<

အခ်မ္းသာဆံုးစာရင္း၀င္ေနတဲ့သူေတြနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ အခြန္

Indapaper.com တြင္ ေဖာ္ျပထားမႈကို ေတြ႕ရစဥ္

ေအာက္တုိဘာ  ၈ ရက္မွာ Indapaper.com ကေနၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အခ်မ္းသာဆံုး ၁၀ ဦးစာရင္းဆိုၿပီး စစ္တမ္းတစ္ရပ္ ထြက္လာခဲ့ပါတယ္။

Indapaper.com ဆိုတာ တိက်ခိုင္မာမႈအပိုင္းမွာ ေျပာစရာ ရွိေနၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံေရးသမားေတြထဲမွာ အခ်မ္းသာဆံုး ငါးဦးစာရင္းကို တင္ထားရာမွာလည္း လြဲမွားမႈေတြ ရွိေနတာကုိ ေတြ႕ရပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး (ၿငိမ္း) ဦးသန္းေရႊကို ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးေလာကမွာ အခ်မ္းသာဆံုး နံပါတ္ (၅) အျဖစ္ ေဒၚလာ ၂၃ သန္းသာ ၾကြယ္၀ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ကို ေဒၚလာ ၉၂ သန္းနဲ႔ ဒုတိယ အခ်မ္းသာဆုံးအျဖစ္ ေဖာ္ျပခဲ့လို႔ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိသမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ကို ေဒၚလာ ၈၄ သန္းနဲ႔ အဆင့္သံုး၊ သူရဦးေရႊမန္းကို ေဒၚလာ ၆၅ သန္းနဲ႔ အဆင့္ (၄)၊ လက္ရွိႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေဒၚလာ ၂၁၅ သန္းနဲ႔ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးေလာကမွာ အခ်မ္းသာဆံုး နံပါတ္ (၁) အျဖစ္ ေဖာ္ျပခဲ့တာေၾကာင့္ မျဖစ္ႏုိင္တဲ့စစ္တမ္းတစ္ရပ္ ဆိုၿပီး အေ၀ဖန္ ခံခဲ့ရပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ Indapaper.com ကို ေလ့လာရာမွာ ဒီ၀က္ဘ္ဆိုက္ဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံတင္မကဘဲ တျခားႏိုင္ငံေတြက အခ်မ္းသာဆံုး ပုဂၢိဳလ္ေတြကိုပါ ေဖာ္ျပထားတာျဖစ္လို႔  မွားယြင္းႏိုင္တဲ့ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးသမား ငါးဦးရဲ႕ ၾကြယ္၀မႈကို ေဘးဖယ္ၿပီးေတာ့ Indapaper.com ကေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ ျမန္မာ့အခ်မ္းသာဆံုး ပုဂၢိဳလ္ ၁၀ ဦး စာရင္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ျပန္လည္သံုးသပ္ဖို႔ လိုအပ္မွာပါ။

Indapaper.com က ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ ျမန္မာ့အခ်မ္းသာဆံုးပုဂၢိဳလ္ ၁၀ ဦးစာရင္းမွာဆိုရင္ ထူးကုမၸဏီလုပ္ငန္းစုက ဦးေတဇကို အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၇ ဘီလ်ံနဲ႔ နံပါတ္ (၁) အျဖစ္ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး Asia World က ဦးထြန္းျမင့္ႏုိင္ကိုေတာ့ ေဒၚလာ ၅ ဒသမ ၃ ဘီလ်ံနဲ႔ ဒုတိယအျဖစ္ ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။

Max Myanmar ဦးေဇာ္ေဇာ္ကိုေတာ့ ေဒၚလာ (၅) ဘီလ်ံနဲ႔ တတိယအျဖစ္ ေဖာ္ျပထားၿပီး ကြယ္လြန္သြားၿပီျဖစ္တဲ့ ဦးေအာင္ေသာင္းရဲ႕ သားႏွစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ ဦးျပည္ေအာင္နဲ႔ ဦးေနေအာင္ကိုေတာ့ ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၇ ဘီလ်ံနဲ႔ ျမန္မာ့နံပါတ္ (၄)  ၾကြယ္၀သူေတြအျဖစ္ ေဖာ္ျပထားၿပီး လက္ရွိအစိုးရကို အၾကံဥာဏ္ ေပးေနခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္သံုးသပ္ေရး ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းရဲ႕ သားႀကီးျဖစ္တဲ့ ဦးေအာင္သက္မန္းကို ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၂ ဘီလ်ံနဲ႔ ၾကြယ္၀မႈ အဆင့္ နံပါတ္ (၅) အျဖစ္ ပံုေဖာ္ထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။

