<

ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္ခံရမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ရပ္တည္ခ်က္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္တြင္းေရးဟု ယူဆပါေၾကာင္းႏွင့္ အစုိးရ၏ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား တုိက္ဖ်က္ေရးအေပၚ ေထာက္ခံေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တ႐ုတ္သံအမတ္ႀကီး ေျပာၾကား

အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕မွ ဘူးသီးေတာင္သို႔ တိမ္းေရွာင္လာသူမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္

ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္ခံရမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ရပ္တည္ခ်က္မွာ ရွင္းလင္းပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းေရးဟု ယူဆပါေၾကာင္းႏွင့္ အစုိးရ၏ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား တုိက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ ျပည္သူသုိ႔ ကူညီႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္ေနမႈအေပၚ ေထာက္ခံပါေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တ႐ုတ္သံအမတ္ႀကီး H.E. Mr. Hong Liang က စက္တင္ဘာ ၁၃ ရက္က ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တ႐ုတ္သံအမတ္ႀကီး H.E. Mr. Hong Liang က လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ၀င္းျမတ္ေအးအား ၀န္ႀကီး႐ုံး အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ မိတ္ေဆြ ျမန္မာႏိုင္ငံ အခက္အခဲျဖစ္ခ်ိန္ အကူအညီေပးလုိပါေၾကာင္း၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ အေရးကိစၥအတြက္ ကူညီေရးကုိ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံဘက္မွ လူမႈေရးတာ၀န္အျဖစ္ ယူဆပါေၾကာင္း၊ ယခု မိမိႏွင့္အတူ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္အသင္းဥကၠ႒၊ ဒုတိယဥကၠ႒ႏွင့္ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ပုိက္လုိင္း စီမံကိန္း ႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ဆိပ္ကမ္း စီးပြားေရးစီမံကိန္းမွ တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိပါ အတူေခၚေဆာင္ လာပါေၾကာင္း၊ ရခုိင္ျပည္နယ္မွ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ားအတြက္ ကုမၸဏီက ကူညီရန္ ဆႏၵရွိပါေၾကာင္း၊ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္ခံရမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ရပ္တည္ခ်က္မွာ ရွင္းလင္းပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္တြင္းေရးဟု ယူဆပါေၾကာင္း၊ အစုိးရ၏ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား တုိက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ ျပည္သူသုိ႔ ကူညီႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္ေနမႈအေပၚ ေထာက္ခံပါေၾကာင္း၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ တုိင္းရင္းသားမ်ား စည္းလုံးညီညြတ္ေရး၊ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ျမန္မာအစုိးရမွ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္မႈကုိ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအစုိးရမွ ေထာက္ခံပါေၾကာင္း၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေအးခ်မ္းသာယာ၍ တုိးတက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးျခင္းသည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ႏွစ္ႏုိင္ငံလုံးအတြက္ အက်ဳိးေက်းဇူး ရွိမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယခု အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္ခံရမႈေၾကာင့္ အုိးအိမ္ စြန္႔ခြာလာရသူမ်ားရွိရာ အကူအညီမ်ားစြာ လုိအပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီေပးႏုိင္ရန္ အေဆြေတာ္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက မည္သုိ႔ ကူညီရမည္ကုိ ေဆြးေႏြးေပးေစလုိပါေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တ႐ုတ္သံအမတ္ႀကီးက ေဆြးေႏြးရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ယခုအခါ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္ခံရမႈေၾကာင့္ စစ္ေတြသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေရာက္ရွိလာေသာ ေခတၱ ေနရပ္စြန္႔ခြာျပည္သူ ၂၆၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိပါေၾကာင္း၊ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး အဆင္ေျပေစရန္ ေဆာင္ရြက္ထားရွိပါေၾကာင္း၊ နယ္ေျမ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းပါက မူလေနရာ ျပန္ႏုိင္ေအာင္ စီစဥ္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္း ၾကာရွည္ထားရွိမည္ မဟုတ္ပါေၾကာင္း၊ အုိးအိမ္မ်ား မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီး ခံရသျဖင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ စနစ္တက်ရိွေစေရးႏွင့္ နယ္စပ္ျခံစည္း႐ုိး ကာရံေရးတုိ႔မွာ အေလးထား ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးတြင္ ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အခ်က္မ်ားမွာ လုံျခံဳေရး၊ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးတြင္ အိမ္ရာမ်ား ပုိမုိၾကံ့ခုိင္ ေကာင္းမြန္ေစေရးႏွင့္ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိေအာင္ ဖန္တီးေပးေရး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိအေနျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္သုိ႔ အႀကိမ္မ်ားစြာ ေရာက္ရွိၿပီး အေျခအေနမွန္ကုိ သိသည့္အတြက္ ယခုလုိ လာေရာက္ ေတြ႕ဆုံၿပီး အမွန္တရားကုိ တင္ျပခြင့္ရသည့္အတြက္ ၀မ္းသာပါေၾကာင္း၊ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း တ႐ုတ္ႏွင့္ ျမန္မာစီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈက အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏုိင္မည္ဟု ယူဆပါေၾကာင္း၊ အေရးၾကံဳတုိင္း ေဆြမ်ဳိးေပါက္ေဖာ္ စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ကူညီသည့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအား ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္မွ စတင္ျဖစ္ပြားလ်က္ ရွိေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာေဒသ၌ ေနထုိင္သူမ်ားသည္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ၍ နယ္စပ္ဧရိယာ အပါအ၀င္ လံုျခံဳရာေနရာမ်ားတြင္ ခိုလႈံေနထုိင္ရလ်က္ ရွိေၾကာင္းႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ ျပည္တြင္း ေနရပ္စြန္႔ခြာရသူ တိုင္းရင္းသား ၂၆၇၄၇ ဦး ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ထို႔အတူ ဘဂၤါလီမ်ားလည္း အိမ္နီးခ်င္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသုိ႔ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္မႈမ်ား ရွိသည္။ စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထြက္ေျပးလာေသာ ဘဂၤါလီ ဒုကၡသည္ဦးေရသည္ ၃၇၀၀၀၀ ခန္႔ ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢက ခန္႔မွန္းထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား အဆုံးသတ္ရန္အတြက္ ခ်က္ခ်င္း လုပ္ေဆာင္ၾကရန္ ကုလသမဂၢ လုံျခံဳေရးေကာင္စီက စက္တင္ဘာ ၁၃ ရက္တြင္ တိုက္တြန္းခဲ့ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ နယ္ေျမရွင္းလင္းေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အင္အား အလြန္အကြၽံ အသံုးျပဳခဲ့မႈအား စိုးရိမ္မိေၾကာင္းလည္း ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

