<

ရခုိင္ျပည္နယ္၌ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား အဆုံးသတ္ရန္အတြက္ ခ်က္ခ်င္းလုပ္ေဆာင္ၾကရန္ ကုလသမဂၢ လုံျခံဳေရးေကာင္စီ တုိက္တြန္း

စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္က ကုလသမဂၢတြင္ အေထြေထြညီလာခံ မစတင္မီ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ ညီလာခံဥကၠ႒ မီ႐ိုဆလက္လက္ကက္ (ယာ) ႏွင့္ စကားေျပာေနေသာ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဂူတာရက္ (Photo : AP)

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား အဆံုးသတ္ရန္အတြက္ ခ်က္ခ်င္းလုပ္ေဆာင္ၾကရန္ ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရး ေကာင္စီက စက္တင္ဘာ ၁၃ ရက္တြင္ တုိက္တြန္းခဲ့ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္၏ နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး ျပဳလုပ္မႈအတြင္း အင္အားအလြန္အကြၽံ အသံုးျပဳခဲ့မႈအား စိုးရိမ္မိေၾကာင္းလည္း ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာမွ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ (မူရင္းတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟု ေဖာ္ျပ။) ၃၈၀၀၀၀ နီးပါးသည္ နယ္စပ္ကို ျဖတ္ေက်ာ္၍ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ ထြက္ေျပးခဲ့မႈ ျဖစ္ေစခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအား တံု႔ျပန္ရန္အတြက္ လံုျခံဳေရးေကာင္စီက တံခါးပိတ္ အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ခဲ့အၿပီး ယင္းေၾကညာခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ လံုျခံဳေရးေကာင္စီက ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ယင္းအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအား ႐ႈတ္ခ်ခဲ့ၿပီး ယင္းေဒသရွိ အကူအညီ လိုအပ္ေနသူမ်ားထံ လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူ အညီေပးေရး ၀န္ထမ္းမ်ား သြားေရာက္ ကူညီေပးႏုိင္ရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး လုပ္ေဆာင္မႈအတြင္း အင္အားအလြန္အကြၽံ သံုးစဲြမႈမ်ားအတြက္ ေကာင္စီအဖဲြ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားက စိုးရိမ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ၾကၿပီး ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ရပ္ဆုိင္းရန္အတြက္ ခ်က္ခ်င္းလုပ္ေဆာင္ၾကရန္ တိုက္တြန္းခဲ့ေၾကာင္း ယင္းအစည္းအေ၀း အၿပီးတြင္ လံုျခံဳေရးေကာင္စီ အလွည့္က် ဥကၠ႒ရာထူး ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ အီသီယိုးပီးယား သံအမတ္ႀကီး တီကီဒါအလီမူက သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ဘဂၤါလီ (မူရင္းသတင္းတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟု ေဖာ္ျပထား။) ၃၈၀၀၀၀ နီးပါးအား ႏိုင္ငံမွ ထြက္ေျပးေစခဲ့သည့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ႏွိမ္နင္းမႈကို အဆံုးသတ္ရန္အတြက္ ေတာင္းဆိုရန္ ဆီြဒင္ႏွင့္ ၿဗိတိန္တုိ႔က စက္တင္ဘာ ၁၃ ရက္တြင္ ကုလသမဂၢ လံုျခံဳေရးေကာင္စီကို တုိက္တြန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ရခိုင္တြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ျပႆနာအား ေဆြးေႏြးရန္ ကုလသမဂၢ လံုျခံဳေရးေကာင္စီက စက္တင္ဘာ ၁၃ ရက္၌ တံခါးပိတ္ ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ျပင္းထန္ေသာ တံု႔ျပန္မႈမ်ားအား တ႐ုတ္ႏွင့္ ႐ုရွားတို႔က ဆန္႔က်င္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရေၾကာင္း သံတမန္မ်ားက အေစာပုိင္းတြင္ ေျပာၾကားထားခဲ့သည္။

အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား အဆံုးသတ္မႈအား ျမင္ေတြ႕ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာျပည္သူမ်ားႏွင့္ ရခုိင္ျပည္သူမ်ားအား လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီမ်ား ခ်က္ခ်င္းႏွင့္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေပးႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢဆုိင္ရာ ၿဗိတိန္လက္ေထာက္ သံအမတ္ႀကီး Jonathan Allen က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ လတ္တေလာ ျဖစ္ေပၚေနမႈမ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္ ညီညြတ္ေသာ ရလဒ္ႏွင့္ ရွင္းလင္းေသာ သတင္းစကားမ်ား ပါးႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ ဆီြဒင္သံအမတ္ႀကီး Olof Skoog ကလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၎တို႔ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရေသာ စစ္ေရးအရ ႏွိမ္နင္းမႈအား ရပ္ဆိုင္းရန္ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူသားခ်င္း စာနာမႈဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားအား အျပည့္အ၀ ေလးစားလုိက္နာရန္ တိုက္တြန္းသည့္ သတင္းစကားမ်ား ျဖစ္သင့္ေၾကာင္း Skoog က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္အေရးအတြက္ ၿပီးခဲ့ေသာ သီတင္းပတ္ ႏွစ္ပတ္ခန္႔က တံခါးပိတ္ အစည္းအေ၀း တစ္ခုအား ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း လံုျခံဳေရးေကာင္စီက တရား၀င္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းမရွိခဲ့ဘဲ ယခုတစ္ႀကိမ္ အစည္းအေ၀း ျပဳလုပ္ရန္ ၿဗိတိန္ႏွင့္ ဆီြဒင္တုိ႔က ေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Ref : AFP


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.