Myint & Associate က ဦးမိုးျမင့္ကိုေတာ့ ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၇ ဘီလ်ံနဲ႔ ျမန္မာ့အခ်မ္းသာဆံုး နံပါတ္ (၆) အျဖစ္ ေဖာ္ျပထားၿပီး ပတၱျမားနဂါးက ဦးေန၀င္းထြန္းကေတာ့ ေဒၚလာ သံုးဘီလ်ံနဲ႔ အဆင့္ (၇) မွာ ရပ္တည္ေနပါတယ္။

ေဇကမၻာဦးခင္ေရႊက ေဒၚလာ ၂ ဒသ မ ၆ ဘီလ်ံနဲ႔ အဆင့္ (၈) မွာ ရပ္တည္ေနၿပီး ယုဇန ဦးေဌးျမင့္ကေတာ့ ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၂ ဘီလ်ံနဲ႔ အဆင့္ (၉) ပါ။ ေရႊေတာင္လုပ္ငန္းစုက ဦးအိုက္ထြန္းကိုေတာ့ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၂ ဘီလ်ံနဲ႔ ျမန္မာအခ်မ္းသာဆံုးအဆင့္ (၁၀) လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ဒီစစ္တမ္းကို ေလ့လာမယ္ဆိုရင္ စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းတာက ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဘယ္သူက လက္ရွိမွာ အခ်မ္းသာဆံုးျဖစ္ေနၿပီး ဘယ္သူက လက္ရွိမွာ အခြန္ထမ္းေဆာင္မႈ အျမင့္ဆံုးလဲဆိုတာျဖစ္ၿပီး Indapaper.com ကေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ ၁၀ ဦးဟာလည္း အျငင္းပြားဖြယ္ရာျဖစ္လို႔ ဒီပုဂၢိဳလ္ ၁၀ ဦးဟာ အခြန္ ထမ္းေဆာင္မႈအပိုင္းမွာ ေမးခြန္းထုတ္စရာေတြ ရွိလာပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အနီးစပ္ဆံုးထုတ္ျပန္ထားတဲ့ အခြန္ထမ္းစာရင္းကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ စည္းၾကပ္ႏွစ္ ၀င္ေငြခြန္မွာ က်ပ္သန္းေပါင္း ႏွစ္ေသာင္းအထက္ ေပးေဆာင္ခဲ့တဲ့ ဦးေအာင္ကို၀င္းရဲ႕ကေမၻာဇ ဘဏ္က က်ပ္ ၂၃ ဘီလ်ံေက်ာ္နဲ႔ ထိပ္တန္းေနရာက ရပ္တည္ေနၿပီး က်ပ္သန္းေပါင္း ႏွစ္ေသာင္းေအာက္ အခြန္ေပးေဆာင္မႈမွာ တပ္မေတာ္ပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစုေတြျဖစ္တဲ့ ျမ၀တီဘဏ္က  က်ပ္သန္းေပါင္း ၈၅၀၁ ေက်ာ္နဲ႔ အဆင့္ (၂) ေနရာမွာ ရပ္တည္ခဲ့ၿပီး  Myanmar Economic Holdings Limited က က်ပ္သန္းေပါင္း ၅၇၆၅ ေက်ာ္နဲ႔ အဆင့္  (၃) ေနရာမွာ ရပ္တည္ခဲ့တဲ့အျပင္  Myawady Trading ကလည္း က်ပ္သန္းေပါင္း ၅၅၁၀ ေက်ာ္နဲ႔ အဆင့္ (၄) ေနရာမွာ ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

