငံနဲ႔ မဆုိင္တဲ့ ျပဳလုပ္သူေတြနဲ႔ ျပည္သူ႔စစ္ေတြ အပါအ၀င္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈေတြအတြက္ တာ၀န္ရွိတဲ့ ဘယ္ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္း ဒါမွမဟုတ္ ဘယ္အဖြဲ႕မဆုိ တာ၀န္ခံရမယ္ဆုိတာ အလြန္ကုိ အေရးႀကီးပါတယ္” ဟုလည္း ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ အရပ္သားအစုိးရအဖြဲ႕ကုိ ခြဲထုတ္လ်က္ မြတ္စလင္ဒုကၡသည္ အက်ပ္အတည္း အတြက္ ျမန္မာတပ္မေတာ္၏ ဦးေဆာင္မႈကုိသာ တာ၀န္ရွိသူအျဖစ္ အေမရိကန္က သတ္မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း လြန္ခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္အတြင္း အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ရက္စ္ေတ လာဆင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အစီရင္ခံခဲ့ေသာ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈမ်ားကုိ ကမၻာႀကီးက သက္ေသခံၿပီး သည္းခံလိမ့္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေတလာဆင္က သတိေပးလ်က္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ စည္းကမ္းရွိကာ ခ်ဳပ္ထိန္းမႈ ရွိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ၾသဂုတ္လအေႏွာင္းပုိင္းက စတင္ေသာ ပဋိပကၡမ်ား အရွိန္ျမင့္လာျခင္းႏွင့္အတူ လူနည္းစုမြတ္စလင္ ၆၀၀ç၀၀၀ ေက်ာ္သည္ နယ္စပ္ကုိျဖတ္ေက်ာ္ကာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ထြက္ေျပးခဲ့ၾကသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက ျမန္မာလုံျခံဳေရး တပ္မ်ားကုိ တုိက္ခုိက္ခဲ့မႈက ျမန္မာတပ္မေတာ္၏ အဓိကႏွိမ္နင္းမႈမ်ားကုိ ျဖစ္ေစခဲ့ၿပီး ယင္းကုိ ကုလသမဂၢက လူမ်ဳိးစုလုိက္သုတ္သင္မႈ ျဖစ္ႏုိင္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အေမရိကန္သည္ ျမန္မာလက္နက္ ကုိင္တပ္မေတာ္ႏွင့္ နဂုိကတည္းက ဆက္ ဆံေရးကန္႔သတ္မႈမ်ား ရွိထားႏွင့္ၿပီးျဖစ္ သည့္အျပင္ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ ေရာင္း၀ယ္မႈ အားလုံးကုိ ကာလရွည္ပိတ္ပင္ထားသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာအကူအညီမ်ား ႐ုပ္သိမ္းျခင္းက ယင္းအေနအထားကုိ ပုိမုိတင္းက်ပ္ေစမည္ ျဖစ္သည္။

၎င္းအျပင္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရး ဌာနက ၎တုိ႔သည္ ျမန္မာတပ္မေတာ္ အ ႀကီးတန္းေခါင္းေဆာင္မ်ား ခရီးသြားလာခြင့္ ကုိ ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးရန္ စဥ္းစားေနမႈအား ရပ္ ဆုိင္းလုိက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ပစ္မွတ္ထား ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားႏွင့္အတူ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေနသည့္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ ဦးခ်င္းကုိ ပစ္မွတ္ထားလ်က္ စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ခ်ိန္ဆေနေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အေမရိကန္က စပြန္ဆာေပးထားေသာ ကိစၥမ်ားအတြက္ ျမန္မာလုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕အ ႀကီးတန္းအရာရွိမ်ားကုိ ဖိတ္ၾကားျခင္းကုိ ပယ္ဖ်က္ခဲ့ၿပီး ကုလသမဂၢအခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရးမစ္ရွင္၊ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္း မ်ားႏွင့္ မီဒီယာတုိ႔အား အခင္းျဖစ္ပြားခဲ့ရာ ေနရာမ်ားသုိ႔ အတားအဆီးမရွိ ၀င္ေရာက္ ခြင့္ျပဳေရးအတြက္လည္း ဖိအားေပးသြားမည္ ဟု ဆုိသည္။

Ref : AFP

October 24, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.