လုံျခံဳေရးေကာင္စီက တံခါးပိတ္ အစည္းအေ၀းကို စက္တင္ဘာ ၁၃ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့အၿပီး အဆိုပါေၾကညာခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ အစည္းအေ၀းကို ၿဗိတိန္ႏွင့္ ဆြီဒင္တို႔က အေရးေပၚေခၚယူရန္ ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

လုံျခံဳေရးေကာင္စီက ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအား ႐ႈတ္ခ်ခဲ့ၿပီး ယင္းေဒသရွိ အကူအညီ လုိအပ္သူမ်ားထံ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီေပးေရး ၀န္ထမ္းမ်ား သြားေရာက္ကူညီေပးႏိုင္ေရး လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

လုံျခံဳေရးေကာင္စီက ထုတ္ျပန္ေသာ ေၾကညာခ်က္သည္ ကိုးႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္၍ လုံျခံဳေရးေကာင္စီက ထုတ္ျပန္ေသာ ပထမဆုံး ေၾကညာခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ ၿဗိတိန္သံအမတ္ႀကီး မက္သယူး႐ိုင္းခေရာ့က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ထုတ္ျပန္ေသာ ေၾကညာခ်က္မ်ားသည္ အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံ အားလုံး၏ သေဘာတူညီမႈ ရရွိရန္လိုအပ္သည္။ တ႐ုတ္ႏွင့္ ႐ုရွားတို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား အစဥ္အလာအားျဖင့္ ကာကြယ္ေလ့ ရွိသည္။

လုံျခံဳေရးေကာင္စီသည္ ၾသဂုတ္လ ေႏွာင္းပိုင္းကလည္း ျမန္မာ့အေရးအတြက္ တံခါးပိတ္ ေဆြးေႏြးခ့ဲသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ေၾကညာခ်က္ မထုတ္ျပန္ခဲ့ေပ။

အလားတူ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ အန္တိုနီယိုဂူတာရက္က ျမန္မာႏိုင္ငံ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ဘဂၤါလီမ်ား (မူရင္းသတင္းတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟု သုံးႏႈန္းထား) အား စစ္ေရးအရ ႏွိမ္နင္းမႈကို ရပ္တန္႔ရန္ ျမန္မာအား စက္တင္ဘာ ၁၃ ရက္က တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

September 14, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.