၀င္ေငြခြန္ အမ်ားဆံုးေပးေဆာင္တဲ့ အဆင့္ (၅) ေနရာမွာ Shwe Byain Phyu ကုမၸဏီက က်ပ္သန္းေပါင္း ၄၇၅၃ ေက်ာ္နဲ႔  ရပ္တည္ေနၿပီး အဆင့္ (၆) ေနရာမွာေတာ့ Global Treasure ဘဏ္က က်ပ္သန္းေပါင္း ၄၅၆၀ ေက်ာ္၊ အဆင့္ (၇) ေနရာမွာ Regency Material Trading ကုမၸဏီက က်ပ္သန္းေပါင္း ၄၄၂၃ ေက်ာ္နဲ႔  ရပ္တည္ေနပါတယ္။

၀င္ေငြခြန္ကို က်ပ္သန္းေလးေထာင္ေအာက္ ေပးေဆာင္ၿပီး ထိပ္တန္းအခြန္ထမ္း ၁၀၀၀ စာရင္းမွာ ရပ္တည္ေနသူေတြထဲက အဆင့္ (၈) မွာ Dagon Beverages ကုမၸဏီက က်ပ္သန္းေပါင္း ၃၃၃၈ ေက်ာ္နဲ႔ ရပ္တည္ေနၿပီး Asia Energy Trading ကုမၸဏီက က်ပ္သန္းေပါင္း ၃၀၄၉ ေက်ာ္နဲ႔ အဆင့္ (၉) ေနရာမွာ ရပ္တည္ေနပါတယ္။ အဆင့္  (၁၀)  ေနရာမွာ Benhur Trading ကုမၸဏီက က်ပ္သန္းေပါင္း ၃၀၀၀ ေက်ာ္နဲ႔ ရပ္တည္ေနပါတယ္။

