<

ဘုရားအလွဴခံပုံးအတြင္းမွ ေငြက်ပ္ ၃၀၀ ခိုးယူသည္ဟုဆိုကာ ကေလးသုံးဦးအား ပုဒ္မ ၃၇၉ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ထားသည့္အေပၚ ေတာင္ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္တြင္ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပရာ ရဲတပ္ဖြဲ႕က တားဆီးသျဖင့္ ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္ျဖစ္ပြား

ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေနသူမ်ားႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္ ျဖစ္ပြားၿပီး ကားေပၚသို႔ ေခၚေဆာင္သြားသည္ကို စက္တင္ဘာ ၂၆ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္

ေတာင္ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္ ေအာင္ေဗာဓိဘုရား အလွဴခံပုံးအတြင္းမွ ေငြက်ပ္ ၃၀၀ ခိုးယူသည္ ဟုဆိုကာ ကေလးသုံးဦးအား ပုဒ္မ ၃၇၉ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ထားသည့္အေပၚ စက္တင္ဘာ ၂၆ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီေက်ာ္တြင္ ကန္႔ကြက္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရာ ရဲတပ္ဖြဲ႕က တားဆီးသျဖင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သူမ်ားအၾကား ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဒၚစန္းစန္း၀င္း (ခ) ေဒၚေလးေလး ဦးေဆာင္ေသာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သူ ၂၀ ခန္႔သည္ ဗီႏိုင္းမ်ားကိုင္ေဆာင္၍ “ယခင္အစိုးရ လက္ထက္ကတည္းက အမ်ားျပည္သူ မသိရွိဘဲ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ၿမိဳ႕နယ္က်က္သေရေဆာင္ ေအာင္ေဗာဓိဘုရားေဂါပက ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းေပးေရး…ဒို႔အေရး” “ေတာင္ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္အတြင္း တစ္ဦးတည္းပိုင္ နာမည္ျဖင့္ ရယူထားေသာ မီးတားကြင္းေျမမ်ား ျပန္လည္ရရွိေရး …ဒို႔အေရး” “လမ္းမေပၚရွိ စည္ပင္ေျမမ်ားေပၚတြင္ က်ဴးေက်ာ္ျခံခတ္ထားျခင္းကို သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားက စိစစ္အေရးယူ ဖယ္ရွားေပးေရး… ဒုိ႔အေရး” “ေအာင္ေဗာဓိဘုရား အလွဴခံပုံးအတြင္းမွ ေငြ ၃၀၀ က်ပ္ခိုးယူသည္ဟု ကေလးသူငယ္ သံုးဦးအား ပုဒ္မ ၃၇၉ ျဖင့္ မတရားစြပ္စြဲထားသည့္ မိဘရိပ္ႏိုင္ဦးႏွင့္ ေဂါပကလူႀကီးမ်ားအား ဖယ္ရွားေပးေရး… ဒို႔အေရး” စသည့္ ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားျဖင့္ လမ္းေလွ်ာက္ခ်ီတက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္စဥ္ ၅၆ လမ္းဆုံအေက်ာ္တြင္ ေတာင္ဒဂုံၿမိဳ႕ နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈအား အေၾကာင္းၾကားမႈသည္ ၄၈  နာရီမျပည့္ေသးဟုဆိုကာ ေရွ႕သို႔ဆက္လက္ခ်ီတက္ျခင္း မျပဳရန္ တားဆီးခဲ့ၾကသည္။

ယင္းသို႔ တားဆီးသျဖင့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သူမ်ားႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားအၾကား တြန္းထိုးမႈမ်ား ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ၾကသည္။

ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျခင္းအား တားဆီးခဲ့သည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားအား ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သူမ်ားက ေဒၚစန္းစန္း၀င္း (ခ) ေဒၚေလးေလးက ေတာင္ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္းသုိ႔ စက္တင္ဘာ ၂၃ ရက္ (စေနေန႔) ညေန ၃ နာရီကတည္းက အေၾကာင္းၾကားခဲ့သည့္အတြက္ ၄၈ နာရီအား ေက်ာ္လြန္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ေသာ္လည္း ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက ၄၈ နာရီ မျပည့္ဟုဆိုကာ ျပန္လည္ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သူမ်ားႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားအၾကား ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္ျဖစ္ပြားစဥ္ ဆႏၵျပေခါင္းေဆာင္ ေဒၚစန္းစန္း၀င္း (ခ)ေဒၚေလးေလးအား ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက ရဲကားေပၚသုိ႔ခ်ဳပ္ေႏွာင္၍ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံးသို႔ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ ခဲ့သည့္အတြက္ က်န္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သူမ်ားသည္  ေဒၚစန္းစန္း၀င္းအား လႊတ္ေပးရန္ ေအာ္ဟစ္ေျပာဆိုၾကၿပီး လမ္းမနံေဘးတြင္ထိုင္၍ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား ဖယ္ရွားေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။

ယင္းေနာက္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေနသူမ်ားအား ေတာင္ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံးသို႔ ေခၚေဆာင္ခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ေထြအုပ္႐ုံးတြင္ ေဒၚစန္းစန္း၀င္း အပါအ၀င္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သူမ်ားႏွင့္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ေတာင္ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္ရဲမွဴး စသည့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။

ေတြ႕ဆုံရာ၌ ေတာင္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးက ေဒၚစန္းစန္း၀င္းသည္ စခန္းသို႔ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရန္ လာေရာက္ အေၾကာင္းၾကားခ်ိန္သည္ ၄၈ နာရီ မျပည့္ေသးသည့္အတြက္ ဆႏၵျပ၍ မရေၾကာင္း ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း၊ ၄၈ နာရီေက်ာ္လြန္မွ ဆႏၵျပမည္ဆိုပါက ကန္႔ကြက္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ေတာင္ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကလည္း ရပ္ကြက္ႏွစ္ခုၾကား မီးတားေျမအား မိဘရိပ္  ဦးႏိုင္ဦး ျခံခတ္ထားျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယင္းျဖစ္စဥ္အား မည္သူမွ လာေရာက္တိုင္တန္းျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သူမ်ားကို ေျပာၾကားသည္။

ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သူမ်ားသည္ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ၄၈ နာရီ မျပည့္ေသးဟုဆိုကာ တားဆီးမႈေၾကာင့္ ၄၈ နာရီျပည့္သည့္ စက္တင္ဘာ ၂၇ ရက္ မြန္းလြဲ ၃ နာရီတြင္ ေတာင္ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္ ေအာင္ေဗာဓိဘုရား အလွဴခံပုံးအတြင္းမွ ေငြက်ပ္ ၃၀၀ ခိုးယူခဲ့သည္ဟုဆိုကာ ကေလးသုံးဦးအား ပုဒ္မ ၃၇၉ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ထားသည့္အေပၚ ထပ္မံ၍ ကန္႔ကြက္ဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

September 26, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.