<

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဒုကၡသည္မ်ားသည္ ဒုကၡသည္စခန္းသို႔ သြားရမည္မဟုတ္ဘဲ ေနရပ္သို႔သာ ျပန္ရမည္ဟု ကိုဖီအာနန္ ေျပာၾကား

စက္တင္ဘာ ၆ ရက္က ရခိုင္ျပည္နယ္စစ္ေတြတြင္ စကားေျပာၾကားေနေသာ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ကိုဖီအာနန္အား ေတြ႕ရစဥ္ (Photo: AFP)

ကုလသသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ကိုဖီအာနန္က လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္လအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထြက္ေျပးလာသည့္ ဘဂၤါလီ (မူရင္း၌ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟု ေဖာ္ျပ) မြတ္စလင္ ဒုကၡသည္ ၅၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္သည္ ဒုကၡသည္စခန္းသို႔ သြားရမည္ မဟုတ္ဘဲ ေနရပ္သို႔သာ ျပန္ရမည္ဟု ေအာက္တိုဘာ ၁၃ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ ဒုကၡသည္မ်ားအား ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာႏွင့္ ေဘးကင္းလံုျခံဳေၾကာင္း ခံစားရေစကာ ျပန္လာႏုိင္မည့္ အေျခအေနရပ္မ်ား ဖန္တီးေပးၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ႏွိပ္စက္ေနသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ၎တုိ႔အား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး၌ အကူ အညီေပးရန္လိုအပ္သည္ဟု ယင္းရခိုင္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ မၾကာေသးမီက ေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ကို ဦးေဆာင္ခဲ့သူ ကိုဖီအာနန္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“သူတုိ႔ကို စခန္းေတြဆီ ျပန္ခိုင္းဖုိ႔ မသင့္ပါဘူး။ သူတုိ႔ အိမ္ျပန္ႏုိင္ဖုိ႔ရာ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈေတြ လိုအပ္ပါတယ္” ဟု ကိုဖီအာနန္က ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ လံုျခံဳေရးေကာင္စီ ႏွင့္ တရား၀င္မဟုတ္ေသာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈ၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေအာက္တိုဘာ ၁၃ ရက္ ေတြ႕ဆံုမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ တစ္စံုတစ္ရာမွတ္ခ်က္ေပးရန္ ေတာင္းခံမႈကို ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ ျမန္မာသံတမန္အဖြဲ႕က တံု႔ျပန္ခဲ့ျခင္းမရွိေပ။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အစိုးရအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္၌ အားလံုးေသာ ျပည္တြင္းျပည္ပ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈမ်ားကို ႀကီးၾကပ္ရန္ ေကာ္မတီတစ္ရပ္ဖြဲ႕ စည္းထားေၾကာင္းႏွင့္ ဆင္းရဲမြဲေတလ်က္ရွိေသာ ယင္းျပည္နယ္သည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးရန္လိုအပ္ေနေၾကာင္း ေအာက္တိုဘာ ၁၂ ရက္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လူဦးေရ တစ္သန္းခန္႔ရွိေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟုေခၚဆုိေနသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ားသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံတြင္ ကာလၾကာရွည္စြာ ႏွိပ္ကြပ္ခံေနရသည့္ လူနည္းစုျဖစ္သည္။ လူမ်ားစုျဖစ္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားက ၎တုိ႔အား ဘဂၤလားေဒ့ရွ္   မွ ေရႊ႕ေျပာင္းလာသူမ်ားဟု သတ္မွတ္ထားသည္။

အေစာပိုင္းကျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားမွ ထြက္ေျပးလာေသာ လူေပါင္း ၁၂၀,၀၀၀ သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ၿမိဳ႕ေတာ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ အျပင္ဘက္ရွိ စခန္းမ်ားတြင္ ေနထုိင္ေနရသည္။

ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက ရဲစခန္းမ်ားကို တုိက္ခိုက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ လံုျခံဳေရးတပ္မ်ားက ႏွိမ္နင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္မွစ၍ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ ၅၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္သည္ အိမ္နီးခ်င္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသုိ႔ အလံုးအရင္းျဖင့္ ထြက္ေျပးသြားခဲ့သည္။

ယင္း ၾသဂုတ္လ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားသည္ ကိုဖီအာနန္ဦးေဆာင္ေသာ ေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးေနာက္ တစ္ရက္အၾကာတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ကိုဖီအာနန္၏ အစီရင္ခံစာတြင္ လူအေသအေပ်ာက္မ်ား ျဖစ္ေပၚသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို တန္ ျပန္ရန္အတြက္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ လူမႈေရး တရားမွ်တမႈကို ေတာင္းဆုိထားသည္။

လံုျခံဳေရးေကာင္စီသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေၾကာင္း မၾကာေသးမီက အႀကိမ္ႀကိမ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ္လည္း ဗီတိုအာဏာ သံုးပိုင္ခြင့္ရွိေသာ အဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားအၾကား၌ သေဘာထား ကြဲလြဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ၿဗိတိန္၊ ျပင္သစ္ႏွင့္ အေမရိကန္တုိ႔က လူမ်ဳိးစုလိုက္ သုတ္သင္မႈဟု ၎တုိ႔က ေခၚဆုိေသာကိစၥကို ရပ္တန္႔ရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္သံအမတ္ႀကီးက စိတ္ရွည္ရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။ ႐ုရွားသံအမတ္ကမူ အလြန္အကြၽံ ဖိအားေပးျခင္းသည္ ျပႆနာမ်ားကို ပိုမိုဆုိးရြားေစ႐ံုသာ ရွိလိမ့္မည္ဟု သတိေပးခဲ့သည္။

ေအာက္တိုဘာ ၁၃ ရက္က ေတြ႕ဆံုမႈသည္ အထူးသျဖင့္ ရည္မွန္းခ်က္ႏွစ္ခုႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ားသေဘာတူညီခ်က္ တည္ေဆာက္ရန္ အသံုး၀င္၊ အေထာက္အကူျပဳခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းရည္မွန္းခ်က္ႏွစ္ရပ္မွာ ကိုဖီအာနန္ေကာ္မရွင္၏အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ေထာက္ခံရန္ႏွင့္ လံုး၀လက္ခံႏုိင္ဖြယ္ မရွိေသာ လက္ရွိအေနအထားကို ႐ႈတ္ခ်ရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပင္သစ္သံအမတ္ႀကီး ဖရန္ဆြာဒီလက္တားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သူသည္ ယခုေဆြးေႏြးမႈ အစီအစဥ္ကို ၿဗိတိန္သံအမတ္ႀကီး မက္သ႐ူးရီခေရာ့ႏွင့္အတူ ဦးေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ေနာက္ထပ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္မည္လားဟု ေမးျမန္းသည့္အခါ ရီခေရာ့က “လူတုိင္း သင့္ျမတ္ေစႏိုင္မယ့္ သေဘာထားမ်ဳိးနဲ႔ ဆက္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ၾကမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္”ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ ထပ္ၿပီး လုပ္ေဆာင္လိုတဲ့ဆႏၵရွိသလားဆုိတာကို စူးစမ္းပါမယ္”ဟုလည္း ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ႐ုရွားႏိုင္ငံတု႔ိမွ ကုလသမဂၢဆုိင္ရာ သံတမန္အဖြဲ႕မ်ားက တစ္စံုတစ္ရာ မွတ္ခ်က္ေပးရန္ေတာင္းခံမႈကို တံု႔ ျပန္ခဲ့ျခင္း မရွိေပ။

 

 

 

October 14, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.