Indapaper.com က ထုတ္ျပန္တဲ့ စာရင္းနဲ႔ လက္ရွိမွာ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားမႈကို ယွဥ္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ Indapaper.com က ေဖာ္ျပရာမွာ ဒဂုန္အင္တာေနရွင္နယ္က ဦး၀င္းေအာင္၊ သမ၀ါယမဘဏ္နဲ႔ SMIDB ဘဏ္ႀကီးႏွစ္ခုကို ပိုင္ဆုိင္ထားတဲ့ ဦးခင္ေမာင္ေအး၊ ျမန္မာ ႏုိင္ငံမွာ လက္ရွိအခ်မ္းသာဆံုးလို႔ ဆိုႏုိင္တဲ့ ကေမၻာဇ ဦးေအာင္ကို၀င္း၊ ေရႊသံလြင္ ဦးေက်ာ္၀င္း၊  ဧဒင္ဦးခ်စ္ခိုင္၊ FMI ဦးသိမ္းေ၀ တို႔ မပါ၀င္တာနဲ႔ ဒီပုဂၢိဳလ္ေတြဟာ အခြန္ထမ္း ထိပ္တန္းစာရင္းမွာ ပါ၀င္ေနတာေၾကာင့္ အခြန္ထမ္းစာရင္းမွာ ထိပ္ဆံုးကမရွိဘဲ Indapaper.com က ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ အခ်မ္းသာဆံုး ပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ အခြန္ထမ္းေဆာင္မႈအေပၚ ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစာရင္းထဲမွာပါတဲ့ ဦးေဇာ္ေဇာ္ဆုိရင္လည္း သူ႔ ရဲ႕ ဧရာ၀တီဘဏ္အေနနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ႏွစ္စဥ္ထိပ္တန္း ကုန္သြယ္ခြန္၊ ၀င္ေငြခြန္၊ ေပးေဆာင္သူ စာရင္းမွာ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ စည္းၾကပ္ႏွစ္အတြက္ ထိပ္တန္း ၀င္ေငြခြန္ေပးေဆာင္တဲ့ စာရင္းမွာ ပါ၀င္သလို ၂၀၁၅-၂၀၁၆ စည္းၾကပ္ႏွစ္အတြက္ ထိပ္တန္း ၀င္ေငြခြန္စာရင္း ထုတ္ျပန္ရာမွာလည္း အမ်ားဆံုး ေပးေဆာင္သူမ်ားစာရင္းမွာ ပါ၀င္သူျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ Indapaper က ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အခ်မ္းသာဆံုးစာရင္းနဲ႔ သူ တို႔ရဲ႕ အခြန္ေဆာင္မႈ အေျခအေနေတြကို ခ်ိန္ထုိးၾကည့္ရင္ ဘယ္ေလာက္ထိ ယံုၾကည္မႈ ရွိႏိုင္မလဲ၊ မွန္ကန္ႏုိင္မလဲ ဆုိတာကေတာ့ ေျပာဖုိ႔ခက္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အခ်မ္းသာဆံုး ပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ လက္ရွိအေျခအေနနဲ႔ သူတုိ႔ရဲ႕အခြန္ထမ္းမႈ အေျခအေနေတြကိုေတာ့ တာ၀န္ရွိသူေတြအေနနဲ႔ မွန္ကန္စြာ စိစစ္ထုတ္ျပန္ေပးဖုိ႔ လိုအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အခ်မ္းသာဆံုးဆိုၿပီး Indapaper.com က ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ ၁၀ ဦး စာရင္းမွာ အျငင္းပြားမႈေတြလည္း ရွိေနၿပီး ဒီအေပၚမွာ ဧရာ၀တီမဂၢဇင္းက တြက္ခ်က္ ေဖာ္ျပခဲ့ဖူးတဲ့ Tracking The Tycoons မွာ ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ အခ်မ္းသာဆံုး ၁၈ ဦးကို ျပန္ေရရမယ္ဆိုရင္ ဦးေတဇ၊ ဦးထြန္းျမင့္ႏုိင္၊ ဦးေဇာ္ေဇာ္၊ ဦးျပည္ေအာင္ႏွင့္ ဦးေနေအာင္၊ ဦးေအာင္သက္မန္း၊ ဦးမိုးျမင့္၊ ဦးေန၀င္းထြန္း၊ ဦးခင္ေရႊ၊ ဦးေဌးျမင့္၊ ဦးအိုက္ထြန္း၊ ဦးခ်စ္ခိုင္၊ ဦးေအာင္ကို၀င္း၊ ဦးသိမ္းေ၀၊ ဦးေက်ာ္၀င္း၊ ဦး၀င္းေအာင္၊ ဦးေအာင္ျမတ္၊ ဦးတင္၀င္းနဲ႔ ဦးေမာင္၀ိတ္တို႔ ျဖစ္ၿပီး ဒီေဆာင္းပါးဟာ ဆယ္စုႏွစ္တစ္စု ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီဆိုေတာ့ အေျပာင္းအလဲေတြ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီအခ်မ္းသာဆံုး ၁၈ ဦးသာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ေလာက္ကစၿပီး အခြန္မွန္မွန္ေဆာင္တယ္ဆိုတဲ့ ဂုဏ္ပုဒ္ကို ကိုင္စြဲႏိုင္မယ္ဆိုရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ဂ်ီဒီပီမွာ အခြန္ပါ၀င္မႈ အနိမ့္ဆံုး ႏိုင္ငံ ျဖစ္လာစရာ အေၾကာင္း မရွိပါဘူး။

တကယ္ေတာ့ ဂ်ီဒီပီမွာ အခြန္ပါ၀င္မႈ အနိမ့္ဆံုးျမန္မာႏိုင္ငံဟာ လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္မွာ မွ်တတဲ့ အခြန္ေကာက္ခံမႈ ျဖစ္ေစရမယ္ ၾကံဳး၀ါးထားေပမယ့္ တကယ့္တကယ္တမ္းမွာက အခြန္ Base ခ်ဲ႕မယ္ဆိုၿပီး ဆင္းရဲသားျပည္သူေတြအေပၚ အဓိက သက္ေရာက္ေစမယ့္ အခြန္တိုးေကာက္သလုိ ျဖစ္ေစတာေတြ႕ခဲ့ရၿပီး အခြန္ေရွာင္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ေတြဆီကေတာ့ အခြန္တိမ္းေရွာင္မႈ စိစစ္ဖို႔ ျပင္ဆင္တာ မေတြ႕ရတဲ့အျပင္ ရန္ကုန္စေတာ့ အိတ္ခ်ိန္း၀င္မယ့္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီေတြကို အရင္က အခြန္ေရွာင္ခဲ့တာေတြ အတြက္ေတာင္မွ အေရးမယူဘူးလို႔ ထုတ္ျပန္မႈမ်ဳိးေတြ ေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။

ေနာက္ၿပီး လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္မွာ နာမည္ႀကီးခဲ့တာက ကမၻာ့ႏိုင္ငံေတြက အခြန္ေရွာင္တဲ့့ ကုမၸဏီေတြ၊ အခြန္ေရွာင္တဲ့ ႏုိင္ငံေရးသမားေတြကို ဖြင့္ခ်ခဲ့တဲ့ ပနားမားေပပါနဲ႔ ပတ္သက္တာပါ။ ပနားမားေပပါစာတန္း  အခြန္ေရွာင္မႈေတြ ေဖာ္ျပခဲ့တာေၾကာင့္ တျခား ႏုိင္ငံေတြမွာ ပနားမားေပပါမွာ ေဖာ္ျပခံရသူေတြကို စစ္တမ္းေကာက္ခဲ့ေပမယ့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေတာ့ အစိုးရက လ်စ္လ်ဴ႐ႈတာကိုပဲ ေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ ပနားမားေပပါမွာဆိုရင္ အခြန္တိမ္းေရွာင္မႈ၊ ျပည္ပမွာ လွ်ဳိ႕၀ွက္စြာျပဳလုပ္ထားတဲ့ စီးပြားေရးဆက္ဆံမႈေတြနဲ႔ ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈ အ႐ႈပ္ေတာ္ပံုကို ဖြင့္ခ်ခဲ့တဲ့ ပနားမား စာရြက္စာတန္းမ်ား (Panama Papers) ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံတကာ စံုစမ္းေထာက္လွမ္းေရး ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားအဖြဲ႕ (ICIJ) ရဲ႕ ဧၿပီ ၃ ရက္က ဖြင့္ခ်ခဲ့တဲ့ ပနာမား စာရြက္စာတမ္းမ်ားမွာ ႏိုင္ငံ ၅၀ ေက်ာ္က ႏိုင္ငံေရးသမား ၁၄၀ ဦး (ဒီအထဲမွာ လက္ရွိနဲ႔ ယခင္ႏိုင္ငံ အႀကီးအကဲ ၁၂ ဦးပါ၀င္ပါတယ္)၊ သူတို႔နဲ႔ပတ္သက္ ဆက္ႏႊယ္သူေတြရဲ႕ အခြန္တိမ္းေရွာင္မႈ၊ ျပည္ပမွာ လွ်ဳိ႕၀ွက္စြာျပဳလုပ္ထားတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ၊ ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈျပဳလုပ္ျခင္းေတြ ပါ၀င္တဲ့ စာရြက္စာတန္း ေပါင္း ၁၁ ဒသမ ၅ သန္းေက်ာ္ကို ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ ပနားမား အ႐ႈပ္ေတာ္ပံုဖြင့္ခ်မႈ မတိုင္မီ ရွိခဲ့တဲ့ ICIJ ရဲ႕သီးျခားမွတ္တမ္းမွာ Burma ေခါင္းစဥ္ေအာက္က အရာရွိႀကီးေတြနဲ႔ ပင္မ ေဖာက္သည္ (Officer and Master Clients) စာရင္းမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံက လူေတြနဲ႔ ကုမၸဏီ ေတြရဲ႕ အမည္စာရင္း ၁၇ ခု ပါ၀င္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီ ၁၇ ခုထဲမွာဆိုရင္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ျမင့္၊ ဦးေအးေဇာ္၀င္း၊ ေဒါက္တာဥမၼာမိုးျမင့္၊ ဦးေက်ာ္၀င္း၊ ဦးေမာင္ေမာင္ေဆြတင္၊ ေဒၚျမသီတာေဆြတင္၊ ေဒၚျမျမစိုး၊ ဦးသုတ၊ ဦးေ႒းျမင့္၊ ဦးမိုးျမင့္ (မိုက္ကယ္မိုးျမင့္)၊ ဦးျမင့္ေဆြနဲ႔ ဦးမ်ဳိးတင္စတဲ့ ျမန္မာအမည္ေတြ ပါ၀င္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာပဲ အဂၤလိပ္အမည္နဲ႔ ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့စာရင္းထဲမွာ Jonathan W.smith၊ Earnest Howard Bolton II၊  Quamruddin Ahmed၊ William Mark Hilsma ႏွင့္ Financecorp Limited လုပ္ငန္းစုေတြ၊ သူတို႔ရဲ႕ဆက္ႏႊယ္မႈေတြနဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံက တရား၀င္လိပ္စာ အခ်က္အလက္ေတြကို ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ Myanmar ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ ကုမၸဏီေတြစာရင္းမွာဆို Poscelin Myanmar Limited၊ Myanmar – Search Company Limited၊ CNOOC Myanmar Ltd ႏွင့္ CNOOC Myanmar Holding Ltdတို႔ ပါ၀င္ခဲ့ပါတယ္။

ပနားမားေပပါစာရင္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တျခားႏိုင္ငံေတြမွာ စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ခဲ့ေပမယ့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေတာ့ တစ္စုံတစ္ရာ ထုတ္ျပန္မႈ၊ ေဖာ္ထုတ္မႈေတြ မရိွိခဲ့ပါဘူး။

လက္ရွိအစိုးရ လက္ထက္မွာ အခြန္တိုးျမႇင့္ ေကာက္ခံမႈေတြကို ျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ဖုန္းဘီလ္ အခြန္ဟာ ဒီအစိုးရလက္ထက္မွ စတင္ေကာက္ခံတာျဖစ္ၿပီး မၾကာမီမွာလည္း အေျခခံျပည္သူေတြ အထိနာႏုိင္တဲ့ လွ်ပ္စစ္မီတာခ တုိးျမႇင့္ေကာက္ခံမႈ ျဖစ္လာမယ့္သေဘာ ရွိေနပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အေကာက္ခြန္ႏႈန္း တိုးျမႇင့္မႈေတြအရ ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္ကစၿပီး သတင္းစာ ထုတ္ေ၀သူေတြ ျပည္သူေတြအထိနာေစမယ့္ အခြန္ႏႈန္း တုိးျမႇင့္ထားမႈေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။

အရင္တုန္းက သြင္းကုန္ေတြအေပၚ အေကာက္ခြန္ေကာက္ခံရာမွာ ျမန္မာ့အေကာက္ခြန္ႏႈန္းစာရင္း ၂၀၁၂ နဲ႔ ေကာက္ခံခဲ့ရာက ကမၻာ့အေကာက္ခြန္အဖြဲ႕ရဲ႕ အမ်ဳိးတူ ကုန္ပစၥည္း ခြဲျခားေဖာ္ျပတဲ့ သတ္မွတ္စနစ္အရ ျပင္ဆင္ခဲ့တဲ့ ျမန္မာ့အေကာက္ခြန္ႏႈန္း စာရင္း ၂၀၁၇ ကုိ ေအာက္တုိဘာ ၁ ရက္ကစၿပီး တုိးျမႇင့္ေကာက္ခံေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျပင္ဆင္တုိးျမႇင့္လုိက္တဲ့ အေကာက္ခြန္ႏႈန္းမွာ ဘိလပ္ေျမကုိ တစ္ရာခုိင္ႏႈန္းကေန သုံးရာခုိင္ႏႈန္း၊ အိမ္သုံးဆားကုိ အရင္ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကေန ရာခုိင္ႏႈန္း ၂၀၊ အသင့္ေသာက္သုံးႏုိင္တဲ့ေကာ္ဖီ ( Instant Coffee)ကုိ  ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္းကေန ရာခုိင္ႏႈန္း ၂၀၊ ျပည္တြင္းမွာ စုိက္ပ်ဳိးထြက္ရွိတဲ့ အသီးအႏွံေတြကုိ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္းကေန ရာခုိင္ႏႈန္း ၃၀၊ ၾကက္သြန္နီ/ၾကက္သြန္ျဖဴကုိ အရင္ ၀ ဒသမ ၅/၁ ရာခုိင္ႏႈန္းကေန ၁၀  ရာခုိင္ႏႈန္း ၊ ပန္းမ်ဳိးစံုကုိ အရင္ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းကေန ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ပရိေဘာဂေတြကုိ ယခင္ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္းကေန ရာခုိင္ႏႈန္း ၂၀ တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လြယ္လြယ္ေျပာရရင္ အရင္ ၁၀၀ တန္ ေကာ္ ဖီမစ္ဟာ ၁၂၀ ျဖစ္လာမွာျဖစ္ၿပီး သတ္မွတ္ရာခိုင္ႏႈန္းတုိးျမႇင့္မႈအလိုက္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္မယ့္ဒဏ္ကို ျပည္သူေတြ ခံရဦးမွာပါ။

အေကာက္ခြန္ႏႈန္း ျပင္ဆင္မႈမွာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေတြလည္း မလြတ္ခဲ့ပါဘူး။ ဘတ္စ္ကားနဲ႔ ကုန္တင္ယာဥ္ေတြကို အရင္ သုံးရာခုိင္ႏႈန္း ေကာက္ခံေနရာက ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ CKD စနစ္နဲ႔တင္သြင္းထုတ္လုပ္မယ့္ ဘတ္စ္ကားနဲ႔ကုန္တင္ယာဥ္ေတြကို အရင္သံုးရာခုိင္ႏႈန္း ေကာက္ခံေနရာက ၇ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္း တိုးေကာက္မွာပါ။

အိမ္သုံးလူစီးေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေတြကိုေတာ့ အရင္အတိုင္းမေျပာင္းလဲဘဲ အင္ဂ်င္ပါ၀ါ ၂၀၀၀ စီစီနဲ႔ ေအာက္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေတြကုိ ရာခုိင္ႏႈန္း ၃၀ အင္ဂ်င္ပါ၀ါ ၂၀၀၀ စီစီအထက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေတြကို အရင္ အတိုင္း ရာခုိင္ႏႈန္း ၄၀ နဲ႔ပဲ ဆက္လက္ေကာက္ခံမွာပါ။

ဒါေပမယ့္ CKD(Complete Knocked Down) စနစ္နဲ႔ တင္သြင္းတပ္ဆင္ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်မယ့္ လူစီးအိမ္သံုးကားေတြကို အရင္ကထက္ အေကာက္ခြန္ႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်ေကာက္ခံမွာပါ။ အရင္က CKD စနစ္နဲ႔ တင္သြင္းတဲ့ လူစီးအိမ္သံုးကားေတြကို ေကာက္ခံတဲ့အ ေကာက္ခြန္ႏႈန္းက လက္ရွိ လူစီးကားတင္သြင္းေနတဲ့ႏႈန္းျဖစ္တဲ့၂၀၀၀ စီစီအထက္ဆိုရင္ ရာခုိင္ႏႈန္း ၄၀၊ ၂၀၀၀ စီစီေအာက္ဆို  ရာခုိင္ႏႈန္း ၃၀ နဲ႔ ေကာက္ခံခဲ့ရာက CKD စနစ္နဲ႔ တင္သြင္းမယ့္ လူစီးကားေတြကိုေတာ့ ၂၀၀၀ စီစီေအာက္ဆို ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ၂၀၀၀ စီစီ အထက္ဆို ရာခုိင္ႏႈန္း၂၀ နဲ႔ေလွ်ာ့ခ်ေကာက္ခံမွာပါ။ ဒီလိုတုိးျမႇင့္လာတဲ့အခြန္ႏႈန္းေတြနဲ႔ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့တယ္ဆိုၿပီး ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ မိတ္ဖက္ႀကီးေတြရဲ႕ အခြန္ေရွာင္ေနမႈေတြကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားမႈေတြဟာ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ မွန္ကန္ေနရဲ႕လားဆိုတာ အျမန္ဆံုး သံုးသပ္ဖို႔ လိုအပ္လာပါၿပီ။

လက္ရွိအခ်ိန္မွာ NLD အစိုးရလက္ထက္ အခြန္ေရွာင္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးေတြ၊ အခြန္မေဆာင္တဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးေတြကို စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ၿပီး မွန္ကန္မွ်တတဲ့ အခြန္ေကာက္ခံႏုိင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္တာမ်ဳိးေတြကုိ ျပည္သူေတြက လုိလားေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခြန္ေရွာင္ေနသူေတြကို ေဖာ္ထုတ္အေရးယူမႈ မျပဳဘဲ မွန္ကန္စြာ ေဆာင္ေနသူေတြအေပၚ အခြန္ပိုေကာက္တာေတြဟာ မမွ်တတဲ့ အခြန္စနစ္ကို ျဖစ္ပြားေစ႐ံုသာမက မမွ်တတဲ့ ေစ်းပိဳင္ကြက္ၿပဳိင္ဆုိင္မႈကိုပါ ျဖစ္ေစၿပီး ျပည္သူေတြရဲ႕အထင္ျမင္လြဲမႈကုိပါ ခံရႏုိင္ပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အခ်မ္းသာဆုံးပုဂၢိဳလ္ေတြ စာရင္းကုိ ေဖာ္ျပထားတဲ့ Indapaper.com ကုိ သုံးသပ္ၾကည့္ရင္ သူတုိ႔ရဲ႕ေဖာ္ျပမႈဟာ ဘယ္ေလာက္အထိ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရမႈ ရွိသလဲဆုိတာကုိေတာ့ အကဲျဖတ္ႏုိင္ဖုိ႔ခက္ပါ တယ္။ ဒါေပမဲ့ Indapaper ဟာ အျခားႏုိင္ငံတကာက ၂၀၁၇ ထိပ္တန္းအခ်မ္းသာဆုံး ပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕စာရင္းကုိ ေဖာ္ျပထားမႈေတြ၊ အားကစားက႑မွာရွိတဲ့ နာမည္ေက်ာ္ပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀မႈေတြကုိပါ ေရးသား ေဖာ္ျပထားတာကိုလည္း ေတြ႕ရျပန္ပါတယ္။

ဇင္ဘာေဘြ၊ တန္ဇန္းနီးယား စတဲ့ႏုိင္ငံေတြက ခ်မ္းသာၾကြယ္၀တဲ့ ထိပ္တန္းပုဂၢိဳလ္မ်ား စာရင္းကုိပါ ေဖာ္ျပထားမႈမ်ားရွိေနတဲ့အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းမွာရွိတဲ့ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္ေတြ စိတ္၀င္စားဆုံးေနရာေတြကိုလည္း ေရြးခ်ယ္ေဖာ္ျပထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ လတ္တေလာ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာမွာ ပ်ံ႕ႏွံ႔လာတဲ့ Indapaper ရဲ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာရွိတဲ့ အခ်မ္းသာဆုံးပုဂၢိဳလ္ ၁၀ ဦးစာရင္းေဖာ္ျပမႈဟာ စိတ္၀င္စားစရာ ျဖစ္ေစၿပီး ေဖာ္ျပထားတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြရဲ႕ မွန္ကန္ႏုိင္မႈ အေပၚလည္း အျငင္းပြားေ၀ဖန္စရာေတြ ျဖစ္ေစခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီလုိထြက္ေပၚလာမႈေတြအရ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ရွိေနတဲ့ အခ်မ္းသာဆုံး ပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ ပုိင္ဆုိင္မႈ အေျခအေန၊ သူတုိ႔ရဲ႕လုပ္ငန္းေတြနဲ႔အတူ အခြန္ထမ္းေဆာင္မႈေတြအေပၚ စိတ္၀င္စားမႈျမင့္ တက္ေစခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အစုိးရရဲ႕အခြန္ ေပၚလစီနဲ႔အတူ ျမန္မာ့ထိပ္တန္းခ်မ္းသာၾကြယ္၀ သူေတြရဲ႕အေျခအေန၊ ပုိင္ဆုိင္မႈနဲ႔ တုိင္းျပည္အတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ အခြန္ထမ္းေဆာင္မႈေတြအေပၚ စနစ္တက် စိစစ္ ေဆာင္ရြက္မႈေတြကုိလည္း ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ခ်ျပႏုိင္ဖုိ႔ လုိအပ္မွာ အမွန္ပဲျဖစ္ပါတယ္။

October 11, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.